Spricka i landslaget

Det verkar osa katt i vallabussen just nu. Myhlback kritiserar åkarnas uttalande om de risiga skidorna och åkarna slår tillbaka med rätt spetsiga formuleringar.

Kan inte minnas att jag varit med om det tidigare. Samtidigt har det ju skett en svängning där åkare mer öppet kritiserar vallningen är vad man gjorde tidigare. Av dagens uttalanden så verkar förtroendet för varandra inte vara på topp. Gäller nog att ledningen löser det här och plockar fram en fredspipa. Ett starkt förtroende sinsemellan känns rätt viktigt i den här idrotten.

Gissar att åkarna är rätt frustrerade eftersom det här har upprepats i flera mästerskap. Eller är det bara så att man ser det med svenska ögon och missar andra länders vallabommar.

Länk till artikeln med åkarnas och Myhlbacks uttalanden: Aftonbladet