21 juli 2016, av Jörgen

MJS avstängd för doping

Martin Johnsrud Sundby
En stor skidnyhet kom nu mitt under högsommaren:

Martin Johnsrud Sundby (MJS) har stängts av i två månader för doping – och blir av med segrarna i Tour de Ski plus den totala världscupen. MJS uppges ha fällts för bruk av Ventoline, en tillåten astmamedicin som kräver speciell dispens vilket det norska skidförbundet ska ha missat att informera MJS om varför han åkte fast. Det norska skidförbundet tar på sig skulden för det inträffade.

Detta innebär även att landsmannen Petter Northug vinner Tour de Ski och att schweizaren Dario Cologna vinner världscupen.

Tragiskt och hade tydligen inte hänt bara MJS vetat och ansökt om dispensen. MJS är naturligtvis förkrossad. Avstängningen går ut den 11 september.

1 396 kommentarer till ”MJS avstängd för doping”

Manne: Skiforbundets oppfatning var at det er mengden virkestoff man inntar som er avgjørende, ikke den mengden som kan plasseres i redskapen som man bruker til å innta stoffet. Sundby har IKKE hatt ulovlige mengder virkestoff i kroppen, kun i apparatet som forstøver medisinen.

Den største skandalen her er kanskje CAS’ konklusjon og dom. Det gir ingen mening at det ikke er hva utøveren har fått i seg som er avgjørende. WADA har selv innrømmet at reglene har vært uklare. For å ta en sammenligning: Hvis du blir målt til under 0,2 promille. Ville du ikke synes det var urimelig at du likevel ble dømt for promillekjøring fordi det var mer alkohol i flasken du drakk av tidligere på kvelden, men som du satte igjen?

Inlagd: 2016-07-21, 14:03
Skriven av: Neithiri

Kanske en dum fråga men antar att avstängningen av MJS gäller från när WC-säsongen startar och inte nu under sommaren t.ex?

Inlagd: 2016-07-21, 14:11
Skriven av: Jörgen

Jörgen: Klart det är en dum fråga. Han heter Sundby och inte Kowalczyk vilket ger två månader under sommaren. Vad jag förstår har Sundby och Björgen tillåtelse att överskrida max intag av medicin då de tydligen är enormt sjuka. Smart av Norge att köra dopat lagligt med läkarintyg.

Inlagd: 2016-07-21, 14:22
Skriven av: nisse

Fabulator… Sundby hade ett värde på 1340 nanogram salbutamol per ml blod i Davos och 1360 i Toblach. Den tillåtna gränsen är 1200. Har du alltså andra värden?
Däremot stämmer det att det är ett missförstånd av reglerna som gjorde att han fick för hög halt i blodet.

http://www.svt.se/sport/vintersport/darfor-falls-sundby-for-dopning/

Inlagd: 2016-07-21, 14:47
Skriven av: Manne

Overskriften er feil. MJS er ikke utestengt for doping, han har fått en kort suspensjon for feil bruk av en lovlig medisin, og for at han ikke hadde søkt om dispensasjon for å få bruke medisinen, noe regelverket krever. Utestengelsen gjelder forøvrig fra 11.juli, og er avtjent lenge før sesongen begynner, noe som viser at FIS ikke ser på dette som en stor sak.

Inlagd: 2016-07-21, 14:48
Skriven av: Arne

Neithiri menar jag..

Inlagd: 2016-07-21, 14:49
Skriven av: Manne

Manne: WADA har i ettertid uttrykt at regelverket angir medisinmengden som kan puttes inn i forstøverapparatet, mens Skiforbundets lege forstod at regelverket angir den dosen som faktisk pustes inn i kroppen. Siden landslagslegen vurderte at behandlingen var innenfor WADAs regelverk, ble det heller ikke søkt om medisinsk fritak for Johnsrud Sundby.

CAS fant flere formildende omstendigheter i saken, blant annet at Sundby har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol, at han ikke holdt bruken av salbutamol hemmelig, at medikamentet ble brukt etter legens anvisning og at regelverket ikke uttrykkelig utelukker bruk av forstøver.

I dommen fra CAS heter det:

”Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk fritak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere.”

Dermed skulle dette være så enkelt at en utøver rett og slett bare skal frikjennes. Et prinsipp sier jo at tvilen skal komme tiltalte til gode. Men altså ikke innenfor WADA og CAS. De burde skamrødme ettersom de har regler de selv mener ikke er klare, og allikevel dømmer som om de skulle være klare, forstå det den som kan.

Inlagd: 2016-07-21, 15:04
Skriven av: Neithiri

Arne.. Såhär står det bland annat i wadas definition av doping:
”eller förekomsten av en substans i idrottarens kropp respektive en metod vars användande fastställts, och som finns upptagen i WADA:s lista över förbjudna medel och metoder.”

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dopning

Salbutamol finns på dopinglistan och Sundby hade för höga halter i blodet. Enligt wadas definition bör Sundby alltså varit dopad.

http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/Astmamediciner?

Inlagd: 2016-07-21, 15:09
Skriven av: Manne

neihitiri… Jag motsäger inte att reglerna varit otydliga och att norska förbundet missförstått dessa. Jag hävdar att Sundby varit dopad då han har haft för hög halt av salbutamol i blodet än vad som reglerna medger utan dispans. Dock inte att han gjort det medvetet.

Att det finns förmildrande omständigheter håller jag med om, det är därför dopingsstraffet blivit så lågt.

Inlagd: 2016-07-21, 15:59
Skriven av: Manne

Manne: Sakens kjerne er dette: WADA har kun tatt høyde for «ordinære» inhalatorer i sitt regelverk, og ikke forstøverapparatet som Sundby og mange andre i Norge benytter. Ifølge skiforbundet er det dokumentert at bare rundt 10 prosent av dosen som blir puttet inn i forstøverapparat, blir inhalert og tatt opp i kroppen. Derfor har de tolket WADAs regelverk som at det avgjørende er hvor stor dose som blir inhalert, og ikke dosen som puttes inn i forstøverapparatet. Det synspunktet delte ikke WADA.

Skiforbundet forteller at det aldri hadde blitt noen sak om de hadde søkt om medisinsk fritak for bruken av astmamedisinen, men at de ikke gjorde dette fordi de følte seg trygge på at de hadde tolket regelverket riktig.

De har fått støtte for sin tolkning av både Det internasjonale skiforbundets (FIS) dopingpanel og Antidoping Norge, men WADA valgte likevel å anke saken til CAS. Der ble Sundby utestengt, selv om CAS-panelet innrømmer at regelverket fremstår uklart.

– Min forståelse av reglementet var klar. Hvis du setter 15.000 mikrogram inn i beholderen på forstøveren, så får du i deg 1500 mikrogram, ti prosent og innenfor grensen av det du kan ta på et døgn, sa landslagslege Knut Gabrielsen onsdag.

– Vi har fått utført to studier på dette. Den lovlige grensen er på 1600 mikrogram, men dommen til CAS handler ikke om disse grensene, men hvordan man skal tolke reglene for det som legges i forstøveren. Både nasjonale og internasjonale eksperter har utført tester som har vist at Martin ikke hadde fått i seg for mye av stoffet.

Inlagd: 2016-07-21, 16:08
Skriven av: Neithiri

Gåtan är hur i friden kan du få tillstånd för ett högre gränsvärde. Vad är Sundbys och Björgens nya gränsvärden? Detta är en studie på Björgens medicin med normal laglig dos. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27147617

Inlagd: 2016-07-21, 16:23
Skriven av: nisse

For å ta det på svensk: ”Det är tillåtet att använda medicinen Ventoline, men den verksamma substansen sulbutamol, i mängden 1600 mikrogram per dygn. När Martin Johnsrud Sundbys astma blev värre under 2014 ökade man dosen. Norska skidförbundet tolkade det som att det är mängden som utövaren andas in som gäller som gränsvärde, medan Wada anser att det är mängden (dosen) som läggs i inhalatorn. Just den varianten av apparat som skidstjärnan använt (nebulisator) kräver dock att man just fyller på med högre doser, vilket kunde förklarats om man bara sökt om dispens.”

Så saken er bullshit. Egentlig er det ingen sak i det hele tatt.

Inlagd: 2016-07-21, 16:38
Skriven av: Neithiri

Situationen är är nästan identisk med Simon Yates fall inom cyklingen för några månader sedan. Även i hans fall tog stallet helt och hållet på sig ansvaret och sa att de glömt ansöka om tillstånd för astammedecinen. Först skulle han bli helt frikänd men efter vist rabalder slutade det med 4 månaders avstängning för ”non intentional doping”.

Inlagd: 2016-07-21, 17:12
Skriven av: JosefJ

Neihitiri… Rak fråga: Stämmer det inte att Sundby hade högre nivå sulbitamol i blodet än vad som är tillåtet utan dispans?

Länka gärna källor till dina uppgifter.

Inlagd: 2016-07-21, 17:28
Skriven av: Manne

JosefsJ… Precis. ” Non intentional doping”, det är det som det handlar om.

Inlagd: 2016-07-21, 17:31
Skriven av: Manne

Manne: Nei, han har aldri vært over grensene, det er jo der du misforstår. Advokaten gjorde det klart at han ikke har vært over den lovlige grensen for virkestoffet sulbutamol.

Johnsrud Sundby har imidlertid inhalert medisin gjennom en forstøver, og det er det som har forårsaket problemet. I en forstøver forbli om lag 90 % av medisinen igjen i apparatet, mens kun 10 % inhaleres og tas opp av utøveren.

Det er de 10 % som inhaleres av utøver som landslagslegene og Martin Johnsrud Sundby har forholdt seg til, mens WADA på sin side kun ser på hvor mye medisin som settes inn i forstøveren – noe som er en dose ti ganger større enn det Sundby selv har inhalert.

Det er denne regelen Norges Skiforbund har misforstått, og det er grunnen til at Johnsrud Sundby nå utestenges.

Inlagd: 2016-07-21, 17:43
Skriven av: Neithiri

Neithiri, tack för att du reder ut saker. En fråga återstår dock: varför blev han påkommen? Enligt det jag har läst så skedde detta pga dopningskontroll, vilket jag ofta förknippar med blodprov. Det kan dock inte stämma eftersom det är själva sättet att ta medicinen på som är problemet. Kontrolleras även det på något sätt?

Inlagd: 2016-07-21, 18:06
Skriven av: toriv

toriv: Ved to anledninger hadde Sundby gått over en såkalt ”decision limit”. Hva man legger i det kan man lese av dommen som absolutt IKKE går på at han har oversteget grensen for virkestoffet sulbutamol (det er avkreftet).

Som sagt, Sundby har imidlertid inhalert medisin gjennom en forstøver, og det er det som har forårsaket problemet. I en forstøver forbli om lag 90 % av medisinen igjen i apparatet, mens kun 10 % inhaleres og tas opp av utøveren. Det er de 10 % som inhaleres av utøver som landslagslegene og Martin Johnsrud Sundby har forholdt seg til, mens WADA på sin side kun ser på hvor mye medisin som settes inn i forstøveren – noe som er en dose ti ganger større enn det Sundby selv har inhalert. Og
det er denne regelen Norges Skiforbund har misforstått, og det er grunnen til at Johnsrud Sundby nå utestenges.

Med andre ord en bagatell, en ikke sak, en fullstendig oppblåst dustegreie.

Inlagd: 2016-07-21, 18:30
Skriven av: Neithiri

Mera från Finland. http://www.expressen.se/sport/langdskidor/det-paminner-om-vad-de-gor-i-ryssland/

Inlagd: 2016-07-21, 18:30
Skriven av: nisse

Hehe, om man legger noe annet enn søppel-vekt på det som kommer iform av oppslag, ”nyheter” osv fra historiske juksenasjoner som Finland og Rusland i disse tider så bør man egentlig gå å henge seg :)

Inlagd: 2016-07-21, 18:46
Skriven av: Neithiri

Norge har haft ett år på sig att hitta på en historia som friar Sundby. Om det nu var så enkelt varför inte säga detta för länge sedan? Jag förstår Saarinen.

Inlagd: 2016-07-21, 19:00
Skriven av: nisse

Saarinen bør holde kjeft. Vi snakker altså om en løper som fortsatte å trene under Jarmo Riski etter at det internasjonale skiforbundet såklart utestengte denne dopdusten på livstid. Saarinen er faktisk noe av det dummeste jeg hører uttale seg uansett hva det handler om.

Inlagd: 2016-07-21, 19:19
Skriven av: Neithiri

Klart folk andra åkare kan bli upprörda de måste dom väl i Norge förstå..?

vad hände med Norska herråkarna fick vi någon gång redan på deras blodvärden under säsongen eller var de bara på sommaren vi fick reda på dom?tänker när de var i uppdrag granskning

Inlagd: 2016-07-21, 19:26
Skriven av: jossa

Ja i och med Sundbys dom kommer det att vändas på alla stenar i astmafrågan, finns ingen återvändo nu.

Dvs hittar man MINSTA LILLA PRESTATIONSHÖJANDE effekt i någon studie så kommer media och dopingorganisationer och kanske t o m skidforum att hugga på det som gamar.

Det betyder att skandalen tyvärr också riskerar att solka ner Bjørgen och andra astmatiker, vilket gör norska läkaren/ledningens ofattbara misstag och försök att sopa historien under mattan, ännu mer katastrofalt.

Norska skidförbundet måste nog först och främst identifiera syndabockarna och sparka dom för att minimera skadan.

Inlagd: 2016-07-21, 19:37
Skriven av: VO2min

Norrmän är aldrig dopade

Inlagd: 2016-07-21, 19:41
Skriven av: erik tysse

Sunby låg över gränsvärden i urinen vid två separata testtillfällen. Värdena var 1,340ng/mL respektive 1,360ng/mL. Max tillåtna är 1,000ng/mL. Han låg över gränsvärdet det är inte bara en fråga om procedur vilket viss media verkar antyda.
Mera information finns i CAS rättägångsprotokoll http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award__FINAL_.pdf

Jag orkade inte läsa allt men som jag fattar det från min ytliga skummning finns konflikten i hur man håller sig under dessa gränsvärden. Wadas rekomendationer använder en Inhaler och max använda 1600ug över 24 timmar. Sunby har istället använt en elektrisk Nebulizer och använt hela dosen under en kortare tidsenhet. Detta har lätt till att gränsen överskridits.

Inlagd: 2016-07-21, 20:18
Skriven av: JosefJ

jossa: Du må være kronekseplet på en som sitter med kjeften full av popcorn og spyr ut pissespørsmål uten å gidde å prøve å forstå noe som helst.

Klovnene i ”uppdrag granskning” var aldri interessert i fakta, de var kun interessert i å spy ut dritt omkring norske løpere som de ikke hadde noe som helst holdbar grunn til å gjøre. Og argumentene de brukte ble plukket fra hverandre like lett som om man skulle rappe godis fra småbarn. Jeg kan godt svare på det igjen, men velger å referere til ”Stora Doping ock Astamatråden”. Så om du ikke er totalt hjernedød og analfabet så finner du svaret der.

Inlagd: 2016-07-21, 20:32
Skriven av: Neithiri

Neihitiri… jag tolkar Cas rapport som vo2min och svt-artikeln ovan där man reder ur begrepps med svenska landslagsläkaren. Som jag förstår det står det klart i rapporten att han överstigit tillåtna gränsvärden.

Inlagd: 2016-07-21, 21:22
Skriven av: Manne

Ok Manne, jeg gir meg, Sundby er den største juksepaven verden har sett. EPO, Anabole steroider, Efedrin, Tyroksin, Insulin, Erytropoietin, amfetamin og bloddoping, you name it! Martin kan legge opp!

Inlagd: 2016-07-21, 21:37
Skriven av: Neithiri

JosefJ: Det er ingen tvil om at denne saken strider mot folks rettsfølelse. Det er såpass merkelige juridiske spissfindigheter at selv de som er eksperter, er uenige. At han da mister seirene både i TdS og WC, er en straff som ikke står i stil til det han har gjort. Og når det i tillegg er skiforbundet som står bak feilen, så er det ikke så rart at de fleste oppegående kommer til å heie kolossalt på Sundby heretter. Og det med rette!

Inlagd: 2016-07-21, 21:45
Skriven av: Neithiri

Gränsvärden gäller bara andra nationer

Inlagd: 2016-07-21, 21:58
Skriven av: erik tysse

Neihitiri… Jag har aldrig påstått att han har fuskat. Jag har påstått att han dopat sig oavsiktligt. Jag håller med om att situationen är olycklig och att Sundby kommit i kläm.

Jag har kritiserat dispanserna sedan 2010 och befarat att vi skulle få nån sån här märklig dom när reglerna inte är tydliga och lika för alla.

Nu hoppas jag att man ser över systemet och inför lika regler för alla och tar bort dessa snåriga regelrolkningar och dispanser

Inlagd: 2016-07-21, 22:13
Skriven av: Manne

Jag fattar inte var de juridisk subtiliteterna är någonstans. Det max tillåtna värdet i urinen är överskridet. Som jag ser det är det ett milt dopingbrott om än antagligen oavsiktligt.
Om segrarna är från de tillfälle han överskred gränsvärdena ser jag det som naturligt att dessa dras in. Finns det något alternativ? Straffet i övrigt är inte hårt. Det är lägre än cyklisten jag nämnde tidigare i tråden exempelvis. Folk har fått fulla två års avstängning tidigare för missbruk av salbutamol. Två månader är inte ett extremt straff och speglar tycker jag att det är ett misstag och ej medveten doping.

Inlagd: 2016-07-21, 22:20
Skriven av: JosefJ

Norska skidförbundet måste hitta en syndabock som tar på sig skulden och SPARKAS/AVGÅR typ imorgon annars kommer detta att fläcka Sundbys och Norges rykte i många år (vilket det kanske kommer att göra ändå tyvärr).

Nu hamnar Sundby och övriga astmatiker i samma röra som bloddoparna, norska förbundets mörkande jämförs med det ryska, och detta tycker väl ingen seriös skidfantast är rimligt, förutom nationalister och forumtroll.

Inlagd: 2016-07-21, 22:35
Skriven av: VO2min

Josefk: CAS erkjenner det selv, ”Nødvendigheten av et medisinsk unntak for bruk av forstøver er i seg selv en konsekvens av den korrekte tolkningen av bestemmelsen. Utøverens feil ligger faktisk i unnlatelsen av å be om et medisinsk fritak, og innvilgelsen ville tillatt ham å konkurrere uten å bryte regelverket. Panelet erkjenner likevel at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere.”

Altså CAS innrømmer utydeligeheter i regelverket, allikvel turer de gjennom en straff som ikke står i forhold til noe som helst. At Sundby mister TdS seieren og WC sammenlagt er noe av det mest dustete som har skjedd i sport neon sinne om man leser alt dette riktig.

Inlagd: 2016-07-21, 22:51
Skriven av: Neithiri

Är man så allvarligt kroniskt sjuk som Sundby med 80% lungkapacitet jmf med en normal 30 åring ska man inte hålla på med längdåkning på toppnivå. Det visar denna historien med allt fixande och trixande för att ”medicinera bort” ha handikappet med tvivelaktiga metoder.

Inlagd: 2016-07-21, 23:00
Skriven av: Kallner

Jeg er helt uenig ned deg Kallner, absolutt alle skal ha muligheten til å drive med akkurat det de vil så sant man holder seg innenfor det som er tillatt. Og det har Sundby gjort, men uklare regler har ødelagt for ham.

Inlagd: 2016-07-21, 23:08
Skriven av: Neithiri

Dom flesta tänker sig nog att syftet med en dopinglista är att lista preparat, substanser och övre gränsvärden som antyder att brukaren försökt skaffa sig otillåtna fördelar. I den tolkningen blir det obegripligt att man kan begära dispans från dopinglistan – alltså dispans för att skaffa sig otillåtna fördelar. Och om preparatet eller gränsvärdet inte ger otillåtna fördelar uppkommer istället frågan vad tusan det gör på dopinglistan.?!

Inlagd: 2016-07-21, 23:10
Skriven av: Manne

Så skidpeppare, för att lyfta fokus från Sundby ett ögonblick, är det känt vilka övriga skidåkare och nationer som tänjer på astmagränserna? Hur många är det som tar den här typen av doser?

Inlagd: 2016-07-21, 23:17
Skriven av: VO2min

Dere får poste til dere blir blå i trynet i sommervarmen, men når vc starter i slutten av november står hr. Sundby på startstreken.. Han har sonet sin dom for ”lenge senn då”.. ;)

Inlagd: 2016-07-21, 23:18
Skriven av: pelle

Neithiri: Ja han skulle haft dispans men det är ju inte wadas eller CAS fel att de inte sökt.
Som jag fattar det rekommenderar inte wada Nebulizer de rekommenderar en MDI Inhaler? Övriga sätt att inta medlet kräver redan dispens.

Inlagd: 2016-07-21, 23:26
Skriven av: JosefJ

VO2min: Cologna, Legkov og Bjørgen er de første jeg kommer på.

Inlagd: 2016-07-21, 23:26
Skriven av: Neithiri

JosefJ: Jo, både WADA og CAS har innrømmet utydeliheter. WADA har i ETTERTID uttrykt at regelverket angir medisinmengden som kan puttes inn i forstøverapparatet, mens Skiforbundets lege forstod at regelverket angir den dosen som faktisk pustes inn i kroppen. Siden landslagslegen vurderte at behandlingen var innenfor WADAs regelverk, ble det heller ikke søkt om medisinsk fritak for Johnsrud Sundby.

Og CAS erkjenner at det ville vært bedre om bestemmelsen hadde vært tydeligere om konsekvensen ved bruk av forstøvere.

Men for å redde sin egen WADA-CAS-ræv så fikk stakkars Sundby gjennomgå. Jeg hater denne dommen. Den er så jævlig urettferdig.

Inlagd: 2016-07-21, 23:36
Skriven av: Neithiri

En sak som jeg ikke tror er nevnt tidligere, er at også USADA, altså det amerikanske antidopingbyrået, har tolket regelen på samme måte som Skiforbundet når det gjelder bruk av forstøvere. Det kom frem på pressekonferansen. Litt oppsiktsvekkende at WADA og USADA har ulike tolkninger.

Veldig leit for Sundby dette, men jeg synes det er merkelig at Skiforbundet ikke har undersøkt nærmere hva som er riktig bruk av forstøvere. De hadde jo kun trengt å forhøre seg med WADA.

Inlagd: 2016-07-22, 00:00
Skriven av: drazyc

Det som är gränsen är väll i praktiken 1,000ng/mL och inte 16000ug. 16000ug är hur du håller dig under tillåtet gränsvärde förutsatt att du använder samma metod som wada rekommenderar. Beskrivningen är väll tänkt att kunna följas av någon som har mycket mindre resurser än Norska skidförbudet. Det är nog inte tänkt att man ska räkna om dosen för annan utrustning. MDI inhalers är ju enklare att använda och det finns färre felkällor. Syftet måste rimligtvis vara att om inte den rekommenderade utrustningen duger ska man sök dispans.Detta gäller även astamamedecin i tablett eller injicering som som jag förstår det.
Dessutom tror jag att samma problem funnits med Nebulizer inom den allmänna sjukvården då den specifika Nebulizern inte varit anpassad för det specifika lösningen har det i bland resulterat i feldosering. Kanske är det anledningen till att wada rekommenderar mdi inhalers.

Inlagd: 2016-07-22, 00:12
Skriven av: JosefJ

Alltså, om det finns andra åkare som tar liknande doser som den nu Sundby är fälld för så är det ju extra sorgligt för hans del. Även om de andra har dispens och regler är regler.

Eller är Sundbys doser på något sätt extrema i jämförelse med övriga skidastmatikers?

Inlagd: 2016-07-22, 00:17
Skriven av: VO2min

Varifrån kommer egentligen påståeendet att salbumatol och likn. astmamediciner inte är prestationshöjande?! Finns det någon opartisk källa på det? Många verkar ta det som en sanning, då det upprepas i media och både det norska och svenska skidlägret. Samt inte minst de tvärsäkra norrmännen på Skidpepp.

En snabb sökning och man hittar ju som andra tidigare skrivit, flera studier som visar att det just är prestationshöjande.

T ex denna som är finansierad av WADA(!):

Effects of acute and 2-week administration of oral salbutamol on exercise performance and muscle strength in athletes (Hostrup et al 2014)

Sammanfattning:
The present study adds new information about salbutamol in the context of doping in competitive sports. While effects of oral salbutamol have been well described in non-elite subjects, the present study is the first to investigate effects in elite endurance athletes. Along with prior studies in recreational subjects, our observations of enhanced peak power during repeated Wingate tests supports the restriction of oral salbutamol on WADA’s list of prohibited substances. Importantly, some subjects experience side effects such as muscle tremor and tachycardia following intake of oral salbutamol, which potentially can have a negative impact on athletes’ health and performance (Le Panse et al., 2007). Although therapeutic inhalation of salbutamol still is allowed in competitive sports, future studies should investigate effects of inhaled beta2-agonists on sprint performance and muscle strength to rule out an ergogenic effect. From a pharmacological perspective, it seems plausible that inhaled beta2-agonists could be performance-enhancing on peak power during maximal sprinting. Indeed, Kalsen et al. (2013) recently demonstrated that combined inhalation of beta2-agonists within the current WADA thresholds increased arm sprint ergometer performance. Furthermore, Decorte et al. (2013) also recently demonstrated that inhalation of only 800 μg salbutamol increased quadriceps endurance. As such, athletes might unfairly benefit from salbutamol, even when used within the current limits on the list of prohibited substances.

Inlagd: 2016-07-22, 02:42
Skriven av: VO2min

Varför håll man tyst i 18 månader? Fick man munkavel av Wada eller var det Sundby som begärde att ärendet skulle hemlighållas? Om det var den sistnämnda som ville lägga locket på, varför skyllde man då först på Wada?

Missförstod man reglerna eller glömmer man att söka dispens? Man får bestämma sig, båda sakerna kan inte vara sanna, jag har aldrig hört talas om någon psykiskt frisk individ som glömt att söka ett tillstånd som vederbörande är säker på att han inte behöver.

Hade verkligen Sundby fått dispens om han sökt det. Finns det något exempel på någon som har dispens för lika höga världen som Sundby, och vilka symtom uppvisar den personen i så fall (Björgen räknas inte).

Luftrörsproblem är ett stort problem i den här sporten. Det är därför anmärkningsvärt att vi har två personer med svår astma (Björgen och Sundby) som aldrig uppvisar någon symtom. Inga inställda tävlingar, inga brutna tävlingar, inga svaga prestationer, inga långvariga sjukdomsperioder.

Jag insinuerar ingenting, jag undrar bara om någon kan ge mig ett rakt svar på de här frågorna

Inlagd: 2016-07-22, 08:40
Skriven av: H. G. Wells

Att ta bort dessa preparat från dopinglistan är ett resultat av starka lobby grupper. Man har hävdat någon form av diskriminering av astmatiker. Läkemedelsindustrin har säkerligen gett sitt stöd till allt som bagatelliserar deras biverkningar. För dopingeffekten är en biverkan. Vetenskapligt har man lite fakta och mycket tvärsäkra påståenden. Man har valt att tro på Carlsen som något av en guru på detta område och en studie han tidigare gjort. Carlsen är själv en stor förespråkare för dessa preparat och han uttalanden om gränsvärdet som något man ger en ettåring visar på dåligt omdöme. Som av en händelse är han norrman. Nu har nya studier visat att han har fel och borde tas ner från sin pidestal. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27147617

Inlagd: 2016-07-22, 11:21
Skriven av: nisse

Har jag förstått Norge rätt så var det tänkt att Sundbys medicinering skulle göra att han stadigt låg precis under gränsen för vad som är tillåtet. Det låter lite i onödan riskabelt eftersom man samtidig menar man att man enkelt hade kunna undvika risken för eventuella över/feldosering genom att söka dispans för den dopingklassade substansen. Men det gjorde man inte, man glömde. Endera så har jag missförstånd den norska förklaring helt, eller så ljuger norrmännen som borstbindare. Jag hoppa verkligen att det är jag som är mer än tillåtet trög.

Anmärkningsvärt, men inte förvånade, är att FIS ville lägga locket på och inte uttömma något straff överhuvudtaget. Som sagt var, Norges inflytande över FIS bör aldrig underskattas. Och man brukar väl säga att det är åkarens eget ansvar att känna till reglerna och inte stoppa i sig saker som är dopingklassade. Att Norge inte förstod reglerna är förstås rent nys, vi hade hånskrattat åt det ryska laget om de hade kommit med samma förklaring. Varför ska vi då utan vidare tro på det det norska laget

Inlagd: 2016-07-22, 11:55
Skriven av: Anders 2

Skandal är ordet. .
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23206954.ab

Inlagd: 2016-07-22, 12:48
Skriven av: H. G. Wells

Sundby tränar minst 1150 timmar med viktväst ;-) svårt astmasjuk, pikar Calle Halvarsson, att han tränar för dåligt, som tränade 750/800 timmar säsongen 14/15, som blev extremt övertränad sista säsongen då skulle öka mängden.
Jojo?
Carlsen som expert är inte opartisk i det här, han har varit nära knuten till Norska laget sedan tidigt 90 tal.
Detta höll på att mörkläggas av Fis men som tur är gick det vidare till Cas.

Inlagd: 2016-07-22, 13:22
Skriven av: KE

Tack WADA och CAS!

Vilka enorma mängder Salbutamol han inmundigat, Sundby. Jag tror han har överdoserat för att få anabol effekt, och fått det.

Inlagd: 2016-07-22, 15:11
Skriven av: Banan

Den norska anti-dopingsbyrån hand i hand med Ulvangs FIS tyckte tydligen att var helt i sin ordning att Sundby inte straffades alls. Den norska anti-dopingsbyrån hand i hand med Ulvangs FIS tyckte tydligen att ingen någonsin skulle få veta att Sundby hade haft för höga värden av en dopingklassad substans i urinen. Frågan många kommer att ställa sig – framförallt utanför Norges och Sveriges gränser – är om detta har hänt tidigare, hur är det exempelvis med Björgen, har hon också gjort ”misstag” som tystats ned av FIS och den norska anti-dopingsbyrån?
Jag tycker uppriktigt synd om Sundby som är i händerna på dessa idioter.

Inlagd: 2016-07-22, 17:09
Skriven av: H. G. Wells

Världens bäste skidåkare tycks vara en jättesjuk astmatiker som måste medicinera tungt och dessutom lär han ha haft (har?) hjärtfel. Givetvis tränar han också mer och längre än någon annan i branschen. Vilken sketch Monty Python skulle kunna ha gjort om denne man!
För övrigt börjar jag få en lite splittrad uppfattning om norska skidledare.

Inlagd: 2016-07-22, 18:09
Skriven av: Tobbe H

Sundby har troligen en ”fejkad” astmasjukdom för att få tillgång till prestationshöjande astmamedicin. Går väl att få en läkare att ”fixa” den diagnosen. Eller vad ska man tro om det norska hemlighetsmakeriet?

Inlagd: 2016-07-22, 20:57
Skriven av: Kallner

Många indicier pekar på systematisk doping. Sundbys resultatutveckling är onaturlig, man gör inga jättesteg vid 30 års ålder. Hans teatrala överspel efter sina tävlingar med hostningar och kraxningar en halvtimme efter målgång. Imponerar möjligen i stugorna i Norge men gör mig misstänksam. Hans uttalande om den nya satsningen där han poängterade att han tagit efter damerna. Där har jag varit misstänksam sedan 2010 efter ledningen löfte om att 2009 aldrig mera skall upprepas. Inte dumt att lova en sådan sak och sedan leverera. Något för övriga landslag att avundas. Hoppas att detta bara är början och att underverket avslöjas i sin helhet.

Inlagd: 2016-07-23, 10:35
Skriven av: nisse

Overskriften er ren løgn, akkurat som Aftonbladet og Expressen er skyldige i. Men hva annet kan kan man forvente fra et land som skylder på alle andre enn seg selv for sin elendighet og utilstrekkelighet.

Kommentarene fra svenskene er løgnaktige, usaklige og bygger på manglende kunnskap. Og ikkke minst har de sin begrunnelse i misunnelse og manglende suksess.
Små ”skidpeppere” tror faktisk de vet bedre enn all verdens leger og sakkyndige. Deres ”kunnskap” henter de fra ”Flashback”, sladrespalter og rykter – ikke fra bøker og legevitenskap.

Igjen later man som om astma er et slags superdop, selv om det har null effekt for friske. Og igjen – forsøker svenskene seg med at dette kun gjelder nordmenn, ikke sporten som helhet. Minst 50% av de svenske landslaget er rammet av astma, uten at det hjelper på prestasjonene. Men de feigingene er anonyme og lar Norge ta hele skiten. For noen feige drittsekker.

Ferdig med dere småttinger.

Inlagd: 2016-07-23, 11:32
Skriven av: fabulator

Carlsen hävdar att detta ger 0-effekt. Har ni läst testen jag länkade till? Se mätning av muskelstyrka.Vid start av testet så var styrkan ca 4% högre för de med laglig dos Formoterol (Björgen) vid slut av maxtestet så var styrkan ca 10% högre för Formoterol. Applicera detta på Björgens sprinttävlingar så fattar ni att hon inte behöver ha bråttom ut. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27147617

Inlagd: 2016-07-23, 12:21
Skriven av: nisse

Sundby får støtte fra absolutt alle kanter, og det skulle bare mangle uskyldig som han er:

Cologna: – Ingen klassisk dopingsak – Dette var ikke måten jeg håpet å få min fjerde sammenlagtseier på. Jeg er klar over Martins sak, men jeg føler det er spesielt siden det ikke er en klassisk dopingsak, men et regelbrudd det er snakk om, sier Cologna i en pressemelding fra det sveitsiske skiforbundet.

Didrik Tønseth, Petter Northug og Dario Cologna sliter alle med å glede seg over seirene de fikk utdelt etter Martin Johnsrud Sundbys brudd på dopingbestemmelsene.

Og Sponsorer fremkynder sine samtaler med Sundby etter dette:

Finansmann sponser Sundby: – Dypt urettferdig at han straffes for feil gjort av forbundet

– I lys av den vanskelige situasjonen Martin uforskyldt har havnet i har vi besluttet å gå ut med dette nå, sier Benn Eidissen.

– Vi i Eidissen Consult er imponert over den måten Martin Johnsrud Sundby har taklet det sportslige marerittet han nå har havnet i, sier Benn Eidissen, finansmann fra Bodø.

Hans firma Eidissen Consult ønsker nå å framskynde offentliggjøringen av deres sponsoravtale med Sundby.

– Vi har vært i samtaler med Martin i en periode, og planla å fortelle om avtalen til høsten, men i lys av den vanskelige situasjonen Martin uforskyldt har havnet i har vi besluttet å gå ut med dette nå.

– Vi i Eidissen Consult er uhyre stolt over å få samarbeide med Martin. Vi håper at dette kan være en oppmuntring for Martin og gleder oss til å se Martin slå tilbake sportslig. Det er jeg helt sikker på at han vil gjøre allerede i VM, sier Eidissen.

Inlagd: 2016-07-23, 13:31
Skriven av: Neithiri

Nisse.. Si meg virker ikke astmamedisiner – resultatmessig – på de svenske løperne?
I følge Anna Haag bruker 90% av deres løpere medisinen, det kan tyde på att virkningsgraden har 0 effekt på såkalte ”B-løpere”…….

Inlagd: 2016-07-23, 16:27
Skriven av: pelle

Sundby har fått støtte av veldig mange, til og med russere har i disse tider vært på banen å sagt at dette er en ikke sak. Omtrent de eneste som ikke har uttalt seg offentlig er de svenske løperne hvor veldig mange lider av astma selv. Ufattelig feigt. Dette skal selvsagt huskes.

Inlagd: 2016-07-23, 17:44
Skriven av: Neithiri

Pelle: Det tragiska är att hon vore ännu sämre utan. Jag säger bort med detta för alla. Det är inte fair.

Inlagd: 2016-07-23, 17:48
Skriven av: nisse

Pelle: Haag är en dålig måttstock för dessa preparat. Hennes problem liksom Jönssons är de inte tränar det som krävs. Hennes högsta nivå har varit bra men hon nöjer sig med att vara en B-åkare numera. Det kan inga droger ändra.

Inlagd: 2016-07-23, 18:01
Skriven av: nisse

Sextionio (69) procent av alla norska medaljer i längdskidor är tagna av åkare med astma!
Enligt norska Aftenposten idag.
Ett märkligt faktum måste man väl konstatera.

Inlagd: 2016-07-23, 18:51
Skriven av: Tobbe H

Tobbe H: Ja fantastiskt va? Det är helt surrealistiskt.

Inlagd: 2016-07-23, 19:43
Skriven av: Ron wood

Hvorfor er dette surrealistisk? det har vært kjent i alle år. Greia er at dette plutselig nå blir problematisk grunnet feil i WADA og CAS sine prosedyrer, noe de ikke er villige til å innrømme selv, men lar alt gå ut over stakkars Sundby.

Inlagd: 2016-07-23, 19:59
Skriven av: Neithiri

Om man har rent mjöl i påsen så ska man inte lägga locket på. Man tystar inte ner en sån här sak. Man tänker över saken och kallar sedan till presskonferens. Men någon presskonferens blev det inte, man väntade i hela 18 månader. Till råga på allt så ställer FIS villigt upp på mörkläggningen. Det finns bara två alternativ. Endera så är man ofantligt korkad som trodde att mörklägga var rätt sak att göra, som ”trodde” att man fått munkavel av Wada, Som inte ”förstod” reglerna, som ”glömde” att söka dispens. Eller så döljer man något.
Det finns kanske ett tredje alternativ. Norska landslaget, norska dopingbyrån och norskägda FIS är kanske organisationer som vanemässigt och automatiskt väljer att göra som man brukar göra – att ljuga.

Folk som inte är så intresserade av längdåkning har redan bestämt sig, doppingsport, norrmännen dopar sig mest och bäst, FIS mörklägger. Heja Ulvang, nu har du och dina uppdragsgivare i Norge verkligen lyckats ställa till det.

PS. Jag vet att jag har en ovana att överdriva och måla fan på väggen, hoppas verkligen att jag gör det den här gången.

Inlagd: 2016-07-23, 21:04
Skriven av: H. G. Wells

Neithiri har helt rätt, det är tragiskt att det är Sundby som får lida mest av alla.

Ludvig på Expressen har också helt rätt, det kommer att spåra ur ordentlig.

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/ludvig-holmberg/ludvig-holmberg-nu-kommer-allt-spara-ur/

Inlagd: 2016-07-23, 21:24
Skriven av: H. G. Wells

Alla ska vara lika inför lagen. Alla som ertappas med för höga värden av en dopingklassad substans skall behandlas på samma sätt. Att Sundbys dopingfall särbehandlats inser alla.

Aino-Kaisa Saarinen i Expressen.
”– Det är otroligt att allt hölls hemligt hela vägen till Cas. Ingen hade hört om det här. Jag kan nog säga att det är frågan om speciell och annorlunda behandling som jag inte har stött på tidigare, säger Saarinen.”

Inlagd: 2016-07-23, 22:16
Skriven av: H. G. Wells

Säg 1 Norsk medaljör sedan 1993 till dags dato som inte haft astma?
Lycka till ;-)

Inlagd: 2016-07-23, 22:47
Skriven av: KE

Neithiri: Det är väl ändå lite surrealistiskt att så många i världstoppen är astmasjuka. Det känns inte helt sunt. Men det är ju orättvist att Norge får all skit. Men är man överlägset bäst så finns det mycket avund, så e de ju.

Inlagd: 2016-07-23, 23:36
Skriven av: Ron wood

Många upprepar liksom Expressenkrönikören mantrat om att astmamedicinerna absolut inte är prestationsfrämjande, ändå ligger flertalet gamla såväl som färska och seriösa studier som visar motsatsen, att dom kan vara prestationsfrämjande på flera olika sätt. Flera bra länkar och abstract i denna tråd.

Jävligt märkligt beteende detta tvärsäkra förnekanden, och det är ju beteendet som skapar misstankarna, hade dom bara sagt att vi låter WADA sköta forskningsuppföljningen hade väl bevisbördan hamnat där.

Och det är ju inte bara Norge som låter som Bagdad Bob utan lika mycket Sverige med Rikard Grip och läkarn etc.
samt i princip alla journalister. Kan dom inte tolka abstract alls?

Men visst, den där beta2-effektförnekaren Carlsen som medicinerat norska åkare samtidigt som han varit rådgivare i dopingfrågan kan ju ligga lite risigt till om medicinerna visst påverkar prestationen. Och just nu lär dessa studier lusläsas, inte minst av ryssar och finnar:)

Inlagd: 2016-07-23, 23:55
Skriven av: VO2min

De flesta är nog i alla fall överens om att längdskidåkningen på toppnivå i Norge är en sjuk sport!

Inlagd: 2016-07-24, 07:49
Skriven av: Tobbe H

Från flashback.

”Låt oss analysera presskonferensen som Norges skidförbund och Johnsrud Sundby höll för ett par dagar sedan och försöka se vad som är dimridåer eller rena lögner. Inför presskonferensen skickade NSF ut följande document http://www.skiforbundet.no/Images/2….28norsk%29.pdf och http://www.skiforbundet.no/Images/6.%20Presentasjon.pdf
Huvudargumentationen mot domen är:

NSF och Johnsrud Sundby hänvisar till “studier” om att forstøverapparat [nebulisator] är så innefektiva att endast 10% av doseringen kommer in i kroppen.

Allt detta är en dimridå.

För det första så är det oklart vilka studier NSF hänvisar till. Exempelvis http://patient.info/doctor/nebuliser…neral-practice säger att många Nebulisatorer är innefektiva och ger endast ned till 10% av dosen.
Jag ställer mig tvivlande till att MJS och NSFs medicinska team använder sig av den minst effektiva Nebulisatorn på marknaden. En snabb googling ger vid handen att det finns Nebulisatorer som distribuerar upp till 98% av dosen till kroppen.http://justnebulizers.com/micro-air-…-ne-u22v.html/ Knappast okända för cutting-edge forskning inom norsk skidåkning.

För det andra så skriver man inget om hur effektiv den normala metoden är, med olika former av inhalatorer. I denna studie http://www.journalslibrary.nihr.ac.u…rt-hta5260.pdf så jämför man effektiviteten hos olika inhalatorer och de tycks ligga på 5-30% av full dos. Men det Johnsrud Sundby på inrådan av landslagsläkaren gjort är att han inhalerat närmre 10 gånger mer än den tillåtna maximala dygnsdoseringen (som om vanliga inhalatorer skulle distribuera 100%) och detta inom en tidsrymd av 5,5 timmar innan tävling! Ingen i norsk media har ställt frågan om vanliga inhalatorer distribuerar 100% av dosen. Enda sättet att få i sig 100% är salbutamol i tablettform. Tabletter är dopingklassade av WADA. NSF och Johnsrud Sundby är naturligtvis insatta i detta.

Slutligen, de systemiska effekterna med Salbutamol är välkända inom toppidrott.
Tränaren Salazar och hans mycket framgångsrika (och ur dopningssynpunkt omdebatterade) Nike Oregon projekt med löpare som Mo Farah och Galen Rupp, har nyttjat astmamedicinering på ett mycket ”kreativt” sätt. Läs vittnesmålet från den amerikanska löparen Lauren Fleshman! https://www.propublica.org/article/e…ug-performance:

Vi kan ju i vart fall misstänka att denna metod är välkänd av MJS och den norske landslagsläkaren. Nebulisator är idealisk för att uppnå systemiska effekter. Kanske detta är anledningen till att Johnsrud Sundby använde denna metod – avsedd för akuta astmaattacker – istället för vanlig inhalator?

I den norska pressreleasen säger skidpresidenten Erik Røste följande:

Detta är ett falskt påstående. Låt oss återvända till Fleshman och de instruktioner hon fick av Salazar vid användandet av astmaspray:

Det är också falskt om vi vänder oss till sakkunskapen till artikeln Dagens Nyheter publicerade redan 1993, http://www.dn.se/arkiv/sport/astmame…-dopingdebatt/:

Man kan anklaga det norska skidförbundet och Johnsrud Sundby för många saker men inte att de är naiva och okunniga. Norsk längdskidåkning har alltid legat i framkant av forskning, inte minst på den medicinska sidan. Deras förklaringar och bortförklaringar är en direkt förolämpning mot intellektet.

Vi vet ju inte heller vilken medicin, vilken nebulisator, recept osv. som Johnsrud Sundby använde sig av. När CAS begärde svar på följande frågor:

… så vägrade NSF och Johnsrud Sundby att svara. Frågorna ovan är ju ytterst relevanta. De sade sig däremot vara villiga att komma till hearingen och att vid behov lämna muntliga svar. Jag finner det ytterst anmärkningsvärt agerat. Detta handlar om Norge och inte Ryssland”

https://www.flashback.org/t834230p211

Inlagd: 2016-07-24, 08:31
Skriven av: H. G. Wells

Flashback igen.

Låt oss analysera presskonferensen som Norges skidförbund och Johnsrud Sundby höll för ett par dagar sedan och försöka se vad som är dimridåer eller rena lögner. Inför presskonferensen skickade NSF ut följande document http://www.skiforbundet.no/Images/2….28norsk%29.pdf och http://www.skiforbundet.no/Images/6.%20Presentasjon.pdf
Huvudargumentationen mot domen är:

Citat:

WADAs regelverk fra 2012 sier tillatt inhalert salbutamol (maksimalt 1600 mikrogram over 24 timer)

Citat:

Vår forståelse: Det kan inhaleres maksimalt 1600 mikrogram salbutamol i løpet av 24 timer.
NSF och Johnsrud Sundby hänvisar till “studier” om att forstøverapparat [nebulisator] är så innefektiva att endast 10% av doseringen kommer in i kroppen.

Allt detta är en dimridå.

För det första så är det oklart vilka studier NSF hänvisar till. Exempelvis http://patient.info/doctor/nebuliser…neral-practice säger att många Nebulisatorer är innefektiva och ger endast ned till 10% av dosen.
Jag ställer mig tvivlande till att MJS och NSFs medicinska team använder sig av den minst effektiva Nebulisatorn på marknaden. En snabb googling ger vid handen att det finns Nebulisatorer som distribuerar upp till 98% av dosen till kroppen.http://justnebulizers.com/micro-air-…-ne-u22v.html/ Knappast okända för cutting-edge forskning inom norsk skidåkning.

För det andra så skriver man inget om hur effektiv den normala metoden är, med olika former av inhalatorer. I denna studie http://www.journalslibrary.nihr.ac.u…rt-hta5260.pdf så jämför man effektiviteten hos olika inhalatorer och de tycks ligga på 5-30% av full dos. Men det Johnsrud Sundby på inrådan av landslagsläkaren gjort är att han inhalerat närmre 10 gånger mer än den tillåtna maximala dygnsdoseringen (som om vanliga inhalatorer skulle distribuera 100%) och detta inom en tidsrymd av 5,5 timmar innan tävling! Ingen i norsk media har ställt frågan om vanliga inhalatorer distribuerar 100% av dosen. Enda sättet att få i sig 100% är salbutamol i tablettform. Tabletter är dopingklassade av WADA. NSF och Johnsrud Sundby är naturligtvis insatta i detta.

Slutligen, de systemiska effekterna med Salbutamol är välkända inom toppidrott.
Tränaren Salazar och hans mycket framgångsrika (och ur dopningssynpunkt omdebatterade) Nike Oregon projekt med löpare som Mo Farah och Galen Rupp, har nyttjat astmamedicinering på ett mycket ”kreativt” sätt. Läs vittnesmålet från den amerikanska löparen Lauren Fleshman! https://www.propublica.org/article/e…ug-performance:

Citat:

“He said to breathe it in, hold it, and then breathe it out your nose slowly, because then you expose the glucocorticosteroid to the nasal passages as well, making sure that every single passage the air could come down is maximally opened”
Vi kan ju i vart fall misstänka att denna metod är välkänd av MJS och den norske landslagsläkaren. Nebulisator är idealisk för att uppnå systemiska effekter. Kanske detta är anledningen till att Johnsrud Sundby använde denna metod – avsedd för akuta astmaattacker – istället för vanlig inhalator?

I den norska pressreleasen säger skidpresidenten Erik Røste följande:

Citat:

Martin har ikke oppnådd konkurransefordeler gjennom å følge legenes pålegg om hvordan Ventoline skulle benyttes mot astmaen han har slitt med siden han var barn
Detta är ett falskt påstående. Låt oss återvända till Fleshman och de instruktioner hon fick av Salazar vid användandet av astmaspray:

Citat:

“After I got the medication, Alberto explained ‘this is going to be great for you; so many athletes once they got on this, did so much better than they’d ever done before’.”

“He described the ways that could happen, that there’s a glucocorticosteroid in Advair and the possibility some of that could get systemically into your body and give you an advantage, and you can legally take it because you have asthma.”

“Alberto encouraged me to push to be on the highest dose of it year round, which was something different than what the doctor had said.”

Det är också falskt om vi vänder oss till sakkunskapen till artikeln Dagens Nyheter publicerade redan 1993, http://www.dn.se/arkiv/sport/astmame…-dopingdebatt/:

Citat:

– För oss är det svårt att förstå att man klassar det ena som doping [tabletter] och inte det andra [sprej]. Andas man in sprejen ett stort antal gånger ger det en effekt som är jämförbar med tabletterna. Vill man dopa sig med spray så kan man det, säger doktor Torbjörn Conradsson på Draco som marknadsför bricanyl.

Bertil Nyborg är expert på området hos Glaxo, företaget som marknadsför ventoline. På frågan om deras astmasprej har en positiv effekt även på friska människor, svarar han:
– Man har definitivt glädje av att använda sprejerna i kyla. Vi har gjort tester som visar att det har en prestationshöjande effekt även på friska människor

Nu visar den nya undersökningen att salbutamol (det kemiska namnet på ventoline) i tablettform på förvånansvärt kort tid ökar muskelstyrkan avsevärt på unga män. Den vetenskapliga rapporten är publicerad i Clinical Science.

Man kan anklaga det norska skidförbundet och Johnsrud Sundby för många saker men inte att de är naiva och okunniga. Norsk längdskidåkning har alltid legat i framkant av forskning, inte minst på den medicinska sidan. Deras förklaringar och bortförklaringar är en direkt förolämpning mot intellektet.

Vi vet ju inte heller vilken medicin, vilken nebulisator, recept osv. som Johnsrud Sundby använde sig av. När CAS begärde svar på följande frågor:

Citat:

1. A comprehensive list of all the medication (including dose and mode of
administration) taken by the Athlete before commencing the course of nebulized
salbutamol further to the call with Dr. Knut Gabrielsen on 7 December 2014.
2. A comprehensive list of all medication (including dose and mode of
administration) taken by the athlete from the commencement of the course of
nebulized salbutamol until 8 January 2015.
3. The prescription(s)1
in respect of the salbutamol taken by nebulization in
December 2014 and January 2015.
4. The name of the pharmacy where the salbutamol was purchased.
5. Proof of purchase of the salbutamol (e.g. sale receipt).
6. The precise name and model of the nebulisation equipment used.
7. The name of the outlet or hospital where the nebulization equipment was
purchased or sourced (as the case may be).
8. Proof of purchase (or sourcing) of the nebulization equipment.
9. Records of delivery of the salbutamol and the nebulization equipment to the
Athlete (e.g. courier receipts).
10. Contemporaneous evidence that the Athlete and/or his medical team analyzed
in advance whether the nebulization of 15,000 micrograms of salbutamol would
come within the permitted use of salbutamol on the Prohibited List.

… så vägrade NSF och Johnsrud Sundby att svara. Frågorna ovan är ju ytterst relevanta. De sade sig däremot vara villiga att komma till hearingen och att vid behov lämna muntliga svar. Jag finner det ytterst anmärkningsvärt agerat. Detta handlar om Norge och inte Ryssland.
__________________
/Discgear

Är det någon som tycker att ärendet är bra hanterat av FIS och Norge?
Är det någon som tror att finnar, ryssar och andra i Östeuropa inte kommer att få vatten på sin kvarn?

Inlagd: 2016-07-24, 09:01
Skriven av: H. G. Wells

Vilka ska man lita på Erik Röste, Vidar Löfhus och de Norska landslagsläkarna eller opartiska forskare från andra länder som inte har egen vinning av att bagatilisera astmastereoider?
Tänker på 90 talet då nästan alla norska medaljer togs av personer med astma, påhittad eller ej, skyhöga blodvärden och på det puffades det mycket astmamediciner, det är helt sjukt.

Inlagd: 2016-07-24, 09:17
Skriven av: KE

http://www.sweski.com/sundby-faar-leva-med-misstankarna.5893827-184999.html

Inlagd: 2016-07-24, 10:34
Skriven av: H. G. Wells

Sverige och andra nationer puffar också massa astmamediciner. Mycket norgehat här men snart kommer nog diskussionen att handla om ”astmatiker” vs. friska.

Inlagd: 2016-07-24, 10:40
Skriven av: VO2min

Haags resultatutveckling sammanföll väl lite sådär kusligt med uppluckringen av reglementet kring astmamedicinerna till OS 2010? Precis som för Bjørgen. Rätta mig om jag har fel.

Inlagd: 2016-07-24, 11:18
Skriven av: Banan

En sista notis, MJS omdömme vad som är rätt och fel är inte det bästa. Fyllekörning i Meråker 2004, hans beundran av Lance Armstrong säger en del ;-)
Anna Haag är ju ofta sjuk, hon är nog äkta astmatiker, de Norska är nästan aldrig sjuka i förkylningar, friska hela säsongen, är de äkta astmatiker?

Inlagd: 2016-07-24, 15:02
Skriven av: KE

Om man får spekulera lite så tror jag att det gått till så här.
Wada säger “maximum 1600 micrograms over 24 hours” Puffar du i dig mer så kan du få mer än 1,000ng/mL i urinen, och då åker du dit för dopingbrott. Norge har givetvis testat och insett att du kan puffa i dig betydligt mer än 1600 micrograms utan att överskrida tillåtet värde i urinen. Det finns alltså en stor säkerhetsmarginal. Norska landslaget bestämmer sig utnyttja den säkerhetsmarginalen. Sundby, Björgen och alla andra astmatiker i laget får testa hur mycket de kan puffa utan att gå över gränsen, sen lägger man sig på lagom avstånd frän dopinggränsen i tävling efter tävling. Eller kanske inte i tävling efter tävling men åtminstone när astman är riktigt besvärlig. Tyvärr så sket det sig för Sundby. Ligger man för nära gränsen under en längre tid så brukar det gå åt skogen för någon, förr eller senare.
Bara en spekulation, men den är betydligt trovärdigare än att Norge inte skulle förstå att det är dosen i tabletten, i sprutan eller i puffen som räknas, inte hur mycket kroppen tar upp av dosen eller hur mycket som eventuellt går till spillo under medicineringen.

Inlagd: 2016-07-24, 21:21
Skriven av: H. G. Wells

Carl-Johan Bergman berättar hur man åker ifrån (Simon Fourcade har astma).
När man hör att hans andhämtning börjar att väsa och vissla, så är det bara att tycka till lite extra. Björgen och Sundby blir – trots sin svåra astma – inte frånåkta på det sättet. Numera vet vi kanske varför.

Inlagd: 2016-07-24, 21:50
Skriven av: H. G. Wells

Så här ska det nog vara.
Carl-Johan Bergman berättar hur man åker ifrån Simon Fourcade (Simon Fourcade har astma).
När man hör att hans andhämtning börjar att väsa och vissla, så är det bara att tycka till lite extra. Björgen och Sundby blir – trots sin svåra astma – inte frånåkta på det sättet. Numera vet vi kanske varför

Inlagd: 2016-07-24, 21:52
Skriven av: H. G. Wells

Wells: Din senaste spekulation kl. 21:21 tror jag ligger nära sanningen.

Det höjs nu röster om att WADA bör granska hela det norska landslagets överdoser av Salbutamol etc. Har man inget att dölja välkomnar man en sådan granskning. https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/finlandsk-antidopningschef-wada-bor-granska-de-norska-overdoserna

Inlagd: 2016-07-25, 08:25
Skriven av: Banan

Banan: Intressant länk.
Jag tror tyvärr att norska landslaget har get fullständigt fan i den lagliga dosen på 1,600 μg och istället riktat in sig på värdet i urinprovet. Jag tror att man utnyttjar säkerhetsmarginalen som finns mellan lagligt intagen dos och dopingvärdet som mäts i urinprovet.
Inte omöjligt att WADA noterat att Norska åkare med astma, men utan dispens, ständigt har höga värden av salbutamol i urinen. WADA har kanske bara väntat på att någon av dem skall göra ett misstag och fastna i ett dopingprov.

Hur som helst. Norges försvar är rent nonsens. Vad som är en laglig dos är Fullständigt glasklart. En laglig dos är 1,600 μg fördelad på 24 timmar. Ett tryck på astmasprayen matar fram 100 mikrogram, 16 tryck och 16 inandning under 24 timmar ger en laglig dos på 1,600 μg. . Om norska landslaget valde att medicinera Sundby med en nebulizer (en apparat som normalt bara används på sjukhus för att lindra svåra akuta astmaproblem) så är det deras eget fel.

Om man läser domen så förstår man varför WADA drev ärendet vidare till CAS. Man förstår också varför CAS i princip gick helt på WADAS linje. Man förstår INTE hur FIS kunde frikänna Sundby helt och hållet. Jag för min del är glad att straffet inte blev hårdare, Sundby är ingen fuskare, men han har ändå har likt förbannat puffat i sig mer än 10 gånger den lagliga dosen.

Gör som den Finska antidopingchefen säger, är Norska laget oskyldigt så drar vi en lättnadens suck och går vidare.

Inlagd: 2016-07-25, 13:27
Skriven av: H. G. Wells

Wada är nog inte helt bekväma med astmabruket. Läste en mer detaljerad variant på den länk jag tidigare gett. Där framgår att Wada sponsat studien och studien ger rekommendation att skärpa reglerna. En faktor till i denna soppa är att testet som Wada använder går att manipulera lätt med vad du äter och dricker. http://eprints.kingston.ac.uk/32207/ Så frågan är vem som beställt den studien och vilka som varit medvetna om testets svaghet. Jag hoppas på rejäla omtag från Wada

Inlagd: 2016-07-25, 14:14
Skriven av: nisse

Följande vill alltså norska längdlanslaget att vi ska tro på. ”– Det visade sig att tolkningen som Knut Gabrielsen, olympiska ledningen och hela det medicinska teamet gjorde inte matchade med Wadas regelverk, säger Sundby till VG.”

Trots att astmaproblemen inte är något nytt för det norska landslaget, trots att reglerna har funnits i flera år, trots att den norska astmamedicineringen är kraftigt ifrågasatt från många håll. Så är det ingen i världens resursstarkaste längdlandslag som någonsin kommit på tanken att kolla med WADA om man tolkat reglerna rätt. Samtliga i det norska laget har alltså varit så säker på sin sak att ingen någonsin har kommit på tanken att kolla med WADA, trots att man har haft flera år på sig. Om detta mot förmodan skulle vara sant så handlar det om en förödande kombination av obegränsat självförtroende och en helt obefintlig kompetens.

Hur fungerar egentligen svenska sportjournalister. Tycker man verkligen att man ska agera som en propagandamegafon för det norska landslaget. Tycker man verkligen att norska lagets kreativa tolkning av reglerna är rättvist mot astmatiker i andra lag som faktiskt följer reglerna på riktigt. Tycker man inte att en sportjournalist skall ifrågasätta sportens tungviktare. Tycker man inte att man ska ställa obekväma frågor och bråka tills sanning kommer fram?

Inlagd: 2016-07-25, 19:27
Skriven av: H. G. Wells

H. G. Wells maila någon sportjournalist tycket jag o förklara så kanske någon nappar att kolla upp fakta o skriva om de…

Inlagd: 2016-07-25, 20:28
Skriven av: jossa

Missförstå mig inte, jag gillar Sundby, Sundby är en stor idrottsman. Han har absolut inte fuskat sig till framgångarna.

Inlagd: 2016-07-25, 21:00
Skriven av: H. G. Wells

Helt rätt Wells. Sundby är den minst boven i dramat, om han överhuvudtaget är någon bov. Men hur är det med ledarna och det medicinska teamet. Jag anser att de nuvarande och tidigare ledarna är ansvariga för att de har skapat en kultur som stöddigt och självsäkert tänjer på alla regler till bristningsgränsen. FIS är ansvarigt för att man tillåtit en mörkläggning och därmed återigen skapat en gräddfil för en norsk åkare. FIS är även ansvarigt för att återigen misslyckats med att straffa en norsk åkare som även denna gång helt klart är skyldig. Makt korrumperar, makt korrumperar ALLTID. Det norska laget var en mäktig spelare även innan Ulvang tog över i FIS. Numera är det norska laget alltför mäktigt för att längdåkning ska må bra.

Inlagd: 2016-07-25, 21:56
Skriven av: Anders 2

Anders 2.. Og så glemte du att FIS og Norge er ansvarlig for at de svenske herreløperne hadde sin ”svarteste” sesong i sporet i manns minne.
Og hva skal man si om tjejen fra Tärendö sesong, selvsagt er det Ulvangs/FIS sin feil att skia hennes gikk for sakte både opp og ned, i forhold til de finske, amerikanske og norske aktørene..

Inlagd: 2016-07-25, 22:22
Skriven av: pelle

Vore det inte dags att Riksidrottsförbundet grundligt redde ut och detaljerat publicerade bruket av astmamediciner inom den svenska längdåkningseliten?
Likaså känns det viktigt att existerande vetenskapliga undersökningar sammanställs, utvärderas och publiceras på ett begripligt sätt så att man får slut på tjafset.
Det jobbet skall inte skötas av någon inom längdorganisationen utan av en oberoende kompetent person.
Sen kan det vara aktuellt att driva frågan vidare inom FIS och Wada för att skapa riktiga och begripliga regler.

Inlagd: 2016-07-26, 00:53
Skriven av: POA

Varför blir Norge irriterade av Finlands krav på Wada räd? är väl bara bra med en sådan för att få bort allt snack har man inget att dölja så är de ju otroligt bra..

Inlagd: 2016-07-26, 08:15
Skriven av: jossa

Läsvärt om CAS-domen mot Sundby.
https://www.facebook.com/thomas.h.thoresen/posts/10157181454545721

Inlagd: 2016-07-26, 20:03
Skriven av: Namn

Jossa: Håller med dig.
Det är inte Finland som behöver utbildning. Det är Norge som inte ”förstod” reglerna, som ”glömde” att söka dispens, som tryckte i Sundby hästdoser av en dopingklassad substans. Det är Norge som åkte dit för dopingbrott, inte Finland.

Även detta kan man läsa på VG.

1. Landslagslegen prøvde å forklare de høye nivåene med å vise til at utøveren kan ha vært dehydrert. Det ble kategorisk avvist av Professor Fitch i WADAS ekspertgruppe.

2. Fitch uttaler også:
«Because he competed with success in many elite, cross-country skiing events in this period, it would appear that this condition could not described as ”acute, severe asthma”»

3. MJS hadde brukt 15mg (15000mikrogram) daglig i en uke før første positive test, og i en måned før andre positive test.

4. Den tillatte døgndosen ble inntatt i en periode på 5 timer umiddelbart før konkurranse.

5. 8. februar 2015 informerte NSF FIS om at utøveren valgte å si fra seg retten til å etterspørre og analysere B-prøven.

6. I et brev fra MJS til FIS Hearing Panel 8. februar 2015 skriver han bl. annet. ”I have never been advised that allowed doses has to be taken in any special manner”.

7. Studien av Mazhar et al, som NSF refererer til med formål om å vise at 15000mcg nebulisert er ”bioekvivalent” med 1500mcg via MDI blir avvist av Dr. Audrey Kinahan, medlem av WADA Prohibited List Expert Group, da denne studien ble gjort på eldre mennesker, med svært dårlig lungefunksjon, som lider av COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

8. Den maksimale oppnådde urinverdien av salbutamol som MJS oppnådde ved å inhalere 1600 mikrogram salbutamol via MDI var 1481 ng/ml, altså like over de verdiene dopingtestene viste. Da ble 1600 mikrogram inhalert som en dose, i motsetning til i løpet av 24 timer.

9. Høye doser salbutamol skal retningslinjer for astma-behanndling reserveres for nødstilfeller. Dosene som MJS inntok anses ikke som normal terapeutisk bruk, særdeles ikke når denne bruken fortsatte over en lengre periode.

10. Landslagslege Knut Gabrielsen skrev ut en dose til MJS på 60 ampuller salbutamol (på 5mg hver). Det er den maksimale mengde som kan gis ut på resept. Dette skjedde i november 2015(dette er nok en skrivefeil, og skal sannsynligvis være 2014). Er dette noe en ville ha gjort som reaksjon på et akutt astmaproblem?

11. CAS sitt ekspertpanel konkluderer med at regelen for å innta 1600 mikrogram salbutamol i løpet av et døgn kun gjelder via MDI-inhalator, og dermed ekskluderer annen bruk, inkludert både forstøver(nebulizer) og oral administrasjon.

12. Dr Rabin i ekspertpanelet kommer med kommentar om at salbutamol-inntak som medfører verdier over tillatte nivåer kan ha en anabol effekt, dette krever dog nærmere undersøkelse.

13. WADA ba i utgangspunktet om en utestengelse av MJS i to år.

14. WADA skriver at bruk av forstøver(nebulizer) IKKE er normal behandling av astma, og at folk flest ikke innehar slikt utstyr selv, men hovedsaklig er brukt på sykehus.

15. WADA skriver at vitenskapelige studier gjør det klart at minst 40% av salbutamol i forstøver er tilgjengelig for inhalasjon.

16. WADA skriver at studiene som er produsert og ”cherry-picked” av utøver og NSF ikke støtter deres tese.

17. Salbutamol var ikke tillatt brukt uten TUE i det hele tatt mellom 2004-2009.

Etter å ha satt meg ganske grundig inn i denne saken, og ikke minst forskningen rundt sitter jeg igjen med noen personlige betraktninger:

Salbutamol er bevist å ha en prestasjonsfremmende og anabol effekt dersom den inntas oralt (drikkes)(1), og det finnes også studier som tyder på at dette er tilfelle ved inhalasjon(2). Den eneste tillatte metoden for å innta salbutamol på er via inhalasjon. Dette er opprinnelig ment inhalasjon via et MDI-apparat. Derfor er også det maksimale inntaket satt med tanke på MDI-apparat. Forstøveren som MJS brukte er utstyr som ifølge en ekspert hører hjemme på sykehus, og således ikke er tatt hensyn til spesifikt i reglene. I forstøver-apparatet satte MJS inn 3×5000 mikrogram salbutamol. Altså nesten 10 ganger så mye som dosene som er tillatt. Dette ble gjort kun ut i fra landslagslege Gabrielsen trodde at max. 10% tas opp? Som igjen er basert på en studie gjort på eldre mennesker med kraftig redusert lungefunksjon? WADA uttaler at studier viser at over 40% tas opp fra et forstøver-apparat (Har ikke funnet referanser til dette dessverre).

En studie (3) som er designet for å avdekke om salbutamol er inntatt lovlig(via inhalasjon) eller ulovlig(oralt) skriver følgende: From the results obtained, it can be observed that all urine samples collected after oral administration of racemic salbutamol gave concentrations of free salbutamol .500 mg/L.

MJS sine prøver viste hhv. 1340 og 1360 mg/L.

I følge denne studien (3) viste INGEN av resultatene verdier over 1000 mg/L ved inhalasjon av lovlig tillatt dose, dog ved oralt inntak var dette normalt.

Landslagslege Gabrielsen skrev i november 2014 ut den maksimale grensen av salbutamol-ampuller tillatt på resept til MJS. Den første positive testen var 13. desember 2014, og da uttalte MJS at han hadde brukt salbutamol i en uke. Hvorfor ble salbutamol skrevet ut så tidlig? Var ikke denne behandlingen en respons på en akutt sykdom? Er ikke normal praksis at landslagslegene er med på konkurranser og samlinger og kan skrive ut slike medisiner ved behov?

Den skremmende hemmeligholdelsen fra skiforbundet. Pressekonferansen som var utrolig velregissert, med fokus på kun å få frem de synspunktene de mente var viktig. Den nedlatende holdningen skiforbundet har vist overfor idrettens høyste domsinstans. Det at MJS faktisk ble frikjent ved første behandling av saken. Det at skiforbundet har fått produsert studier for å støtte opp sine synspunkt, og har flere personer i ekspertpanel som er flinke til å argumentere sin sak. Det at de faktisk greide å få straffen ned til to måneders utestengelse ved bruk av hersketeknikker.

Alt dette viser meg at Norge faktisk har mye makt i disse sirklene. Og det at MJS faktisk er dømt er betryggende på at vi ikke innehar all makt.

Er det utenkelig at noen i det svære norske apparatet har avdekket det samme som meg, at salbutamol har en vesentlig prestasjonsfremmende effekt. At denne kanskje er enda større ved bruk av et forstøver-apparat som normalt er forbeholdt sykehus. At effekten ved bruk av inhalasjonsvæske kanskje ikke er så ulik effekt av å drikke salbutamol. At dette faktisk kan brukes lovlig dersom en tolker WADA-reglene i den retning en vil.
At MJS ble tatt bare skyldes litt mer enn det som ville gått under WADA-grensen. At dette er noe nordmenn har gjort i en årrekke, helt tilbake til Dæhlie og Ulvang.

Jeg sier ikke at de har konsekvent brutt regelverket, men at regelverket er tøyd til det ytterste for å gi norske utøvere så mange fordeler som overhodet mulig, ved bruk av prestasjonsfremmende medisin. Det føler jeg meg rimelig sikker på etter å ha lest mye om dette.

Er dette akseptabelt? Så utrolig frempå som nordmenn har vært til å dømme andre så mener jeg ikke det. Håper noen kan hjelpe meg å videreformidle denne informasjonen til media så vi kanskje får dette frem i lyset for fremtiden.

(1) Studie fra 2000 som viser at inntak av 12mg oral salbutamol daglig er prestasjonsfremmende:
http://jap.physiology.org/content/89/2/430.full

(2) Studie fra 2004 som viser at 800 mikrogram inhalert salbutamol er prestasjonsfremmende:
https://drive.google.com/open?id=0Bz…UJRcGM1azc3TG8

(3) Studie for å avdekke uautorisert bruk av salbutamol
https://drive.google.com/open?id=0Bz…G1IN1NNUUVRaVk

Inlagd: 2016-07-27, 08:49
Skriven av: H. G. Wells

Känns som att den här diskussionen kommer fortsätta.

http://www.vg.no/sport/langrenn/doping/eks-langrennsloeper-var-frisk-fikk-astmamedisin/a/23749728/

Inlagd: 2016-07-27, 11:21
Skriven av: Martin

Norge som ledande land inom idrottsmedicin skall tydligen inte veta regelverket och hur utrustningen skall hanteras. En riktig rödluvan som lanseras. Wada yrkade på 2-års avstängning och det hade varit det rätta. Jag hoppas på att det finns hederligt folk även i Norge som kommer att vissla. För historien är långt ifrån slut.

Inlagd: 2016-07-27, 11:33
Skriven av: nisse

Så då är bevisat genom Halles vittnesmål att Norge använt ohederliga metoder inom längdåkningen för att nå högre resultat.

Inlagd: 2016-07-27, 11:46
Skriven av: KGK

Hvorfor er det så ”musestille” i den svenske langrennsleiren? Ikke så mye som et lite ”pip” i fra Grip co – så langt… Unnskyld, glemte att 90% av langrennsløperne på det svenske landslaget bruker den prestasjonfremmende – astmamedisinen. Da forstår man….

Inlagd: 2016-07-27, 12:21
Skriven av: pelle

Aah, et finnes ikke bedre ”sannhetsvitner” enn utøvere som aldri nådde frem. Akkurat som bitre eks-politikere som har gått over til et annet parti.

– Halle er en parentes i langrenn, hjalp ikke astmedisinen henne eller noen av de svenske langrennsløperne?

Inlagd: 2016-07-27, 15:02
Skriven av: Saklig

Ryssland kom ut ur garderoben med visselblåsaren som berättade om rysk doping. Nu väntar vi på en norsk motsvarighet. Vore hälsosamt för sporten även om det givetvis kommer att rulla många huvuden.

Inlagd: 2016-07-27, 15:28
Skriven av: nisse

nisse,

hva gikk feil med Sverige?
Dere er de dårligste taperne i verden. Konsentrér dere heller om deres egne problemer – i Norge er vi oppriktig bekymret for at vi skal bli nedrennt av fattige svensker når kista er tom og det ikke lengre er beboelig i vårt voldsbefengte, muslimske naboland.

Inlagd: 2016-07-27, 16:06
Skriven av: Saklig

Saklig: Håller delvis med dig, dock bara delvis. :)

Inlagd: 2016-07-27, 16:30
Skriven av: nisse

Något är förmodligen sjukt inom norsk längdåkning. Vissa kommentarer här pekar också, medvetet eller omedvetet, i den riktningen då man försöker flytta fokus till Sverige. Sverige har nog också sina underligheter för sig men just nu diskuterar vi det aktuella Norge.
Siri Halle kommer nu att få det hett om öronen från norsk sida.

Inlagd: 2016-07-27, 16:58
Skriven av: Tobbe H

Jag tror inte att det är systematisk dopning som skapat de norska framgångarna. Jag tror inte att Sundby är en fuskare. Men, däremot så tror jag att Norge har gjort en väldigt kreativ tolkning av dopingreglerna när det gäller bruket av vissa astmamediciner. Syftet har som vanligt varit att gynna sina egna åkare. En sak är då helt säker, en astmatiker som följer WADAS regler tränar och tävlar inte på samma fina villkor som en astmatiker medicinerat av det norska ljugargänget.

Sundby är nog ganska oskyldig, Jag tror helt enkelt att Sundby har försökt att fixa sina väldokumenterat taskiga lungor, han gick över gränsen, Vilket torde vara lätt hänt, med tanke på att ledare och medicinskpersonal redan i utgångsläget tänjt ut reglerna till bristningsgränsen.

.

Inlagd: 2016-07-27, 20:15
Skriven av: H. G. Wells

Det måste väl i rimlighetens namn vara halten i blodet som är rimligt att mäta – alternativt kan man kanske mäta halten i pinket, men det kräver att det finns korrelation mellan de båda mätmetoderna. Hur mycket man kan peta i sig måste vara beroende av kroppsvikten. Om Johaug och Petter skulle dra i sig en hela renat under samma tid skulle de få väldigt olika halter i blodet. Petter väger väl nästan dubbelt så mycket som Johaug. På samma sätt måste den mängd astmamedicin man kan dra i sig bero på hur stor massa man har.
För övrigt tycker jag att MJS överskridna gränsvärde i pinket är en synnerligen märklig historia. Särskilt med tanke på hur lång tid det tog innan man offentliggjorde saken. Sedan är jag övertygad om det inte bara är MJS som dribblat med medicineringen. Minns hur M Forsberg petade i sig Bricanyl före ett lopp, där läkaren förklarade att man hade hennes astma under ”kontroll”. Den tame journalisten nöjde sig med detta till intet förpliktigande svar.
En kanske ändå större fråga är vilka andra, tillståndspliktiga och inte listade kemikalier, som de norska åkarna petar i sig.

Inlagd: 2016-07-27, 20:44
Skriven av: Intresserad

http://www.langrenn.com/petter-northug-vant-blink-classics.5894559-1743.html
Med verdens beste skiløper ute, vant Northug Jr. ”lett”.
Og hvordan gikk det med svenskene, som vanlig, ingen blant de 20 beste….

Inlagd: 2016-07-27, 21:18
Skriven av: pelle

Har åkarna aldrig tänkt själva en tanke att det är kanske inte riktigt OK med läkarnas doser av Astmamediciner?

Inlagd: 2016-07-27, 21:39
Skriven av: KE

Pelle: Kolla namnet på tråden!

Inlagd: 2016-07-27, 22:58
Skriven av: KGK

KE: Några idrottsmän har säker bra koll på vad de puffar i sig. Andra inte. Men ansvariga ledare och läkare i landslaget måste naturligtvis ha stenkoll. Vid minsta tvekan så måste man självklart kolla med WADA. Norrmännen menar att de tolkat reglerna fel samtidigt som de har varit så tvärsäkra på att de har haft rätt att inte under flera års tid funnit någon anledning att kolla med WADA. Hur är det med skidskyttelaget, norska skidförbundet och olympiatoppen. Har hela landet i motsats till resten av världen tolkat reglerna fel. Eller har längdlandslaget likt en extrem sekt varit fast i heliga dogmer, och oemottaglig för information utifrån.

Inlagd: 2016-07-28, 07:58
Skriven av: H. G. Wells

Wells: Efter Petter Norhtug utspel så är saken är avgjort. Slutdiskuterad. Punkt slut. I det norska laget använder nästan alla missbruksdoser av astmamediciner. Frågan nu är bara om detta har spritt sig till alla lag som Norge har normal kontakt med (hela västvärden alltså). Eller om det stannat inom Norges gränser.

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/northug-om-sundby-har-blivit-uthangd/

Stackars Sundby, och stackars längdåkning, som får betala priset för Norges dummdryga hybris.

Inlagd: 2016-07-28, 10:19
Skriven av: Anders 2

Leste en stund tilbake at halve svenske landslaget også bruker astmamedisin så dette er ikke et norskt fenomen.

Inlagd: 2016-07-28, 11:10
Skriven av: Sven

Sven.. Feil… I følge Anna Haag bruker 90% i det svenske landslaget astmamedisin. Problemet er att medisinen har gitt meget svak avkastning på resultatlistene for deres løpere, så langt.. Der sitter irritasjonen.. ;)

Inlagd: 2016-07-28, 11:36
Skriven av: pelle

https://skirkustv.no/dag-natt/northug-slar-tilbake-mot-finsk-dopingbeskyldning
Ikke alle har utviklet ”koldastma” i det norske landslaget…

Inlagd: 2016-07-28, 11:38
Skriven av: pelle

Pelle/Tolsrav
Källhänvisning tack.

Inlagd: 2016-07-28, 11:53
Skriven av: Gunnar

Pelle: varifrån får du dina uppgifter om användning av astmamedicin bland svenska längdåkare dags dato?

Inlagd: 2016-07-28, 11:59
Skriven av: KGK

Det är skillnad på folk och folk. En icke elitidrottare kan behöva använda astmamedicin för att kunna leva ett normalt liv. En elitidrottare med astmaproblem behöver astmamedicin i syfte att kunna träna och tävla. Och sedan finns det de som trycker i sig hela den maximala dygnsdosen – och en del därtill – i anslutning till tävling. Jag funderar på om det är lämpligt att syssla med skidåkning på elitnivå när man tvingas ta till dessa monsterdoser. Det är naturligtvis upp till var och en att besluta hur man vill behandla sin kropp. Däremot är det inte upp till var och en att använda astmamedicinen i syfte att få några procent extra boost i jämförelse med de som inte använder astmapreparaten.

Inlagd: 2016-07-28, 12:40
Skriven av: Intresserad

Wada borde kräva ny oberoende diagnos på samtliga som brukar dessa medel. De som fejkat astma skall tappa alla resultat. Det går att mäta tjocklek på luftrör tex. Om dessa inte är förtjockade till sjuklig nivå, ta bort alla resultat så långt det går att spåra bruk av medicin. Wada får sköta testen.

Inlagd: 2016-07-28, 13:09
Skriven av: nisse

Med samtliga menar jag elitidrottare.

Inlagd: 2016-07-28, 13:51
Skriven av: nisse

Är ingen expert på medicin men enligt vad jag förstår utvecklar skidåkarna lättare astma än de flesta andra människor, detta på grund av att de andas in kall luft i stora mängder under extrem ansträngning som påverkar luftrören och lungorna. Därför använder många skidåkare astmamedicin för att bli mindre besvärade av problemen.

Det finns gränsvärden satta av Wada för att medicinen inte ska vara alltför prestationsförhöjande. Men det är de ju redan, det är en nedsatt funktion (astman) som förbättrats på konstgjord väg genom medicinen.

Redan där tycker jag att det börjar att bli svårt med gränsdragningen om man vill att t.ex en diabetiker ska kunna idrotta på lika villkor som de andra måste denne få ta sitt insulin? Om en idrottare har ont i huvudet får ta huvudvärkstablett? Om en idrottare är trött får dricka kaffe (kanske inte tillåtet i alla idrotter)? Andas in syrerik luft på hög höjd i ett antal månader? Spara eget blod från hög höjd och använda på låg höjd senare? Sova i syrgastält a la Elofsson? Puffa gas som ryssarna testade med? Exemplen är många men de syftar alla till att förbättra prestationen och människan är påhittig…

Inlagd: 2016-07-28, 16:06
Skriven av: Jörgen

Det brukar ju påstås att skidåkare lättare utveckla astma på grund av kylan men även andra konditionssporter som cykling, löpning och simning har överrepresentation av astma. Samma diskussion verkar finnas där.
Oavsett orsak är inte fenomenet unikt för skidåkningen.

Inlagd: 2016-07-28, 19:48
Skriven av: JosefJ

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/haag-min-medicin-ar-dopingklassad/
Gunnar…KGK… ”de flesta skidåkarna har någon form av astma. vissa har fått det under åren nær de har åkt skidor. andra är fødda med det, som jag. det kanske kommer som en chock för oinsatta, men för de koll på längd är det otroligt vanligt med astma… sier Haag!
Men for undertegnende er det langt ifra et sjokk……

Inlagd: 2016-07-28, 22:09
Skriven av: pelle

Pelle/Tolsrav
Det var siffran 90 procent jag var intresserad av men jag kanske missförstår i översättningen från Norska?

Inlagd: 2016-07-28, 23:11
Skriven av: Gunnar

En ganska färsk undersökning visar att 30 % av dom svenska elitåkarna har astmabesvär som ofta försvinner när karriären är över alltså långt ifrån det procenttal som du kommer med.Så var det med den saken.

Inlagd: 2016-07-29, 00:47
Skriven av: KGK

Det var Anna Haag som hävdade att 90% av alla längdskidåkare har astma. Hon överdrev. Hälften av svenskarna hade dispens för dopingklassad astmamedicin för 6 år sedan.

http://www.svt.se/sport/artikel/halften-tar-dopingsklassade-preparat/

Inlagd: 2016-07-29, 02:34
Skriven av: Salbutamol

Sabutamol
Tack för fakta.

Inlagd: 2016-07-29, 08:07
Skriven av: Gunnar

Man ska nog va försiktig att spekulera och dra slutsatser innan alla kort ligger på bordet. Det är Sundby som åkt fast för doping. De övriga norska åkarna måste i likhet med de svenska betraktas som odopade tills motsatsen bevisas och någon döms.

Sen förstår jag inte hur det kan betraktas som mer doping om en helt frisk person tar en astamamedicin, än när en astmasjuk tar samma dos av samma preparat. Mer omoraliskt och oetiskt, men inte mer doping. Doping reglernas syfte måste rimligen va att avgöra vilka preparat som är prestationshöjande och bör klassas som doping – inte vilka individer som är tillräckligt sjuka för att få använda dopingklassade preparat.

Med det sagt tycker jag givetvis inte att det är bra om friska personer medicinerar sig, men detta bör inte vara dopinglistornas uppgift att stävja. Och om man behöver stävja detta bör samma regler gälla för alla – endera är ett preparat eller en dos tillåtet för alla, eller inte för nån. Bort med dispanser.

Inlagd: 2016-07-29, 09:34
Skriven av: Manne

KGK…. Jeg tror mer på Anna Haag, enn din ferske ”undersøkning”. Så var det med den saken.

Inlagd: 2016-07-29, 10:20
Skriven av: pelle

Manne… ”bort med dispanser”… Tja…. i såfall det blir ”glissent” med eliteløpere på startstreken, gitt… ;)

Inlagd: 2016-07-29, 11:01
Skriven av: pelle

Salbutamol. På sidan du hänvisar till läser jag ” enligt uppgifter till Svt” Då finns ingen namngiven källa och då blir uppgiften hängande i luften.

Inlagd: 2016-07-29, 11:36
Skriven av: KGK

http://www.vg.no/sport/fis/roestes-selektive-virkelighet/a/23751307/

Inlagd: 2016-07-29, 11:48
Skriven av: JosefJ

Pelle… Nu fattar jag inte hur du tänker. Det jag hävdar är att dom preparat som inte klassas som doping när dom används av Anna Haag, inte heller ska klassas som doping när dom används av kowalczyk. Är preparaten inte prestationshöjande kan man fråga sig varför dom ska stå på dopingslistan?! Och om dom är prestationshöjande ska dom förbjudas av alla, oavsett om man har astma eller inte. Samma regler för alla är en grundförutsättning för rättvis idrott.

Man kan inte tillåta dopingklassade preparat med motiveringen att det annars blir så få i startlistan.

Inlagd: 2016-07-29, 12:56
Skriven av: Manne

http://www.dagbladet.no/kultur/doping-i-skisporet/60344447

Inlagd: 2016-07-29, 14:18
Skriven av: H. G. Wells

Är det inte så att astmamedicinen är ett dopningspreparat som är laglig upp till en övre gräns som när den överskrids blir olaglig dopning som i Sundbyfallet

Inlagd: 2016-07-29, 14:21
Skriven av: KGK

CAS dom var intressant läsning. MJS kunde fått 2 år.
Sundby måste vara 53 år och svårt sjuk i KOL.
Det var inte otur och bagatellartat utan ett medvetet intagande av hästdoser av astmamediciner.
Att FIS försökte mörka detta, var nära att lyckas, snacka om ett korrumperat gäng.

Inlagd: 2016-07-29, 21:43
Skriven av: KE

KE… Hjelper det med ”hästdoser” av astmamedisiner til de svenske løperne da? …..:)

Inlagd: 2016-07-29, 22:02
Skriven av: pelle

Bekymringsfullt hat fra det muslimske landet i øst.

Ikke at jeg frykter de er i stand til noe – utover å invadere oss. I langrenn og økonomi er de kastrerte – etter eget ønske.

Inlagd: 2016-07-30, 03:28
Skriven av: Saklig

”Ärlig missförståelse av reglerna”.
I Norge är längdåkning lika viktigt som priset på råolja. Att man då skulle enbart gissa angående dopningsreglerna är det få, även bland norrmän, som tror.
Naturligtvis trist för norrmännen men det får de leva med nu.

Inlagd: 2016-07-30, 08:09
Skriven av: Tobbe H

Jo. Salbutamol är numera tillåtet till en viss gräns, tidigare helt förbjuden. Man ändrade regeln för några år sedan. Tanken med regeländringen var astmatiker utan dispens skulle kunna använda salbutamol tillfälligt för lindra tillfällig svårare astmabesvär. WADA har tydligt angett vilken dos som är den högsta tillåtna. Dosen Sundby har puffat i sig är 10 gånger högre än tillåtet. Dosen är så hög att den normalt bara ges till mycket svårt sjuka astmatiker och mycket svårt sjuka kolpatienter.

Inlagd: 2016-07-30, 08:32
Skriven av: H. G. Wells

Man kan tillägga. När man tillåter en substans till en viss gräns, så vill man naturligtvis inte att någon ska åka tid för doping bara för att vederbörande av misstag andas in en eller två gånger för mycket. Man lämnar naturligtvis ett betryggande avstånd mellan max tillåten dos och dopinggränsen som mäts i blodet eller i urinen. Sundby visste nog inte riktigt att norska laget bestämt sig för att utnyttja säkerhetsmadrigalen och pumpa sina åkare full med Salbutamol. Hade Sundby varit medveten om hur nära gränsen han låg så hade han givetvis varit försiktigare.
Stöddiga, självgoda och övermodiga norrmän tyckte tydligen att det var de som bestämde hur reglerna skulle tolkas. Oroa dig inte, sa man till Sundby när han åkte ditt, vi bestämmer hur FIS ska döma. FIS dömde som Norge ville. WADA överklagade domen till CAS. CAS gick i princip helt på WADAS linje och dömde Sundby för dopingbrott. Vad säger det om FIS?!

Inlagd: 2016-07-30, 10:05
Skriven av: Anders 2

Trevligt att VG skriver om dessa studier som faktiskt visar på ren dopingeffekt. Det om något borde få folk att tänka till. Numera är det nästan bara Carlsen och några till som hävdar motsatsen. De gör det främst för att deras egna studier hade som syfte att släppa dessa droger fritt. En sak som ännu inte kommit upp är långtidseffekterna av dessa droger som jag tror ger än mer. Man hävdar som negativt att energiförbrukningen ökar och att detta skulle vara negativt på långa distanser men glömmer fördelen av detta över tid och det är lägre kroppsvikt. Lägre vikt och högre styrka det kan inte bli mycket bättre därför är Halles råd om att detta är något hon har ”nytta” av är baserat lång erfarenhet. Löftet 2009 om bättre resultat i framtiden grundades på vetskapen om att dessa preparat skulle släppas fria. Pricken över allt är att efter karriären blir alla mirakulöst friska vilket bara det är värt ett eget kapitel.

Inlagd: 2016-07-30, 10:27
Skriven av: nisse

Men hvorfor fikk Sundby kun 2 mnd utestengelse, viss det var så graverende som hylekoret her poster. Og hvem kan bevise att det har prestasjonshøyende virkning? Hadde de kunnet beviset det, ville straffen ubetinget vært 2 år…. Nei det kunne ikke CAS og Wada stadfeste.. Ergo så har Sundby sonet sin straff den 11 sept, og stiller til start når vc er i gang. Og der sitter også irritasjonen…

Inlagd: 2016-07-30, 10:46
Skriven av: pelle

I och med att norska skidförbundet tar på sig skulden räknar jag med en hård granskning av landslagsläkarna. Vad händer med deras moral när de ingår i ett lag?

Och övriga landslags astmamedicinering. Är det bara Norge som tänjt på gränserna?

Inlagd: 2016-07-30, 12:28
Skriven av: VO2min

För övrigt tror jag inte för en sekund att Sundby är ett oskyldigt offer i detta fall.

Varför skulle en så medveten träningspedant vara en nyttig idiot när det handlar om sin astmamedicinering.

Han har ju också poängterat hur han studerar andra konditionssporter för att applicera på sig själv (se reportaget i SVTplay), då är han naturligtvis varit medveten om salbutamols möjliga prestationsfrämjande effekt samt insatt i dopingfallen i t ex cykel för exakt samma substans som han själv nu åkt dit på. Han har naturligtvis varit med och gamblat tillsammans med läkaren.

Hans idiotiska hyllning av Lance Armstrong som hjälte ger nu en extra bitter bismak som kommer att bli svår att tvätta bort.
http://www.langd.se/jonsrud-sundby-ger-armstrong-ovantat-stod.5115887.html

Inlagd: 2016-07-30, 13:01
Skriven av: VO2min

I och med att norska skidförbundet tog hela skulden kommer nu denna dopinghistoria att smitta av sig på alla norska ”astmatiker”. Även då bakåt i historien.

Hade Sundby tagit ansvar som individ kunde (kanske) övriga norrmän sluppit detta.

Inlagd: 2016-07-30, 14:30
Skriven av: VO2min

Det som stör mig mest är hånet mot de riktigt sjuka. Har själv varit bekant med en astmasjuk person som trots mediciner fick kämpa med vardagen. Smal som en sytråd kämpade hon för att ett par år senare avlida i sin sjukdom. Att med samma sjukdom träna 1000tim/året med blyväst och spöa världseliten tycker jag är ett hån mot de verkligt sjuka som indirekt används som alibi.

Inlagd: 2016-07-30, 14:39
Skriven av: nisse

När öststaterna, med DDR i spetsen, var i farten med doping som värst för många år sedan, sa en läkare till mig att tävlingarna inte är en kamp mellan idrottsmän utan mellan idrottsläkare. Björn Rosengrens uttalande om att Norge är den sista Sovjetstaten ringer i mina öron. Har trott att idrotten var på väg mot ett renare liv vad gäller doping. Men ack vad jag bedrog mig. Det är inte för inte som Ryssland (som också lever kvar i Sovjettiden) har problem att få delta i OS. Vad gäller MJS och norsk skidåkning tyder allt på att man utnyttjar regelsystemet maximalt. När man ligger nära tillåtna gränser kan man av ren slump hamna över gränsen. I MJS fall verkar det inte ens vara fråga om slump utan han har ordinerats en hästkur. Sedan har man förlitat sig på att FIS och Antidoping Norge skulle se mellan fingrarna. Även om man inte har astma är det rimligt att slemhinnor och inloppskanalens diameter varierar något från dag till dag. Genom att då använda astmamedicin kan man få tunnare slemhinnor och ökad diameter på inloppskanalen även en dåligt dag. När man som MJS pumpar i sig hästdoser av astmamedicin före ett lopp kan man nog få bättre tillgång till luft än en helt frisk person som inte använder några medikamenter.
Nu har MJS fått sitt straff. Att han inte fick 2 år kan jag tycka är lite märkligt, men förlusten av VC-titeln och TDS-segern bör ha känts – även om tårarna åstadkoms med hjälp av lök.
Märkligt förresten att han aldrig nämnt läkarnas betydelse som hållit hans medicinering på så extremt hög nivå.

Inlagd: 2016-07-30, 17:45
Skriven av: Intresserad

http://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Sverige-pa-topp-10-listen-over-dopingsaker-411335_1.snd
Håper virkelig att ikke Norge kommer blant de verste doplandene i verden.. eks. Sverige.

Inlagd: 2016-07-30, 18:17
Skriven av: pelle

Vi i Sverige vet att vi har idrottare som dopar sig svårare än så är de inte fall finns i alla länder… och jag tror MJS fallet har skadat en hel del för trovärdigheten för Norge o då tror jag nog att vi i Sverige är ganska lugna i kritiken jämför med hur de kan vara i andra länder Finland o Rysslnad..

Inlagd: 2016-07-30, 21:09
Skriven av: jossa

Hur väl en sådan lista speglar vad som egentligen sker beror ju på massor av faktorer.

Hur stor är befolkningen, och vad är inställningen till idrott, fusk, korruption och doping.
Hur lätta att få tag på är de otillåtna medlen.
Hur arbetar man med att motverka problemen, aktivt eller passivt.
Hur mycket testas, och vilka idrotter och idrottare.
Hur sköts hanteringen av analyser och resultat av dem.
Hur fungerar WADA och deras arbete i landet.

Ett litet land med effektiv dopingkontroll kan hitta en stor andel, men ett stort land med passiv inställning kan hitta en liten andel av de verkliga fallen. Och det kan bli ungefär lika många fall (men olikstora andelar) vilket inte säkert säger särskilt mycket om landets problem, bara om de individer som faktiskt testas positivt.
De har kanske otur, okunskap, omoral, eller otillräcklig support, troligen att alla faktorer påverkar samtidigt.

Inlagd: 2016-07-30, 21:45
Skriven av: Björn

Man kan ju undra om inte skidåkningen skulle vinna på att förbjuda flera mediciner än idag, t. ex. mot astma.

Det finns ju inget hinder, loppen skulle bli lika spännande (men med andra individer i landslagen som inte behövde medicinera för att prestera).

Det är förstås synd om dem som inte får tävla i skidspåren på grund av sin astma, men kul för dem som kommer med och nu är utanför. Andra skulle vara stjärnorna istället, men det är ju inte en mänsklig rättighet att vara med i olika landslag, men landslagen skulle finnas.

Vi ger ju inte tillväxthormon till ungdomar för att de skall kunna bli basketspelare i landslaget, eller eller anabola steroider till de som är för klena för kampsport och amfetamin till de som inte orkar träna två pass om dagen.

Eller vänta nu, det är väl sånt som man riskerar att hitta i de populäraste ”kosttillskotten”???

Att man inte kan tävla på elitnivå hindrar ju inte att man tar sin medicin och är så fysiskt aktiv med idrott som man önskar ändå i de allra flesta fallen.

Inlagd: 2016-07-30, 22:08
Skriven av: Björn

Visserligen så gör intelligenta människor ofta dumma grejor. Men jag tror inte att någon som dopar sig medvetet är så här korkad. Troligen har jättedoser av dopingklassad astmamedicin varit regel och inte undantag i det norska laget under många år. Det som skiljer Sundby från övriga norska astmatiker är nog bara att han tog sin jättedos under några få timmar istället för under ett helt dygn. Och om man har rent mjöl i påsen, varför allt hemlighetsmakeri, har man inte kommit överens i Skandinavien om att allt dopingarbete ska vara öppet och transparant?

Utgår man ifrån att alla inbladade har rent mjöl i påsen så får man i alla fall inte historien att gå ihop.

Tydligen så ville FIS centralt gå på WADAS linje och stänga av Sundby i två år.

http://www.tv2.no/sport/8478304/

https://www.nrk.no/sport/ekspert-i-sundby-saken_-_-derfor-kunne-jeg-ikke-forsvare-utoveren-1.13065436

Inlagd: 2016-07-30, 22:11
Skriven av: H. G. Wells

Pelle… Hehe… Ja då ska ni undvika att testa gymmande motionärer, för där finns en guldgruva av möjliga dopingsfall . Motionärer utgör majoriteten av svenska fallen, trots att bara 10 % av testerna görs på motionärer. Om vi börjar testa fler i den kategorin kan vi snart toppa listan.

http://www.rf.se/Antidoping/Statistik?

Inlagd: 2016-07-30, 22:23
Skriven av: Manne

Jag tycker att alla medicinska preparat som påverkar prestationen i positiv riktning skulle förbjudas att användas vid tävling.

Inlagd: 2016-07-30, 22:24
Skriven av: KGK

hemlighetsmakeri”.. Det er langt ifra en hemlighet att Sundby brukte medisinen mot astma. Likeså Bjørgen og Haag har stått ærlig fram. Derfor er det tvingende nødvendig nå att alle eliteløperne i Norge og Sverige står fram i lyset og informerer om sin medisinbruk, i etterk. av Sundbysaken… Tror mange hadde fått seg en big overraskelse der gitt…

Inlagd: 2016-07-30, 23:10
Skriven av: pelle

Pelle – er du gal?

Det er kun problematisk og mistenkelig med norske utøvere som benytter astmamedisin.

Ikke svensker, finner, russere, sveitsere eller noen andre.

Inlagd: 2016-07-31, 01:10
Skriven av: Saklig

Läste just att de norska löparfantomerna bröderna Ingebrigtsen är allergiker och använder allergimedicin.

Inlagd: 2016-07-31, 06:51
Skriven av: Tobbe H

Pelle: Det är riktigt att Sundby varit helt öppen med sin medicinering. Samtliga ansvariga i landslaget har varit medveten om att Sundby puffat Salbutamol från en nebulisator dagligen, ingen har reagerat!

Jag syftar på detta hemlighetsmakeri.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/28/aukland-kritiserar-det-norska-skidforbundet-borde-ha-varit-mer-odmjuka

Inlagd: 2016-07-31, 08:22
Skriven av: H. G. Wells

”Omdömesexperten och rektorn vid Kristianias Högskola Trond Blindheim går åt det norska skidförbundet. Sundby är avstängd i två månader efter att ha använt astmamedicinen Ventoline.

– Det är en stor skandal. Det kan ha förstört Sundbys fortsatta karriär, konstaterade Blindheim till Aftenposten.

Blindheim är framför allt upprörd över det norska skidförbundets agerande.

– Det är ju bara synd om Sundby. Trots att det skylls på omständigheterna, säger det någon om kompetensen. Någon borde avgå. Det bör få konsekvenser för någon, sade Blindheim.”

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/21/skarpa-asikter-om-sundbys-avstangning-norge-kan-inte-tolka-regelverket-pa-ett92

Inlagd: 2016-07-31, 09:31
Skriven av: H. G. Wells

”Omdömesexperten” Blindheim ( den største nissen i kongeriket) som fortalte det norske folk, att Northug er totalt ferdig som toppidrettsutøver etter den berømte kjøreturen i mai 2014. Da Petter tok 4 gull – 9mnd senere, og smadret festen for svenskene, var hans svar ”ingen kommentar”…… Og fortsatt lever hr. Northug fortreffelig i idrettsverden.

Inlagd: 2016-07-31, 09:58
Skriven av: pelle

Pelle… Ja, Northug gjorde ett fantastiskt vm och där gjorde Blindheim en total felbedömning både av Petters status hos Norska folket och hans egenskaper som idrottsman. Men Sverige gjorde ett av dom bästa mästerskapen någonsin, och det klart bästa på hemmaplan, så det finns nog inte många svenska skidentusiaster som inte minns Falun som ljuv musik.

Jag tror dock inte Sundby har lika stora möjligheter som Petter att återuppbygga förtroendet från skidpubliken, i alla fall inte utanför Norges gränser. En dopingsdom är mycket närmare knuten till hans idrottskarriär och kommer kasta en skugga över fortsatta framgångar. Dessutom är inte Sundby en medialt intressant personlighet som Petter. Martin är sina resultat i skidspåret och nu är dessa associerade med ett dopningsbrott.

Nog har det varit ett stort hemlighetsmakeri runt det här fallet där Norska skidförbundet presenterat en väldigt selektiv verion av CAS-dommen. Det skapar frågor och spekulationer…

Men det är bara Sundby som blivit dömd – övriga norska åkare bör behandlas som oskyldiga. Och astmamediciner brukas i fler länder… Nu bör wada samla in grundlig information för användandet av astmamediciner i samtliga länder och utvärdera om dessa används på det sätt som det var tänkt. Inte fämst för att fälla någon, utan för att skärpa reglerna för framtiden. För att återuppbygga förtroendet hos allmänheten bör också statistik över medicinanvändandet samt dispanser (som måste tas bort), finnas tillgängliga för granskning.

Inlagd: 2016-07-31, 10:49
Skriven av: Manne

Det var en grymt trist nyhet detta. Men FIS och WADA har försatt sig i denna situation själva med så luddiga och otydliga regler. Det krävs nog en ordentlig fördjupning runt astma och medicin nu.

Annars tycker jag den inlänkade Facebook texten summerar det hela ganska bra. Pratade med en kompis som är läkare och jobbar med lungsjukdom och hans största förvåning är att någon utanför akutsjukvård eller med superallvarligt nedsatt andningsförmåga använder en nebulizer.

Det finns frågetecken men det är först och främst för astmatikernas skull det bör redas ut. Inte kastas paj på specifika löpare eller landslag.

Inlagd: 2016-07-31, 11:13
Skriven av: anders

Sundby suger in en rejäl dos astmamedicin ur sin inhalator:
– FUNGERER
Sundby andas ut:
– FUNGERER ICKE

– FUNGERER
– FUNGERER ICKE
– FUNGERER
– FUNGERER ICKE

Inlagd: 2016-07-31, 11:16
Skriven av: VO2min

Grundfelet är att av alla krämpor som kan drabba någon varför åtgärda just detta med tveksam medicin till varje pris. Kroppen ger signal om att inte plåga den mer när du får ”ansträngningsastma”. Varför inte lyssna på den signalen och vila? Elitidrott är ingen mänsklig rättighet. När sjukast vinner tävlingar då går det inte att bortförklara medicinen och ordet fusk kommer alltid att finnas där. En riktig astmatiker klarar knappt att motionera oavsett medicin så sluta kalla elitidrottare för astmatiker. Medvetna feldiagnoser för att få del i något de kan ha ”nytta” av är närmare sanningen.

Inlagd: 2016-07-31, 12:24
Skriven av: nisse

Grundproblemet är att makthavarna som ska stävja missbruket av medicinska preparat inom olika idrotter uppvisar en stor rädsla och inkompetens för att åtgärda fel.

Inlagd: 2016-07-31, 13:32
Skriven av: KGK

Anders: Reglerna är INTE luddiga och otydliga, reglerna är glasklara. Det är bortom allt sans och vett att världens resursstarkaste längdlandslag har missförstått reglerna under flera års tid. Bara Norge har fattat fel, ingen annan, en helt osannolik bortförklaring.

Inlagd: 2016-07-31, 13:46
Skriven av: H. G. Wells

Har Sundby dispens nu? eller glömmer man fortfarande att söka dispens?

Är Sundby tillräckligt sjuk för att få dispens?

Går det överhuvudtaget att få dispens för att ta 15 000 mikrogram salbutamol per dygn via nebulisator? Tydligen inte enligt den finska antidopingchefen Seppälä

Inlagd: 2016-07-31, 13:55
Skriven av: H. G. Wells

Det är Norge, helt på egen hand, som skapat denna tragiska soppa.

Inlagd: 2016-07-31, 13:57
Skriven av: H. G. Wells

Men lik forbannet hadde Sundby sin beste sesong ever i fjor. Låg han over maksgrensen da, nei… i følge Wada og CAS… Jeg gleder meg til sesongstart.. ;)

Inlagd: 2016-07-31, 15:17
Skriven av: pelle

Wells… Håller inte med dig, i alla fall inte helt. Visst kan reglerna ses som glasklara ur ett perspektiv, men inte ur ett annat. Om någon kan få en två-årsavstängning för doping med ett preaparat som någon annan kan ha tillåtelse att vinna vm-guld med, är det högst doffusa regler. Attityden har skapats att medicinering är normalt och därför blir många chockade då någon plötsligt kan bli uthängd som fuskare. Minns Anna Haag som jämförde sitt användande av dopingsklassade atmamediciner med att ha glasögon. Denna attityd har inte bara Norge skapat, utan den beror på att reglerna innehåller en lång gråzon.

Inlagd: 2016-07-31, 15:22
Skriven av: Manne

Pelle…. Det är väl högst oklart vilka långtgående effekter Sundby haft av sin överträdelse. Men till vintern har han avtjänat sitt straff och förtjänar en anda chans som alla andra.

Inlagd: 2016-07-31, 16:17
Skriven av: Manne

Manne: jag kan inte förstå vad som är oklart. Somliga har dispens, andra inte. De som inte har dispens får följa WADAS tydliga regler och inte överdosera. Maxdosen är enligt WADA 1600ug/dygn. Ett tryck på astmasprayen matar fram 100ug. Maxdosen är alltså 16 tryck och 16 inandningar per dygn.
Vi pratar alltså om Norska längdlandslaget. Norska längdlandslaget har enorma resurser. Naturligtvis har de stenkoll på sådana här grejer. Att du och jag inte har någon riktig koll är en annan sak.

Ken Fitch, FIS egen astmaexpert säger att han normalt alltid försvarar astmatiker som har råkat att överdosera, men i det här fallet säger han ”Umulig for meg å forsvare skiløperen”

https://www.nrk.no/sport/ekspert-i-sundby-saken_-_-derfor-kunne-jeg-ikke-forsvare-utoveren-1.13065436

Men det är kanske som du säger, Norge hanterar en dopingklassad substans som det vore blåbärssoppa.

Inlagd: 2016-07-31, 17:49
Skriven av: H. G. Wells

Wells… Du missförstår mig. Jag menar inte att reglerna är oklara, jag menar att dom är abstrakta. Det jag menar är svårbegripligt är hur en nivå av en substans kan anses fungera som doping när den används av en person, medan samma nivå av samma substans inte fungerar som doping i kroppen på en person med. Du får gärna förklara hur substansen kan fungera olika i kroppen beroende på om man har ett speciellt intyg eller ej.

Sen är det väl så att det som inte är förbjudet är tillåtet? Sundby har brutit mot reglerna, men de övriga har det inte. Att tänja på regler kan anses oetiskt, men är väl en naturlig del av modern idrott. Det förutsätter dock att den regelfattande partern också är på tårna – något som jag tycker FIS och Wada inte varit.

Inlagd: 2016-07-31, 18:07
Skriven av: Manne

Med dispans ska det stå…

Inlagd: 2016-07-31, 18:09
Skriven av: Manne

Nu har jag läst följande på ett annat forum. Jag kopierar texten rakt av.

Läsning som kastar nytt ljus över dimridåerna från presskonferensen med MJS och det Norska skidförbundet.
http://www.tv2.no/sport/8478304/

FIS eget dopingorgan frikände MJS liksom det norska skidföbundet och Antidoping Norge. Däremot var FIS centralt enig med WADA, det vill säga en två-årig avstängning för doping.
FIS expert var prof. Ken Fitch från Australien. Hans minst sagt skarpa kritik i artikeln kan kokas ned i följande punkter:

Citat:
at forbundet økonomisk kompenserer en dopingtatt utøver.
– at forbundet, stikk i strid med WADA-koden, fjerner ansvaret fra utøveren.
– han hevder at bortforklaringene til landslagslegen «mangler kredibilitet» og er som å «klamre seg til halmstrå».
– og han spør retorisk om forbundet ville behandlet saken på samme måte om det var snakk om en utlending.

Men det mest uppsendeväckande är nog att den norske lagläkaren Gabrielsen först gav tre andra förklaringar till MJS positiva tester än den förklaring vi diskuterat här. Förklaringen om Nebulistor och osäkerhet kring dosering och WADAs regelverk lämnar man först senare när WADA underkänt de tre första förklaringarna som lyder:

Citat:
1) Sundby kan ha vært dehydrerert
2) prøveresultatene kan ha blitt påvirket av høyden i Davos og Toblach, og
3) prøveresultatene kan ha blitt påvirket av at Sundby nettopp hadde trent hardt.

Fitch förkastar dessa förklaringar som orimliga.
Dessutom, hur rimmar den tredje förklaringen om att Sundby befann sig i en intensiv träningsperiod med den slutliga förklaringen?

Citat:
I desember 2014 oppstod det en forverring i Martins astma, og jeg foreskrev en behandling som blant annet omfattet ventoline, opplyste landslagslegen Knut Gabrielsen

Slutligen säger Fitch:

Citat:
Jeg har kommet over 1-2 andre utøvere som har testet positivt på salbutamol etter bruk av forstøver, men begge brukte det bare én gang og på grunn av akutt behov. De brukte ikke forstøver tre ganger om dagen i en måned.

NSF har lämnat ett svar på detta via advokat. NSF är tydligen så pressade att man numera kommunicerar endast via advokat. Så långt den norska öppenheten i dopingarbetet. Påminner inte så lite om turerna efter dokumentären Blodracet som SVT visade med efterföljande bristfällig öppenhet från NSFs sida, halmgubbeargumentation och en allmän arrogans.

https://www.flashback.org/t834230p216

Inlagd: 2016-07-31, 18:13
Skriven av: H. G. Wells

Vi pratar uppenbarligen om olika saker. Jag pratar om att Sundby ertappades två gånger med för höga värden av Salbutamol i urinen. Och att Norges förklaring därefter är en efterhandskonstruktion och en lögn.

Jag gillar Sundby, och jag skulle gärna tro på norrmännen. Men det går tyvärr inte.

Att tänja på dopingreglerna är i alla fall inte ett öppet och transparant dopingarbete.

Inlagd: 2016-07-31, 18:34
Skriven av: H. G. Wells

Att Sundby åker dit för doping är till och med mer generande och penibelt för Norge än det är för Ryssland att petas från ett helt OS. Ryssland vet man var man har men Norge har skapat en ”helyllebild” av sig själv.
Det är mycket pengar i sporten för Norge och Sundby drar ner hela sporten för alla ungdomar som han varit en förebild för. Norge är så förbaskat rädda för att sådant ska komma fram vilket gör soppan är mer obegriplig hur man kan råda utövarna att ligga så på gränsen med medicinnivåerna. Det är lite Nansenprestige över det hela. Dock håller jag med WADA som anser att ansvaret slutligen ligger på utövaren och inte för förbundet.
Alltså, rent krasst är det så j-a sjukt att poffa i sig astmamedicin med en Nebulisator och tro att man kan lura i folk att man har 80% lungkapacitet jmf med en normal 30-åring.
Vad blir nästa grej, åka med en pacemaker som ger 240 slag/minut?

Inlagd: 2016-07-31, 19:45
Skriven av: Kallner

Pelle: Eftersom Sundby verkar klara sig bra utan salbutamol så är han nog tillbaka till vintern lika bra som tidigare. Jag tror inte att han har puffat i sig medicinen i något annat syfte än det den är tänkt för. För Sundbys del är det nog som Manne beskriver det, otydligt och knepiga regler. Det är inte Sundby som det är fel på, det är något annat som är fel i laget.

Inlagd: 2016-07-31, 20:03
Skriven av: H. G. Wells

Det luktar riktigt illa on den här affären .Bara en sådan här sak att man låter en advokat svara på frågorna från Fitch
Det måste man ju inse från NSF att det låter skumt .Kan det vara att folk har ljugit och att man är rädd för att det kan finnas något som är brottsligt här
Också märkvärdigt tyst från Sverige.Är gripen och blomman fortfarande lika övertygad om MJS och NSF:s oskuld?
Är det någon som tror att FIS inte är kontrollerade av norrmännen efter det här?

Inlagd: 2016-07-31, 20:29
Skriven av: KarlP

KarlP… Fis har tystat ned ärenden som skulle ge dålig publicitet även förr, och då helt utan Norges inblandning. kom ihåg svenska fis-chefen som mörkade Kuitunens höga blodvärlden innan Lahti-VM:

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article11444261.ab

Om nu FIS försökt hålla tyst om den här saken tills dommen fallit, behöver det inte vara pga påtryckningar från Norge. Utan för att skydda sporten. Det är inte bara Norge som riskerar förlora på en sån här dom, utan ringarna på vattnet går långt ut i leden.

Inlagd: 2016-07-31, 21:02
Skriven av: Manne

Manne
Tror du att de skulle behandlat Legkov eller Kowa på samma sätt?
Det är ju helt sanslöst att man låter Björndalen och Boe förfäras i tidningen idag över en inte konfirmerad rysk dopning när man har en dömd dopad i det norska laget
Det är oxo sanslöst hur man i norsk och svensk press aldrig ser några förmildrande omständigheter annars men när det gäller äktsvenskar och lusekoftnorrmän så ser man mellan fingrarna med vad som helst
Det luktar ren rasism

Inlagd: 2016-07-31, 21:19
Skriven av: KarlP

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/strid-om-astmamedisin-gir-fordeler-i-skisporet/a/23749560/
Det er vel ikke bare inntak av astmamedisiner som har gjort Sundby til verdens beste langrennsløper..
Kjell Larsson, spesialist på lunge – og luftveisforskning ved Karolinska institutt – har en annen menig om effekten av astmamedisiner…

Det mest interessante for langrenn er denne studien.
– Selv fant vi ingen effekt, og idrettsutøverne ble ikke ett ”dugg” bedre når de anstrengte seg maksimalt i kulden, forsetter Larsson, om en studie han gjennomførte på idrettsutøvere i 22 minusgrader…
Kan det være slik att de enorme treningsdoser, er årsak til Sundbys dominans i sporet…. ;)

Inlagd: 2016-07-31, 21:44
Skriven av: pelle

Viljan att träna hårt finns nog hos väldigt många åkare men de flesta blir sjuka när de tränar för mycket,,Svenskar alltså ,Det känns nästan att ju mer astmasjuk man är i norska laget ju mer kan man träna utan att bli sjuk.Kan det finnas något samband tro?

Inlagd: 2016-07-31, 22:07
Skriven av: KarlP

Nu ska man ta undersökningar med en nypa salt. Vad har Kjell Larsson mätt och hur. Och vilka var försökspersonerna?

Inlagd: 2016-07-31, 23:46
Skriven av: KGK

Falla har uppenbarligen problem med sin astma, Haag likaså. Jag har läste för några år sedan om en norsk landslagsman som var väldigt dåliga i ett par veckor efter tävling i riktigt kall väderlek i Kanada, vilket är normalt för en astmatiker.

Inlagd: 2016-08-01, 10:20
Skriven av: H. G. Wells

Sundby har tydligen inte tillräckligt svår astma för att få dispens för ventoline, det har däremot Björgen. Vilka symtom har då Björgen visat under sin långa karriär? Svaret är, inga alls. Inga inställda tävlingar, inga brutna tävlingar, inte ens några svaga insatser, inga långa sjukdomsperioder som negativt påverkar både tävling och träning. Ur är detta möjligt? en berättigad fråga som kräver ett seriöst svar. Jag säger inte att norrmännen ljuger, jag säger bara att frågan kräver ett seriöst svar.

Är detta sant så är verkligen norrmännen fantastiskt bra på att behandla astma. Man skulle kanske dela med sig av sina kunskaper och öka livskvaliteten för miljoner astmatiker över hela vrden.

Inlagd: 2016-08-01, 10:23
Skriven av: H. G. Wells

Eller kanske inte? det är tydligen bara Björgen som svarar på perfekt på behandlingen?

Jag är i alla fall – efter Sundbys tragiska missöde – säker på att Hellner hade utnämns till astmatiker om han tävlade för norska längdlandslaget.

Inlagd: 2016-08-01, 10:26
Skriven av: H. G. Wells

Wells…. Fast Björgen hade väl ganska stora sjukdomsproblem innan 2010, vilket föranledde att hon stod över touren både 2010 och 2011 för att spara kroppen. Ofta startade hon säsongerna fantastiskt men drog på sig förkylningsproblem runt jul.

Inlagd: 2016-08-01, 10:32
Skriven av: Manne

Miraklet 2010. Björgen bytte till Formoterol. Det låter som ett proffsstall och är det också.

Inlagd: 2016-08-01, 10:37
Skriven av: nisse

Året 2005…… 3 gull i VM, og suveren vinner av verdenscupen.. ;)

Inlagd: 2016-08-01, 10:53
Skriven av: pelle

Om man jämför med andra idrotter hur ser det då ut?
Är tex långskubbarna inom friidrotten också astmatiker för dom tränar väl även på vintern?

Inlagd: 2016-08-01, 10:53
Skriven av: KGK

Manne: Det besvarar inte min fråga.
Hur kommer det sig att någon med 70% lungkapacitet inte (numera) har några problem med sina luftrör överhuvudtaget.

Det finns kanske en bra och trovärdig förklaring, men jag har inte hört den, är det någon som vet?
Även om vi utgår ifrån att Björgen har helt rent mjöl i påsen så är det intressant hur någon med 70% lungkapacitet kan bli helt symtomfri, till och med tävla symtomfritt, och dessutom dominera i en av värdens hårdaste uthållighetsidrotter.

Är det någon som vet?

Inlagd: 2016-08-01, 11:38
Skriven av: H. G. Wells

Om vi leker med tanken att Sundby verkligen blivit blåst av en idiot till läkare, så tycker jag att han har rätt att vara jävligt jävligt arg nu, typ stämma skidförbundet, träna utanför landslaget etc. Det är ju hans rykte som står på spel. I detta sammanhang är den där miljonen han fick tillbaka för TDS inte värd ett skit. Vad jag vet är det dock locket på från Sundby.

Inlagd: 2016-08-01, 15:41
Skriven av: VO2min

VO2min… Sundby har i likhet med andra åkare skrivit under på att det är hans eget ansvar vad han stoppar i sig, i enlighet med Wadas regler. Så även om han har följt läkarens råd skulle han nog inte komma långt med en stämning, för formellt bär han själv ansvaret. Det är därför det är lite konstigt att norska skidförbundet går in och tar ansvaret, eftersom detta lär strisa mot Wadas intensioner.

Vidare läser jag att Falla kommenterar Sundbys dom med att det är ett missförstånd och att det är Wada som är gammeldags och inte har hängt med. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att hon tycker det är okej för åkarna att göra sina egna bedömningar om vad som är doping – heltokigt enligt mig!

http://www.vg.no/sport/langrenn/ol-vinner-caspersen-falla-hadde-ikke-gaatt-langrenn-uten-astmamedisin/a/23753166/

Inlagd: 2016-08-01, 16:41
Skriven av: Manne

Hade nog varit bättre för Falla att inte uttala sig..

Inlagd: 2016-08-01, 17:12
Skriven av: jossa

Jossa… håller med. Undrar förresten om svenska förbundet gett rådet att svenska åkarna ska hålla tyst. Deatta känns annars som ett naturligt ämne för Haag att kommentera och jag utgår från att journalisterna har kontaktat henne.

Inlagd: 2016-08-01, 17:17
Skriven av: Manne

Manne: känns att dom fått de för annars borde väl någon uttalat sig… finns ingen anledning att uttala sig i fallet som aktiv nu allt kan misstolkas…

Inlagd: 2016-08-01, 17:24
Skriven av: jossa

Från WADAS dopinglista:

S 3. BETA-2-STIMULERARE Alla beta-2-stimulerare, inkluderande alla optiska isomerer, t.ex. d- och l- när det är relevant, är förbjudna Förutom:
– Inhalerad salbutamol (maximum 1600 mikrogram under 24 timmar);
– Inhalerad formoterol (maximum 54 mikrogram under 24 timmar); och
– Inhalerad salmeterol för terapeutiskt bruk i enlighet med tillverkarnas rekommendationer.

Förekomsten i urin av salbutamol överstigande 1000 ng/ml eller formoterol överstigande 40 ng/ml antas inte vara ett avsiktligt terapeutiskt bruk av substansen och betraktas som ett positivt analysresultat såvida idrottsutövaren inte, genom en kontrollerad farmakokinetisk undersökning, påvisar att det onormala resultatet berodde på bruket av en terapeutisk dos upp till ovan angiven maxgräns.

från Fass:

Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos inhalationsspray.
Varje dos innehåller 0,1 mg salbutamol (som salbutamolsulfat).

Rekommenderad dosering:

Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre
Anfallskupering: 1–2 inhalationer vid behov.
Maximumdosering: ca 16 inhalationer per dag.

Inlagd: 2016-08-01, 19:54
Skriven av: H. G. Wells

Egentligen är det väl rätt anmärkningsvärt att en olympisk mästare som Falla inte verkar tycka att det är fel att bryta mot wadas dopingsregler om man själv anser att reglerna är felaktiga. Är den här inställningen utbredd bland åkarna eller hade Falla bara otur med intervjun? Det är knappast bra för sporten med den här typen av uttalanden.

Inlagd: 2016-08-01, 23:16
Skriven av: Manne

Manne, jaha nu vet jag ingenting om juridik men det låter ju väldigt surt för en idrottsman om en läkare/manager/förbund lurar i honom en högre, olaglig dos och resultatet blir att endast idrottsmannen straffas. Ska idrottsmannen kontrollmäta varje substans, varje behandling?

Får inte läkaren som dopar idrottsmannen något straff alls? T ex Knut Gabrielsen i detta fall.

Inlagd: 2016-08-01, 23:26
Skriven av: VO2min

Hvem er de over 50% astmadopede svenskene på dagens landslag? Mye urovekkende hemmelighetskremmeri i Sverige…

– Ja, vi snakker ikke om de svenskene som var astmadopet på 80 -og 90 tallet, dem har vi koll på.

Inlagd: 2016-08-02, 01:06
Skriven av: Saklig

:Är Norge som har problem nu inte Sverige…bara titta på hur de reageras i andra länder som Finland Polen Ryssland… lite norsk ödmjukhet skulle inte skada nu och börja krisisera andra länder i stället för ett se till dom egna problemen brukar sällan vara en bra väg att gå…

Inlagd: 2016-08-02, 08:23
Skriven av: jossa

Har precis läst hela denna tråden samt en hel del övriga sidor som tar upp ämnet.

De flesta norrmännen har inne gapar endast om hur avundsjuka svenskarna är och att det är därför som så många svenskar vill få fram sanningen. Däremot är det få norrmän här inne som faktiskt presenterar några oberoende källor förutom vad de verkligen vill ska vara sant. Intressant är också hur många gånger det anmärks på varför det inte också fokuseras på Sveriges elitåkares bruk av astmamediciner. Anna Haag nämns repetativt.

Här följer lite av vad jag kommit fram till:

-Det står ju helt klart att flera oberoende undersökningar visar att vissa av dessa astmamediciner har både prestationshöjande och muskelbyggande effekt.

Att fokus nu inte ligger på svenska elitidrottare är väl ganska realisitiskt, då de inte preserar i närheten av norrmännen. Dessutom är det ganska väl känt att Hellner kämpat mot sin sjukdom länge och så även Kalla. De har alltså varit på riktigt sjuka. Anna Haag har väl egentligen aldrig presterat så att någon bryr sig.

När det gäller regler som är ”otydliga” så verkar det som att det är något som Norge har trivts med och utnyttjat.

Frågan är om någon vill se sanningen i vitögat?
Ska man behöva vara astmatiker för att bli bäst i världen på längdskidor?
Kanske vi ska börja kalla det för ”astma-skidor” istället och ha två klasser; En klass för de med astma och en klass för de utan astma. ”Astmaklassen” hade ju kunnat tävla i Paralympics istället….

Dags att rensa upp denna ”sport” nu. Om detta, mot förmodan, kommer ske, så kommer ju resultaten efter det visa huruvida Norrmännens kraftiga dominans var moralisk eller omoralisk.

Inlagd: 2016-08-02, 09:27
Skriven av: kulchat

Jossa… Däremot är det ju sant som saklig påpekar att användandet av astmamediciner verkar vara utbrett även i Sverige och kanske också i andra länder. Om det som hänt nu föranleder en skärpning av Wadas regler ska det givetvis omfatta även Sverige.

Just nu är det väl dock Sundbys dopingsbrott som hamnat i rampljuset. Ett brott som Norska förbundet tagit på sig skulden för, vilket vad jag förstår även dey strider mot Wadas regler?!

Inlagd: 2016-08-02, 10:00
Skriven av: Manne

Manne: alla vet ju att även Svenska åkare använder de.. hur många vet jag inte… och börja snacka om 80-90 talets svenska åkare som dopade blir bra löjligt…. blir väldigt mkt hugg på andra tycker jag när de är Norge som har en åkare som åkt fast o varit lite märkliga omständigheter kring fallet åxå

Självklart hoppas jag WADA tar tag i frågan nu vad som ska gälla för astma medicinen och gör grundliga utresningar + dom som har astma bor nog granskas av andra läkare än dom egna..

Inlagd: 2016-08-02, 10:27
Skriven av: jossa

Manne: Att Falla säger det hon gör är mycket enkelt att förstå då hon bara ger uttryck för den allmänna uppfattningen bland åkarna i Norge.

Inlagd: 2016-08-02, 11:06
Skriven av: KGK

Kgk… Det är möjligt. Även Haag påvisade ju en liknande inställning då hon jämförde dispans för dopingklassade preparat med att ha glasögon. Då gällde det iofs inte dopingsbrott som det gjorde i Fällas uttalande.

Inlagd: 2016-08-02, 11:23
Skriven av: Manne

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/kalla-stottar-rivalen-i-dopingbraket/
Vei…. man skal ikke bare belaste Haag for urent trav fra den svenske leiren! Men talefrihet har vel alle i ett fritt demokrati, i alle fall bør det være slik. Den har vel Falla med fl. benyttet seg av..

Inlagd: 2016-08-02, 11:46
Skriven av: pelle

http://www.dagbladet.no/sport/legestudent-og-langrennsstjerne-jacobsen-om-sundby-sjokket—jeg-blir-redd/60352408
Eks. har legestudenten også en mening om saken, som dreper KGKs kommentar..

Inlagd: 2016-08-02, 11:51
Skriven av: pelle

Jag kan inte förstå varför Sundby skulle behöva använda en nebulisator. En nebulisator används av svårt sjuka astmatiker, ofta i kombination med syrgas, eller av småbarn, åldringar, eller andra som har svårt att koordinera ett knapptryck med en inandning.

http://www.medicininstruktioner.se/meda/ventilastin/

http://www.medicininstruktioner.se/activecare/vortex/

Inlagd: 2016-08-02, 12:52
Skriven av: H. G. Wells

Så jämförelsen med glasögon är alltså Kallas uttalande :)

Inlagd: 2016-08-02, 13:03
Skriven av: jossa

Lika lätt att förstå Kallas jämförelse då Norge och Sverige ligger väldigt nära inte bara geografiskt.

Inlagd: 2016-08-02, 13:13
Skriven av: KGK

Pelle… Visst har man rätt att utrycka en åsikt. Men det är enormt anmärkningsvärt att en olympisk mästare som Falla antyder att det är okej att bryta mot dopingsreglerna. Hon har väl skrivit under för att jobba mot doping? Kalla däremot försvarade Björgen som till skiljas från Sundby aldrig gjort sig skyldig till dopingbrott.

Håller med – Jacobsen är en pärla som ofta kommer med insiktsfulla och personliga kommentarer.

Även jag tycker att Wadas astmaregler är snurriga.Men det gör det inte okej att bryta mot dom. Då får man istället jobba för en ändring av reglerna, inte hitta på egna.

Inlagd: 2016-08-02, 13:15
Skriven av: Manne

Nu får norrbaggarna lägga av. Det är inget litet felskär. Sundby varit upp på nivåer man normalt endast når genom att svälja dopingmedlet i tapplettform, 10 gånger normal dos i en månad (minst) och dessutom 10 gånger normal dygnsdos inom loppet av 5 timmar direkt före tävling.

Om man friskt spekulerar vidare. Har Sundby överhuvudtaget använt en nebulisator? Är det också en lögn som man tillgriper för att lättare bortförklara överdoserna?
WADA har aldrig någonsin tänkt sig att en idrottsman i tävlingsdugligt skick ska använda en nebulisator. WADA har därför inte tydligt specificerat hur man använder en nebulisator. Ett litet kryphål finns därför som Norge använder i brist på annat. WADA vet naturligtvis att norrmännen ljuger, den nya förklaringen är lika osannolikt som tidigare bortförklaringar, oavsett om Sundby använt en nebulisator eller inte.
När FIS dömer som Norge vill går WADA i taket. WADA undrar vad i helvete är det som pågår inom FIS längdåkningsavdelning. WADA driver ärendet vidare. CAS går därefter på WADAS linje. Norrmännen står där med skägget i brevlådan, man har inte bara åkt dit för doping, man har även mörklagt ärendet i 18 månader. Ilska och arrogans är därefter Norges ända försvar mot kritikerna.
Rätta mig om jag har fel, vilket jag säker har på nått sätt i alla fall.

Inlagd: 2016-08-02, 13:22
Skriven av: H. G. Wells

Hur skulle vi reagera om ryss eller kanske bara en tysk, försvarade sig med att det var fel på reglerna.
Norge har naturligtvis stenkoll på dopingreglerna.
Norge har naturligtvis stenkoll på hur mycket kroppen tar upp av medlet när man använder nebulisator eller vanlig astmaspray.
Norge har naturligtvis stenkoll på de studier som gjorts kring Salbutamol.

Inlagd: 2016-08-02, 13:41
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells… Hvis det er så graverende som du poster – allikevel – får han da bare – 2 mnd utestengelse? Som han i tillegg får sone utenfor sesongen….Viss reglene hadde vært ”krystalklare” ville Sundby fått en dopingdom på min. 2 år….

Inlagd: 2016-08-02, 13:46
Skriven av: pelle

Jossa… Var det en liten ”ripe” i lakken på din kjære og perfekte Kalla kanskje?.. ;)

Inlagd: 2016-08-02, 13:51
Skriven av: pelle

pelle: varför skulle kalla vara perfekt varifrån har du fått att jag tycker de?

Inlagd: 2016-08-02, 14:02
Skriven av: jossa

Pelle.. CAS går på WADAS linje eftersom CAS, precis som WADA, anser att det är bevisat att MJS är skyldig till ett dopingbrott.

Förmildrande omständigheter finns: Medlet är inte totalförbjudet. MJS är bevisligen astmatiker och det är därför inte konstigt att vederbörande har använt medlet.

Jag gillar verkligen MJS och det är kanske därför som jag tycker att straffet är alldeles tillräckligt hårt. Men jag gillar honom inte tillräckligt för att stoppa huvudet i sanden och bortförklara allt som ett litet missförstånd.

Inlagd: 2016-08-02, 14:40
Skriven av: H. G. Wells

Norrmännen sluter leden vilket är naturligt då nästan 100% av dem gör samma sak som Sundby. Illa däremot av Astrid som medicinstuderande att vara ovetande om dopingeffekter, gränsvärden och hur man tar dessa medel. Enligt VG var flera läkare i Norge tveksamma till landslaget och deras medicinerande men vågade inte ställa upp med namn. Hur rätt hade inte Rosengren.

Inlagd: 2016-08-02, 14:51
Skriven av: nisse

Wells… Sundbys avstängning är mild, men det mediala straffet är enormt hårt. Utanför Norge kommer han troligen alltid få frågor om doping och ha svårt att helt återuppbygga förtroendet, åtminstone från publiken. Att han blivit av med både vc- och tourtitel är nog också ett hårt straff.

Inlagd: 2016-08-02, 16:39
Skriven av: Manne

För de som tror att norska patriot-trollen här på Skidpepp är representativa för alla norrmän så är det inte så, bara att läsa artikelkommentarer i VG etc, finns många både ”för och emot” Sundby, precis som det ska vara. T ex: http://vgd.no/sport/vintersport/tema/1830125/tittel/sundby-utestengt/side/1

Inlagd: 2016-08-02, 18:15
Skriven av: VO2min

http://www.langrenn.com/blinkfestivalen-leverte-rekordtall.5895465-1743.html
Manne.. Det ser ikke ut som interessen i Norge har falmet etter dopdommen. Men klart… Sundby må nok regne med spørsmål spesielt i starten av sesongen.

Inlagd: 2016-08-02, 18:16
Skriven av: pelle

Manne: Det är ett hårt straff, alltför hårt. Utan för Norge och Sverige så kommer han att få ett helvete.
Många kritiker till MJS pratar om salbutamolets anabola egenskaper. Jag tror inte alls på det spåret.
Skulle någon som är ute efter salbutamolets eventuella anabola egenskaper verkligen skulle stoppa i sig en hästdos strax före en tävling? Med stor risk för att åka ditt? Troligen inte. Det talar till Sundbys fördel, tycker jag. Men jag är kanske naiv, svårt att veta när norrbaggarna ljuger så förbannat.

Inlagd: 2016-08-02, 18:50
Skriven av: H. G. Wells

Pelle… Nä intresset i Norge påverkas nog inte. Bilden av Sundby kanske naggas i kanten lite, men av vissa kan han få mer sympati. Det är utanför Norge som Sundbys anseende skadats och kanske även Norges och skidåkningens i stort. Det är väl mycket sagt att det påverkar intresset, men är svårt att sia om vilka ringar på vattnet detta får. Vad efterspelet blir helt enkelt… Om man börjar ifrågasätta norska åkare är det högst troligt att det även påverkar Sveriges. Detta är ju nåt helt nytt då Norge inte varit inblandat i såna här situationer tidigare, så på det sättet kan det göra större skada än vissa betydlig gravare dommar. Men det kan också stanna vid att mediabilden av Sundby är skadad.

Inlagd: 2016-08-02, 20:35
Skriven av: Manne

de intressanta är väl hur intressent reaktionen blir utanför Norge ? hur kommer andra länder se på norska framgångar nu ? kommer dom ifrågasättas ? jag tror de finns riska att dom kommer göra de ibland

Inlagd: 2016-08-02, 20:59
Skriven av: jossa

Numera så vet vi även att systematisk överdosering av Ventoline är orsaken till Björgens och Sundbys hjärtproblem.

Inlagd: 2016-08-03, 07:52
Skriven av: H. G. Wells

Vad det än är så är det då inte ”Glädjens dagar”

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/kari-pekka-kyro-om-dopningsdomarna-gladjens-dagar

Inlagd: 2016-08-03, 09:38
Skriven av: H. G. Wells

Finnen är nog bara ironisk…

Inlagd: 2016-08-03, 11:54
Skriven av: KGK

En sak jag funderar på, är det möjligt att ta maxdos Formoterol och maxdos Salbutamol samtidigt och få godkänt dopingsvar? Det ena är långtidsverkande och det andra snabbverkande. Olika analyser krävs men det vore dock otroligt. Jag hittar inget i Wadas skrift som säger att du inte får blanda så en korkad ursäkt ala Norge kan räcka. Dessutom finns fixade inhalatorer som enbart innehåller For och Sal dvs inte som normalt 50%. http://link.springer.com/article/10.1007/s40279-016-0547-4 Det händer mycket med astmadoping just nu och Wada har kalla fötter? :)

Inlagd: 2016-08-03, 12:57
Skriven av: nisse

H.G. Wells skrev:

”Numera så vet vi även att systematisk överdosering av Ventoline är orsaken till Björgens och Sundbys hjärtproblem.”

Hadde dette oppkastet vært enestående og blitt korrigert av andre, så hadde det ikke vært så farlig – men det representerer holdningene fra mer enn 90% av av de svenske debattantene her inne. Og tar man til motmæle mot alle ville påstander som Skidpepp”legene” legger frem, så er man ”troll”.

Det har egentlig vært slik hele tiden, jeg visste ikke hatet og misunnelsen var så sterk i det svenske folk. Så det finnes lite potensiale for forbedringer, det er innlysende.

Jeg oppfordrer derfor alle nordmenn om å la de svenske eierene og debattantene ha sin ”latrine” i fred for oss. Vi får heller glede oss over fin idrett.

Inlagd: 2016-08-03, 16:37
Skriven av: fabulator

Fabulator…. Dra inte alla över en kam. Det finns nyanser i åsikterna även om många är allmänt kritiska till Norska skidförbundets agerande och tycker många frågor är obesvarade i detta dopingsmål.

Wells… Sluta skriva ”vi” när du refererar till dig själv. Jag tycker personligen att dina teorier haltar en del. Vad jag förstår menar du att Norge systematiskt lagt sig precis vid gränsen för Salbutamol..? Men skulle man då va så klantiga att man släpper fram Sundby med för höga värden vid två separata tillfällen. Om man medvetet utmanar reglerna, borde man väl vara extremt noggrann att hålla sig på rätt värden – i synnerhet med en av sina största stjärnor. Nä, för mig låter det osannolikt att Norge med all den medicinska expertisen skulle vara så klantiga ”fuskare” . Jag tror inte det rör sig om något utstuderat försök att lägga sig precis på gränsen.

Inlagd: 2016-08-03, 17:22
Skriven av: Manne

Fabulator… Helt enig… Men en kommentar tar undertegnende til signaturen Nisse.. Hans evige postering om att det skjedde noe med Bjørgen i 2010, etter fylde 30 år… Hun samlet sammen hele 10 mesterskapsmedaljer, derav 4 gull før 2010… Men hva skjedde med Johan Olsson i 2010….. før han fylte 30 år var hele hans ”veggpryd” en bronsemedalj, jeg gjentar 1 bronsemedalje i stafett….. Men som du riktig poster – hat og misunnelse gjør en sjalu person totalt blind!
Vi møtes når sesongen starter, Fabulator… ;)

Inlagd: 2016-08-03, 17:53
Skriven av: pelle

fabulator: Mina och andras spekulationer uppstår när norska laget ljuger och mörkar. Det får ni norrbaggar faktiskt tåla.

Vad tror du orsakar hjärtproblemen?
Många har redan kopplat hjärtproblemen till medicineringen. Liknande tankegångar har – om jag mins rätt – framförts i svenska vintervinterstudion..
Hade Anna Haag drabbats av liknande problem så hade min första tanke varit hennes astmamedicin. All medicin har biverkningar. Beta2-blockerare påverkar hjärtat. Och, det måste du hålla med om, det norska intaget av beta2-blockerare verkar vara stort.

Inlagd: 2016-08-03, 19:08
Skriven av: H. G. Wells

Är ju logiskt att de blir spekulationer kring Norge efter detta som har hänt… är ju inte bara i Sverige detta diskuteras sedan när de kommer fram uppgifter att man väntat med att gå ut med de hela de gör ju de hela inte bättre + att även en gammal åkare berättat att ledningen ville får henne att använda prova astma medicin…

Sedan ska nog norrmännen vara mer orolig hur sporten överlever utan för Norge än i Norge för utan andra länders intresse är sporten fort död…

Inlagd: 2016-08-03, 19:28
Skriven av: jossa

Fabulator: Dessutom så missförstår du mig. Jag tror inte att Björgen och Sundby fuskar. Jag tror att norska laget använder medlet som det är tänkt, men man använder för mycket, för frikostigt, lång mer än vad som egentligen är tillåtet. Men, eftersom det norska laget mörklägger, ljuger och dessutom uppträder stöddigt och arrogant så förtjänar laget att hånas och misstänkliggöras. Vem fan tror de att de är, tror de att reglerna inte gäller för dem?

Inlagd: 2016-08-03, 19:29
Skriven av: H. G. Wells

Wells… Hjärtproblem bland skidåkare är vanligt och är noga studerat. Kopplingen till astmamedicin har jag aldrig läst nåt om:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16957141.ab

Kopplar du även Johan Olssons hjärtproblem till systematisk överdosering av ventoline?:

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/vm-hjalten-avslojar-jag-har-hjartproblem/

Inlagd: 2016-08-03, 19:30
Skriven av: Manne

Hade Norge slagit på trumman och kallat till presskonferens direkt, visat öppenhet och hanterat dopingavslöjandet med den ödmjukhet som situationen kräver. Så hade det varit bättre för MJS, för norska laget, och framför allt, bättre för längdskidåkningen. Nu har man istället verkligen lyckats att sprida skiten vidare.

Inlagd: 2016-08-03, 19:41
Skriven av: H. G. Wells

Manne: Är hjärtproblem vanligt bland längdskidåkare?

Inlagd: 2016-08-03, 19:49
Skriven av: H. G. Wells

En vanlig biverkan av astmamedicin. Så inte alls otroligt. Högre dos mera biverkan. Nu har inte Olsson ertappats med för höga värden till skillnad från Sundby. Men Wadas gräns på 1600 mikrogram är 8ggr mer än ”normal” dos. Det är höga doser vi pratar om. Carlsen säger dock att det är vad man ger ettåringar vilket säger en del om honom.

Inlagd: 2016-08-03, 19:51
Skriven av: nisse

Manne: Mitt påstående är naturligtvis inte bevisat (vad jag vet) Men det är många som har gjort kopplingen mellan bete2-blockerare plus hård träning och hjärtproblem bland skidåkare. Det handlar inte ens om doping, bara normal användning.
Men har du eller någon annan en bättre teori köper jag den utan vidare, jag har haft fel förut, och jag kommer att ha fel igen. Jag kan ha fel nu, inga problem,

Jag tänker inte vara som norska längdlandslaget, har jag uttryckt mig klantigt eller haft fel så är jag beredd att ändra mig. Jag är mottaglig för bra argument.

Inlagd: 2016-08-03, 20:01
Skriven av: H. G. Wells

Wells… Såg du länken jag la in ser du att hjärtproblem är vanligt bland skidåkare. Över huvud taget ät hjärtflimmer vanligt bland uthållighetsidrottare. Även hjärtmuskelinflammationer förekommer hyfsat frekvent.

Inlagd: 2016-08-03, 20:10
Skriven av: Manne

Jag har själv en mycket lindrig astma. Det är bara skidåkning i strängkyla som egentligen är något problem. Men en gång gjorde kombinationen av förkylning, dieselavgaser och sträng kyla att luftrören drog ihop sig ordentligt. Jag pumpade in Bricanyl i lungorna, överdoserade, andningen gick lättare, efter ett litet tag började hjärtat att klappra, infarkt, trodde jag, innan jag insåg att ett hjärtklappning är en av de vanligaste biverkningarna. Därefter har jag för det första aldrig överdoserat något mer. För det andra, så har jag sammankopplat astmamedicin med hjärtproblem bland längdåkare.

Jag tog helt enkelt förgivet att någon som puffar i sig stora doser kan råka ut för olika hjärtproblem. Men jag har kanske fel. Är det någon som har bättre förklaring till Björgen och Sundbys hjärtproblem så är jag idel öra.

Inlagd: 2016-08-03, 20:23
Skriven av: H. G. Wells

Bäst vore det om man stängde av alla på livstid som ägnar sig åt dopning medförande försiktighet hos alla även vid användning av astmamedicin.

Inlagd: 2016-08-03, 20:34
Skriven av: KGK

Manne: Menar du att MB och MJS har haft hjärtmuskelinflammation?
Nä, jag bara skojar, jag vet att du inte menar det.
Eventuella hjärtproblem för ”dopade” norrbaggar och andra ”hederlig” längdåkare är visserligen ett sidospår, men ganska intressant ändå. Nu när du påminner mig så kommer jag ihåg att det finns – om jag minns rätt – hjärtläkare som menar att riktigt hård konditionsträning skapar olika hjärtproblem. Jag ska kolla länkarna lite senare.

Inlagd: 2016-08-03, 20:37
Skriven av: H. G. Wells

Intressant om någon hittar en undersökning som belägger samband mellan hjärtstörningar och hård träning.Allt ligger troligen i generna.

Inlagd: 2016-08-03, 22:07
Skriven av: KGK

Fabulator står för årets värsta överreaktion. Snacka om att vara lättkränkt. Det gäller även den andra filuren från Norge.
Nåja, har man inga argument för sin sak så kan man reagera på det där sättet.
Om man istället lugnar ner sig lite så förstår man kanske situationen bättre.
Det är Sundby som åkt fast för doping.
Det är Norges längdåkningslandslag som tagit på sig ansvaret.
Det är Norge som i det är fallet inte bedrivit ett öppet och synligt antidopningsarbete.
Det är Norge som mörklagt ärendet i 18 månader.
Det är Norge som framför bortförklaringar som betecknas som helt orimliga av både WADA och av FIS egen astmaläkare.
Det är norska längdlandslaget som ilsket och arrogant viftar bort alla kritiker som mindre vetande.
Det norska laget har åkt dit för doping och får finna sig i att bli ifrågasatt och kritiserat. Det får även de två lättkränkta herrarna från Norge finna sig.

Jag upprepar, har man åkt ditt för doping så får man finna sig i att bli kritiserat, det gäller, tro det eller ej, även för Norge. Tål man inte det så förtjänar man ingen respekt, överhuvutaget.
Skärp er för fan!

Inlagd: 2016-08-03, 22:08
Skriven av: Anders 2

Norska åkare står under kontrakt att de måste följa läkarnas medicinering.
Varför kan man undra?
Är det för att kunna ta på sig ansvaret utifall någon åkare åker dit och då rinner allt ut i sanden till slut.
Förövrigt uppträder Norska ledare mycket arrogant och nedlåtande, lägger locket på, sluter leden, det är nästintill omöjligt att komma åt deras övermedicinering som kommer att fortsätta som förut.

Inlagd: 2016-08-03, 22:33
Skriven av: KE

Vet inte riktigt om jag håller med gode herr Anders2.

Man får vara en dålig förlorare, men inte en dålig vinnare. I den här soppan finns inga vinnare, bara förlorare. Störst förlorare är Norge. Man får därför helt enkelt finna sig i vissa överreaktioner. Jag vill heller inte av andra själ klaga på överdrifter och överreaktioner. Man bör liksom inte kasta sten i glashus.

Men jag kan faktiskt inte förstå varför just mitt påstående om beta2-blockerare och hjärtproblem var så problematiskt. Björgen har dispens och har därför säkert helt lagligt puffat i sig stora mängder. Sundby har bevisligen gjort just det. Tror man att det finns en koppling mellan beta2-blockerare och hjärtproblem, så tror man självfallet att två brukar av medlet, som även har hjärtbesvär, har fått sina problem från medlet. Rätt eller fel.

Inlagd: 2016-08-03, 22:47
Skriven av: H. G. Wells

H.G.Wells; problemet med ditt påstående var att du skrev att VI VET att Sundby och Björgen har hjärtproblem pga astmamedicinerna. Det vet vi naturligtvis inte.

Däremot är det välkänt att de aktuella astmamedicinerna kan ge hjärtproblem som biverkning samt vara riskabla för den som redan har hjärtproblem. Så frågeställningen om ”ovanligt” höga doser astmamedicin kan ge hjärtproblem eller vara farliga för individer med hjärtproblem kan ju vara relevant. Men det är väl för såna hälsofrågor dom har landslagsläkare till hjälp he he:)

BIverkningar salbutamol:
”…medvetenhet om hjärtslagen, ökat antal hjärtslag, oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta”

”En del personer kan ibland drabbas av bröstsmärta (på grund av hjärtproblem som t.ex. kärlkramp), även om det inte är känt exakt hur ofta det inträffar”

”Om du har tagit för stor mängd av Salbutamol Arrow kan du känna dig sjuk och övertrött, skakig, yr, ha bröstsmärta och känna att ditt hjärta slår snabbare än vanligt.”

Var särskilt försiktig med Salbutamol Arrow:
– om du har en hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtinfarkt
– om du tidigare har haft en hjärtsjukdom, oregelbundna hjärtslag/hjärtrytm inklusive en mycket snabb puls eller kärlkramp (angina)

http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20041220000177

Inlagd: 2016-08-04, 02:48
Skriven av: VO2min

VO2min:
Jag tror inte att de två små orden ”vi vet” är orsaken till Fabulators frispel. Hade jag skrivit Heikkinen och Saarinen så hade nog reaktionen uteblivit. Men du har rätt, det var klantigt uttryckt, och jag hade fel. Punkt slut.

Men det är för övrigt ett fegt sätt att argumentera på, hitta några förflugna ord, sagt närmast i förbigående, och göra ett stort numer av det. Svagt gjort av Fabulator.

Inlagd: 2016-08-04, 08:01
Skriven av: H. G. Wells

Manne: ”Men skulle man då va så klantiga att man släpper fram Sundby med för höga värden vid två separata tillfällen. Om man medvetet utmanar reglerna, borde man väl vara extremt noggrann att hålla sig på rätt värden”

Jag har tydligt skrivit att det talar till Sundbys fördel. Jag har dessutom skrivit att jag inte tror att Sundby är någon fuskare.
Jag vill bara veta sanning. Därför spekulerar
jag hit och dit om olika saker. Om du läser Anders 2 inlägg så kanske även du får klart för dig vad saken handlar om.

Dessutom så är det inte alls säkert att MJS har puffat i sig medicinen på det sätt som norska laget säger.

Jag tycker att du ska läsa Anders 2 inlägg, så kanske även du får klart för dig vad saken handlar om.

Inlagd: 2016-08-04, 08:51
Skriven av: H. G. Wells

Manne: Varför är du mer irriterad över Wells fullt berättigade frågor än över norska landslagets hiskeliga bravader. Har du kastat din moraliska kompas på marken och trampat sönder den.

VO2min och Nisse gör också ett bra jobb, men det gör inte du.

Inlagd: 2016-08-04, 09:18
Skriven av: Anders 2

Många har fel på en sådan här blogg ibland. Men det är okay. Man får tänka fel ibland. Man får slänga ur sig några ogenomtänkta ord ibland. Huvudsaken är att man kan erkänna att man har haft fel om/när man blir överbevisad. Om alla likt en diplomat vägde sina ord på guldvåg så skulle bloggen bli extremt tråkig.

Inlagd: 2016-08-04, 09:45
Skriven av: Anders 2

Alltför många i Sverige reagerar som en engelsk överklassman från början av förra seklet: Inte har den här mannen fuskat. Hans far är Lord Mullbery. Stamtavlan går för böveln flera hundra år tillbaka. Det måste vara ett misstag. Han säger att det är reglerna det är fel på, det måste vi tro på även om reglerna för oss verkar glasklara. En man från hans fina familj ljuger inte. En sann gentleman är vad han är.

Låt oss behandla Sundby på samma sätt som vi behandlar Evi Sachenbacher-Stehle. Och låt oss behandla norska laget på samma sätt som vi behandlar tyska laget. Allt annat är en form av rasism.

Inlagd: 2016-08-04, 10:03
Skriven av: Anders 2

Wells… Det som jag vänder mig mot är inte att du ställer frågor. Det jag vänder mig mot är att du formulerar dina spekulationer som om dom vore fakta som alla är överens om (tex påståendet om orasken till Björgens hjärtproblem) och att du anklagar åkare som Björgen mot vilka det inte finns nåt bevis.

Anders2… Om du äst hela den här tråden vet du att även jag ifrågasatt och ställer frågor kring norska skidförbundets agerande och Sundbys dopingdom. Men moraliska kompass säger mig att man ska behandla norska åkare på samma sätt som andra – som oskyldiga tills motsatsen bevisas. Detta borde inte vara nåt uppseendeväckande förhållningssätt, utan är rent av praxis inom det svenska rättsväsendet.

Jag är inte emot att man ställer frågor, men att man formulerar sina spekulationer som fakta. Jag ser det som viktigt att man försöker uttrycka sig sakligt, annars bemöts det som påhopp. Du skriver t.ex.att ”Norska laget” åkt fast för doping. Det stämmer inte. Det är Sundby som åkt fast för doping och norska förbundet som i efterhand tagit på sig ansvaret. Det är inget kollektivt straff och vare sig norska skidförbundet eller övriga åkare har fått något straff. Så länge man är saklig och ödmjuk inför att ens teorier och spekulationer är just detta och inte fakta, ser jag inget problem med ifrågasättandet.

Inlagd: 2016-08-04, 10:55
Skriven av: Manne

Jag skriver det igen. Jag tror inte att Norge sysslar med systematisk doping. Jag tror inte att Sundby är en fuskare. Jag gillar Sundby, han är en stor idrottsman.

Men å andra sidan så tror jag inte för ett ögonblick på norska lagets orimliga bortförklaringar. Jag är inte ensam, Det finns andra som är skeptiska.

http://www.tv2.no/sport/8478304/

https://www.nrk.no/sport/ekspert-i-sundby-saken_-_-derfor-kunne-jeg-ikke-forsvare-utoveren-1.13065436

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/granser-ar-granser-allt-annat-ar-bortforklaringar

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/finlandsk-antidopningschef-wada-bor-granska-de-norska-overdoserna

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/21/skarpa-asikter-om-sundbys-avstangning-norge-kan-inte-tolka-regelverket-pa-ett

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/saarinen-ifragasatter-norska-stjarnans-sjukdom

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23265411.ab

http://www.dagbladet.no/kultur/doping-i-skisporet/60344447

Man kan jämföra Norges hantering av MJS-fallet med Tyskarnas hantering Sachenbacher-fallett. Tyvärr så framstår Norge den här gången verkligen som den sista Sovjetstaten.

Inlagd: 2016-08-04, 10:55
Skriven av: H. G. Wells

Anders 2; Tror nog att folkflertalet i vårt land inte bryr sig i skidåkning och har man åsikter är det någon annans.

Inlagd: 2016-08-04, 10:57
Skriven av: KGK

Manne. Erkänner att min formuleringskonst och diplomatiska förmåga har stora begränsningar. Men snälla Manne, nu märker du ord, om jag råkar skriva norska laget eller Sundby har det någon större betydelse.
Kanske kan du – om du söker lite – även hitta någon mer på bloggen som framför hårdare kritik på ett ännu tvärsäkrare sätt.

Inlagd: 2016-08-04, 11:12
Skriven av: H. G. Wells

”i efterhand” som jag har skrivit ska strykas.

Inlagd: 2016-08-04, 11:14
Skriven av: Manne

KGK: Flertaalet skid-ointresserade i Sverige har redan dömt ut längdåkningen som en dopingsport. Ryssar och Norrmän och säker svenskar också, dopade hela bunten, säger man.

PS: det är min egen åsikt, inte fakta som bevisats bortom allt rimligt tvivel. Bäst att göra det tillägget.

Inlagd: 2016-08-04, 11:19
Skriven av: H. G. Wells

Nisses länk är intressant, kan vi möjligen förvänta oss att svårare tider framöver för astmatiker. http://link.springer.com/article/10.1007/s40279-016-0547-4

Inlagd: 2016-08-04, 11:28
Skriven av: H. G. Wells

Wells… Det om ”norska laget” var adresserat Anders2.

Men jag tycker inte jag är petig. Dopingsanklagerser kan idrottare få bära med sig hela karriären och då tycker jag det är viktigt att man inte ”råkar” skriva att fler har åkt fast än vad som är fallet. Vid mindre allvarliga påståenden, som att ”norska laget åt glass”, skulle jag inte märka ord på samma sätt ;-)

Inlagd: 2016-08-04, 11:37
Skriven av: Manne

H.G. Wells: Ha ha mycket roligt. Sanningen är den att folk vet inte vad dopning är.

Inlagd: 2016-08-04, 11:48
Skriven av: KGK

Kgk… Och vad är doping?

Inlagd: 2016-08-04, 11:59
Skriven av: Manne

Skidåkarnas kontrakt som tvingar dom att följa förbundets/läkarens råd kan vara olagligt!:

”Der kan det bli en motsetning når man er pålagt å følge legens anvisninger, samtidig som dopingreglene sier at utøveren selv er ansvarlig for hva man tilfører egen kropp, mener Monsen (advokat, Idrettsutøvernes fagforbund, NISO).”

https://www.nrk.no/sport/mener-sundby-kontrakten-kan-vaere-ulovlig-1.13070493

Inlagd: 2016-08-04, 12:29
Skriven av: VO2min

Som sagt tror jag inte på att läkaren lurade Sundby, jag tror Sundby var medveten om ”gråzonen”. Men om han nu inte var det hoppas jag att han stämmer skiten ur läkare och förbund.

Inlagd: 2016-08-04, 12:33
Skriven av: VO2min

Vo2min… Jag studsade också vid den problematiken när jag läste om norska förbundets kontrakt med åkarna. Det skulle kunna förklara en del av Sundbys oförsiktighet i förhållande till Wadas reglemente. Skapar ett sånt kontrakt kanske uppfattningen av att det är dom egna läkarnas regler som gäller och inte Wadas?

Inlagd: 2016-08-04, 12:36
Skriven av: Manne

Hur kan det vara möjligt att läkaren inte får straff när han ”dopar” sin patient/idrottsman? Låter som att det inbjuder till ljusskygga läkare inom idrotten.

Inlagd: 2016-08-04, 12:56
Skriven av: VO2min

Manne: Du tillmäter mig och andra stor betydelse om du tror att MJS får bära med sig nånting av det vi skriver. Du måste förstå att vi inte är journalister, inte några vana skribenter, bara vanlig människor som diskuterar vårt intresse med likasinnade på den här bloggen. Men okay, i princip så har du rätt.

Inlagd: 2016-08-04, 13:00
Skriven av: H. G. Wells

VO2min, Manne: Mycket märklig regel, kan förklara en hel del.

Inlagd: 2016-08-04, 13:06
Skriven av: H. G. Wells

Dosen som läkaren ordinerade var visserligen en jättedos, lång över vad som egentligen är tillåtet. Men MJS hade klarat sig om han inte på egen hand bestämt sig för att ta större delen av dosen under några få timmar strax för start. Är det möjligen så det ligger till?

Inlagd: 2016-08-04, 13:42
Skriven av: H. G. Wells

Manne: Språkrådet vill att man säger dopning, ledsen

Inlagd: 2016-08-04, 16:46
Skriven av: KGK

Manne: Jag förstod inte frågan kanske?

Inlagd: 2016-08-04, 18:35
Skriven av: KGK

Apropå doping/ dopning:
Det heter åkning och inte åking.
körning och inte köring
stakning och inte staking
ökning och inte öking
osv osv osv
Men det är inte bara vi som gör fel…

Inlagd: 2016-08-04, 20:45
Skriven av: Tobbe H

Wells: Du tycker inte att din inställning är lite schizofren? Du hyllar Sundby som en stor idrottsman samtidigt som du konstaterar att han var dopad och att norrmännen ljuger om orsaken. Missförstå mig inte, du är inte ensam, jag ska villigt erkänna att även jag tänker i samma banor.

Inlagd: 2016-08-04, 22:11
Skriven av: Anders 2

Anders 2: Kan vara så, lite schizofren eller vad man skall det. Det helt outhärdligt, Sundby är ta mig fan den enda längdåkaren som jag verkligen beundrar…Kan omöjligt tänka mig honom som fuskare. Ansvaret måste ligga på ledare, tränare och läkare som tillsammans skapat en miljö där otillåtna doser av dopingklassad medicin är vedertaget bruk. Bara vi fick veta sanningen så hade jag lämnat skiten bakom mig.

Inlagd: 2016-08-04, 22:24
Skriven av: H. G. Wells

H.G Wells: Sanningen är relativ . Norge har sagt sin sanning. Nån annan sanning ges ej.Eller vad tror du
Tobbe H: Att folk skriver fel är ingen ursäkt för egna misstag eller hur.

Inlagd: 2016-08-04, 23:08
Skriven av: KGK

Hej alla Norrmän
Finns det något motsvarande som skidpepp i Norge ? Skulle vara kul att höra hur snacket går.

Inlagd: 2016-08-05, 19:37
Skriven av: karlp

KGK: Vi vet att Norska landslaget förhåller sig till sanning på samma sätt som man förhåller sig till WADAS regler gällande salbutamol. Lägg märke till att jag skrev ”Vi vet”

Nu inväntar vi nästa patologiska överreaktion, följt av en vit riddare vid namn Manne som ska visa hur god, fin och saklig han är, i motsatts till undertecknad, som likt 90% av svenskarna är hatfyllda och avundsjuka.

Inlagd: 2016-08-05, 19:55
Skriven av: H. G. Wells

Något om takhöjden på bloggen. Mest kränkt vinner, ska det vara på det sättet?

Slänga ur sig ”vi vet” istället för ”jag tror” är tydligen fel, mycket fel. Att däremot skriva ” hatet og misunnelsen var så sterk i det svenske folk. Så det finnes lite potensiale for forbedringer, det er innlysende.” är liksom ingenting i jämförelse.

Jag för min del tycker varken att mitt eller norrbaggens frispråkighet är på något sätt upprörande.

I fortsättningen kommer jag inte att låsas bry mig om hur mitt ordval uppfattas. Jag är dödligt less på den saken.

Inlagd: 2016-08-05, 20:11
Skriven av: H. G. Wells

Wells, du ligger bra till i lättkränkthetstävlingen:) Tycker bara ditt ”vi-vet” blev helt fel i sammanhanget, i övrigt tycker jag du ska fortsätta med dina utbrott och spekulationer, det är kul att läsa, skulle alla vara torra som jag och endast redovisa fakta blir forumet jävligt tråkigt.

Det enda jag blir kränkt av är patriotism, tål inte det. Kan inte ta patrioter på allvar, varken svenska eller norska. Därför jag nästan aldrig orkar med Skidpepp, fast det är kul som tusan med skidsnack.

Inlagd: 2016-08-05, 22:56
Skriven av: VO2min

VO2min: Jag uppskattar faktiskt din konstruktiva kritik.

Till alla. Läs mitt förra inlägg en gång till. Kan det möjligen vara så att undertecknad var medvetet provocerande och slarvig.

Fundera på det en stund.

Kanske skulle det vara bättre om vi medvetet valde en välvillig tolkning när vi läser något. Kanske ska vi inte medvetet ”missförstå” eller välja ut den svagaste delen av ”motståndarens” resonemang och skapen halmgubbe av det (hur går det till, ett lite tips, läs mitt förra inlägg).

Norrmännen måste definitivt förstå att bara en mycket liten del av kritiken mot Norge är grundad i avundsjuka och hat.

Är verkligen någon som det sista året både hyllat MJS och försvarat Norge när det pratas om Norsk doping en avundsjuk människa fyllt av hat.

Bör jag vara upprörd över Fabulators ordval? Inte alls, tål jag inte det så ska jag sluta skriva på bloggen.

Bör jag vara kränkt för att alla inte delar min synpunkt. Hahahahaha! har aldrig varit och kommer aldrig att bli, Erkänner villigt att jag långt ifrån perfekt. Men jag tänker inte i fortsättning vara så här otroligt försiktig. Och jag kommer inte så här snällt svara på all kritik mot mina enastående synpunkter.
Jag kommer inte att lägga band på mig för att hålla nivån på bloggen på en respektabel nivå. Den saken tänker jag inte ta ansvar för.

Inlagd: 2016-08-06, 09:55
Skriven av: H. G. Wells

Nu vet vi att Sundby och Björgen måste bli amish.
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article23290764.ab

Inlagd: 2016-08-06, 11:38
Skriven av: VO2min

Nu vankas det OS med dopade och exdopade. Många har fått syndernas förlåtelse tråkigt nog. Var länge sedan jag var så opeppad inför ett OS. Nåväl det är bara sätta sig framför TV’n och hoppas på inspiration.

Inlagd: 2016-08-06, 13:09
Skriven av: nisse

Tragiskt att Sundby – den enda nu levande hederliga norska medborgaren – skall tävla för det här kriminella gänget. Olagliga regler, livegna åkare, den norska modellen. Man förstår nu varför P.N väljer att stå utanför.
Vi kommer ihåg hur Grips ilska fångades på bild när Norrmännen återigen fuskade. Så är det hela tiden. Norrmännen måste ständigt bevakas annars börjar de fuska direkt. Moral? de har ingen moral. De har bara en uttalad ide om att tänja på reglerna så mycket som möjligt för att ge sina åkare så stora fördelar som möjligt.

Inlagd: 2016-08-06, 13:36
Skriven av: H. G. Wells

Wells: Att tänja på reglerna så mycket som möjligt för att försöka få fördelar förekommer inom alla sporter, enligt devisen allt är tillåtet så länge domaren inte säger ifrån. I Norges fall inom skidåkningen tror jag att det som sticker i ögonen på andra nationer är att det vimlar av norrmän på många beslutande positioner inom sporten och att de har en hög grad av arrogans när andra ifrågasätter deras agerande samt naturligtvis att de har överlägsna ekonomiska resurser. Man tycker att det vore enkelt för norrmännen att visa mindre arrogans och större ödmjukhet , allt för att förbättra atmosfären som inte känns bra för närvarande. Det skulle inte kosta norrmännen någonting utan bara vara en attitydfråga. Speciellt nu när de bevisligen har brutit mot reglerna.

Inlagd: 2016-08-06, 14:59
Skriven av: Tobbe H

Wells… Jag är inte upprörd. Men kanske är jag lite trög. Jag klarar helt enkelt inte få ut nåt av en diskussion där man blandar hej vilt mellan gissningar, citerade faktauppgifter, konspiratoriska överdrifter, sakliga påståenden och ironiska provokationer utan att precisera vad som är vad. Jag förstår liksom inte vad du egentligen vill ha sagt, så det blir omöjligt för mig att bemöta dina inlägg med egna synpunkter. Jag tycker det är synd när det sällan blir några vettiga diskussioner om sakfrågorna då man alltid fastnar i formaliteter.

Men visst, jag ska inte lägga mig i vad du skr

Inlagd: 2016-08-06, 22:33
Skriven av: Manne

Mannne: Jag följer inte en röd tråd. Jag spekulerar, provar olika tankar. Jag väntar med spänning på att någon med insyn, kunskaper, sanns och vett skall tillföra något viktigt.

Inlagd: 2016-08-07, 08:45
Skriven av: H. G. Wells

Undrar någon hur detta uppfattas utanför längdåkningens ankdamm. Flashback kanske en indikation. Nedan följer nästan hela sista sidan av dopingdebatten//

Och inte ett ord i den artikeln om alla tveksamheter runt detta, dom har köpt den norska versionen rakt av. Är det nån av dom vanliga kanalerna som har sagt hela sanningen i detta?//

Jag har gång på gång efterlyst uttalanden från svenska förbundet nu när vi vet så mycket mer om vad som har förevarit. CAS-domen har hunnit med att analyserats och där finns många fler bottnar än det som kom fram vid presskonferensen.
1. Vi har prof. Fitch mycket kritiska uttalanden, han som kanske har bäst insyn i processen fram till CAS slutliga dom.
2. Vi har chefen för Antidoping Finlands mycket kritiska uttalanden.
3. Vi har vittnesmål från norska utövare som blivit pressade att testa sig för astma av NSF och Olympiatoppen utan några som helst symptom.
4. Vi vet omfattningen på MJS medicinering, och den har han fått förskriven utan att ens ha blivit diagnosticerad av läkaren.
5. Vi har tillgång till vetenskapliga studier som visar på prestationshöjande effekter vid inhalation av salbutamol.

Jag tror numera att astmamedicinering är en del av problemet men vi vet att det under 90-talet var annan doping som var ett än större problem. Jag hyser också mina misstankar om att det idag förekommer microdosering av expempelvis EPO, men det är en annan fråga. //

vad tror ni, kommer det att bli en vidare uppföljning kring dessa
preparat tro?//

Gör det inte det så gör de sig totalt omöjliga, för att inte säga löjliga. Med de menas alla inom sporten internationellt. Det ska bli spännande att se hur kommande säsong ser ut. Just nu skulle åtminstone jag inte bli helt förvånad om det inte blir någon säsong alls men det är som det känns nu det och är väl inget troligt scenario även om skidsporten (längdåkningen) har fallit djupare i förtroende än vad cykelsporten har. Inom cykel har såvitt jag kan påminna mig ingen beskrivits eller beskrivit sig som Guds ängel, bara som vanliga dödliga i motsats till alla moraliska helgon inom skidsporten.

Om MJS visar sig nästa säsong åker skämskudden fram och det nervösa fnittret blir nog svårt att hejda.//

När börjar sponsorerna skruva på sig. Rötan inom skidsporten väller så sakta ut genom fasaderna.//

Ska bli intressant att hora diskussionen kring detta i vinter. Med tanke pa att det nu aven kommit fram att iaf en fd akare gatt ut med att h*n blivit tillsagd att ta preparat for astma, utan att ens ha det.//

just. Detta får inte glömmas, jag tycker att det är oerhört viktigt att man
tar tag i detta nu. Ner i källaren, sedan får man klättra upp igen, det är det värt.

https://www.flashback.org/t834230p220

Inlagd: 2016-08-07, 08:56
Skriven av: H. G. Wells

Manne: Ditt enda misstag, du tror att du talar med en besserwisseraktig självutnämnd A-student när du i själva talar med klassens clown.

Vad vet vi egentligen.
Vi vet att MJS har åkt dit för doping.
Vi vet att ärendet tystats ner nästan två år.
Vi vet FIS egen dopingpanel frikände MJS.
Vi vet att WADA överklagade ärendet till CAS (hur ofta händer det).
Vi vet att WADA och FIS egen astmaläkare kallar norrmännens bortförklaringar för orimliga.
Vi vet att FIS centralt delade WADAS syn på saken och ville stänga av MJS i två år.
Vi vet att CAS dömde MJS för dopingbrott.

I övrigt så allt annat bara spekulationer.

Inlagd: 2016-08-07, 12:10
Skriven av: H. G. Wells

Vem vågar lita på Wada. För mig verkar dom ha stora problem med trovärdigheten.

Inlagd: 2016-08-07, 21:31
Skriven av: KGK

Det är nog tyvärr längdåkningen som har problem med trovärdigheten.

Det ryska spektaklet kommer att bli ett jätteproblem.

Formoterol. Tydliga prestationsförbättringar… Men antagligen så finns andra studier som visar andra resultat.

http://ajpregu.physiology.org/content/310/11/R1312#sec-13

Inlagd: 2016-08-07, 22:15
Skriven av: H. G. Wells

Någon som vet om Sundby och norska skidförbundet sagt något officiellt om att dom inte vill uttala sig mer om dopingdomen just nu?
Verkar ju tyst som i graven därifrån sen presskonferensen men måste vara ett jäkla tryck från media.

Inlagd: 2016-08-07, 22:27
Skriven av: VO2min

H.G.Wells: Nu finns det större problem med Wada än inom lilla längdskidor. Hur var det Wada hade sagt om ryska idrottare tex? JoJo så kan det gå om inte haspen är på.

Inlagd: 2016-08-08, 00:42
Skriven av: KGK

Ytterligare en studie som visar på förbättring denna gång på uthållighet med Salbutamol. Notera dosen ligger långt under gräns. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23559124

Inlagd: 2016-08-08, 08:12
Skriven av: nisse

800 mikrogram gav 14% fler reps. Ganska hissnande att Sundby hade det dubbla. Astmatikers resultat i sprint borde strykas som en början i denna soppa. Dessa resultat är garanterat väl kända i idrottslandet Norge med idrottsmedicin i världsklass. Skäms på er! Studien är från 2013 kan detta vara starten på Wadas nya intresse?

Inlagd: 2016-08-08, 09:12
Skriven av: nisse

Nisse…Hvorfor er det så enkelt og slå i hjel dine misunnelige kommentarer. Eks. var Bjørgen i en egen klasse i sprint i årene 2003, 2004 og 2005. En evighet før astmamedisiner var på frågan.. Det gjelder og være oppdatert før man poster.

Inlagd: 2016-08-08, 10:10
Skriven av: pelle

Hon har tagit astmamedicin långt före. Wadas regler var som hårdast 2009 och hur gick det för Norge då?
Det var före 2006 som Halle blev påtvingad dessa mediciner och även Björgen lär ha fått detta.

Inlagd: 2016-08-08, 10:19
Skriven av: nisse

https://no.wikipedia.org/wiki/Marit_Bj%C3%B8rgen
Pisspreik… Hun vant 18 vc- seiere i sprint mellom 2002 og 2006.. Man skjønner frustasjonen.. :)

Inlagd: 2016-08-08, 10:31
Skriven av: pelle

Nisse…”wadas regler var som hårdast 2009 och hur gick det för Norge då? .. Du kan jo fråga eks. Hr. Northug og sprinteren Ola V Hattestad hvordan det gikk.

Inlagd: 2016-08-08, 10:37
Skriven av: pelle

Med 14% mer att köra med så är jag inte förvånad. Frågan är hur kunde hon förlora öht? Det måste varit till andra i stall Salbutamol för det var det hon gick på under den tiden.

Inlagd: 2016-08-08, 10:39
Skriven av: nisse

Ja pelle varför kunde inte Norge nöjt sig med detta? Men det räckte inte utan Norge måste vinna allt gånger 3. Med 30-års erfarenhet av dessa astmamedel så väntade Norge bara på att Wada skulle vara korkade nog att släppa detta fritt.

Inlagd: 2016-08-08, 10:43
Skriven av: nisse

Ja…. og att ”Wada var korkade nog att släppa detta fritt” er nok brorparten av svenske utøverne lykkelig over… ;)

Inlagd: 2016-08-08, 11:38
Skriven av: pelle

Dessvärre är vi så PK i Sverige att vi tror på våra egna myter. Dvs det ger ingen effekt och skall brukas enligt ordination endast i nödfall. 200mikrogram/dygn i nödfall och se myten var riktig det ger ingen effekt.

Inlagd: 2016-08-08, 11:48
Skriven av: nisse

Ja att svensker er ærlige folk viser jo …..”10 på topplista over dopingsaker ”.. :)

Inlagd: 2016-08-08, 12:08
Skriven av: pelle

Vi letar lite mer än andra. Plåga oss själva är en paradgren i Sverige. Leta doping på gym är enkelt och ger oss dåligt samvete. Det gillar vi.

Inlagd: 2016-08-08, 12:13
Skriven av: nisse

Varför inte fokusera på det som är bra med skidåkningen.Dopning är trist!

Inlagd: 2016-08-08, 12:32
Skriven av: KGK

Just nu är det tyvärr inte så mycket som är bra. Ingen utanför Norge kan väl påstå att sporten blivit direkt underhållande. Tyvärr tror jag att det finns mer i medicinskåpet än bara astmamedel. Något säger mig att Norge har en helt fenomenal förmåga att återhämta sig under tourer. Kan vägga för att dagen efter vara piggare än någonsin. Ovanligt och än mer ovanligt när det händer hela tiden. Något liknande Meldonium är möjligt.

Inlagd: 2016-08-08, 14:20
Skriven av: nisse

Inte speciellt svårt att få tag på EPO o anabola i Norge, det vet jag av egen erfarenhet.

Inlagd: 2016-08-08, 14:23
Skriven av: Erik Tysse

Nisse: Vem/vilka väggar och är sen ”piggare än nånsin”?

Inlagd: 2016-08-08, 15:56
Skriven av: KGK

pelle: är de inte användandet av astma medicin o MJS Doping fall vi diskuterar här? inte hur många som åkt fast från Sverige förut eller? vi vet att Svenska åkare åxå använder medicinen men vi vet åxå att en från Norge åkt fast med för hög dos vilket inte är bra…

Sedan om du vill försvara de hela med att hacka på hur mkt Svenskar dopar sig gör de hela bara löjligt i detta fall..

Inlagd: 2016-08-08, 16:06
Skriven av: jossa

KGK: Är min uppfattning att efter ett dåligt lopp kommer alltid ett bra i tourer. Normalt brukar ett dåligt följas av ett ännu sämre när man blir sliten. Dock min personliga uppfattning, ingen nämnd och ingen glömd.

Inlagd: 2016-08-08, 16:25
Skriven av: nisse

KGK: Med detta menar jag inte att det skulle vara något olagligt. Metod eller medel så verkar det fungera.

Inlagd: 2016-08-08, 18:16
Skriven av: nisse

Jag har tidigare framfört misstankar om att norrbaggarna använder någon eller några kemikalier, som visserligen inte är dopningsklassade, men som gör att man orkar träna många mer timmar än vad övriga nationers åkare klarar av. Amfetamin t ex har väl en effekt att man klara sig med mindre sömn än en person som inte intar denna kemikalie.
Norge har de bästa idrottsläkarna när det gäller längdåkning. Lägg därtill att man styr över FIS och viftade bort MJS dopning som lappri. Nå´n jävla ordning måste det vara även inom FIS och norsk längdskidåkning.
Det skulle vara ytterst intressant att veta vad det finns för kemikalier i de olika ländernas pinkprover.
Som den sovjetstat Norge är blir man lika upprörd som den ryska bröstsimmerskan när man inte jublar åt hennes tävlande. Att hon stoppat i sig både anabola och meldonium nämnde hon inte. Det verka ju vara samma skrot och korn både i Norge och Ryssland där landslagsläkarna pumpar in kemikalier i de aktiva utan att dessa har något att säga till om. Skrämmande var ordet sa Bill….

Inlagd: 2016-08-09, 22:13
Skriven av: Intresserad

Off topic: Snart kommer Mannen!

Inlagd: 2016-08-10, 15:04
Skriven av: Ron Wood

MJS gör precis som mig – överklagar. Bra jobbat!

Inlagd: 2016-08-22, 09:46
Skriven av: Erik Tysse

Jag är ledsen men min slutsats efter att ha läst på är att astmamedicinen i praktiken har samma effekt som all annan dopning. Den gör att åkare kan träna mer än kroppen klarar av utan den hjälp som medicinen ger. Och det är trots allt poängen med 99 procent av det vi kallar för dopning. Det betyder att astmamedicinen antingen måste tillåtas för alla eller behandlas som annan dopning och förbjudas helt. I det här fallet kanske man ska släppa den fri upp till en viss nivå (som kontrolleras som vanligt via dopningstester). Detta om de medicinska biverkningarna inte är alltför allvarliga.

Inlagd: 2016-08-22, 09:46
Skriven av: Per

Jag förstår inte vad MJS håller på med. Har man tillåtelse att använda en dopingklassad medicin till en viss gräns så får man förbanne mig se till att man håller sig på rätt sida av gränsen. En toppadvokat kan kanske hitta ett kryphål som frikänner MJS. Men, kommer MJS, om han blir frikänd, att betraktas som oskyldig? Ja, precis lika oskyldig som O,J Simpson.

Inlagd: 2016-08-22, 12:47
Skriven av: Anders 2

Nu är Norges motsvarighet till Silbersky inkopplad.
Blir säkert frikänd fastän alla vet att MJS puffat för mycket.
Östtysklands idrottare trodde säkert på sina läkare också.

Inlagd: 2016-08-22, 13:37
Skriven av: KE

Först ””missar”” förbundet att anmäla MJS:s användande av en tillståndspliktig astmamedicin. Sedan fixar läkaren en apparatur till MJS som normalt endast används på sjukhus till de riktigt, riktigt sjuka. Därefter underlåter man att kontrollera vilka doser MJS får i pinket. När sedan MJS överskrider de maximala doserna vid två tillfällen viftar FIS bort detta. Till slut lyckas ändå CAS få till 2 (två) månaders avstängning under sommartid.
Nu har karln mage att överklaga detta. Det lindrigaste han kan få nu är två år. Därnäst kommer att jämställa honom med de ryska friidrottarna och stänga av både honom och resten av det norska laget tills man röjt upp i sitt kemikalieträsk. MJS har förlorat all respekt i mina ögon.

Inlagd: 2016-08-22, 15:12
Skriven av: Intresserad

Ser trollene på denne idiotbloggen fortsetter med sine sure kvalme oppgulp, kullsvarte av missunnelse lyver dere så gørra renner her inne, bloggen bør jo døpes om til tidenes idiotblogg for sure misunnelige svensker.

For å ta det igjen:

Hadde landslagslegen søkt om tillatelse for større mengde i tide hadde dette ikke vært noe sak! Legen søkte om dette etter det andre løpet i TdS 14/15, da andre oppdaget at dette ikke var gjort!

Sundby og flere andre løpere bruker mer enn denne grensen hver dag, men tillatelse etter foreskriften når de er gitt tillatelse til dette! Sundby viste ikke engang att legen ikke hadde søkt og levert inn dokumentasjon i tide! Ergo han viste ikke at han tok noe ulovlig, han tok bare samme mengde som han har tatt både før å etter! Han tar samme mengde i dag, men nå har han tillatelse til å bruke en større mengde!

Mener dere det er riktig att Sundby skal straffes for at legen ikke søker fordi han mener Sundby bruker mindre enn denne grensen! Legen opplyste ikke Sundby att han ikke søkte om tillatelse! Denne grensen er satt av helsemessige grunner, for at det kan skade mave og lunger ved bruk av for mye medisin, har asmatikeren en sterkere nedsettelse av lungene er det ikke skadelig å bruke mer! Medisinen trekker ut slim som asmatiker har i lungene, er du frisk har den ikke noe slim å trekke ut! Derfor har den ingen effekt på friske!

Det eneste medisinen gjør er å bedre lungefunksjonen til astmasyke personer, ved å bruke medisinen blir man tilnærmet frisk! Men aldring helt frisk!

Hele saken er bare tull, for medisinen har ingen prestasjonsfremmende innvirkning! Er du svaksynt bruker du briller eller linser, synet blir aldring optimalt. Prøv å ta på deg briller med minus gradering, å se vorden det fungerer på friske øyner! På samme måte fungerer astmamedisiner! Er du frisk har det en negativ effekt, har du astma blir du tilnærmet frisk! Men ikke helt!

Denne bloggen burde faen meg vært poitianmeldt, den har klart og tydelig ingen annen funksjon enn å spre løgn og å slenge så mye dritt man kan mot rene ærlige utøvere, skam dere!

Inlagd: 2016-08-22, 21:23
Skriven av: Neithiri

Neithiri

Det är sorgligt, men man får välja.
Antingen har man en tillåten gräns att hålla sig till och går man över den så kan man inte tävla (sorry, men då blir det andra stjärnor i spåren som får glänsa). Eller så håller man sig inom gränsen, och presterar efter förmåga.

Godkänns dispenser frikostigt så finns ingen gräns, då kan det släppas fritt.

Det är ingen mänsklig rättighet att åka i landslaget med tung medicinering. Många idrotter och grenar har regler som man KAN bortse ifrån om man så vill, men då följer man inte regelboken.

Det kan ju istället hamna som en klass i paralympics med astmatiker med behov av nebulisator.

Inlagd: 2016-08-22, 22:59
Skriven av: Björn

Neithiri:
Om det nu är så väldigt självklart att Sundby är helt oskyldig.
Varför överklagar då WADA ärendet när Sundby blir frikänd av FIS?
Varför kallar då WADA Sundbys förklaring för orimlig?
Varför ville då FIS centralt att Sundby skulle stängas av ?
Varför tycker då inte ens FIS egen astmaläkare att han kan försvara Sundbys överdosering?
Varför stänger då CAS av Sundby i två månader och tar ifrån honom viktiga segrar?

Förstår jag dig rätt, menar du att gränsvärdet bara finns av hälsoskäl, inte p.g.a. av eventuella prestationshöjande egenskaper? Håller WADA med dig om det? Du har kanske rätt men det är första gången jag läser den förklaringen till gränsvärdet.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/granser-ar-granser-allt-annat-ar-bortforklaringar

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/finlandsk-antidopningschef-wada-bor-granska-de-norska-overdoserna

Det finns tydligen idioter även utanför den här bloggen. WADA, FIS centralt, FIS egen astmaläkare, finska antidopingchefen och en massa andra över hela värden som inte köper den norska (bort)förklaringen rakt av.

Jag säger inte att du har fel, jag vet inte vad som är sant, personligen så pendlar jag mellan olika ståndpunkter som en riktig idiot. Jag uppskattar därför alla initiativ som ökar klarheten i det här spektaklet.

Från dopinglistan.

Alla beta-2-stimulerare, inkluderande alla optiska
isomerer, t.ex. d- och l- när det är relevant, är
förbjudna

Förutom:

 Inhalerad salbutamol (maximum 1600
mikrogram under 24 timmar);
 Inhalerad formoterol (maximum 54
mikrogram under 24 timmar); och
 Inhalerad salmeterol för terapeutiskt bruk i
enlighet med tillverkarnas rekommendationer.

Förekomsten i urin av salbutamol överstigande 1000
ng/ml eller formoterol överstigande 40 ng/ml antas
inte vara ett avsiktligt terapeutiskt bruk av substansen
och betraktas som ett positivt analysresultat såvida
idrottsutövaren inte, genom en kontrollerad
farmakokinetisk undersökning, påvisar att det
onormala resultatet berodde på bruket av en
terapeutisk dos upp till ovan angiven maxgräns.

Inlagd: 2016-08-22, 23:51
Skriven av: H. G. Wells

Om det bara är så enkelt att Sundby glömt att söka dispens. Varför säger man inte det direkt. Varför skyller först på uttorkning, hög höjd och därefter på en nebulisator?

Frågan är, är det någon mer som använder, har använt, eller kommer att använda en nebulisator i det norska laget. Varför ska man överhuvudtaget använda en nebulisator när det fungerar lika bra med vanlig astmaspray? Jag tror liksom inte att Sundby tillhör den kategori av människor som inte klarar att korrdinera en knapptryckning med en inandning?

Det är mycket annat som jag inte förstår i det är ärendet.
Hur går det till när man söker dispens?
Vad krävs för att få dispens? Någon som vet?

Inlagd: 2016-08-23, 07:38
Skriven av: H. G. Wells

Tänk om straffet blir hårdare för Sundby, fallet granskas ännu mer ingående, Cas vill inte vika ner sig för Norska såkallade astmaexperter.
2 månader blir 2 år istället?

Inlagd: 2016-08-23, 10:21
Skriven av: KE

Kan straffet bli hårdare nu för han? blir han frikänd är de ju igen vitts att ha gränser han har ändå överträffat dom två gånger utan tillåten dispans

Inlagd: 2016-08-23, 10:51
Skriven av: jossa

Sundby vill överklaga och har en advokat för ändamålet. Om det blir en överklagan ska domstolen först värdera om ärendet ska tas upp. Är det rätt uppfattat av mig?

Inlagd: 2016-08-23, 11:28
Skriven av: KGK

Bjørn – Dette er jo bare sludder. Les hva jeg skriver en gang til, ”Hadde landslagslegen søkt om tillatelse for større mengde i tide hadde dette ikke vært noe sak! Legen søkte om dette etter det andre løpet i TdS 14/15, da andre oppdaget at dette ikke var gjort!”

Poenget: Sundby kommer til å stille til start med akkurat den samme mengde medisin innhalert til vinteren som han ble tatt og frarøvet WC og TdS sammenlagt for, men denne gangen helt lovlig. Den eneste forskjellen er at nå har han søkt om det selv, noe altså ikke legen hans, som skulle ta seg av det, klarte å gjøre riktig da Sundby ble tatt.

Og det vil si at det kun var en papirtabbe som kostet ham både WC og TdS sammenlagt, jepp, det er fryktelig urettfertdig, kan godt forstå han har lyst til å anke denne totalt latterlige dustedommen.

Inlagd: 2016-08-23, 15:39
Skriven av: Neithiri

Neithiri: Fallet kan givetvis diskuteras hit och dit men det bästa är nog att domstolen får avgöra så hoppas att åkaren får prövningstillstånd.

Inlagd: 2016-08-23, 15:46
Skriven av: KGK

Hade jag bara kommit ihåg att söka dispens så hade jag fått röka crack med Kung Harald hur mycket jag vill. Det var bara ett administrativt misstag.

Inlagd: 2016-08-23, 19:11
Skriven av: VO2min

Hade ryssarna bara kommit ihåg att söka dispens för sina kemikalieintag, hade de tagit hem lejonparten av medaljerna i friidrott i Rio-OS. Vi som har några år på nacken kommer ihåg hur DDR tog hem den ena medaljen efter den andra med hjälp av kemikalier. Det var ju inte spännande direkt att se våra atleter, som försökte leva efter regelverket, försöka hävda sig mot dessa kemikaliestinna personer.
På samma sätt luktar det unket av MJS krokodiltårar i allmänhet och hans överklagan i synnerhet.
Jag undrar hur många kemikalidispenser Norge har sökt? Och hur många norska åkare petar i sig kemikalier som inte är dispenssökta?
Håll för näsan för denna fadda lukt!

Inlagd: 2016-08-23, 20:08
Skriven av: Intresserad

Verkligheten tränger sig på Norge. Sundby borde ligga väldigt lågt. http://videnplus.nu/astma-og-fysisk-aktivitet/astmamedicin-kan-bruges-som-doping/

Inlagd: 2016-08-23, 20:24
Skriven av: nn

En svensk längdåkare ertappades för några år sedan med för höga nivåer av koffein. Hon hade helt rättvist blivit fälld för doping om inte svenskarna bevisat att hennes kropp inte hanterade koffein på ett normalt sätt (brist på något enzym om jag minns rätt).

Nästa säsong om Sundby frias.
Ett dussin östeuropeer fastnar i dopingkontroller med för höga nivåer av den här substansen (eller något liknande). Vi gjorde ett misstag, säger de. Vi glömde att söka dispens, frikänn oss som ni gjorde med Sundby.

Det spelar ingen roll om det handlar om systematisk doping eller bara ett misstag. Man får inte göra misstag med dopingklassade preparat. Jag trodde att vi var överens om att Idrottaren själv är ansvarig för vad han stoppar i sig. Det måste vara på det sättet, annars fungerar det inte.

Inlagd: 2016-08-23, 22:40
Skriven av: H. G. Wells

Pelle hävdar att MJS numera inte använder Salbutamol. Pelle menar att det är ett bevis för att MJS är oskyldig eftersom han numera är lika bra utan Salbutamol.

Neithir hävdar att MJS bara glömde att söka dispens. Neithir menar att MJS därför är oskyldig eftersom han nu när han har dispens dagligen puffar i sig ännu större doser.

Det enda man är enig om är att Sundby är oskyldig.

Maxdosen utan dispens är 1600ug/dygn.

En inhalation av Ventoline Evohaler innehåller 100ug .

Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack.

Vanlig dos vid kronisk behandling av astma är 2 inhalationer fyra gånger dagligen (800ug)

Sundby puffade i sig betydligt mer 1600ug.

Neithir hävdar att ”Sundby og flere andre løpere bruker mer enn denne grensen hver dag”

Vad är som gäller?

FRån skidforum.
”Jag tror inte det funkar så utan att alla som vill får använda Salbutamol i doser upp till 1600ug/dygn inhalerat. Dispenser är endast efterhandsdispenser för högre doser vid akut behandling och för varje enskilt fall. Ansökan lämnas in efter tävling och/eller innan provsvar från dopningstest kommit. Ingen har på förhand klartecken att trycka i sig högre doser än 1600ug/dygn utan varje förhöjd dos ska vara after the fact medicinskt motiverad. Så fattar jag det. Fela mig om jag inte har rätt”.

Väldigt oklar hur och varför dispenser delas ut. Kan någon som verkligen vet reda ut detta.

Inlagd: 2016-08-24, 08:52
Skriven av: Anders 2

http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19980529000010

Inlagd: 2016-08-24, 09:31
Skriven av: Anders 2

800ug per dygn är en normal dos.
över 1600ug per dygn är doping,
Sundby puffade i sig bedydligt mer än 1600ug.
Neithir säger att ”Sundby og flere andre løpere bruker mer enn denne grensen hver dag”

Läkaretik?

Från Fass:

Biverkningar

Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp.

Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg.

Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden.

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber), svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s.k. angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Bröstsmärta (tecken på kärlkramp).*

* Om bröstsmärta (tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.

Inhalationsbehandling kan genom ej klarlagda mekanismer ge upphov till kramp i luftrören.

Darrningar och hjärtklappning kan förekomma, speciellt i början av behandlingen. Dessa brukar försvinna efter en viss tids användning.

Inlagd: 2016-08-24, 09:52
Skriven av: Anders 2

Hade jag bara kommit ihåg att skicka in dispenspappren så hade jag ägt all brunost och olja och fisk i hela Norge.

Inlagd: 2016-08-24, 12:24
Skriven av: VO2min

Hade jag bara sökt dispens hade jag löst professor Drøvels hemmelighet.

Inlagd: 2016-08-24, 12:31
Skriven av: VO2min

Är det här som Björgen använder 5-6 ggr över normal dos, Formoterol

http://www.ironmagazine.com/2016/formoterol-its-detectable-and-works-like-clen-wada-doesnt-care/

WADA kanske börjar vakna snart?

Inlagd: 2016-08-24, 13:30
Skriven av: KE

Vänder mig mest mot att FIS och WADA är förda bakom ljuset av Norsk ”läkarkonst”.
Dags att genomskåda bruket.

Inlagd: 2016-08-24, 13:33
Skriven av: KE

https://www.nrk.no/video/PS*279046…En av Norges fremste astmaekspert har fått beskjed av en Wada representant att regelen som felte Sundby blir inndratt. Jeg tror den regelen kommer i sept. etter att den vitenskapelige komité har hatt sitt møte.. Striden er denne… NSF mener det er dosen som blir puttet inn i longene, og ikke dosen som ligger i apparatet som er fasitsvaret…… I så fall er ikke siste ord i denne sak avgjort….

Inlagd: 2016-08-24, 14:31
Skriven av: pelle

Anders 2.. ”pelle hävdar att mjs numära inte använder salbutamol”… Når og hvor har undertegnende hevdet det… Ikke tillegge meg kommentarer jeg aldri har postet, og jeg tar heller ikke ansvar for andre artikler her på bloggen…

Her er utdrag fra dommen;
– Utøveren har en medisinsk tilstand som krever bruk av salbutamol…

– Bruken av salbutamol var angitt av utøveren i dopingkontrollskjemaet da han avga prøvene……

Inlagd: 2016-08-24, 21:57
Skriven av: pelle

Neithiri>
Dessa medel har varit helt förbjudna.
Man har sedan tillåtit en viss dos och har en gräns på mängden i blodprov.

Att gå över den är förbjudet, men det finns en möjlighet att argumentera för en individuell dispens – av medicinska skäl.

Om man måste medicinera så tungt av medicinska skäl, så kanske det också för individen är olämpligt att idrotta på den nivån. Om det innebär risker för den framtida hälsan.

Det är möjligt att individen vill riskera det, men läkarna borde inte resonera så ur etisk synvinkel kring riskerna för individen i alla fall.

Om det automatiskt blir godkänt bara man lämnar in en dispens så har förbudet och gränserna ingen praktisk betydelse, då kan man (om det är utan risk för individen) slopa preparatet från dopinglistan och godkänna doping från början så att alla besparas en onödig administration av provtagning, analys och dispenshantering kring just detta ämne.

Om man fortfarande tycker att det skall finnas en gräns bör man inte acceptera dispensansökningar slentrianmässigt, inte godkänna dom i efterhand och inte godkänna dom utan att man testat och utvärderat andra alternativ först. Helst via oberoende värderingar.

Det är ju ingen mänsklig rättighet att få dispens för otillåten medicinering bara för att få åka i ett landslag (särskilt inte om det finns risker för individen), det finns andra som kan ställa upp och göra det utan doping, och tävlingarna blir minst lika intressanta ändå för alla som tittar på.

Inlagd: 2016-08-24, 23:37
Skriven av: Björn

MJS slutter seg til landslaget den 27 august etter domsavgjørelsen til Idrettens Voldgiftsrett (CAS)
Den formelle utestengelsen til MJS blir ikke opphevet før den 11 september, men i de to siste ukene av utestengelsen har han lov til å trene med landslaget igjen..
Jeg trodde det var tøffe gutter som satt rundt bordet i CAS, men nei da, her var det plenty med ”slindringsmoon” … Hva blir neste akt…. tja.. att de trekker hele dommen, som ville ha vært helt korrekt ..

Inlagd: 2016-08-24, 23:49
Skriven av: pelle

http://www.tv2.no/sport/8541900/ Okej… e de inte lite märkligt?

Inlagd: 2016-08-25, 00:20
Skriven av: Ron Wood

Trodde att nisse här överdrev rejält tidigare med sitt ofta tröttsamma astmasnack. Men den här sommaren har gett honom mer rätt än jag kunnat föreställa mig.

Vad pågår i Norge egentligen? Astmamedicin till friska! Friska människor som tar medicin för att idrotta bättre är ju definitionen på dopning. Glömde NSF reflektera över det?

Inlagd: 2016-08-25, 06:19
Skriven av: Banan

Vidar Löfshus är en hal jäkel, slingrar sig, erbjuder sig först nu att lära ut hur Norge använder astmamediciner till friska, hade aldrig hänt om inte ”friska” norska åkare avslöjats, avslöjat hur förbundet använder, erbjuder astmamedicner till alla då det ger fördelar, är inte det gränslandsdoping?
Efter detta tror jag att alla norska medaljer sedan 90-talet tagits med hjälp av astmamediciner.
Har förundrats över hur i princip okända norska åkare kallats in att för att åka världscup istället för någon sjuk åkare och gått och vunnit, nu kom förklaringen genom Tv2.no

Inlagd: 2016-08-25, 06:58
Skriven av: KE

Pelle: Eftersom bara en liten del av medicinen som inandas tas upp av kroppen så är det kanske dags att se över reglerna .
Men självklart så är dosen anpassad efter omständigheterna. Man sprayar 100ug för att få i sig ungefär 10ug. Egentligen inte så svårt om man använder vanlig astmaspray. Vill man däremot överdosera av misstag så ska man använda en nebulisator. Vill man i efterhand bortförklara en dopingdosering så kan man säga att man använt en nebulisator.

Jag tror att Sundby överdoserar av misstag. Men det kan man inte säga till wada för då blir Sundby avstängd. Istället hittar man på historien med krångliga regler och en nebulisator.
Det är vad jag tror, kanske talar norska landslaget sanning, kanske bedriver de systematisk doping. Jag är öpeen för alla trovärdiga förklaringar

Inlagd: 2016-08-25, 07:45
Skriven av: H. G. Wells

Det har tidigare framkommit uppgifter i norsk press om att 69 procent av Norges alla OS-medaljer mellan 1992 och nu har tagits av åkare som använt sig av medicin för astma.

Dom måste vara hemsk astma sjuka i Norge.
Börjar förstå Kowalczyk mer och mer nu i hennes kritik mot Norge och doms astma medicin bruk sen att representanter från det norska förbundet erbjuder astma medicin till friska skidåkare är ju ett jävla svineri.

Kommer aldrig mer heja på en Norsk skidåkare efter det här, fi fan.

Inlagd: 2016-08-25, 07:51
Skriven av: Andreas P

Jag kommer inte att tro på att Sundby använt en nebulisator förrän någon förklarar fördelarna jämfört med vanlig astmaspray. . Så vitt jag kan se så verkar det inte finnas några fördelar med en nebulisator om man klarar av att koordinera en inhalation med ett spraytryck på ett vanlig astmaspray. Finns det överhuvudtaget någon annan inom norsk uthållighetsidrott som använder, har använt, eller kommer att använda nebulisator?

Naturligtvis så kan jag ha jättefel i min okunskap, rätta mig om jag har fel

Inlagd: 2016-08-25, 07:52
Skriven av: H. G. Wells

Det senaste:

http://www.svt.se/sport/vintersport/friska-norrman-erbjods-astmamedicin/

Man tar alltså medicin för att INTE bli sjuk. Att vi inte har förstått det…

Inlagd: 2016-08-25, 08:38
Skriven av: toriv

Lugna ner er med att peka ut Norge som enskilt land i detta. Reglerna gör det ju tillåtet att använda dessa mediciner i stor utsträckning för samtliga löpare. Skulle inte tro att det finns någon större skillnad mellan länderna när det gäller förekomsten av astmamedicin.

Nä, jag ser det hela snarare som ett generellt problem för idrotten i allmänhet och skidåkningen i synnerhet. Den vanliga försiktighetsprincipen när det gäller medicin verkar totalt ha satts på undantag just för vissa astmapreparat. Det är rätt förvirrat och fullt av luddigheter. Man gör undantag för vissa beta-2 stimulerare som är fria att ta men inte Bricanyl som kräver dispans. Många av dessa innehåller även kortison som även det är en medicin med luddig gränsdraging i dopingregleringen. Vidare är doseringsgränserna satta högt men med utrymme för tolkning om hur värdena uppnåtts vilket kan ge en retroaktiv dispans.

Man måste lägga kraft och tid på att hitta fram till tydliga och rimliga gränsdragningar. Självklart ska individer med astma kunna få ta medicin mot sin åkomma.

Inlagd: 2016-08-25, 08:45
Skriven av: Anders

Anders: Men Vidar Lövshus (i samband med sina bortförklaringar) erbjuder ju att arrangera ett seminarium där Norge skall lära alla andra nationer hur man använder astmamedicin. Det här verkar nog vara ett område som Norge utmärker sig på.

Inlagd: 2016-08-25, 08:59
Skriven av: Banan

Anders: Dagens regelverk är alltför generöst med 5-8ggr normala doser av medicin med dopingeffekt. Studier med halv maxdos visar på ökad prestation. Ovanpå detta kan man överskrida maxdos med TUE. Är man sjuk nog att inte klara sig med normal dos dvs en bråkdel av max så skall man bryta tävlingen och ta en vecka ledigt. Så resonerar en vettig läkare.

Inlagd: 2016-08-25, 09:12
Skriven av: nn

Ojojoj vad dom gjort bort sig nu Löfshus & Co. Om man ena dagen hävdar att astmamedicin inte ger några fördelar för friska, och nästa dag medger att man ger friska människor astmamedicin, ja då är man ute på riktigt djupt vatten.

Varför har dom inte berättat detta tidigare? Trots allt snack som varit efter Sundby så har dom inte sagt ett ord om att dom ger helt friska skidåkare astmamediciner innan tävlingar. Men nu kommer det fram… Alltså vad är det för människor som sitter i NSF? Dom verkar ju inte göra annat än att hemlighålla saker och ljuga.

Inlagd: 2016-08-25, 09:12
Skriven av: Kalle

Självklart ska individer med astma kunna få ta medicin mot sin åkomma. Det tycker jag också. Därför är det så viktigt att de som har åkomman inte missbrukar förtroendet. Om man trots allt råkar att överdosera så bör man visa ödmjukhet och total öppenhet. Inte mörka i 18 månader och inte hitta på orimliga bortförklaringar.

Inlagd: 2016-08-25, 09:17
Skriven av: Anders 2

Banan: Håller med dig om att nisse var en klok man. Tyvärr blev han avstängd på detta forum. Jag saknar honom.:)

Inlagd: 2016-08-25, 09:26
Skriven av: nn

nn.. Når har noen her på bloggen blitt avstengt….. Amatør de luxe.. :)

Inlagd: 2016-08-25, 09:39
Skriven av: pelle

Norska förklaringarna hänger jag inte med i först är man så säker att de inte har påverkan på friska sedan ger men de till friska åkare jag får inte de att gå ihop får någon de?

Inlagd: 2016-08-25, 09:50
Skriven av: jossa

Undra hur finska publiken kommer att möta upp norska åkarna under VM ? i Finland är man ju väldigt kritisk till de Norge håller på med

Inlagd: 2016-08-25, 09:51
Skriven av: jossa

Kowalczyk har fått utså mycket spott och spe för sina kommentarer genom åren. Kanske hon visste något inte vi visste? Måste kännas rätt gött för henne nu!

Inlagd: 2016-08-25, 09:52
Skriven av: Ron Wood

Satans vad trött man är över denna till synes evigt pågående härva. Astmamedicin- skuggan kommer ligga tät över vinterns längdskidsäsong.

Jag hoppas det nu hörs ett Ramaskri i Norge och att samtliga inblandade i det norska skidförbundet tvingas avgå omedelbart.
Världens främsta vintersport-nation skall inte behöva hålla på med sån skit.
Nu är det fan i mig dags att förbjuda dessa prestationshöjande mediciner – och detta för alla länder och ”sjuka” idrottare som använder dem. Har man fått astma efter för många pass i kylan så är det dags att byta till en lämpligare idrott eller att trappa ner.
Astmamedicin till friska personer – Fy Fan!

Inlagd: 2016-08-25, 10:04
Skriven av: barterhallen

http://www.dagbladet.no/sport/italiensk-superstjerne-overrasket-over-northugs-vaeremate—han-er-gal/60352474
Jossa….Det ser ut som de norske er ”malen” for langrenn, og er meget populære blant de utenlandske utøverne. Ingen nemder de svenske, av hvilken grunnn.. ;)

Inlagd: 2016-08-25, 10:16
Skriven av: pelle

Pelle, vad tycker du själv om norska skidledningens hantering av den här historien? Är det helt i sin ordning att ge astmamedicin till friska idrottare innan tävling? Är det helt ok att hemlighålla att man gör så?

Inlagd: 2016-08-25, 10:24
Skriven av: Kalle

Pelle; Kanske inte populära bland alla utländska utövare… Du e nåt så djävulskt självgod.

Inlagd: 2016-08-25, 10:31
Skriven av: Ron Wood

Jag accepterar att astmatiker medicinerar mot sin åkomma. Jag accepterar även att friska idrottare använder samma medicin om de håller sig under dopinggränsen. Jag accepterar även att den mänskliga faktorn då och då orsakar överdosering. Men jag accepterar inte att man mörkar och ljuger.

Inlagd: 2016-08-25, 10:43
Skriven av: Anders 2

Om Norge är den sista sovjetstaten så är Svensk media statens journalister. Inte tillstymelsen till ett kritiskt ord eller till en tuff fråga. Svensk media kryper baklänges ut från rummet när Vidar Löfshus har uttalat sig.

Inlagd: 2016-08-25, 11:42
Skriven av: Anders 2

Anders 2: Kanske är svaret att vi själv (Sverige) inte har rent mjöl i påsen.

Inlagd: 2016-08-25, 12:03
Skriven av: Ron Wood

Just nu har Sundby och eventuella övriga norska åkare som fått tveksam astmabehandling sin stora chans att tvätta sitt framtida rykte.

I och med norska skidförbundets tveksamma metoder, halvlögner och hemlighetsmakeri skulle åkarna kunna utmåla sig själva som offer för systemet.

Men då måste dom göra en riktig pudel och vända sig mot förbundet istället för som nu, använda exakt samma propagandaord om att astmamediciner inte skulle vara prestationshöjande och skylla på regelverket, etc.

Sundby verkar ju göra tvärtom dock, dvs överklaga dopingdomen. Vore bättre för honom att stämma norska skidförbundet tror jag.

Inlagd: 2016-08-25, 12:17
Skriven av: VO2min

Äntligen har svensk media vaknat upp lite ur och Grip uttalat sig. http://www.svt.se/sport/vintersport/svenske-lakaren-1/

Inlagd: 2016-08-25, 12:30
Skriven av: Banan

Känner inte till biverkningar av astmamedicin men håller spontant inte med Grip här. Om det är tillåtet, Norge gör det och man kan träna mer effektivt (dvs. ligga närmare gränsen av vad luftrören tål) med medicinering så borde väl Sverige göra likadant som Norge. http://www.svt.se/sport/vintersport/svenske-lakaren-1

Inlagd: 2016-08-25, 12:46
Skriven av: Per

Ron Wood: Så mycket viktigare att granska om man tror att även Sverige missbrukar astmamedicin.

Nu ska man alltså berätta för världen hur man behandlar luftrör. Hade man gjort före Sundbygate så hade man varit lite trovärdigare. Om det bara är hälsosjäl som som är orsaken till överdosering och medicinering av friska så förstår jag inte varför man inte berättade för världen tidigare. Man hade då förbättrat livskvalitet för miljoner astmatiker. Oetiskt är bara förnamnet. Är lagets astmaläkare måhända släkt med Josef Mengele? Jag kommer inte att tro ett ord av vad det här laget säger i fortsättningen. Laget verkar vara ruttet in i märgen

Inlagd: 2016-08-25, 12:50
Skriven av: Anders 2

Etter Sundbys dopingsak og dette som har kommet frem nå så er det på tide at noen griper inn og ber sentrale folk i den norske langrennsledelsen og det medisinske støtteappratet om å forklare hva de egentlig mener er akseptabel medisinbruk. Dersom de faktisk mener at det å gi astmamedisin til friske utøvere er akseptabelt så kan de finne seg nye jobber utenfor idretten.

Inlagd: 2016-08-25, 13:03
Skriven av: Petter Olsen

Vilka signaler ger detta till ungdomar, du måste ha astma för att lyckas inom längdåkning, tack för det.
Vidar Löfshus är en översittartyp som knäpper folk med annan åsikt på näsan om att de har fel som kritiserar överdrivet astmabruk till sjuka och förebyggande astmabruk för icke sjuka.

Inlagd: 2016-08-25, 13:13
Skriven av: KE

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/selvskading-av-skiforbundet/a/23775619/

När faller Röste och Lofshus?

Inlagd: 2016-08-25, 13:37
Skriven av: Gunnar

Man blir lite mörkrädd när man läser landslagsläkaren som med en dåres envishet påstår att dessa mediciner inte har effekt. Pliggen är ett passande namn på honom.

Inlagd: 2016-08-25, 15:26
Skriven av: nn

Det er vel en viss forskjell på saltvannsoppløsning og astmamedisiner, gitt…
Også her er forstøverapparatet en kjent behandlingsmetode… De norske løperne blir tatt godt vare på i landslaget… Det viser vel også resultatene, igjennom flere 10 år.

Inlagd: 2016-08-25, 16:14
Skriven av: pelle

”Jag har fortfarande tvivel och farhågor om de verkliga effekterna av astmamedicinen när det kommer till hennes prestationer. Det står jag för och jag är stolt över att jag var den första som påpekade detta, säger Justyna Kowalczyk till polska Gazeta.”
http://www.expressen.se/sport/langdskidor/jag-har-fortfarande-tvivel-och-farhagor/

”Jag tycker att det är märkligt. Jag förstår inte hur hon tänker när hon håller liv i den här debatten. Jag trodde vi var färdiga, sa Kalla till NRK.”
http://www.expressen.se/sport/langdskidor/kowalczyks-svar-till-kalla-efter-uttalandet/

Tja, den senaste utvecklingen visar att vi verkligen inte är färdiga. Kalla kanske inte borde vara så naiv. Kowalczyk är inte dum. Hennes föräldrar är läkare, själv har hon doktorerat i längdskidåkning. Ändå har Kowa ofta framställts på värsta sätt av media när hon kritiserat astmamediciner.

Fler citat av Kowalczyk:

”När jag åker sista kilometern och känner att jag andas som ett ånglok, och man säger mig att de som är mycket sjuka inte hörs, då är det för mig ett stort fusk. Jag har gråtit på grund av detta.”
– Justyna Kowalczyk, 2011

”Jag tror att min kamp [mot astmamediciner] är förlorad. Men jag har så många gånger kämpat om sådant, som jag egentligen inte borde kunna uppnå, så varför inte prova.”
– Justyna Kowalczyk, 2011

Inlagd: 2016-08-25, 16:14
Skriven av: Justiman

Up to 40 percent of riders have doctor’s notes allowing them to use drugs often prescribed for asthma that would normally be banned. Critics decry the practice, which is allowed under World Anti-Doping Agency rules.

”This is a global joke,” said Dr. Werner Franke, a German doping expert. ”You’ll always find a doctor who will write down a few notes that you have asthma-like difficulties in breathing.

”It would be fair to have two Tours de France – one for the asthmatics and one for non-asthmatics,” he said. ”The funny result would be that the asthmatics would be much faster.”

That’s because drugs like salbutamol, which helps asthmatics breathe easier, can have performance-enhancing effects.

http://www.usatoday.com/sports/cycling/2007-07-20-3694433468_x.htm

Inlagd: 2016-08-25, 16:15
Skriven av: Justiman

http://www.dagbladet.no/sport/lofshus-avslorer—flere-norske-langrennslopere-har-blitt-overrasket-over-bruken-av-forstover/61031092
Løfthus har som vanlig full kontroll….

Inlagd: 2016-08-25, 16:24
Skriven av: pelle

”- Hvis man ikke har symptomer på astma, luftveisinfeksjon eller sterke slimdannelser, får man ikke tilbud om astmamedisin. Hvis utøveren har disse plagene, er det opp til hver enkelt lege å gi adekvate medisiner. For folk som står helt utenfor og ikke har problemer med luftveiene, kan jeg forstå at noen reagerer, sier Løfshus til Dagbladet.

– Er det noen norske utøvere som har reagert på bruken av forstøver?

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at folk har reagert på dette. Men det har vært norske langrennsløpere som har blitt overrasket over bruken av forstøver med saltvannsoppløsning første gang de har gått verdenscup. Men når vi har forklart hvorfor, har de forstått det.

TV 2s anonyme langrennskilder har satt Norges Skiforbund i et dårlig lys.

– Jeg har en ganske klar mening om anonyme kilder, men den trenger jeg ikke å formidle til Dagbladet. Norsk langrenn sammen med Olympiatoppen ligger langt fremme i behandlingen av luftveier. På trenerseminaret vi holdt nylig, fortalte flere trenere at de anvendte samme metoder.

– Det er viktig å presisere at det ikke handler om bare astmamedisin, men om medisinering om få normalt nivå på luftveiene. Det er nok den største misforståelsen i saken.

Løfshus påpeker:

– Vi har full åpenhet om dette. Vi har ingen skjult agenda. Langrenn er en veldig spesiell idrett. Langrenn er i en spesiell situasjon siden vi konkurrerer ned mot tjue minus og det er stor påvirkning på luftveiene. Derfor ligger vi nok veldig langt framme i behandling av luftveiene, men igjen vi behandler aldri medisinsk uten at det er utredet av en lege.

– Når vi gir astmatikere astmamedisin, er det ikke for å gi dem ekstra sekunder, men for at de skal prestere på et normalt nivå. I den etiske debatten om idrettsmedisin, kan vi diskutere om det var riktig å operere Sondre Turvoll Fossli for fire uker siden da han hadde prolaps? Vi ønsker at også utøvere med en diagnose skal få konkurrere.

– Skal vi si «okei, du har fått en skavank, nå er idrettslivet over»? Hvis noen er i ferd med å få en skade, gjør vi grep for å forebygge skaden. Det samme gjelder med astma. Langrenn er en veldig eksponert idrett for luftveier. Hvis du gjentatte ganger får bronkitt, kan det bli kronisk. Det er det vi vil forebygge og unngå. Men igjen, ingen får medisin uten at det er medisinsk utredet.

– Det kan være en utøver med fortetning i luftveien som får noe slimløsende, og det kan være medisiner som har substanser som også virker på en astmatiker som vi behandler med i den grad det er nødvendig. Men en frisk person uten problemer får ikke astmamedisin, gjentar han.

Sundbys dom var et resultat av at medisinen ble administrert på feil måte med bruk av forstøver. – Forstøver brukes i de fleste tilfeller i saltvannsoppløsning. Vi kjøper store mengder saltvannsoppløsning fordi det er slimløsende og er med på rense luftveiene. Forstøverapparat er en kjent behandlingsmetode i så måte, forklarer Løfshus.”

Konklusjon: Atter en gang storm i et vannglass. Norske løpere er like rene som de alltid har vært. Jeg gleder meg til vinteren, da skal vi slå svensker og andre gule og blå i skisporet igjen, og det med akkurat like god samvittighet som før.

Til slutt vil jeg ønske de misunnelige trollene her inne lykke til med sine uendelige forsøk på å sverte norske løpere, en sverting som altså nok en gang viste seg å være reinspikka idiotisk ønsketenkning fra deres side.

Inlagd: 2016-08-25, 16:46
Skriven av: Neithiri

Vad säger det om miljön i norsk längdåkning då man måste vara anonym för att våga säga att man inte går med på att ta medicin när man är frisk?

NSF är lika transparenta som glaset till flickornas omklädningsrum. Det krävdes domstolsbeslut och anonyma vittnen för att detta skulle bli offentligt.

Inlagd: 2016-08-25, 17:15
Skriven av: Banan

Bananbanan: Igjen reinspikka sprøyt! Svenskene driver med akkurat den samme behandlingen av løperne sine som oss, finnene og sveitserne også, etc etc.

Har dere hørt om å koke suppe på spiker, storm i vannglass, gjøre en fjær til fem høns/mygg til en elefant og å skyte spurv med kanoner? Tror neppe jeg har lest mer piss på en blogg noensinne som det jeg har gjort den siste tiden på denne.

Inlagd: 2016-08-25, 17:28
Skriven av: Neithiri

Neithiri, din pajas. Löfshus snackar skit. Först säger han att dom behandlar friska åkare med astmamediciner i förebyggande syfte. Sen säger han att dom INTE behandlar friska åkare med astmamediciner, utan med saltvattenlösning? Han har trasslat in sig i sina lögner, och utöver det så har ni en DOPINGAVSTÄNGD åkare. Så håll eran norska grodkäft stängd tillsvidare på den här bloggen. Jävla juksemakare…

Inlagd: 2016-08-25, 17:46
Skriven av: Kalle

Nej, tror varken det svenska eller finska eller något annat landslag jobbar med nebulisatorer. Det är utrustning för sjukhus.

Inlagd: 2016-08-25, 17:47
Skriven av: Banan

Som om inte längdåkningen redan hade nog av problem. Fruktansvärt dåligt skött av den norska skidledningen, den tidigare arroganta attityden gör att det slår tillbaka desto starkare nu. De norska skidälskarna är väldigt upprörda nu när man läser norska tidningar. Tycker nästan synd om de norska åkarna som har dessa ledare och läkare.
”Vi tapetserar prispallen”, jaja.
Den svala reaktionen från svenskt officiellt håll gör att man börjar undra om vi också har denna typ av ”förebyggande” medicinering.

Inlagd: 2016-08-25, 17:54
Skriven av: Tobbe H

Först säger man att man medicinerar åkare för att de ska tävla på samma villkor som friska, sen behandlar man friska personer och då motiverar man det med att de är förebyggande. Tala om om att måla in sig i ett hörn!

Inlagd: 2016-08-25, 17:57
Skriven av: Gunnar

Kalle – En løgn blir ikke mere sann selv om dere gjentar den til det uendelige, det er poenget her. Norske løpere har ikke dopet seg.

Bananan – nebulisatorer er helt vanlige å bruke til dette formålet i Sverige, bare spør Per Andersson.

Inlagd: 2016-08-25, 18:16
Skriven av: Neithiri

Inte ett dugg förvånande att man förebygger friska individer, Är snarast förvånad om man inte grep tillfället i flykten.

Inlagd: 2016-08-25, 18:37
Skriven av: KGK

DISPENS. Vad krävs för att få den? Hur söker man den? Någon som vet?

Från ett annat forum om dispens:

”Man får ingen dispens för att inta Salbutamol i mängder över gränsvärdet på 1600ug/dygn

”Dispensen” består i att man får inta Salbutamol över gränsvärdet vid akut behov och så deklarerar man i efterhand att man gjort så i en dispensansökan Självklart ska man kunna visa att intaget är medicinskt grundat.

Sundby lämnade inte in en sådan ansökan efter dopningsprovet i samband med TDS. Antagligen gjordes det inte för att läkarteamet trodde att han höll sig under gränsvärdet på 1600/dygn när han i verkligheten låg 10 ggr över. De motiverade ju själv det höga intaget som ett missförstånd i hur man doserar den där ångapparaten. Samtidigt har personer från NSF uttalat det som att glömska/slarv gjorde att en dispensansökan inte lämnades in efter loppet.

Här går de förklaringar vi fått från NSF alltså i sär:
a) de trodde att Sundbys intag låg under gränsvärdet och bör således ha varit förvissade om att det inte behövdes någon dispens
b ) de missade att lämna in ansökan om dispens och bör alltså ha varit medvetna om att Sundbys intag var över gränsvärdet..

Båda kan inte vara sanna samtidigt.

På mig låter det som att någon försökt maximera Sundbys intag av Salbutamol inom det tillåtnas gräns”

Inlagd: 2016-08-25, 19:32
Skriven av: H. G. Wells

Vilken soppa. Jag repeterar – vilken soppa. Men jag gissar att det inte är färdigt här. Den stora skillnaden mellan norska och andra nationers åkare är vilka kemikalier norrbaggarna peter i sig i syfte att klara av att träna mycket mer än vad andra nationer klarar av. Calle ökade träningsmängden och gick in i väggen. Kalla ökade träningsmängden och gick in i väggen. Ändå var deras träningsmängd betydligt lägre än vad flera norrbaggar pysslar med.
Nu torde det dröja några år innan man tar itu med sökandet efter dessa kemikalier – men framtiden kommer att visa att Norge har idrottsläkare med större kunskaper och framför allt ett större SAMVETE än övriga länders läkare. Ryssland och Norge hand i hand de gå.

Inlagd: 2016-08-25, 19:53
Skriven av: Intresserad

Den norska skidledningen arbetar i en miljö där norska segrar närmast tas som självklara. Lever man inte upp till de kraven så får man kanske se sig om efter ett annat jobb, långt från stjärnglansen. Den miljön påverkar säkert människor, man försöker maximera allt och krypa så nära regelgränserna som möjligt och börjar trixa.
Ett exempel var de brittiska vallatestarna.
Men astmamedicineringen som uppenbarligen pågått under många år ligger på en helt annan nivå. Förebyggande syfte, är det för att förebygga ansträngda luftrör och därmed ansträngda lungor månntro? I så fall borde det betecknas dopning. Jag kanske har missuppfattat alltsammans, men som fullständig idiot i dessa frågor blir jag väldigt fundersam.

Inlagd: 2016-08-25, 19:57
Skriven av: Tobbe H

”En løgn blir ikke mere sann selv om dere gjentar den til det uendelige, det er poenget her. Norske løpere har ikke dopet seg.”

Schas norska troll!

Uppenbarligen har norska skidåkare dopat sig. Sundby är DOPINGAVSTÄNGD, din dumme fan.

Och Löfshus snackar skit, han säger än den ena, än den andra saken. Tvärtemot vad han sa först. Här är ett bra exempel på lusekofte-tomten Löfshus clowneri:

”Løfshus kaller det forebyggende helsearbeid. Hva synes du om det?

– Nei, det må være en vits. Jeg kan ikke skjønne det. Det har ingen preventiv effekt, snarere tvert imot. Luftveiene fungerer optimalt for å beskytte seg mot kald luft, sier Bjermer”

Dvs samma astmaläkare som norska skidförbundet använde sig av i Sundbyfallet. Han sågar Löfshus ”förebyggande hälsoarbete” vid fotknölarna!!

Vilka jävla pajjasar!! Ni är så jävla FUCKED nu. Ingen skidsupporter i något annat land på jorden kommer att ta er på allvar längre. Ni kommer bli så jävla utstötta med eran arroganta, äckliga stil och era fiffelmetoder. Fy fan! Far åt helvete med er.

Inlagd: 2016-08-25, 20:01
Skriven av: Kalle

Kalle – Nå må du ta medisinen din og gå å legge deg. Jo flere troll som roper i kor grunnet misunnelse gjør ikke saken bedre. Som sagt før, dette er vrøvl og konspirasjonsteorier fra begynnelse til slutt. Ingen bryr seg om disse flåseriene deres når sesongen begynner, da skal vi slå dere akkurat like gule og blå som før, helt lovlig, også som før.

Inlagd: 2016-08-25, 20:16
Skriven av: Neithiri

Finnarna ilsknar till på allvar.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/25/finsk-och-svensk-bestortning-over-norges-beteende-det-ar-dopning

Inlagd: 2016-08-25, 21:00
Skriven av: H. G. Wells

Håller helt med Neithiri här. Säger som G Myrdal yttrade. Fakta sparkar.

Inlagd: 2016-08-25, 21:03
Skriven av: KGK

H. G. Wells – Det er ingen andre enn misunnelige svenske troll som bryr seg om hva den tidligere stygge dopnasjonen Finland mener, det blir som å spørre komiske Ali om sannheten.

Inlagd: 2016-08-25, 21:04
Skriven av: Neithiri

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer—listan/Astma/

”En nebulisator är en apparat som omvandlar läkemedel i vätskeform till ett dimmoln av små droppar som den astmasjuke kan andas in. Den används främst på sjukhus och mottagningar vid behandling av akut astma. Numera kan man ofta istället använda spray med inhalationskammare vilket är både enklare och kostar mindre.

Inlagd: 2016-08-25, 22:33
Skriven av: H. G. Wells

Schas troll!!!!

”Men det er klart at det er brukt legemidler her. Det sa Løfshus også, så det endrer vel ikke så mye det som kom i pressemeldingen vår i dag tidlig, sier Johansen til VG torsdag kveld.

Antidoping Norge reagerer: – Helt uakseptabelt

Han understreker at det er tilsatt legemidler forstøvervæsken som norske landslagsutøvere har fått selv om de ikke har hatt diagnosen astma.

– Det synes jeg er veldig galt i behandling av såkalt friske mennesker, fortsetter Johansen som er medisinsk fagsjef i Antidoping Norge.

– Dette er helt klart svært uheldig, legger han til.”

Inlagd: 2016-08-25, 22:34
Skriven av: Kalle

H. G. Wells – Helt riktig at slike ting brukes mest på sykehus, det vil jeg tro de fleste anvendelige apparater innenfor legeindustrien blir. Men det forandrer ikke saken, nebulisator blir brukt i andre sammenhenger også, det er ganske vanlig, og det kan du som jeg tidligere har påpekt spørre Per Andersson om. Uansett, dette handler ikke om doping, da har man misforstått totalt.

Inlagd: 2016-08-25, 22:47
Skriven av: Neithiri

Läs detta, ditt lilla lusekofte-troll:

http://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Pa-tide-a-innromme-at-Kowalczyk-hadde-rett-809983_1.snd

Kowalczyk FTW!!!

Inlagd: 2016-08-25, 22:50
Skriven av: Kalle

Finnarna ska vara lite ödmjuka i sin kritik av norsk doping.

Luftvägsvidgande preparat har använts så länge de funnits, receptbelagda och receptfria. När jag tävlade användes Bricanyl och nässprayer för att ”öppna upp” lite. Hade också en psykologisk effekt.

Nu när norrmännen har flera ögon och fokus på sig kanske de inte dopar sig så flitigt kommande säsong. Vi får nog se fler som blandar sig in i resultatlistorna.

Inlagd: 2016-08-25, 22:57
Skriven av: Kallner

Vad är det för substanser norska läkarna gett till ”friska åkare” nu då? Är dom inte misstänkt prestationshöjande som Sundbys salbutamol tycker jag inte det känns så himla farligt som vissa här, tveksam läkaretik måhända, men inte doping.

Inlagd: 2016-08-25, 23:04
Skriven av: VO2min

Kalle – Hva den sutreræva Kowa mener er i beste fall komisk, hun er selvsagt fortsatt totalt pissed over at hun aldri ble den vinneren hun hadde sett for seg at hun skulle bli. Sur som den verste surströmming lar hun aldri en opportunity gå fra seg, ei heller denne gangen. Selvsagt kaster dårlige journalister og troll seg på dette oppgulpet som spyfluer på dritt. Men nå må du se og komme deg i seng, klokken er faktisk over 23.00!

Inlagd: 2016-08-25, 23:05
Skriven av: Neithiri

VO2min – Riktig, dette handler selvsagt ikke om doping, storm i et vannglass dette, som sagt.

Inlagd: 2016-08-25, 23:08
Skriven av: Neithiri

På tal om läkaretik, finns det någon debatt inom läkarkåren angående idrottsläkarnas inblandning i tävlingsidrotten och dess gråzoner kring prestationsoptimering och doping? Man kan ju utifrån få känslan av att det inte är de mest etiska eller skarpaste skalpellerna som hamnar inom idrotten.

Inlagd: 2016-08-25, 23:15
Skriven av: VO2min

Nu jävlar brinner det på skidpepp! Kul!

Inlagd: 2016-08-25, 23:36
Skriven av: Ron Wood

Bra att Antidoping Norge och norsk massmedia vågar vara objektiva och kritiska, där har några gäster här på skidpepp något att lära.

Inlagd: 2016-08-25, 23:56
Skriven av: Ron Wood

Hva er egentlig forskjell på nordmenn som tar astmamedisin – og svensker som tar astmamedisin?

Inlagd: 2016-08-26, 01:09
Skriven av: Interessert

Några kommentarer
Vad säger ni nu alla norrmän på bloggen som ifrågasatte den norska löparen som sa tidigare att hon blev erbjuden astmamedicin när hon var frisk?

Har alltid trott att det måste ha funnits något läkemedel bakom som förklarat varför svenska toppåkare är så sjuka i jämförelse med norrmännen ,Det är ju den största anledningen varför Sverige numera är så dåliga,De ökar träningsmängden för att kunna konkurrera,Klarar inte det och blir sjuka
Sen tycker jag att svensk press och åkare ska be om ursäkt till Kowa,Svenskarna har alltid ställt sig på Norges sida nät hon sagt sanningen

Det går ju inte ihop ,Det måste ju till och med värsta lusekoftaktivist inse
Först säger man att astmatikerna måste ha medelinkomsttagare för att prestera på normal nivå,Sen ger man friska medicin Är det därför man ger extra mycket medicin till astmatiker så de ska kunna prestera på samma nivå som friska med normal dos medicin?

Inlagd: 2016-08-26, 06:48
Skriven av: KarlP

Kul med spellchecken medelinkomsttagare :)

Inlagd: 2016-08-26, 06:58
Skriven av: KarlP

Det är Salbutamol som har erbjudits. Det är ingen storm i ett vattenglas utan systematisk doping. Och framför allt så hoppas jag att det kommer fram mer nu när korken gick ur. Läkaren mfl i längdlaget ligger illa till och kanske vill rädda sitt skinn med att berätta. Jag liknade norska laget vid Jehovas vittnen tidigare och det blir allt mer rätt.

Inlagd: 2016-08-26, 07:44
Skriven av: nn

Neithiri: Du börjar låta som finnarna 2001. De försökte rättfärdiga sitt dopingbruk med ”andra gör det också”. Det visade sig delvis vara sant redan året efter i Salt Lake City, men det rättfärdigade aldrig deras eget handlande.

Faktum är att vi nu har en norsk åkare som är dopingavstängd för att ha haft för mycket Salbutamol i sitt urin och vi har Siri Halle samt anonyma vittnen som säger att astmamedicin ges till friska i det norska landslaget. Salbutamol/formoterol bruket i Norge bör undersökas grundligt.

Inlagd: 2016-08-26, 08:15
Skriven av: Banan

Efter att ha skannat norsk press med inlägg bl.a. från överläkare och idrottare börjar jag bli övertygad om att detta är dopning. Förmodligen gör det mest nytta vid träning då du kan anstränga dig mer och under längre tid utan att luftvägar och lungor tar skada. Sannolikt en viktig delförklaring till att t.ex. svenska åkare är sjuka i långt större utsträckning än norska.
Den norska sportchefen Löfshus (plus landslagsläkaren) kommer efter det här naturligtvis inom kort självmant avgå. Personligen tycker jag det ska bli skönt att slippa se denna arroganta och osympatiska person. Jag tycker faktiskt synd om de norska åkarna, åtminstone de som inte riktigt varit medvetna om vad de egentligen trixat med, när de framöver ska umgås med övriga nationer i skidcirkusen.

Inlagd: 2016-08-26, 08:28
Skriven av: Tobbe H

Neithiri: Jag försöker att läsa på. Det kan vara så att behandling med en nebulisator är bästa lösningen om man vill att medicinen skall nå djupt ner i luftrören. Sulbutamol öppnar upp luftrören så kortikosteroider når djupare ner i luftrören. Det är i alla fall så norrmännen – i rättegången – ville förklara bruket av en nebulisator.

Inlagd: 2016-08-26, 08:29
Skriven av: H. G. Wells

Åkarna har säkert varit väl medvetna om vad de gör och varför. När du vunnit guld och blivit hyllad så är du fånge i systemet och kommer att förneka allt vad doping heter. Ge det ett namn som ”hälsoförebyggande” så sover du bättre. Att du tagit pengar och ära från andra går att förtränga bakom dessa hurtiga benämningar.

Inlagd: 2016-08-26, 08:42
Skriven av: nn

94% av de svarande i VG misstrodde längdlagets förklaringar. Ett hälsotecken. Norge kan vara på väg att lämna Sovjet.

Inlagd: 2016-08-26, 09:13
Skriven av: nn

Vi måste komma ihåg att det finns saker som talar till Sundbys fördel. Annars hade CAS utdelat en betydligt hårdare dom. Om Sundby verkligen viste hur nära gränsen han låg så hade han garanterat inte bestämt sig för att ta större delen av dygnsdosen strax före tävling.

De som verkligen borde arkebuseras är ledare och läkare som medvetet tänjer på regler och gränser.

Inlagd: 2016-08-26, 09:43
Skriven av: H. G. Wells

Jag gissar att finnarna är högljudda nu pga. Norges protester mot deras syrgasmasker förra vintern. Syrgasmaskerna är ju ändå mindre problematiska än norrmännens behandling av friska skidåkare.

Inlagd: 2016-08-26, 09:45
Skriven av: RGB

Nu kommer säkert Erik Röste att fixa så alla Norska åkare har diagnostiserad astma och får dispans att använda högre doser av Ventoline m.m
Det är obehagligt att möjligheten finns då de har samvetslösa ledare och läkare.
Tv2:no har kanske mer i rockärmen, journalister brukar locka med en liten mumsbit för att testa, intressant att se.

Inlagd: 2016-08-26, 10:14
Skriven av: KE

H. G. Wells: jag tror absolut att du har helt fel när det gäller Sundby. Det är klart att denne noggranne världsetta visste exakt vilka kemikalie-gränser han tänjde på och diskuterade detta i detalj med sin nu avsatte läkare Gabrielsen.

Glöm inte heller att Sundbys idol är Lance Armstrong. Fortfarande.

Inlagd: 2016-08-26, 10:25
Skriven av: VO2min

H.G.Wells: Detta har växt nu så det har blivit mycket större än att handla om Sundby. Det rör sig om hela den norska längdskidmiljön och att prata om Sundby tar bara bort fokus från den egentliga frågan om att medicinera fullt friska personer.
Nu ska norrmännen försöka rädda det som räddas kan och först ut blir att de ska utreda sig själva! Men nu har proppen gått och mer lär komma som ett brev på posten.

Inlagd: 2016-08-26, 10:29
Skriven av: Tobbe H

Undrar hur de norrmän som fortfarande skriver här kan vara så säkra på sin sak när inte ens Röste är det. Jag brukar sällan vara mycket för att trissa upp (hat)stämning mellan norrmän och svenskar här, men nu börjar det bli dags att visa lite ödmjukhet från vår kära granne. Tiden får sen utvisa vad som var rätt och fel, det enda vi vet nu är att det finns väldigt mycket som verkar lite för konstigt för att det ska kännas bra i magen på mig som längdskidintresserad.

Inlagd: 2016-08-26, 10:37
Skriven av: toriv

Lurer på om enkelte av de nye og ”ferske” bloggere er i litt for tidlig toppform. Påfallende…for sesongen har ikke startet enda…. :)

Inlagd: 2016-08-26, 10:52
Skriven av: pelle

pelle: som sagt, jag är varken ny eller någon av dem som brukar gå i polemik med er norrmän. Men nog inser jag att hela denna historia är ytterst bekymmersam för både Norge och skidsporten.

Inlagd: 2016-08-26, 10:56
Skriven av: toriv

Läkarnas etiska regler i Sverige säger bl a att behandling av sjuka ska vara medicinskt motiverad.Är nog samma i Norge gissar jag.

Inlagd: 2016-08-26, 11:30
Skriven av: KGK

Sunbys försvar bygger på att Norge inte förstod skillnaden mellan ”labelled dose” och “delivered dose”

Om detta försvar säger WADA följande.

”In light of this, the Appellant submits, in respect to the expression “maximum 1600 micrograms over 24 hours”:

i. with regard to its literal meaning, that the wording is clear and therefore there is no need to consider other elements. In fact, in the opinion of WADA, in the absence of further specification, a reference to a maximum dose can only sensibly be construed as being to the labelled dose. It is in fact common medical practice that prescriptions for pills, tablets and other formulations refer to the labelled dose. Indeed, when the Prohibited List sought to refer to a quantity other than the labelled dose, it made this explicit in the text, as it did with formoterol, which specifically refers to the “delivered” dose. As a result, the nebulization of a labelled dose of 15,000 μg clearly exceeds the maximum labelled dose of 1,500 μg;

with regard to its meaning in light of further principles of interpretation, that the exception to the prohibition of use of salbutamol was introduced to avoid the need to apply for a TUE in the event of its normal therapeutic use to treat asthma: the rule was not intended to apply to the treatment of exacerbations of severe asthma by nebulization – a mode administration not used for the day-to-day treatment of asthma in the ordinary course of events. At the same time, WADA explains that the dose was determined based on the recommended, labelled dose of salbutamol for normal/routine therapeutic treatment of asthma (corresponding to 16 “puffs” per day of 100 μg each with an MDI) and at a level where the resulting urinary concentrations enable systemic administration methods to be distinguished. More specifically, WADA explains that, “if the reference to 1600 micrograms was to delivered dose, it would result in higher number of concentrations of salbutamol in excess of 1000 ng/mL. This in turn would make it significantly more difficult to distinguish permitted inhaled use from other prohibited, systemic forms of salbutamol administration. The very purpose of the rule would thus be undermined … Moreover, the regulatory context and legislative background demonstrate that the maximum dose for salbutamol is a labelled dose: where WADA wished to apply a delivered dose (i.e. for formoterol), it made a specific decision to that effect … Finally, it is worth highlighting that none of the dozen or so independent experts that form part of the List Committee has ever seen fit to make a proposal (or even initiate a discussion) to switch to a delivered dose for salbutamol …”

In WADA’s opinion, however, the Athlete exceeded the maximum dose allowed even if it were a “delivered dose”, i.e. the “dose that leaves the mouthpiece and is available for inhalation”, as it was provided for and explained with respect to formoterol when the Prohibited List was modified in respect of that substance. Therefore, considering that the labelled dose of salbutamol taken by the Athlete was 15,000 μg, the Athlete would need to demonstrate that 13,400 μg of nebulized salbutamol did not leave the equipment in order to show that only 1,600 μg were available for inhalation. However, scientific studies make it clear that at least 40% of salbutamol is available for inhalation; this leads to a dose clearly in excess of the allowed one.”

Övriga världen ser inga oklarheter i reglerna. Om Norge tyckte att det fanns oklarheter så kunde man frågat WADA.
Det går inte att läsa domen utan att bli förbannad på Norska landslaget.

Inlagd: 2016-08-26, 11:51
Skriven av: H. G. Wells

”Nu har skidförbundets ordförande Erik Röste beordrat en genomgång av landslagets medicinvanor”
Det låter betryggande, bocken är som bekant alltid den bästa trädgårdsmästaren.

Svenska journalister, fortfarande inte ett kritiskt ord och inte en kritisk fråga. Menlösa.

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/krisatgarder-i-norge-efter-nya-skandalen/

Inlagd: 2016-08-26, 12:28
Skriven av: Anders 2

Anders 2: FIS, NSF eller Antidopning Norge har redan diskvalificerade sig själv när de låssades tro på Norska landslagets förklaring.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/26/saarinen-till-den-norska-verksamheten-maste-synas

Inlagd: 2016-08-26, 13:17
Skriven av: H. G. Wells

http://www.tv2.no/sport/8544962/
Professor i lungemedisin ved Lunds Universitet, Leif Bremer – mener det er menigsløst å gi astmamedisiner til friske utøvere.
– Det jeg stiller spørsmål til er at friske utøvere blir tilbudt astmamedisiner. Det tror jeg ikke noen er så dum og gjøre…Det har ingen hensikt. Astmamedisin, og vi prater om luftveiene til friske utøvere, det som kan skje når man overdoser er at det minsker prestasjonene. Ikke øker den, sier Bremer til TV 2…
I så fall må konklusjon da bli, att NSF prøver og minske den norske skidominansen i sporet….

Inlagd: 2016-08-26, 13:28
Skriven av: pelle

pelle: hur var det med den anabola effekten då? (eller kom den bara av att man kan träna hårdare)

Inlagd: 2016-08-26, 13:46
Skriven av: toriv

Anders 2: Ja var har de svenska journalisterna med Pettersson på Expressen i spetsen? Förmodlingen är han väl hemma hos Björgen eller Northug och slickar röv. Väldigt tyst är det iallafall

Inlagd: 2016-08-26, 14:17
Skriven av: Ron Wood

Anders 2: Ja var har de svenska journalisterna med Pettersson på Expressen i spetsen? Förmodlingen är han väl hemma hos Björgen eller Northug och slickar röv.

Inlagd: 2016-08-26, 14:18
Skriven av: Ron Wood

Egil Kristiansen slutade lägligt i våras. Han kände nog på sig att stormen var kommande.

Inlagd: 2016-08-26, 14:54
Skriven av: nn

Pelle; Professor Leif Bjermer är det rätta.

Inlagd: 2016-08-26, 15:00
Skriven av: KGK

Håper att finnene er fly forbandet, og lager en jævla pipekonsert, når Northug står på startstreken under ski-VM til vinteren. Det skjerper trønderen til og yte 110% i sporet…

Inlagd: 2016-08-26, 15:50
Skriven av: pelle

toriv…. Etter att den forestående høringen er over, vil nok mange her på bloggen få en rett høyre. Tviler på att verdens beste legeteam gir astmamed. til sine friske løpere som gir motsatt resultat enn forventet ( i følge Bjermer).
Derimot kjøper NSF opp store mengder med saltvannsoppløsning som er slimløsende og er med på og rense luftveiene. Der kommer forstøverapparatet inn, som er en kjent behandlingsmetode i så måte….

Inlagd: 2016-08-26, 18:53
Skriven av: pelle

Ron Wood: Pettersson på Expressen kan ingenting om längdåkning. Ställer ofta pinsamt märkliga frågor.

Inlagd: 2016-08-26, 20:46
Skriven av: Kallner

WADA gir selvsagt fullstendig blaffen i denne ikke-saken:

”– Å gi astmamedisin til ikke-astmatikere er ikke et et brudd på dopingreglene. Men WADA mener at utøvere ikke bør ta slik medisin uten et veldokumentert medisinsk behov, sier pressetalsmann Ben Nichols.

På spørsmål om de vil følge med på den varslede granskingen, svarer Nichols:

– WADA føler at det i saker som dette er relevante autoriteters ansvar, som for eksempel medisinske – og etiske organer, å komme med ekspertanalyser og måter å ta tak i dette på.”

En gang til for de trangsynte fjottene (Kallner m.fl) som enda ikke har skjønt det: Dette handler altså IKKE om doping, det bekreftes av WADA.

Inlagd: 2016-08-26, 21:55
Skriven av: Neithiri

pelle: jag hoppas du har rätt. Extremt klantigt av Löfshus att uttala sig så slarvigt i så fall, speciellt under rådande omständigheter. Han borde kunna bättre.

Inlagd: 2016-08-26, 22:12
Skriven av: toriv

”Fra storm til orkan i vannglasset”.

Langrennslandslagets lege Fredrik Bendiksen sier at han imøteser en ekstern gransking av langrennslandslagets medisinbruk.

”Han sier at landslagene helsescreenes årlig og at en del av denne rutinen er luftveistesting. – Fra spesialist i lungemedisin får landslagslegene, ansvarlige for sine respektive landslag, tilbakemelding om testresultater og eventuelle behov for medisinering. – Anbefalingene fra spesialist i lungemedisin danner grunnlaget for medisineringen av utøvere med «obstruktiv lungesykdom», et samleuttrykk for mange sykdommer som anstrengelsesutløst astma, allergisk astma, kroniske bronkitter og andre nedre luftveisinfeksjoner, skriver Bendiksen.”

Jeg kan allerede nå skråsikkert si at utfallet av denne eksterne utredningen (om den så skulle bli satt sammen av team fra ekte dopingland som Russland eller Finland) kommer til å friskemelde Norge på absolutt alle punkter. Dette oppkunstruerte tullet består kun av svada og kommunikasjonsfeil. Det skal bli morsomt å trykke det inn i trynet på dere når fasit foreligger.

Inlagd: 2016-08-26, 22:17
Skriven av: Neithiri

Löfshus pratar med en tunga så djupt kluven att begreppet ”hen” får full täckning.

Sedan det här med ”oberoende” utredning. Kommer ni ihåg norrmannen som berättade hur det VERKLIGEN gick till vid den norska sälslakten. Karln fick fly till Sverige.
Nu finns det två alternativ för den ”oberoende” utredningen.
1. Man ”hittar” inget och utredarna kan bo kvar som hjältar i Norge.
2. Man hittar och publicerar sanningen. Hoppas Sverige då ger dem asyl och skyddad identitet.

Inlagd: 2016-08-26, 23:01
Skriven av: Intresserad

3.Man innser sanningen. Og dvs at finske, polske, russiske, franske og svenske troll (som intresserad) må finne på nye tåpeligheter grunnet sin uendelig gnagende misunnelse. Til og med sel-kverulant og riksklovn Lindberg (1989) dras fram som bevisførsel, hvem blir den neste i vitneboksen, Vidkun Quisling?

Inlagd: 2016-08-27, 00:36
Skriven av: Neithiri

Vi ska i så fall komma ihåg att det inte är emot reglerna. Alla idrottare får använda upp till 1600ug per dygn utan dispens. .

Johaug och Kalla som inte har astma får puffa i sig 1600ug – som är en rejäl dos – utan att bryta mot reglerna.

Tyvärr så spelar ingen roll hur duktigt NSF än utreder, allt för många kommer att tvivla på resultatet. Bättre med WADA.

Fransmännen ilsknar till.
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23409158.ab

Inlagd: 2016-08-27, 17:57
Skriven av: H. G. Wells

Oavsett om det är doping. Att skriva ut receptbelagda mediciner till friska måste ju vara olagligt och läkaren borde rimligtvis kunna straffas för det.

Inlagd: 2016-08-27, 18:15
Skriven av: JosefJ

Jag känner mig faktiskt lite orolig över Kalla .Hon står alltid i första ledet och försvarar norskorna och är snabb med att kritisera Kowa.
Hur mycket har hon lärt sig under de gemensamma träningarna med norskorna ? Har hon lärt sig hur man ska hålla sig frisk vid extrem träning? Hon är ju den enda av våra toppåkare som är förhållandevis frisk?Hoppas hon inte lärt sig för mycket
Även om det norrmännen håller på med inte räknas som doping idag på samma sätt som meldonium inte var doping förra året kommer det helt säker att vara doping i framtiden
En massa läkare går ut och säger att astmamedel inte hjälper friska,I så fall varför ger norrmännen i så fall det till friska löpare? Självklart hjälper det.Bara för att det inte finns forskning som bevisar att det hjälper så innebär det inte att det är så.
Idrotten har alltid legat före läkarvetenskapen det finns det hur många exempel som helst på
En annan sak ,jäklar vad glad man blir när Sundby överklagar sin dom.Det lär komma fram mycket mer på grund av det.Förstår inte Sundby.Finns det några paragrafer i hans reklamkontrakt som gör att han förlorar mycket pengar om han är fälld?

Inlagd: 2016-08-27, 20:13
Skriven av: KarlP

Kalla är naiv och vill tro på ”pliggen” mfl som hävdar att det inte ger effekt. Samtidigt så vill hon inte säga annat med tanke på att flera i laget använder detta. Att det har dopingeffekt är belagt i flera studier. Tyvärr så finns andra studier gjorda av personer som har diverse skäl att vilja ha detta fritt tex Carlsen med koppling till norsk längdåkning.

Inlagd: 2016-08-27, 20:48
Skriven av: nn

Det är helt OK för mig att Kalla är naiv.Men jag tycker inte att det är OK när hon sparkar neråt mot Kowa.Men där är ju hon inte ensam.Hela svenska pressen har ju haft Kowa som hatobjekt.Kowa har ju ingen chans.Hon har inte en hel nations resurser bakom sig som norska landslaget i längdåkning.Jag tycker svenska landslaget och ledning borde skämmas hur de alltid stöttat Norge när Finland,Kowa och andra nationer kritiserat Norges medicinanvändning .Problemet kanske är att det finns så många i Sverige som oxo trixar så att man försöker skydda sig själv

Inlagd: 2016-08-27, 21:10
Skriven av: KarlP

Kan vara så att astmamedicin för friska individer ger en psykologisk effekt om inte annat. Åkaren känner sig hjälpt och presterar över sin normala förmåga.

Inlagd: 2016-08-27, 21:58
Skriven av: KGK

Kalla har ju redan från juniortiden lyckats hålla sig friskare än de flesta. Därmed inte sagt att hon inte lärt sig ett och annat av de norska jäntorna. En sak har hon emellertid inte fått med sig hem och det är vilka kemikalier man ska få i sig för att klara av att träna så hårt som norrmän och norskor gör. När hon försökte gick hon in i väggen på ett brutalt sätt, vilket avslöjades i Falun.

Ja vi har varit hårda mot Kowa och fjäskat för norskorna. Nu har ju Kowa varit framgångsrik i sin ensamhet, så det kan vara ett skäl till att hon inte tagits på allvar. Jag anser dock att Kalla och andra ska sträcka fram en liten ursäktande hand till henne.
Tyvärr konstaterar jag att det stinker ordentligt om norsk längdåkning just nu. Frågan är hur många andra nationer och åkare som har haft och har fingrarna i syltburken. Jag träffade ett holländskt par i somras och nämnde att hastighetsåkning på skridsko hade blivit en sport bara för holländare. De skakade på huvudet och tyckte inte det var en rolig sport längre. Låt oss hoppas att längdåkningssporten överlever den soppa som vi nu upplever och att vi får ärliga och rättvisa tävlingar där flera nationer kan komma upp på pallen.

Inlagd: 2016-08-27, 22:01
Skriven av: Intresserad

Norge har 30-års erfarenhet av dessa medel och vet hur de fungerar optimalt. Att hitta på ett ”förebyggande” program är en täckmantel för att hela laget kan köra med detta friska som sjuka. Därför tror jag att alla använder detta för att maximera resultaten. WADA har genom att tillåta detta i höga doser gett bla Norge en fribiljett. Hur WADA kunde gå på detta är en gåta men jag tror man ångrar detta numera.

Inlagd: 2016-08-27, 22:12
Skriven av: nn

Jag tog bara Kalla och Johaug som exempel på åkare som inte har astma men som ändå enligt reglerna kan puffa i sig astmamedicin.
Jag vet inte hur det är med Johaug men att Kalla utan landslagets vetskap och stöd skulle kunna puffa i sig astmamedicin i den omfattning som krävs är naturligtvis fullständigt uteslutet, det faller på sin egen orimlighet. Kalla försvarar Johaug och Björgen för att hon gillar dem och för att en annan kompis – Anna Haag också medicinerar mot astma.
Kalla försvarar bruket av astmamedicin därför att astmamedicin enligt svenska ”experter” inte är prestationshöjande.
Vi kan nog inte hitta någon i landslaget som har trott att astmamedicin kan användas som dopingmedel. Frågan är om ens de norska åkarna förstår att det kan handla om doping. Hälsoskäl säger läkare och ledare, puffa i dig lite medicin annars blir du som Johan Olsson.
Man kan lätt lösa den här situationen genom att granska gamla urinprov. Hittar man höga men lagliga nivåer i exempelvis Johaug urin så kan man snacka om systematisk doping. Hittar man inget så handlar kanske den flitiga användning av astmamedicin om något annat.

Inlagd: 2016-08-27, 23:53
Skriven av: H. G. Wells

Norge får göra som de vill men vill man slippa burop på tävlingarna så måste det till en oberoende opartisk utredning. Vill man slippa höra eller läsa sånt här ”When I saw what Theresa Johaug was doing in races last season relative to everyone else, I had to wonder. Given that the Norwegian women’s team has had a considerable proportion of claimed exercise-induced asthmatics for some years, with these new claims I have to wonder again. Let’s hope the investigation is worthy and truly clarifies the situation.” så måste en granskning utföras av någon som är garanterat opartisk.

Inlagd: 2016-08-28, 00:04
Skriven av: H. G. Wells

Sammanfattning av läget ute i världen.

Kowalcyzk has been saying this for years and she’s finally being proven right. The Norwegians continuously push the boundaries of what is legal so it can come as no surprise if they cross it from time to time.

Make no mistake about it, any other country they would be screaming doping // James Smith.

Inlagd: 2016-08-28, 09:05
Skriven av: H. G. Wells

Sundby tar Ventoine TRE ggr innan ett lopp i Tour de Ski. Han tar dessa inhalationer kl 08.30, kl 11 samt kl 13.. Loppet börjar kl 13,30.
För det första är Ventoline ett preparat som man tar vid akuta astmaanfall.
För det andra sitter effekten i ca 6 timmar.

Tar han första inhalationen kl 08.30 så sitter effekten i till kl 14.30.. alltså under hela skidloppet..

Detta är en medveten strategi för att få ut maxeffekt..Detta är till 100 % DOPING!! Han skall straffas stenhårt..Norrmännen..och Sundby..verkar inte fatta läget..
Jag har studerat den norska dopingen i många år och nu kom de sista pusselbitarna fram.. dvs att någon stor skidåkare åkte fast..och att flera skidåkare runt Sundby nu börjar prata om att de också minsatt blivit erbjudna astmamediciner..fast de är friska.. Detta har vi som följt denna härva vetat länge..Detta liknar när Lance Armstrong åkte dit ..och att åkare runt omkring honom började prata..

Inlagd: 2016-08-28, 10:24
Skriven av: Tradern69

Den systematiska dopingen i Norge fanns redan under OS 1984 där norska långdistanslöpare erbjöds astmamediciner.. ( vann inte Grete Waitz OS-maratonen?)

De fick astmamediciner fast de inte hade astma..Kom ihåg vad läkare i Norge sagt: ” Astmamediciner har ingen effekt på friska personer”..

Det här är explosivt..när allt nu börjar att nystas upp så kommer åkare som Vegard Ulvang, Björn Dählie, Bente Skari, Ole-Einar Björndalen, Marit Björgen och Martin Sundby att nedgraderas ner till samm ni vå som Ben Johnsson, Kristin Otto, Lazutina mfl..

http://www.vg.no/sport/doping/toppidrettslege-ga-astma-medisin-til-friske-ol-utoevere-i-1984/a/23777362/

Inlagd: 2016-08-28, 10:41
Skriven av: Tradern69

Tradern69… Når du skal rydde opp, må du ta med alle i din ”historik”, vet du… Påfallende at du glemte Svan, Mogren, Eriksson, Østlund og den gode løypesjef under ski-VM i Falun, Thomas Wassberg.. :)

Inlagd: 2016-08-28, 11:10
Skriven av: pelle

Efter alla uppgifter som kommit fram står det fullt klart att den organiserade dopningen inom norsk skidåkning är fullt jämförbar med den i öststaterna, det är bara på annat sätt.
Nebulisator(sjukhusbehandling) före ett skidlopp?! Är man så sjuk skall man vara på sjukhuset!

Vad som blir intressant är att se kommande säsong är hur norska skidåkare ses av konkurrenter och publik. Kanske börjar publiken hosta varje gång en norrman åker förbi i spåret och vänder ryggen till, det skulle jag göra.

För att rädda de andra skidåkarna att dras med i skiten kunde norrmännen ha slängt Sundby åt vargarna och hoppats på att det lugnat ner sej. Men nu blir ju härdsmältan bara större och bra så!!

Inlagd: 2016-08-28, 11:51
Skriven av: S.N.N

Se gärna den här videosändningen från SKUP tidigare i år. Den belyser ytterligare en systematisk hållning från skiforbundet vad gäller hur kritik kan giras undan.
https://www.youtube.com/watch?v=NWLXDJM-i1M

Inlagd: 2016-08-28, 14:22
Skriven av: Anna F

Anna F: ja med nya fakta i hand blir ju norska skidförbundets beteende kring bloddopingfrågorna ännu mer irriterande och misstänkt.

Anders Aukland hade offscorevärden i sitt blodpass som talar för bloddopning såvida inget extremt hälsoläge etc föreligger – varför svarade NSF inte på detta öppet och angav någon slags förklaring som kunde rentvå honom?

Inlagd: 2016-08-28, 16:33
Skriven av: VO2min

Kowa är akademiker, Kalla är (enligt Ferry) inte akademiker, om man säger så. Så att Kalla inte hänger med i Kowas resonemang är inget konstigt. Tror inte Kalla puffar astmamedicin.

Finns en annan svensk vars medicinskåp antagligen är välfyllt. Som hypokondriker har han väl fått utskrivet ett och annat skulle man kunna gissa. Ofta sjuk, men alltid frisk och i toppform på mästerskap.

Inlagd: 2016-08-28, 18:13
Skriven av: Banan

Det är Sundby som åkt dit för doping. Bara Sundby, ingen annan. Man kan förvisso anta att förbrukningen av astmamedicin är hög i det norska laget. Men det är allt vi vet. Hittills finns inget som pekar ut något annat lag än Norge. Hittills har ingen sett Jönsson, Olsson, Kalla eller Nilsson
(eller för den delen Johaug) puffa på en nebulisator före start. Björgen har kanske puffat, men det har hon rätt till enligt reglerna. Jag tror inte, med betoningen på tror, att det som norrbaggarna håller på med är kritvitt, men heller inte nattsvart. Norrbaggarna rör sig som vanligt i en gråzon, där man som vanligt tänjer på reglerna för att ge sina åkare alla möjliga små fördelar. Men jag kan ha fel, jag är nästan säker på att jag har fel. Jag brukar alltid ha det när jag mer eller mindre bara gissar.

Inlagd: 2016-08-28, 19:31
Skriven av: H. G. Wells

Det finns de som säger att Finland inte ska säga något eftersom Finland har dopat sig tidigare. Men det var faktiskt för 15 år sedan och de kan väl inte stå i skamvrån för alltid. Aino-Kaisa Saarinen har så vitt jag vet alltid varit ren. Idag är det Norge som är problemet.

Inlagd: 2016-08-28, 20:24
Skriven av: Justiman

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611196902061

Inlagd: 2016-08-28, 20:44
Skriven av: H. G. Wells

Norsk media gör ett bra jobb, vilket bevisar att Norge inte är en sovjetstat.

Inlagd: 2016-08-28, 20:48
Skriven av: H. G. Wells

Nu måste norrbaggarna träda fram och berätta sanningen. Ska längdsporten överleva kan man inte fortsätta som ryssarna gjort. För de senares friidrottare fanns det ett enda alternativ kvar och det var att kasta ut dem från OS. Det blev goda friidrottstävlingar i OS utan ryssarna (även om det kommer fram i efterhand att några var dopade).
Längdåkning på skidor styrs i mycket hög utsträckning av norrmän. Det innebär att om man inte 1. Kastar ut de som nyttjat icke godkända kemikalier, 2. Ser till att allt smusslande kring och över gråzonen kommer fram i dagsljus, så kommer längdåkning snabbt att dö sotdöden. Hur länge kommer SVT att ägna Vinterstudion åt längdåkning? Den kommande säsongen lär man ha bundit upp sig och ha svårt att dra sig ur. Däremot kan det vara så illa att det inte finns någon kanal utanför Norge som sänder längdåkning säsongen 17/18. Verkligen bra jobbat av det norska FIS. Undrar hur många enögda norska troll, liknande de som finns på den här bloggen, det finns i Norge? Det bästa vi då kan göra är att, som föreslogs ovan, hosta när en norrbagge åker förbi om vi skulle råka ta oss till en helt ointressant VC-tävling.

Inlagd: 2016-08-28, 20:59
Skriven av: Intresserad

Interesserad… ”enögda norska troll” hva er det prater om din lille psykiske misunnelige krek…. Hvem var det som fortalte hele verden att din vesle gudinne skulle ”krosse” sprintcupen med ”margin” siste sesong. I tillegg på pallen i totalcupen. Hva skjedde?Du er fortsatt knust din ”enögda” piss …..

Inlagd: 2016-08-28, 21:57
Skriven av: pelle

Tragiskt det här med Norge, utnyttjande av olika medel sedan 80-talet, hela tiden verkat i gråzoner till max, lurats, smusslat, infiltrerat FIS. Vad är alla vinster värda nu, alla norska skidåkare är misstänkliggjorda, även de ev. rena. Var det värt priset?
Vilken soppa.
Tar längre tid att bygga upp ett förtroende än att rasera ett.
Tror inte all sanning kommer fram så länge Carlsen, Löfshus och Röste finns kvar.
Hur var det nu igen? ”De andra nationerna måste göra jobbet, vi kan inte träna mindre”
Nu vet vi sanningen bakom alla framgångarna i skidspåren för Norge.

Inlagd: 2016-08-29, 09:07
Skriven av: KE

Det känns som om det skulle vara bra om åtminstone alla nordiska åkare på landslagsnivå frivilligt offentliggjorde huruvida de medicineras mot astma. Då skulle vi slippa alla till synes ogrundade anklagelser som slungas runt och i stället få ett vettigt perspektiv på omfattningen.
Det känns som en jäkla sörja för närvarande som inte är bra för sporten.
Men jag tvivlar på att den dagen kommer att vi får full öppenhet utan det kommer för evigt att döljas bakom s.k. utredningar.
Men vore jag en i detta sammanhang helt ren elitåkare så skulle det kännas befriande att gå ut med det och slippa allt skitsnack bakom ryggen som det nu säkert blir.

Inlagd: 2016-08-29, 10:01
Skriven av: Tobbe H

Det synkende skipet fra Polen – Justina Kowalczyk – må gjerne sutre til hun blir både gul og grønn i tryne.. For Verdens Antidopingbyrå (WADA) er fortsatt helt sikre på at det ikke er noen sammenheng mellom en effektiv medisering og det å gå raskere i sporet.. Og fortsatt må Kowa konkurrere mot eks. Marit Bjørgen og andre astmasyke som bruker helt lovlig medisin…

Inlagd: 2016-08-29, 14:10
Skriven av: pelle

Du verkar lika bitter som en taxichaffis med spritproblem, Pelle…

Inlagd: 2016-08-29, 14:13
Skriven av: erik tysse

”Du verkar lika bitter som en taxichaffis med spritproblem, Pelle…”

Kanske beror på att det är exakt det han är…Pelle aka Tolsrav aka Ole Varslot ”The Taxi Driver”:

http://www.skidpepp.se/2011/04/29/skidpepptipset-andraplats-tolsrav/

Inlagd: 2016-08-29, 14:37
Skriven av: Paul

En utredning om varför landslagsläkaren slutade. Motsvarande om varför Kristiansen slutade. Förhör under ed av dessa. Allt snarast innan man hinner sudda ut alla fakta. Önsketänkande javisst men jag tror inte vi får hela sanningen annars.

Inlagd: 2016-08-29, 15:33
Skriven av: nn

Har en hyggelig melding til dere svenske bloggere – langrennslandslagets Fredrik Bendiksen gleder seg til den ekstern granskingen av langrennslandslagets medisinbruk..

Inlagd: 2016-08-29, 16:02
Skriven av: pelle

erik tysse.. Paul… Dere minner meg om svensken som lurte på – ”oansett hur man vändar sig, har man röven bak”… :)

Inlagd: 2016-08-29, 16:43
Skriven av: pelle

vissa länders reaktion på Norge o astma historian de sprider sig…

https://www.youtube.com/watch?v=h2-hxmNTA_U&feature=youtu.be&app=desktop

Inlagd: 2016-08-29, 18:07
Skriven av: jossa

Jossa, hahaha!,
”Even the Norwegan people believed it!”

Inlagd: 2016-08-29, 18:16
Skriven av: VO2min

http://www.vg.no/sport/sykkel/syv-av-ti-britiske-svoemmere-har-astma/a/23778774/
Det er langt ifra bare i langrennssporet, de sliter med astma…

Inlagd: 2016-08-29, 19:54
Skriven av: pelle

Jossa: Hahaha!!! Vilka fantastiska undertexter.

Gillar också att den som har gjort videon länkar till två vetenskapliga studier. Den ena från Norge (Carlsen) säger att Salbutamol inte har någon positiv effekt på prestationsförmågan, medan den andra från Holland säger att inhalerad Salbutamol är ”väldigt effektiv” för att förbättra prestationsförmågan.

Inlagd: 2016-08-29, 20:53
Skriven av: Banan

Pelle!

Oavsett hur man vänder sig, har man lungorna fulla av 15000 mikrogram salbutamol!

Inlagd: 2016-08-29, 21:39
Skriven av: Vento Linsson

Vento Linsson… Det må nok sterkere gunpowder til – enn 15000 mikrogram, viss man skal se noen ”förbettring” på de svenske resultatene, gitt … :) :)

Inlagd: 2016-08-29, 22:28
Skriven av: pelle

https://www.nrk.no/sport/vil-at-svensker-skal-granske-norsk-langrenns-medisinbruk-1.13111400
Da vet dere svensker hvor klagen skal posteres ”hen”, viss ikke granskning går i deres favør…..

Inlagd: 2016-08-29, 22:47
Skriven av: pelle

Inga svenska granskningar. Har man varit naiv tills nu så lär det fortsätta. Låt dansken utreda. http://videnplus.nu/astma-og-fysisk-aktivitet/astmamedicin-kan-bruges-som-doping/

Inlagd: 2016-08-30, 06:59
Skriven av: nn

Norrmännen vill ha med svensken Leif Bjermer.
Naturligtvis vill de det då han redan är intervjuad i frågan och hans uppfattning är väl känd. Den här utredningen jobbar stenhårt från början.

Inlagd: 2016-08-30, 07:10
Skriven av: Tobbe H

Ingen ut i världen kommer att tro på en norsk ”utredning”

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/manificats-kritik-mot-norge-vansinne/

Inlagd: 2016-08-30, 08:03
Skriven av: H. G. Wells

Undrar hur många det är inom FIS som just nu vill sparka Ulvang. Vad tycker svenska delegater? Varför tänker jag på George H.W. Bush och Tony Blair när jag tänker på Norge och Sverige?

Inlagd: 2016-08-30, 08:18
Skriven av: H. G. Wells

Leif Bjermer i utredningen, hoppas det är ett skämt?

Inlagd: 2016-08-30, 09:06
Skriven av: KE

In med Kari-Pekka Kyrö i utredningen!!! Endast en dopare förstår hur andra dopare tänker. Eller vad säger du Pelle???

Inlagd: 2016-08-30, 09:28
Skriven av: Vento Linsson

Klart astmamediciner ger effekt, lyssna inte på Carlsen och Leif Bjermer. De är inte trovärdiga.
Hur kan exempelvis MJS som är sliten efter ett lopp, hostar och rosslar, gå ut dagen efter och krossa allt motstånd som uppstigen från de döda, det är inte sunt.
Maurice Manificat slår huvudet på spiken, inget att göra åt saken med Norges Astmabruk då det är inom gråzonen, bara försöka le åt det hela, det kommer inte att upphöra Norges bruk av astmamediciner.
Har aldrig MJS och Björgen slagits av tanken att det kanske inte är helt etiskt rätt, hur överlägsna de blev då de fick sina dispanser.
Norge har så många bra åkare så de ska inte behöva hålla på så som de gör, mer eller mindre tvingar sina åkare som vill konkurrera på högsta nivå att inta mediciner för att det ”kan” ge vissa fördelar.
De som inte vill ta mediciner som de blir erbjudna, blir säkert förbannade på att de inte kan konkurrera på lika villkor som de andra inom norska laget som puffar hejdlöst.

Inlagd: 2016-08-30, 09:32
Skriven av: KE

Ska dom utreda sig själva låter ju helt otroligt med dom namnen ? :) borde inte Wada tillsätta en grupp att göra en utredning en helt oberoende? viktigt för skidåkningens framtid att detta görs rätt.. väldigt många läder är tveksamma till Norge o kommer döma Norska åkarna hårt nästa säsong om detta inte görs rätt

Inlagd: 2016-08-30, 09:39
Skriven av: jossa

Självklar så vet Norge att det enda som kan fria dem från misstankar om dopning är en opartisk utredning. Men en sådan utredning kommer inte att göras eftersom en sådan utredning inte kommer att fria Norge eftersom Norge inte förtjänas att frias. Där sitter Norge i en rävsax. Allt hade varit mycket enklar om man hade rent mjöl i påsen.

Inlagd: 2016-08-30, 10:26
Skriven av: Anders 2

Her slår NSF ”stenhårt” tilbake…Kommisjonen som skal granske NSF blir totalt uavhengig. Godt jobba gutter!!!
Men det man lurer på nå, er om dere svenske bloggere er så interessert i en utredning av skiforbundet…
Når man leser en del kommentarer her, er det lov og stille frågan … :)

Inlagd: 2016-08-30, 11:09
Skriven av: pelle

Pelle! Hur blir det förresten med de norska åkarnas blodvärden från vintersäsongerna på 90-talet? Varför har vi bara fått se blodvärden från träningsperioder? Svenska åkare har redovisat sina blodvärden, varför gör inte norrmännen detsamma?????

Inlagd: 2016-08-30, 11:19
Skriven av: Vento Linsson

Pelle: Endera så tillsätter NSF en egen utredning med handplockade personer eller så låter man någon annan göra en opartisk utredning. Man får liksom bestämma sig.

Inlagd: 2016-08-30, 11:32
Skriven av: Anders 2

@ Vento Linsson
Det här blir minst tredje gången jag postar den här länken på Skidpepp. Tidigare har ingen gått igång på det här, men kanske är du intresserad. Om du, som jag, är lätt konspirationsteoretiskt lagd så kanske du kan hålla med om att det är lite misstänkt lägligt när något sådant här inträffar…
Och att det är lite konstigt att det sedan dess är helt tyst om saken.

https://www.nrk.no/sport/innbrudd-hos-olympiatoppen-1.11377178

Inlagd: 2016-08-30, 12:18
Skriven av: Bore

Bore – Jo, det är mycket fuffens som pågår på norska skidförbundet och Olympiatoppen….

Inlagd: 2016-08-30, 12:34
Skriven av: Vento Linsson

De får väl tillsätta en utredning för att ta reda på om testresultaten är borta eftersom de förmodligen fortfarande inte vet om de är borta. Faktiskt riktig rysstämpel över denna händelse. Komiskt t.o.m. om man är lagd åt det hållet.

Inlagd: 2016-08-30, 16:09
Skriven av: Tobbe H

Vilken härlig bild till Bores länk förresten. De ser verkligen samtliga ut som om de tror taket ska störta in vilken sekund som helst. Och dessa förbaskade vattenflaskor och näringstillskott de radar upp och som åkarna ständigt går och suger på så fort de ser en TV-kamera. Komik här också faktiskt.

Inlagd: 2016-08-30, 16:17
Skriven av: Tobbe H

Ja visst fan är det komiskt. Det är lite som om kontoret med bokföringen brinner ned/upp samma dag som Skatteverket hör av sig och vill komma på besök.
Man kan ju undra vad norrmännen ansett om det här inbrottet om det hade skett i Finland eller Ryssland?
Vad som är mindre komiskt är att ingen grävande journalist i något land har orkat följa upp det här med norska blodvärden och om de verkligen försvann.

Inlagd: 2016-08-30, 16:53
Skriven av: Bore

Norrbaggarna har målat in sig i ett hörn. Om det inte blir en trovärdig, oberoende utredning är det ingen som kommer att tro på ett negativt resultat. Man verkar inte bara vara långt inne i den grå zonen, utan hamnat på svart.
Synd att en så trevlig sport som längdåkning förstörs av några nationalistiska norrbaggar. Norrmän brukar ju annars vara trevliga människor.

Inlagd: 2016-08-30, 20:17
Skriven av: Intresserad

”Pelle” har blivit lite mer ”laidback” den senaste tiden.
Undrar vad norrmännens nästa tilltag blir? Heliumgas via nebulizer kanske?

Inlagd: 2016-08-30, 22:28
Skriven av: Kallner

Det är inte bara norsk längdåkning som kör detta system. Därför måste WADA sätta nya låga gränsvärden. Jag tror en stor del av dessa ”nya” världsresultat vi sett inom idrott har astma i botten. http://www.runnersworld.com/elite-runners/alberto-salazar-gives-detailed-rebuttal-of-doping-allegations

Inlagd: 2016-08-31, 08:28
Skriven av: nn

Det har forskats och testats länge i Norge på astmamediciner, klart det konstaterats att det ger fördelar:
Han var astmamedisinens forsøkskanin
I flere år før Oddvar Brå i 1984 fikk konstatert astma, var landslagstrener Magnar Lundemo forsøkskanin på Ventoline.
Undrar vad han kom fram till?
Ger inga fördelar alls?

Inlagd: 2016-08-31, 08:41
Skriven av: KE

Här finns inget mittemellan, doping eller bara bra behandling av luftrörsproblem. Har norrbaggarna rätt så är svenska (och finska) landslagsläkare ett gäng kvacksalvare som förstör karriären för Hellner och Olsson när de inte behandlar luftrörsproblem på rätt sätt.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/31/norska-skidskyttelakaren-astmamedicin-anvands-att-halla-sig-frisk

Inlagd: 2016-08-31, 18:47
Skriven av: H. G. Wells

Typiskt norskt. Alla norrmän använder astmamedel med tryggheten i att Carlsen säger att det inte ger något. Ju sjukare de blir enligt Carlsen ju bättre presterar de tydligen. Det låter ju rimligt i Norge.

Inlagd: 2016-08-31, 20:13
Skriven av: nn

Den svenska landslagsläkaren Per Andersson säger
-Jag tycker att det är fel indikation att ge astmamedicin till en frisk individ. Det är etiskt oförsvarbart, konstaterar Andersson
– Vi är läkare och måste behandla elitidrottare på samma villkor som vi behandlar andra patienter, med beprövade erfarenheter och vetenskap. Och vad jag känner till finns det ingen vetenskap som säger att vi kan förebygga astma genom att ge läkemedel. Jag tycker att det är etiskt svårt att försvara att ge läkemedel till friska individer för att de ska kunna träna och tävla.”

Finlands antidopningschef Timo Seppälä är inne på Per Anderssons linje och fördömer kraftigt Norges metoder.
”– Det är dopning. Det är inte meningen att man ska använda medicin på det här sättet, slår Seppälä fast i Ilta-Sanomats intervju.
– Det har inte bevisats att astmamedicin har förebyggande effekt på friska människor. Tvärtom kan långvarig användning av astmamedicin utsätta dig för astma och infektioner i luftvägarna. Det här är fel mot idrottaren. Idrottaren får ingen medicinsk nytta, men kan senare utsättas för sjukdomar.
– Först Sundbys fall och nu det här – inte är allt helt i skick där. Det här strider mot idrottsetiken. Någon borde åka och undersöka det norska skidförbundets medicinska tillvägagångssätt.”

Den norska landslagsläkaren och den svenska landslagsläkaren har så vitt jag kan bedöma helt olika åsikter. Båda kan inte ha rätt. Endera så är Per Andersson en oduglig läkare eller så är den norska läkaren en dopingläkare.

Vad säger man i respektive lag… Jag vet inte, men antagligen så kommer någon som vill lägga locket på, medla mellan lagen, och modifiera de olika uppfattningarna så att det ser bra ut för skidpubliken

Inlagd: 2016-08-31, 21:36
Skriven av: H. G. Wells

H. G. Wells: Ju mer jag ser av detta, desto mer stinker det av längdskidåkningen. I min blåögdhet trodde jag att detta var en förhållandevis ren sport till långt fram i tiden. Även om Norge har tänjt på gränserna till en bra bit över det som börjar bli provocerande. Jag tänker på jurybeslut mot Stina kontra Flugan, Johaugs inbjudan på fika efter skejtning i TDS senast osv. Däremot förväntade jag mig inte detta användande av kemikalier i tid och otid, även om jag under de senaste månaderna börjat misstänka användande av någon/några kemikalier som medför att norska åkare klarar av att träna betydligt mer än övriga länders åkare.
Astmamedicineringen och alla motstridiga uttalanden får mig att minnas gamla Östtyskland, Finnarna när de var som värst och nu senast Ryssland. I det senare fallet förlorar man ju den ena medaljen efter den andra.
Jag hoppas att det finns de som orkar gräva igenom den norska dynghögen, så att sporten inte förstörs för all framtid.

Inlagd: 2016-08-31, 22:57
Skriven av: Intresserad

Ett land till som satsat på ”astmabehandling” med stor framgång är Storbritannien. OS 1996 var 5% astmasjuka ,nu i OS var 70% astmasjuka. Resultatet är 21 extra guldmedaljer. Vad är orsak och verkan?

Inlagd: 2016-09-01, 07:58
Skriven av: nn

nn…..- Og i den svenske leiren er 90% av løperne astmasjuke, i følge Haag.. :)

Inlagd: 2016-09-01, 09:17
Skriven av: pelle

pelle, men astmamedisin har ingen effekt på svenske luftrør.

I Norge derimot – trenger man ikke ta astamedisin selv engang, det holder å være på samme lag for å få den omdiskuterte ”effekten”.

Inlagd: 2016-09-01, 09:54
Skriven av: Torgny M

Norges antidopningsbyrå håller med med kritiska svenskar och finnar.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/25/antidopningsbyra-ovetande-om-anvandningen-av-astmamedicin-vi-reagerar-starkt

Inlagd: 2016-09-01, 10:10
Skriven av: Anders 2

”pelle, men astmamedisin har ingen effekt på svenske luftrør.”

Jaså du Torgny M. Men tog inte just Torgny M VM-guld på 5-mil t ex? Det verkar som att det har effekt ändå…..

Inlagd: 2016-09-01, 10:40
Skriven av: Vento Linsson

Torgny M…. Helt enig … Og for Anna Haag har resultatene vært katastrofal, eller et bedre ord – skjebnesvanger – etter behandling av astmamedisin .. ;)

Inlagd: 2016-09-01, 10:48
Skriven av: pelle

Haag är i samma läge som Sundby var för tre år sedan. En medelmåtta men en norsk astmaläkare kan nog göra henne oslagbar också.

Inlagd: 2016-09-01, 11:05
Skriven av: nn

nn….Den medisin er ikke oppfunnet enda, eller mer korrekt postet, den oppfinnelse i medisinverden blir uløst for ever, som kan løfte Haag på Sundbys nivå.. I en utholdende idrett som langrenn, blir ”mannekenger” for lett, gitt…

Inlagd: 2016-09-01, 12:09
Skriven av: pelle

Vad har Haag med de hela att göra Norge har en dopad åkare + att man ger astma medicin till friska åkare för att dom ska hålla luftrören friska… + att man även säger att astma medicinen inte hjälper mot friska varför de ge den om den inte hjälper.. någon astma medicin verkar då inte hjälpa i Haags fall att hålla luftrören bra o hålla sig från sjukdom

Pelle: vore de inte bättre med lite ödmjukhet från din sida när ditt Norge håller på förstöra förtroendet för skidsporten snart är de bara Norge som tror på Norge som ärliga. de är lika med döden för sporten o intressent

Inlagd: 2016-09-01, 13:46
Skriven av: jossa

Jossa… ”någon astma medisin verkar då inte hjälpa i haags fall att hålla luftrören bra o hålla sig från sjukdom”… Ha ha… når en liten kritikk av frøken Haag vart kringkastet, hopper forsvarsadvokaten frem…Og for en pisskommentar du serverer.. Så astmamedisiner virker kun på norske løpere som har irritasjon i luftrøren, men gir negativt resultat på eks. Haag?…
”ödmjukhet”.. Jeg poster innlegg når det er noe undertegnende mener burde vært sagt, som ikke sagt… Men viss ”nyskjeriperen” Jossa syns at kommentarene er for tøff, så gi fan i og lese dem da, grabben!

Inlagd: 2016-09-01, 15:28
Skriven av: pelle

pelle: Haag har bevisligen astma men i Norge får ju åkare som inte har astma och den medicinen varför? och de är Norge som har haft en avstäng åkare.. och nu är de många länder som tvivlar på Norge hur dom agerar o behandlar åkare med astma medicinen men du ser tydligen inte de som ett problem att många länder är tveksamma till just Norge o vad dom håller på med?

Inlagd: 2016-09-01, 16:00
Skriven av: jossa

oavsett land så måste man se övar användandet av astma mediciner om man ska få en trovärdig idrott…

Inlagd: 2016-09-01, 16:05
Skriven av: jossa

Jossa…. Hvorfor påstår du med 100% sikkerhet, att Norge behandler løpere med astmamedisiner, som ikke har astma? Vet du mer enn skiforbundet? I følge Løfthus prater vi her om saltvannsoppløsning.. Men meg bevisst har det ikke vært noen utredning så langt, tiden får vise versa…..
Si meg en ting, er du redd utlendinger? Du

Inlagd: 2016-09-01, 16:33
Skriven av: pelle

pelle: finns en del uttalanden som tyder på de + en fd åkare som berättat om att hon blev erbjuden d.. var de inte åkare som anonymt berättat erbjudanden om de..

men skidsporten kommer få stora problem efter den här historien ändå många länder kommer tvivla på Norge..

Inlagd: 2016-09-01, 16:55
Skriven av: jossa

Löfshus sa väl först att man behandlade även löpare som inte hade astma med astmamedicin i förebyggande syfte, dvs att de inte skulle få framtida problem. Detta är en högst tveksam slutsats. Medicin är något som förhoppningsvis är giftigare för bakterierna än för människokroppen. Astmamediciner kan man tvingas ta i syfte att lindra astmabesvären, men samtidigt har de långsiktigt negativ inverkan på kroppen.
När det snart visade sig att Löfshus uttalande inte var PK tog hen fram den andra tunghalvan och kom med en helt annan förklaring. Hela förtroendekapitalet och mer därtill är nu förbrukat. KONKURS var ordet.

Inlagd: 2016-09-01, 18:21
Skriven av: Intresserad

Jossa.. Jo da, viss beste svenske herreløper legger beslag på en 30 plass i vc-totalen, som the last sesong, forstår man att svenskene kommer og ”tvivla på Norwegen” ja… Men lykke til svensker, tror dere trenger det.. For i all idrett på toppnivå, er det kun resultater som teller….
NB!… Bare se på signaturen ”interesserad” når hans lille tjej sprakk totalt på oppløpssiden siste sesong, han sliter med nattsøvnen enda, gitt.. ;)

Inlagd: 2016-09-01, 19:00
Skriven av: pelle

pelle: De handlar inte om vad Sverige har presterat har du inte förstått de… handlar om bruk av astma medicin och MJS detta och är väldigt mkt tveksamheter kring de,,är ju många länder som är rätt tveksamma till vad Norge håller på med… hur ska dom reda ut detta.. har du missat hur många länder som är kritiska

Inlagd: 2016-09-01, 19:18
Skriven av: jossa

Pelle: Det här är inte en kamp mellan Sverige och Norge. Allt handlar inte om Norge mot Sverige. Om det skulle visa sig att svenska landslaget är är skyldig till samma överdosering så kan du lugnt räkna med att vi är många som kommer att kritisera Sverige lika hårt. Men nu är Norge det handlar om. Om Haag och Kalla åker till Blåkulla för att hämta krafter har inte med saken att göra, inte ens om de har sällskap av Saarinen .

Inlagd: 2016-09-01, 19:26
Skriven av: H. G. Wells

Undertegnende tror at utredningen blir så her:
Ingen norske langrennsløpere har testet positivt på forbudte stoffer.
Ingen løpere er tatt for doping. (Sundby brukte godkjente astmamedisiner, men manglet søknad på medisinen, som var ok i sesongen 2015/2016)
I dommen står det videre, dette handler om bruk av lovlige medisiner som brukes av løpere fra flere land, også Sverige og Finland m/fl… Dette ble litt ”piss”, men kanskje ikke en evighet fra sannheten, noen som tør og vedde imot?
Dette handler om helt normalt forekommende luftveisproblematikk som forekommer i flere kondisjonsidretter hos utøvere
der det er alltid helsepersjonell som utskriver reseptbelagte medisin etter utredning. (saltvannsoppløsning)
Videre – at friske utøvere medisineres viste seg og være påstander, uten dokumentert fakta. Motivet for slik medisinering er heller ikke til stede, fordi friske utøvere vil få redusert prestasjonsevne av slik medisinering….
H.G.Wells… Når i historien handlet ikke idrett om resultater, i alle fall i Norge trener langrennsløperne for og bli best i verden…

Inlagd: 2016-09-01, 21:05
Skriven av: pelle

Kommentaren i midten skal selvsagt være sluttkommentar.. ;)

Inlagd: 2016-09-01, 21:36
Skriven av: pelle

https://www.nrk.no/sport/wada_-_-russland-prover-a-hacke-oss-1.13115804
Att Norge stiller som sylspisser i VM, er det ingen tvil om. Men om russerne er på plass er et større spørsmål…

Inlagd: 2016-09-01, 21:39
Skriven av: pelle

Norge har brutit mot dopingkoden genom att använda dessa mediciner inte för att lindra konstaterad astma utan för diverse prestationshöjande åtgärder. Dessutom har man försökt att maximera dosen med överdos som följd detta är ett rent dopingbrott och borde ge 2-års avstängning. Om WADA har någon heder kvar borde man ge Norge ett nationsstraff och höja Sundbys straff till 2-år.

Inlagd: 2016-09-01, 22:13
Skriven av: nn

nn: Jag delar din uppfattning om MJS och Norge.

Inlagd: 2016-09-01, 22:31
Skriven av: Intresserad

TV2 Norge har ett bra inslag. http://www.tv2.no/a/8560242?referral=tv2v

Inlagd: 2016-09-01, 22:48
Skriven av: nn

Det blir tydligare och tydligare vad det här egentligen handlar om. Man brukar astmamedicin för att prestera bättre, även för fullt friska, så för mig är det här dopning. Konstigt att det har fått pågå så länge och tydligen i så många olika idrotter utan att någon reagerat. Förmodligen förekommer det också på svensk sida men troligen inte så spritt som det verkar vara på norsk sida utan mer på individuell nivå. Norrmännen själva säger sig ju vara experter i världsklass på astma och astmamediciner!
Till sist: Sluta gärna argumentera med ”pelle”, det är meningslöst för han har skådat ljuset och är hopplöst förlorad.

Inlagd: 2016-09-02, 07:29
Skriven av: Tobbe H

Ett råd till FIS längdåkningsdel. Följ reglerna. Alla ska vara lika inför lagen. Nu har FIS under några år dömt olika beroende på vem som begått regelbrottet. FIS frikände Sundby. Sundby fastnade i dopingkontrollen två gånger. Sundby hade tagit 10 gånger mer än tillåtet dagligen i minst en månad av salbutamol. Kan man bli mer skyldig än så, misstag eller inte. Men det är klart, FIS hade väl kommit överens med NSF och norska landslaget om att ingen någonsin skulle få veta något om saken. Lätt att komma överens när norrmän och viljelösa mähän sitter på sina poster i de tre föreningarna.

Inlagd: 2016-09-02, 07:42
Skriven av: H. G. Wells

Poletten verkar ha trillat ner även i Norge. Att småbarn puffar på knattetävlingar upprör även härdade norrbaggar. Man ställer frågan vilken idrott vill vi ha med all rätt. Ljuset visar sig över Norge….

Inlagd: 2016-09-02, 08:01
Skriven av: nn

”Teskje” for svensker:

1) Astmamedisin har ingen ”effekt” utover å utligne forskjeller, så personer med astma kan konkurrere med tilnærmet samme utgangspunkt som friske.

2) Friske personer her ingen fordel av astmamedisin, heller tvert imot.

3) Astmamedisin virker likt på alle nasjonaliteter

4) Friske nordmenn blir ikke medisinert med astmamedisin eller noe annet.

5) Slutt med dårlige unnskyldninger. Begynn å trene ordentlig.

Inlagd: 2016-09-02, 08:28
Skriven av: Interessert

Det här är så sjukt tragiskt. Man måste gå till botten med det här och skapa ett tydligt regelverk för såväl friska som astmatiker. Jag skiter fullständigt i vilket land som gör vad, jag vill bra inte att skidsporten ska få samma fula stämpel som andra konditionsidrotter. 15 år efter Lahtis trodde man att skidorna hade kommit ifrån den negativa klangen av doping, och så händer det här.

Inlagd: 2016-09-02, 08:38
Skriven av: Anders

Hörru! Kom in i matchen nu för helvete. Vakna. Så här svarar lungforskaren och WADA-medarbetaren Mårten Hostrup på dina påståenden:

”Astmamedisin har ingen ”effekt” utover å utligne forskjeller, så personer med astma kan konkurrere med tilnærmet samme utgangspunkt som friske.”

– Selv små doser med astmamedisin er prestasjonsfremmende.

”Friske personer her ingen fordel av astmamedisin, heller tvert imot.”

– Og medisinen virker positivt både på de som har påvist astma og friske mennesker. Vi har testet både de som har påvist astma og såkalt friske. Astmamedisinen virker på samme måte på begge grupper. Det er ingen forskjell å snakke om….

Och sedan dina andra dumma påståenden:

”Astmamedisin virker likt på alle nasjonaliteter”

Ja men det verkar inte som att andra nationaliteter missbrukar astmamedicin som Norge gör. Sundby laddade den där djävulsmaskinen med 15000 jävla mikrogram ventolin. Fattar du hur mycket det är? Vet du vad det kostar? Bara den där dosen kostar tusentals kronor. Det är en galen dos. Dessutom ger man astmamedicin till åkare utan diagnos, vilket inte andra länder gör. Inte Sverige och Finland i alla fall.

”Friske nordmenn blir ikke medisinert med astmamedisin eller noe annet.”

– ”Vi ble mildt sagt overrasket, hvorfor skulle vi, som er friske, bruke dette forstøverapparatet, forteller flere løpere til TV 2.

– Og da medisinerer vi på linje med bruk av for eksempel paralgin og ibux – Vidar Löfshus”

”Slutt med dårlige unnskyldninger. Begynn å trene ordentlig.”

Svenskar som försöker träna som norrmän blir sjuka och övertränade. Calle Halvarsson försökte i fjol, men utan 15000 mikrogram ventolin om dagen så går det inte att träna som Sundby!!

Inlagd: 2016-09-02, 08:51
Skriven av: Vento Linsson

Och nu detta:

http://www.vg.no/sport/doping/etikk-komite-med-krass-astma-kritikk/a/23782273/

Korthuset faller! Det är kört, så jävla kört.

Inlagd: 2016-09-02, 08:58
Skriven av: Vento Linsson

Så typisk svensker å bare høre på rykter og usannheter, kort sagt det de ønsker å høre. Ikke rart det går dårlig med svensker i skisporet og ellers når de avviser vitenskap, erfaring og sunn fornuft.

http://www.vg.no/sport/doping/idrettslege-dypt-fornaermende/a/23782312/

Inlagd: 2016-09-02, 09:16
Skriven av: Torgny M

Det är ett slitet uttryck ja, men ”astmaexpert” Kai-Håkon Carlsen ÄR Bagdad-Bob!

Inlagd: 2016-09-02, 09:28
Skriven av: VO2min

Torgny! Vad Kai Carlsen säger är det ingen som tror på längre. Vilken jävla kvacksalvare. Han borde spärras in.

”Planen var å studere lungene til 25 langrennsløpere og skiskyttere under et høydeopphold og gi dem astmamedisiner, uavhengig av om de hadde astma eller ikke.

– Man trenger ikke være astmaekspert for å reagere på at friske, symptomfrie mennesker blir bedt om å ta tre forskjellige medikamenter, sier Evensen til VG.”

Inlagd: 2016-09-02, 09:28
Skriven av: Vento Linsson

Hörru! Kom in i matchen nu för helvete. Vakna. Så här svarar lungforskaren och WADA-medarbetaren Mårten Hostrup på dina påståenden:

”Astmamedisin har ingen ”effekt” utover å utligne forskjeller, så personer med astma kan konkurrere med tilnærmet samme utgangspunkt som friske.”

– Selv små doser med astmamedisin er prestasjonsfremmende.
******************************

– Som sagt svensker er så desperat etter mange år med nedadgående kurve og elendige resultater at de tyr til hvem som helst de tror støtter deres ”sak”. Denne dansken sier også flg.

”Det er altså ikke på udholdenhed, men på kraft og hurtighed, medicinen virker positivt. Og det er da også udøvere af sportsgrene som sprint, hækkeløb, svømning og cykling på korte distancer, der har størst glæde af virkningen.”

– En bakdel for utholdenhetsidrett m.a.o.

Denne svensken blir selvsagt heler ikke trodd av Skidpepptrollene;
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6504643

Inlagd: 2016-09-02, 09:32
Skriven av: Torgny M

Carlsen har nog satt sin sista potatis. 20-års fiffel med astmamedicin. Så går det när bocken är trädgårdsmästare. Knorren är ändå att man inte fattade hur en nebulisator fungerar. :)

Inlagd: 2016-09-02, 09:32
Skriven av: nn

”Det är ett slitet uttryck ja, men ”astmaexpert” Kai-Håkon Carlsen ÄR Bagdad-Bob!”

Ja, tillsammans med dom 3 ultranationalistiska norrmännen som härjar här på Skidpepp.

Pelle och hans kompisar kanske kan vara med i Carlsens nästa astmastudie? Alla kan få ta 50000 mikrogram Ventolin morgon, middag, kväll i ett år, och sen får dom gå mellan köket och tv-soffan på tid en gång om dagen. Efter 1 år ser man att dom inte har förbättrat sin tid ett enda dugg- Konklusion – astmamedicin har ingen effekt alls!!

Inlagd: 2016-09-02, 09:34
Skriven av: Vento Linsson

”En bakdel for utholdenhetsidrett m.a.o.”

Knappast, salbutamol i stora doser är anabolt. Vad tog Lance Armstrong? Jo, EPO och TESTOSTERON. Om det nu är dåligt för uthållighetsidrottare med anabola medel, varför tog då US Postal testosteron????

Inlagd: 2016-09-02, 09:38
Skriven av: Vento Linsson

Ventolin:

Hva slags medisinsk utdanning har du?

Hvorfor fikk ikke polakken Kowalczyk noen virkning ut av Bjørgens astmamedisin og hvorfor får ikke svenskene og finnene noen fordel – mot nordmenn som ikke har astma, f.eks. Northug og de tre beste kvinnene i forrige sesongs WC? Pinlig.

Inlagd: 2016-09-02, 09:48
Skriven av: Torgny M

”Hvorfor fikk ikke polakken Kowalczyk noen virkning ut av Bjørgens astmamedisin”

Hon sa att hon skulle testa medicinen, men sen om hon gjorde det eller inte är det ingen som vet. Hon fick missfall och därefter en depression. Så hon tappade många månader av träning och har därefter inte kommit tillbaka. Du kan inte ta enskilda anekdoter och använda som bevis för att astmamedicin inte fungerar, förstår du inte det? Läs istället vad professor Evensen säger här:

”Planen var å studere lungene til 25 langrennsløpere og skiskyttere under et høydeopphold og gi dem astmamedisiner, uavhengig av om de hadde astma eller ikke.

– Man trenger ikke være astmaekspert for å reagere på at friske, symptomfrie mennesker blir bedt om å ta tre forskjellige medikamenter, sier Evensen til VG.”

Och så funderar du på om NSF verkligen tror att astmamedicin inte har några som helst prestationsförbättrande effekter…

”hvorfor får ikke svenskene og finnene noen fordel ”

Fattar du trögt eller? Svenskar och finnar MISSBRUKAR inte astmamedicin så som den DOPINGDÖMDE Sundby och säkert många andra norska åkare gör. Det är en DOSFRÅGA.

Sundby och Björgen har haft allvarliga störningar på hjärtrytmen. Nu när det kommer fram vilka monsterdoser Sundby bevisligen dragit i sig så blir man ju fan helt förundrad? Är dom inte rädda för biverkningarna? Det är ingen jävla lek med dom här medicinerna.

Inlagd: 2016-09-02, 10:06
Skriven av: Vento Linsson

Fattar du trögt eller? Svenskar och finnar MISSBRUKAR inte astmamedicin så som den DOPINGDÖMDE Sundby och säkert många andra norska åkare gör. Det är en DOSFRÅGA.
*********************************

Du og svenskene dømmer altså hele norske laget på bakgrunn av en hendelse for to år siden (Sundby) – og som skyldtes feil måte å adminstrere inntak av astmamedisin gjennom en forstøver på. Noe som kunne vært unngått med et papir.

Sist sesong ble dette korrekt utført og Sundby var da mer suveren enn noensinne!

Det forekommer deg ikke at dine oppfinnsomme spekulasjoner, unnskyldninger og beskyldninger bygger på et syltynt grunnlag?

Inlagd: 2016-09-02, 10:19
Skriven av: Torgny M

Haha, korrekt utfört? Du menar att han tog sina monsterdoser utan att åka fast i dopingtesterna.

Är astmamedicin prestationshöjande eller inte? Nej säger Kai Carlsen och hans vänner, samtidigt som dom testar och ger friska åkare astmamediciner? Hur fan får du det att gå ihop?

Är astmamedicin prestationshöjande eller inte? Ja, säger Mårten Hostrup och en massa andra forskare.

Har Norge en dopingavstängd åkare? Svar ja. Ser resten av längdåkningsvärlden Norge som arroganta fifflare som kastar sten i glashus? Svar ja.

Inlagd: 2016-09-02, 10:28
Skriven av: Vento Linsson

Torgny M (Hej Kai Carlsen):
Du menar nog NORRMÄNNEN dömmer norska skidlandslaget.

På VG:s omröstning idag anser
69% att norska skidlandslaget missbrukar astmamedicin för att nå resultat.
24% tror att norrmännen håller sig inom regelverket men att det är etiskt tveksamt.
7% har tilltro till att regler och etik följs inom norsk skidåkning.

http://www.vg.no/sport/doping/etikk-komite-med-krass-astma-kritikk/a/23782273/

Inlagd: 2016-09-02, 10:30
Skriven av: VO2min

Mer kommer fram och mer borde komma fram. Är det någon som tror på Carlsens diagnoser? Han är den som ställt diagnoser på norska laget i 20-år. Hur är det med Dähli, Ahlsgård. Björgen, Sundby mfl är de astmatiker?

Inlagd: 2016-09-02, 10:31
Skriven av: nn

”- I Frankrike skrattar vi bara åt ”sjuka” norska längdåkare. Om de är sjuka varför tävla då? Om man är trött kan man inte bara ta medicin och återhämta sig. Efter att jag tagit ut mig fullständigt har jag en dålig dag där på.Så är de inte för de norska, de tror att de är sjuka och tar medicin, sen krossar de oss nästa dag.”

– Maurice Manificat

Inlagd: 2016-09-02, 10:36
Skriven av: Vento Linsson

Nå må dere pass på blodtrykket svensker, som dere kanskje ikke er klar over, så gjenstår det en saklig utredning av saken. Resultatet av den granskingen kan føre at de største ”breiflabbene” her, kan få en større nedtur, enn de svenske herreløperne viste under vc-sesongen siste sesong…

Inlagd: 2016-09-02, 10:54
Skriven av: pelle

Nej du ”Pelle”. Oavsett vad granskningen kommer fram till så har ni fortfarande en dopingdömd åkare. Har du glömt det?

15000 mikrogram Ventolin. Glöm aldrig det.

Inlagd: 2016-09-02, 11:08
Skriven av: Vento Linsson

Läser man den här bloggen får man intrycket av att alla norrbaggar är oerhört självgoda. Nu tror jag inte att det gäller norrmän i gemen. Det är nog bara så att det finns ett fåtal som har problem med att få hissen att gå ända upp.

Inlagd: 2016-09-02, 12:00
Skriven av: Intresserad

Norrbaggarna kan vara helt lugna, det kommer inte att hända någonting. Utredning kommer att precis lagom kritisera norska landslaget. Inte doping bara lite övermedicinering, säger man. Därefter forsätter vi som vanligt, bara lite försiktigare. WADA måste kanske förtydliga reglerna så att inget litet fattigt lag som Norge råkar att missförstå reglerna. Svenska journalister vet att inget händer och väljer därför att självmant vara helt irrelevant, man vill inte bli ovän med världens mäktigaste längdlandslag

Inlagd: 2016-09-02, 12:05
Skriven av: Anders 2

Anders 2: Så blir det sannolikt. Undrar om man inte kommer att hitta några fall i ett annat land också så att strålkastarljuset faller på några som är mindre skyldiga än norrbaggarna.

Inlagd: 2016-09-02, 12:14
Skriven av: Intresserad

Sundbys avstängning hindrar inte att han tränar med laget. Hur var det när Ryssarna gjorde lika? http://www.langd.se/sundby-tranar-med-landslaget-trots-avstangningen.5903423-86106.html

Inlagd: 2016-09-02, 12:24
Skriven av: nn

Man får si som verdens igjennom tidene største og mektige langrennsløper – Petter Northug – utalte:
– Jeg har vært heldig, som har sluppet astmaplager, har aldri tatt medisiner, men tar en trøndersk ”karsk” når anledningen er til stede… Han tør og si det … Ingen over, og ingen ved siden!

Inlagd: 2016-09-02, 12:25
Skriven av: pelle

”men tar en trøndersk ”karsk” når anledningen er til stede…”

Och tar en tur med bilen efteråt, kraschar, rymmer från olycksplatsen, lämnar sin vän skadad i bilen, ljuger för polisen och sedan: Gråter ut i TV. Precis som stackars Sundby. Det har dom iaf gemensamt: Att gråta i TV. Stackars små gossar i lusekofta. Världen är så orättvis mot dom. Snyft snyft.

Inlagd: 2016-09-02, 12:46
Skriven av: Vento Linsson

”- I Frankrike skrattar vi bara åt ”sjuka” norska längdåkare. Om de är sjuka varför tävla då? Om man är trött kan man inte bara ta medicin och återhämta sig. Efter att jag tagit ut mig fullständigt har jag en dålig dag där på.Så är de inte för de norska, de tror att de är sjuka och tar medicin, sen krossar de oss nästa dag.”
*************************************

Ventolin:
Hva slags argumentasjon er det å kryssklippe det som passer deg fra tabloide oppslag i avisene?

En sensasjonsjournalist ringer rundt, deriblant til Manificat, for å høre hva han synes basert på spekulasjoner i media.
– Manificat svarer ut i fra det han blir ”matet” med av den sensasjonshungrige journalisten. Siden – brukes Manificat som ”sannhetsvitne” om ”syke” norske langrennsløpere. Manificat vet selvsagt ingenting om dette – han er bare litt dummere enn dem som avstår fra å kommentere slikt.

Skjerp deg.

Inlagd: 2016-09-02, 13:13
Skriven av: Torgny M

”Manificat vet selvsagt ingenting om dette”

Skärp dig själv du. Manificat vet nog bra mycket mer än vad du tror om hur saker och ting fungerar.

All respekt till honom som står upp och säger vad han tycker och tänker om dom ”sjuka” norska åkarna.

Inlagd: 2016-09-02, 13:20
Skriven av: Vento Linsson

https://youtu.be/8ZleE_LfWbM?t=6m

Snyft snyft, buhu! Stackars pöjk!

15000 mikrogram i djävulsapparaten! Förihelvete.

Inlagd: 2016-09-02, 13:25
Skriven av: Vento Linsson

Vento Linsson… – Og kommer tilbake etter kjøreturen, og slår luften totalt ut svenske løpere og sjalu fans …. ;)

Inlagd: 2016-09-02, 13:33
Skriven av: pelle

”alla kan få ta 50000 mikrogram ventolin morgon, middag, kväl i et år”…. Dem tror jeg du trenger, viss du skal klare og beholde ”toppformen” du har nå, under skisesongen … Den er lang, gitt .. :)

Inlagd: 2016-09-02, 13:39
Skriven av: pelle

Pelle! När du körde din taxi i Tröndelag, säg mig, tog du dig en liten ”tröndersk karsk” då och då medan du körde? En liten, liten rackarbajsare kanske medan du käkade korv på korvmojjen? Är det så man gör där i Tröndelag, kör bil och dricker ”karsk”? Hyvens.

All heder till Northug, jag förstår verkligen att han hoppade av det smutsiga norska landslaget. Han hade kanske fått nog av allt medicin-fusk, eller vad tror du Pelle?

Inlagd: 2016-09-02, 13:42
Skriven av: Vento Linsson

Vento Linsson…I følge undertegnende har vi aldri drevet med transport, eller det har innkommet noen form for transportinntekter i familiebedriften vår… En typisk ”fersking” som kjører seg fast, så fort man åpner kjeften på bloggen.
”The man” – Den rutinerte Northug vet alltid hva som er best i jobben!

Inlagd: 2016-09-02, 14:37
Skriven av: pelle

Pelle! Är det du som är Tröndelags egen lilla Bagdad Bob?

Inlagd: 2016-09-02, 15:23
Skriven av: Vento Linsson

Kan någon förklara hur dessa två saker går ihop:

”– Jeg legger til grunn at ingen friske utøvere får medisiner, og har ingen grunn til å tro at det er slik.” – Erik Röste, 26 aug 2016

”Bakom forskningsprojektet står bland annat det norska skidförbundet.
Professorn i medicin vid Oslos universitet, Stein A Evensen, berättar för VG att man fick in en ansökan 2011 om att ge 25 fullt friska skidåkare och skidskyttar astmamedicin. I ansökan stod det att man arbetat så i 20 år.”

???????

Bagdad Pelle! Kan du förklara??? Je ne comprend pas!!

Inlagd: 2016-09-02, 15:42
Skriven av: Vento Linsson

Håller inte alls med er som tror att alla ansvariga norrmän kommer att sitta kvar och att allt fortsätter som hittills men bara i lite mindre skala. Själv tror jag att det nu har kommit fram så mycket lurt och den norska allmänheten blivit så indignerad att det inte finns något annat alternativ än att högsta skidledningen inklusive tränarna avgår. Det kanske tar någon vecka innan de inser att det är ett måste för att rädda sporten i Norge, inte minst med tanke på sponsorerna, men det kommer garanterat.
Till sist: Varför fortsätter ni tjafsa med den norske ”vännen”? Det är bara så förbannat tröttsamt.

Inlagd: 2016-09-02, 15:44
Skriven av: Tobbe H

Vento Linsson… Du får ta opp problemene dine med ”overkikador” signaturen Tobbe H, han har sikkert svar på frågan din, og som er mer i tråd med resten av hylekoret på bloggen.
Undertegnende kommer sterkere tilbake når sesongen starter, vær du sikker!

Inlagd: 2016-09-02, 16:19
Skriven av: pelle

Kan vara så att ledare och tränare får sparken men jag blir inte förvånad om de ändå finns med i bakgrunden. De aktiva vill inte byta ett vinnande koncept mot mer anonym tillvaro. Däremot undrar jag över Kristiansen varför han slutade så lägligt. Damlaget var det som inspirerade Sundby så där finns det säker massor av intresse.

Inlagd: 2016-09-02, 16:26
Skriven av: nn

2011
Hållit på och testat och gett astmamediciner i 20 år innan, då började de testa och ge astmamediciner 1991, när började Norska skidundret, i Albertville.
Från att varit halvbra så blev plötsligt Vegard Ulvang flera klasser bättre, hmm man kan ju undra hur det kommer sig ;-)

Inlagd: 2016-09-02, 16:40
Skriven av: KE

Även om olika studier av astmamediciners effekt ger olika resultat, så verkar det ju som att Norge själva tror att astmamediciner har en prestationshöjande effekt på friska. De säger att det inte är så, men sedan agerar de precis som om de tror att det är så.

Men om det nu är så att astmamediciner verkligen har en prestationhöjande effekt på friska, vad ska vi säga om verkligt sjuka som Björgen? Björgen som i flera år varit helt överlägsen? Är det så att Björgens starka astmamedicin bara hjälper henne att komma upp till en frisk persons kapacitet? Det kan mycket väl istället vara så att Björgens medicin tar henne upp till samma kapacitet som en frisk person som tar astmamedicin. Eller en ännu högre nivå, eftersom Björgens astmamedicin är extra stark. Men en frisk person som inte tar medicin mot astma har alltså inte samma kapacitet som Björgen.

Om det som jag nu skrivit verkligen är sant, så har Björgen inte blivit världsbäst med schyssta metoder. Men det är bara spekulation från min sida.

Inlagd: 2016-09-02, 18:48
Skriven av: Justiman

Den norska landslagsledningen agerar precis så som man ska göra om man vill maximera skadan. För ett antal år sedan fick industrin rådet, när en journalist frågade om det var så illa, att det bästa man kunde svara var: Nej, jag befarar att det är ännu värre. Sedan la man alla kort på bordet.

När nu norrbaggarna har fått byxorna nerdragna ända till anklarna är det bästa de kan göra att berätta vilka kemikalier man intar i syfte att kunna träna så mycket mer än något annat lands åkare klarar av utan att gå in i väggen. Och där är jag övertygad om att det är annat än ett våldsamt intag av astmamedicin som ger effekt.

Inlagd: 2016-09-02, 19:23
Skriven av: Intresserad

Justiman: Hur sjuk är Björgen? Vi har bara Carlsens diagnos på detta. I vart fall blev hon väldigt hjälpt av större doser 2010. Och om någon har haft anabola effekter så är det hon.

Inlagd: 2016-09-02, 19:56
Skriven av: nn

Ganska ironiskt. Men den vi kan lita på mest i den här härvan är nog Sundby själv. En fuskar vill inte åka fast. Tar man medicinen på det sätt som Sundby tog den så åker man helt säker fast. Därför tror jag inte att Sundby fuskade medvetet. Sundby var i alla fall inte medveten om hur nära gränsen han låg.

Inlagd: 2016-09-02, 20:21
Skriven av: H. G. Wells

Norsk längdåkning=Italiensk längdåkning=Österrikisk längdåkning=Finsk längdåkning=Rysk längdåkning

Norge är nu etablerad i dopingfamiljen.

Pelle: Är du den siste förnekaren?

Inlagd: 2016-09-02, 23:05
Skriven av: Kallner

H.G. Wells, det var då ett jävla försvarande av Sundby hela tiden.

Sundby är den enda än så länge som åkt fast med för höga halter, medicinerad med hästdoser av ett läkarteam som finslipat astmamedicinering på både friska och sjuka i 25 år, Lance Armstrong är hans hjälte. Förstår inte varför du tror att just han är ett offer.

Inlagd: 2016-09-02, 23:20
Skriven av: VO2min

När det gäller Sundby så får vi väl konstatera att han – som Kowa skulle ha sagt – ”laddade upp på apoteket” ;-) Åtminstone bildligt talat.

Inlagd: 2016-09-02, 23:55
Skriven av: Justiman

Justiman, åkare med astma i övriga lag borde också ha fått samma effekt som Björgen. Men det verkar inte vara fallet. Sista alternativet är som sagt om norrmännen administrerar medicinen på något speciellt sätt. Själv tror jag inte på det (nebulusator kan inte vara förklaringen).

Sen saknar jag helt klart inlägg från vettiga och balanserade norrmän här på sidan.

Inlagd: 2016-09-03, 00:36
Skriven av: toriv

Astmamedicin kan vara ett sätt att dölja annan doping.
Läste en intressant artikel av en dansk forskare.

http://www.tv2.no/sport/8560242/

Inlagd: 2016-09-03, 06:45
Skriven av: KE

Det kommer en känsla av DDR över norska längdlaget. Kopplingar mellan stat och idrott. Stora organisationer inom medicin och teknik som bara har syftet att maximera resultat. Inte konstigt att vissa saker bevakas som statshemligheter. Osunt.

Inlagd: 2016-09-03, 09:02
Skriven av: nn

VO2min: Det var inte många dagar sen som jag fick kritik för att jag anklagade Sundby för doping. Jag menar bara att det är tveksamt om åkarna själva vet vad som är doping eller bara behandling. Hur som helst, ledare, läkare, medicinskpersonal vet vad de gör, de har inte missförstått reglerna, tvärtom så de har stenkoll reglerna, de har stenkoll på hur mycket en man av Sundby storlek kan puffa i sig utan fastna i en kontroll.

Astmatiker över hela världen konstaterar att ”As an asthmatic the limit of 1600 micrograms per 24 hours seems pretty high”
Så är det. Redan 1600ug/dygn är en mycket hög dos som de flesta astmatiker inte kommer i närheten av. Sundby tog på läkarens order 10 gånger så hög dos i minst en månad. Men Sundby hade troligen klarat sig om han inte på eget bevåg hade tagit större delen av dosen timmarna före tävling. Så stora är tydligen säkerhetsmarginalen. Norge har som vanligt tänjt på reglerna och utnyttjat säkerhetsmarginalen fullt ut. Väl medveten om att det egentligen är fusk och doping men att säkerhetsmarginalen gör att man inte åker dit.

Självklart så ska Sundby stängas av. Stor skandal att FIS frikände Sundby. Självklart så överklagade WADA till CAS. Men Sundby är mycket liten skurk i sammanhanget.

Inlagd: 2016-09-03, 09:15
Skriven av: H. G. Wells

Maxdosen för Salbutamol är 1600 mikrogram under 24 timmar. Förekomsten i urin av salbutamol överstigande 1000 ng/ml antas inte vara ett avsiktligt terapeutiskt bruk av substansen och betraktas som ett positivt analysresultat.

Naturligtvis så finns en väl tilltagen säkerhetsmarginal mellan maxdosen och det värde som mäts i urinen. Man vill liksom inte att någon skall åka dit bara för att de tappade räkningen på antalet puffar och tog en eller två puffar för mycket. Tar man däremot tio gånger antalet tillåtna puffar så är det inte ett misstag.

Inlagd: 2016-09-03, 09:35
Skriven av: H. G. Wells

Håller med Anders 2. NSF utredning är lika fånig som FIS frikännande av Sundby. Utredningen (mörkläggning) mynnar troligen ut i lite låssaskritik av landslaget. Men även om de skulle vara en bra och rättvis utredning så är det alltför många som inte kommer att tro på den, det måste Norge förstå, och det gör man säker också.

Inlagd: 2016-09-03, 10:13
Skriven av: H. G. Wells

Vento Linsson… ”pelle! är det du som är tröndelags egen lilla Bagdad bob?…
Nei grabben…. i følge nyhetsbilde den senere tid, befinner alle muslimer seg i Sverige for tiden. Og sannsynlig er du 3-generasjons avkom…. ;)

Inlagd: 2016-09-03, 11:13
Skriven av: pelle

”Justiman, åkare med astma i övriga lag borde också ha fått samma effekt som Björgen. Men det verkar inte vara fallet. Sista alternativet är som sagt om norrmännen administrerar medicinen på något speciellt sätt. Själv tror jag inte på det (nebulusator kan inte vara förklaringen).

Sen saknar jag helt klart inlägg från vettiga och balanserade norrmän här på sidan.”

Toriv;
Den kommentaren burde du istedet sende til dine landsmenn.

En ny sesong står for døren – og Sundby, som i fjor, er bedre forberedt enn noensinne. Hverken han eller noen andre nordmenn er dopet, så i stedet for å jakte ”demoner”, så burde svensker og andre konkurrenter heller konsentrere seg om dem som doper seg i vinnings hensikt (ekte dopere) og ikke minst – om selv å bli bedre skiløpere.

I fjor var både Olsson, Hellner, Halvfarsson og Richardsson for ”sjuke” til å delta i WC. Hva skal vi nordmenn tro om dem plutselig dukker opp i Lahti, friske og raske? DET vil lukte ille.

Inlagd: 2016-09-03, 13:50
Skriven av: Interessert

Intresserad: Du har rätt. Norge hanterar detta uselt. Man ljuger uppenbart. Man döljer och mörklägger. Och samtliga kort som nu ligger på bordet har någon annan plockat fram. Oavsett hur detta slutar så kommer jag aldrig att tro på de här personerna i fortsättningen.

Inlagd: 2016-09-03, 13:53
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells

Mener du at nedrige spekulasjoner og ”psykose” som ”Interessad” gir uttrykk for er ”riktig”. Vel da kan jeg ikke annet enn synes synd på dere.

Nå vet man jo at lyset har gått i Sverige for lenge siden (50 ”no go zones”), men det er sjelden man leser det så åpenlyst.
I Norge er vi oppriktig bekymret for vårt ødelagte naboland – og diskusjonen går om hva slags konsekvenser det få for Norge. Må vi stenge grensen i løpet av kort tid, ettersom Sverige ikke lengre er herre i eget hus?

Inlagd: 2016-09-03, 14:04
Skriven av: Interessert

Man vill gärna framhålla att astmadoping inte ger effekt på uthållighet. Detta får mig att undra. http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/siegerin-des-marathons-in-hannover-war-gedopt-id2402465.html

Inlagd: 2016-09-03, 14:39
Skriven av: nn

nn
Har ikke ”astmadoping” virkning på på svensker, finner, russere, sveitsere osv?

Inlagd: 2016-09-03, 14:45
Skriven av: Interessert

Interessert: 50 ”no go zones i Sverige har säker en koppling till Norges astmamedicinering.

Inlagd: 2016-09-03, 16:35
Skriven av: H. G. Wells

Varför kan inte norrbaggarna på bloggen erkänna att det finns stora oklarheter när det gäller Norge och astmamedicin. Man behöver inte erkänna systematisk doping, men man bör i alla fall erkänna att finns frågetecken som måste rätas ut. Man bör åtminstone göra som Aukland och erkänna att hanteringen av ärendet är under undermålig.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/28/aukland-kritiserar-det-norska-skidforbundet-borde-ha-varit-mer-odmjuka

Inlagd: 2016-09-03, 16:47
Skriven av: H. G. Wells

Mitt förra inlägg blev lite konstigt skrivet, så går det när man har bråttom, men ni förstår säker ändå.

Inlagd: 2016-09-03, 16:50
Skriven av: H. G. Wells

H.G Wells:

Kan ikke svenskene og andre konkurrenter heller erkjenne at denne medieskapte ”stormen” utnyttes til fulle for å unnskylde sine egne løperes prestasjoner?

Norge er det landet som går i bresjen for å avholde flest dopiingtester og blodprøver – ikke Sverige eller andre land. Allikevel er det Norge som mistenkeliggjøres, uten andre grunner enn at de er gode.

Dessverre er det også en del nordmenn som forsøker å gjøre seg store på andres bekostning, uten at de har fnugg av bevis på at det foregår noe ureglementert. Hvor greit er det – å kaste mistanke på rene løpere, ubegrunnet? I mine øyne er dette simpelt og en dårlig egenskap.

ALT som skrives i disse dager tilskrives ”bevisførsel”. T.o.m. at en idrettslege forsker på medisinering av luftrør. Det er jo hans fordømte plikt å sørge for at skiløpere holder seg friske.

– Den diamentrale forskjellen til denne skikkelighet i sitt embede er svenske idrettsleger. Hvordan tror dere det høres ut for omverden at alle fremste svenske herreløpere er ”sjuke” gjennom en hel sesong? Det vil ikke ta seg spesielt bra ut for Sveriges omdømme om de dukker opp friske og raske i Lahti, det kan jeg love dere.

Denne bloggen viser til fulle hvor skoen egentlig trykker – et kompleks for Norge. Til og med Therese Johaug – den beste skiløperen – mislikes av svensker fordi hun jubler høylytt…..at det er mulig.

Inlagd: 2016-09-03, 17:47
Skriven av: Interessert

Kul med Finnkampen, i SVT-sändningen sitter en finsk expert tillsammans med Hård och Gärderud och gläds över varenda liten finsk poäng.
Jari Isometsä kanske ska stötta Hård kommande längdsäsong?

Inlagd: 2016-09-03, 18:35
Skriven av: Kallner

Det finns en betydande risk att MJS med sin kropp i framtiden får betala priset för de ”hästdoser” astmamedicin han intar. Sedan vill jag än en gång framhålla att astmamedicin säkert kan ha en effekt som doping. Längdsportens stora problem är emellertid att norrbaggarna rimligen pumpar i sig andra kemikalier (om än inte förbjudna), vilka medför att de kan träna oerhört mycket mer och hårdare än vad andra nationers åkare klarar av och det utan att de går in i väggen.

Inlagd: 2016-09-03, 20:25
Skriven av: Intresserad

Kallner: Vänta bara till i vinter och Vinterstudion. Det blir inte Isometsä – det blir ett norskt troll som kommer att hjälpa Hård och Blomman att framhålla hur usla di svenske är.

Inlagd: 2016-09-03, 20:27
Skriven av: Intresserad

Intressert>>
Det hjälper väl inte med flest dopingkontroller om resultaten av dem inte fullföljs?

Skidåkarna har ju inte själva som ”fríska” skaffat höga doser läkemedel och nebulisator så förbundets ansvariga (läkare mm) är tungt insyltade i härvan.

Visst kan de med sjukdom behöva medicineras, men man skall inte behöva medicin som frisk för att kunna utöva idrott. Då är det fel idrott eller fel på idrotten, och det skall rättas till sam t att de som tar karda av den skall inte hålla på med den.

Det är inte en rättviseaspekt att få tävla för landslaget i ett land, det skall vara rättvist mellan dem som tävlar!
Det är en moralisk fråga om det finns beteenden som inte är lämpliga, samt regler som säger var gränser går för straff. Om man inte tar straffet när man överskrider gränsen är det omoraliskt, och kan vara orättvist om inte alla får samma bedömning samt omoraliskt om man utnyttjar kryphål för att slippa hålla sig till regler och gränser.

Det är ju som exempel orättvist att de som stakar utan fäste inte har fäste i uppförsbackar. Man har infört en egen disciplin för dem som då får åka fristil och skate. Om man då inför en dispens att om man har dåligt fäste i klassiska spår så kan man få åka med skateskär i uppförsbackar så får ju dessa mer likvärdiga förutsättningar som dem med fäste.
Teoretiskt kan man då med en sådan dispens ta skateskär verbalt där det passar för att motverka medicinska problem med träningsvärk, muskelbristning och annat som tjuvsläpp i fästet kan tänkas ge, som en form av medicinska förebyggande åtgärder för elitidrottare.

I analogi med detta så skapa en klass för astmatiska skidåkare som kan tävla i paralympics, och låt de som inte har astmatiska besvär vara nationsåkare i det vanliga landslaget.

Inlagd: 2016-09-03, 21:58
Skriven av: Björn

”Skidåkarna har ju inte själva som ”fríska” skaffat höga doser läkemedel och nebulisator så förbundets ansvariga (läkare mm) är tungt insyltade i härvan.”

Det er jo relativt grove beskyldninger du kommer med – og skråsikker er du også.

Da regner jeg med at du kan oppgi hvem dette gjelder – og hva de er medisinert med.

Den moralpreken din er jo latterlig når over 50% på det svenske landslaget tar astmamedisin. Du burde heller være skuffet over at INGEN (bortsett fra Haag) erkjenner å gjøre dette. I Norge står de fram uten at de egentlig ikke hadde trengt det.

Inlagd: 2016-09-03, 22:35
Skriven av: Interessert

Astma är en svår sjukdom. 69 % av de norska OS-medaljerna har tagits av svårt sjuka människor..i en hjärt-lungsport. Ni hör själva hur fel och sjukt det låter. Lägg ner längdskidåkningen. Norge och Kai Carlsen har förstört sporten. Det är bara idioter som sitter och tittar på pajaseriet.

Inlagd: 2016-09-03, 22:59
Skriven av: Tradern69

Kallner:så du menar att dopade Isometä ska vara kommentator i svt? drygare idrottare får man leta efter innan fasaden rasade sönder

Inlagd: 2016-09-03, 23:08
Skriven av: jossa

Det er vel i en periode hvor Marit Bjørgen er den eneste kvinne som har tatt OL gull for Norge. Hva er prosentandelen for f.eks. Sveits? – 100%. Kommer ikke på andre enn astmarammede Cologna.

Vil du legge ned langrenn?
Men hva med siste VM i Falun. Ikke-astmatikerne Northug og Johaug ble VM konge -og dronning. Det skulle jo egentlig ikke kunne skje.

Inlagd: 2016-09-03, 23:14
Skriven av: Interessert

Jossa: Absolut, SVT är så PK att man måste ha en finne med som kommentator i Finnkampen. Sen kanske Isometsä ”identifierar” sig som ren och då är det det som gäller, eller hur?

Inlagd: 2016-09-04, 00:30
Skriven av: Kallner

Kallner; Isometsä är väl bland de sämsta man kan ta som expert varit inblandad i Lathtis skandalen + att han inte är någon ödmjuk kille så länge han kunde fuska sig till framgång han har bott mer eller mindre i samma stad som jag gör… hur ska man kunna identifierar han som ren? när han varit dopad?

Inlagd: 2016-09-04, 00:57
Skriven av: jossa

Intressert>>

”Det er jo relativt grove beskyldninger du kommer med – og skråsikker er du også.

Da regner jeg med at du kan oppgi hvem dette gjelder – og hva de er medisinert med.”

I de fall som någon frisk på inrådan av ledare och läkare i förbundet fått förebyggande behandling med läkemedel som inte kan handlas fritt. Samt i de fall då man medvetet rekommenderat en extremt mycket högre dos för underhållsbehandling, än vad som anges som terapeutisk till de vanliga astmatikerna, utan att det är akut behov.

Det är inkonsekvent att i ena stunden påstå att astmatiker skall behandlas för att kunna utsätta sig för extrem toppidrott, och den andra stunden säga att astma är ett så stort medicinskt problem att friska skall behandlas med höga doser för att inte bli astmatiker. Då vore det mera etiskt att inte utsätta några personer för den faran och inte tillåta skidåkning i minusgrader.

Det är möjligt att skriverierna i media om vad som är den egentliga anledningen till de höga doserna inte är korrekta, men det förefaller ju som att det norska förbundet ändå har argumenterat på detta vis, därav min beskyllning om att förbundets ledare är inkonsekventa. Vi får väl avvakta och se om dom kan förtydliga det hela så att vi får veta mer i detalj vad dom har hållit på med, och på vilka. Om dom mörkar det blir jag misstänksam och om dom berättar öppet, så får vi se hur dom har agerat och resonerat.

Astma är en besvärlig sjukdom, jag har sett personer avlida av det trots akut behandling på sjukhus. Det kan vara så att det inte är en lämplig kombination med längdskidåkning och då bör man för de personer som behöver en extrem och tung behandling snarare avråda dom från skidåkning på elitnivå, än att utsätta dom för sådana hälsorisker att man vill behandla friska förebyggande.

Så visst släng ut alla som inte klarar sig med en normal nivå på behandlingen, eller alla som behöver astmamedicin. Det finns folk kvar i spåren i Norge och Sverige som får bli de nya landslagen, som bättre tål denna idrott, och sätt gränser för hur kallt det får vara vid tävlingar som skyddar mot negativa medicinska effekter på idrottarna.

Det är i alla fall både etiskt och konsekvent.
Men vi väntar nu på att få reda på vad som egentligen skett.

Inlagd: 2016-09-04, 06:30
Skriven av: Björn

Jag tror på den norske professorn som kritiserade astmamedicin inom idrott. Att få hopdragning av luftrör är kroppens sätt att skydda lungorna mot nedkylning mm. Förhindra detta med astmamedicin kan ge skador som orsakar astma mm. Det låter vettigare än Carlsens teorier om förebyggande. Men Carlsen vet och har länge vetat om dopingeffekter och hur dessa skall nyttjas maximalt därav det norska hemliga programmet.

Inlagd: 2016-09-04, 07:49
Skriven av: nn

Jag hade fel. WADA kan inte granska Norge. Det här blir svårt. Alla åkare, astmatiker eller inte, får nämligen puffa i sig 1600ug varje dag, året runt. Vi får tycka vad vi vill om det men så är reglerna. Norge behandlar kanske helt friska åkare med astmamedicin, men man behandlar även riktiga astmatiker som Sundby. Och vad är egentligen astma, många astmatiker kan köra stenhårda intervallpass på sommaren men försöker de samma sak på vintern så blir det problem, stora problem. Är det tillräckligt kallt så får alla människor, utan undantag, astma. Norge säger att astmamedicin inte har någon verkan på friska åkare. Alla som presterar bättre med astmamedicin är därför helt logiskt astmatiker. Och alla astmatiker ska naturligtvis behandlas med astmamedicin. Under de förutsättningarna så visar det sig att nästan alla som vill åka bra har astma.

Inlagd: 2016-09-04, 09:06
Skriven av: H. G. Wells

Man börjar redan att reducera detta från en utredning till en undersökning. Blir nog inget. Så länge WADA inte ändrar reglerna så händer inget. Norge och UK lär göra allt för att stoppa ändringar. Glöm inte att ”astmatiker” ökat från 5% till 70% på 20-år i Storbritanniens OS-lag och medaljerna har ökat med 26 guld. http://www.dagbladet.no/sport/lofshus-utelukker-ikke-at-granskerne-gjor-funn/61950588

Inlagd: 2016-09-04, 13:01
Skriven av: nn

Siffrorna från UK är omdiskuterade. Men andelen har ökat kraftigt.

Inlagd: 2016-09-04, 14:07
Skriven av: nn

SR har vaknat lite försiktigt. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6509097 Nu visar ju dansken på detta. http://videnplus.nu/astma-og-fysisk-aktivitet/astmamedicin-kan-bruges-som-doping/

Inlagd: 2016-09-04, 14:20
Skriven av: nn

Astmamedicin ökar risken för benskörhet, fråga Oddvar Brå, kanske därför Björn Dähli aldrig återhämtade sig efter sitt fall på rullskidor. Norska skidförbundet leker med folks hälsa i jakten på medaljer.

Inlagd: 2016-09-04, 20:59
Skriven av: KE

KE, jepp, og månen er en diger gul ost, det er jeg overbevist om.

Inlagd: 2016-09-05, 02:12
Skriven av: Neithiri

Svenske bloggere og den misunnelige ”grima” i fra Polen vil att astmamedisin skal bort fra langrennssporten. Hva …. skal de ta ifra 90% av de svenske langrennsløperne medisinen? ”Nej, det går inte … hur kommer det att fungera då, vi har inga flere löpare i Sverige” … :)

Inlagd: 2016-09-05, 11:23
Skriven av: pelle

pelle: Självklart skall det förbjudas, och inom några år är det det också. Vad spelar det för roll om svenska eller norska åkare blir drabbade? Rätt ska väl för fan rätt.

Inlagd: 2016-09-05, 11:30
Skriven av: Ron Wood

Torgny Mogren bør miste gullene sine på 50km fra Val di Fiemme 1991 og Falun 1993, han gikk på astmamedisin.

Inlagd: 2016-09-05, 11:52
Skriven av: Neithiri

Neithiri: Gärna det

Inlagd: 2016-09-05, 11:55
Skriven av: Ron Wood

”Torgny Mogren bør miste gullene sine på 50km fra Val di Fiemme 1991 og Falun 1993, han gikk på astmamedisin.”

Og ellers så hemmeligholder Sverige hvem av sine utøvere som tar astmamedisin – og lar Norge ta støyten.

Inlagd: 2016-09-05, 13:28
Skriven av: Torgny M

http://www.tv2.no/sport/8562450/ Han verkar vettig denna professor.

Inlagd: 2016-09-05, 13:56
Skriven av: nn

Fröken Johaug verkar vara bland dem som ges förebyggande. http://www.tv2.no/a/8566894

Inlagd: 2016-09-05, 13:58
Skriven av: nn

Det borde finnas en hotline till WADA för aktiva när dom är osäkra på sina läkares medicinering, typ:

– Min läkare vill att jag ska ta 15000mg salbutamol i en nebulisator, är det ok?

– Jag har inte astma men min läkare vill ge mig astmamedicin, är det ok?

– Min läkare vill ge mig 1 kg brunost intravenöst, är det ok?

Inlagd: 2016-09-05, 14:34
Skriven av: VO2min

Aj då, alla norska troll som hävdat att Johaug inte tagit astmamedicin… jobbigt läge!

– Andre påstår at dette er prestasjonsfremmende, men alle i Norge mener dette ikke er det. Hvorfor vet vi alt?

”– Vi har jo Kai-Håkon Carlsen som er den fremste på akkurat det med lunger og astmamedisin og som har en vanvittig stor kunnskap om det. Jeg velger å stole på det han har å si.”

Johaug litar på Bagdad Bob Carlsen och boffar astmamedicin, trots att hon inte har astmadiagnos… vojne vojne, vart ska detta sluta?

Inlagd: 2016-09-05, 15:16
Skriven av: Vento Linsson

Men om man vill ladda sin nebulisator med 15000 kg brunost då? Vem vänder man sig till då rå?

Inlagd: 2016-09-05, 15:19
Skriven av: Vento Linsson

Hur hjärntvättade är åkarna som litar blint på Kai-Håkon Carlsen m.fl, har dom ingen klocka som ringer?
Vidar Löfshus sa att ingen fått astmamedicin som inte haft astma och nu kommer Johaug och sänker det också, oj, oj.

Inlagd: 2016-09-05, 15:40
Skriven av: KE

Kanskje svenskene burde granske seg selv i stedet.
Selvsagt får personer som er forkjølet, bihulebetennelse medisin mot dette. Det er det vi har leger til i Norge;

http://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Langrennslege–Bruker-ikke-vanlige-astmamedisin-pa-friske-816214_1.snd

Hva svenske leger gjør vet jeg ikken, men når hele herrelaget på mystisk vis er fraværende en hel sesong – så kan man begynne å lure. Om de dukker opp friske og raske i Lahti, så vil det være mistenkelig.

Inlagd: 2016-09-05, 15:44
Skriven av: Torgny M

Norge borde begära ut WADAS data över urinprov de senaste 5-åren. Då får vi en uppfattning om hur ofta, hur mycket det brukas och när det brukas. Vore väldigt intressant.

Inlagd: 2016-09-05, 16:00
Skriven av: nn

http://www.vg.no/sport/langrenn/doping/manglet-godkjenning-trekker-astmastudie/a/23785694/

Fler och fler lögner, dimridåer och juksemakeri från högsta toppen i idrottsnorge. It never ends….

Inlagd: 2016-09-05, 16:08
Skriven av: Vento Linsson

För att rädda skidsporten finns det nog nu bara en sak att göra och det är att förbjuda astmamediciner samt att sparka alla ledare och läkare som är ansvariga för eländet. De som är allvarligt sjuka i astma och måste ta medicin plus de friska som måste ta astmamedicin för att kunna åka skidor får ställa upp i handikapptävlingar. Att det därmed försvinner en hel hög åkare från olika nationer är inget att göra åt, det blir lika spännande tävlingar ändå dock med lite andra deltagare. Men det skulle kännas mycket renare. Tills det dyker upp något nytt ”skit” för det gör det alltid.
Men som andra sagt, det är ingen mänsklig rättighet att kunna åka skidor på världsnivå trots att man har dåliga luftrör. Då får man finna sig i att göra något annat.

Inlagd: 2016-09-05, 16:12
Skriven av: Tobbe H

”Fler och fler lögner, dimridåer och juksemakeri från högsta toppen i idrottsnorge. It never ends….”

Hva slags ”juks” er det du sikter til ventolin?

Dere er jo helt desperate.

Inlagd: 2016-09-05, 16:46
Skriven av: Interessert

http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/svensk-profil-kritiserer-politikere-for-lovlse-tilstander/3423258709.html
Torgny M… Det svenske landslaget har ingen utdannet lege med i teamet. Derfor er de svenske herreløperne syke under hele sesongen……
Nei, alle legene i Sverige jobber i forstedene Rinkeby og Husby utenfor Stockholm. Og resten er jaget til Göteborg, Linköping, Ørebro og Malmö…..

Inlagd: 2016-09-05, 17:37
Skriven av: pelle

Ännu mera Johaug och nyheten att även Östberg har astma. Vi ligger på 100% astmamedicin i världens bästa damlag. Hur är det med PN ”förebygger” även han. http://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Astmafrisk-Johaug-fikk-astmamedisin—Vi-har-ingenting-a-skjule-816330_1.snd

Inlagd: 2016-09-05, 17:55
Skriven av: nn

En del boffar kontaktlim och blir väldigt ”hög”presterande på det. Inte förbjudet heller.

Inlagd: 2016-09-05, 18:27
Skriven av: Kallner

Det var ju lite spännade att den person som man fått höra inte använder astmamedicin (Johaug) trots allt brukar astmamedicin trots att hon inte har behov för astmamedicin. E de muligt?

Inlagd: 2016-09-05, 19:19
Skriven av: Ron Wood

Man skulle gärna vilja veta hur Johan Olsson medicinerar, han som verkar ha såna djävulska luftrörsproblem.

Vore väl dags att svenska journalister började reda ut ev skillnader och likheter mellan Norge och Sveriges behandlingar.

Inlagd: 2016-09-05, 19:24
Skriven av: VO2min

Största skillnaden heter Kai-Håkon Carlsen. Denna man är en bluff och han ligger bakom fyra av de sju studier som WADA använde för att släppa detta fritt. Att han är den som ställer diagnoser på norska åkare i längd och skidskytte gör saken än värre. WADA borde fatta att de blivit grundlurad av denne nationalistiske charlatan.

Inlagd: 2016-09-05, 20:01
Skriven av: nn

Kai-Håkon Carlsen ligger bakom Wadas riktlinjer om Astma, en man att lita på?
100% i Norska damlaget använder astmamediciner.
Hur kan Johaug uttala sig om att det inte ger några effekter och fördelar?

Inlagd: 2016-09-05, 20:29
Skriven av: KE

”Princessan på ärten”, (Johaug) tycker det är tråkigt att bli misstänkt för dopning. En med normalbegåvning förstår inte hur man ska bära sig åt för att inte misstänka norska åkare efter alla turer, lögner och dimridåer. Däremot kan jag inte hitta någon kommentar från henne om att hon blev inbjuden av juryn på en kopp fika för sin skating i klassisk stil, medan andra som skatade mindre blev bestraffade.
Jag har inte heller hittat något om vilka kemikalier hon intar för att klara av att träna så hårt som hon gör. När svenska åkare testar hennes träningsmängder går de in i väggen.

Inlagd: 2016-09-05, 20:36
Skriven av: Intresserad

Intresserad: Jag är konspiratorisk så jag tror norrbaggarnas träningsmängd bara är BS. En del av rökridåerna för att dölja dopingeffekter. Johaug påstod 2011 att hon ökat träningsmängden med 20%. En helt omöjlig siffra för en elitidrottare. Det var snarare resultat av ”förebyggande” arbete ordinerat av Carlsen. Som bieffekt så tränar övriga sig sönder och samman i försök att hänga med så ytterligare en bonus bara det.

Inlagd: 2016-09-05, 20:48
Skriven av: nn

Nu har det Norska laget en fördel som astmamedicinerat sig i många år, för mig är det en gåta att Johaug kunnat lagt på sig muskelmassa då hon haft svårt att få i sig nog mycket mat enligt henne själv då hon var så extremt smal.
Viss astmamedicin ger visst anabol effekt.

Inlagd: 2016-09-05, 21:17
Skriven av: KE

För att prova en annan tanke. Man ska kanske inte förbjuda astmamedicinen som vissa tycker. Det är kanske istället de övriga nationerna som bör anamma den norska modellen. Norrbaggarna är trots allt betydligt friskare än de ständigt krassliga svenska åkarna. Doping eller inte, om alla puffar så blir villkoren lika för alla. Att medicinen använts och testas på elitidrottare kan kanske vara till nytta för alla astmatiker. Eller?

Inlagd: 2016-09-05, 21:48
Skriven av: H. G. Wells

Om det nu ligger till som det verkar vad gäller Salbutamolets prestationshöjande effekter (de som framkommer om man googlar Salbutamol och bodybuilding) så är det kanske inte bara fettförbränning och muskelbyggnad som blir resultatet av användningen. Man kan dessutom träna hårdare. Om det nu är är det som har gjort att vissa åkare har orkat med dessa enorma träningsmängder som hävdats så kommer de åkarna förstås att ha kvar effekterna långt efter ett eventuellt Ventolinförbud. De är ju rippade och muskulösa samtidigt och de egenskaperna försvinner nog inte över natten. Dessutom har de kunnat träna hundratals timmar mer än alla icke-astmamedicinerande. Varje år. Över flera år. Effekten av den ackumulerade träningen måste väl också finnas kvar, även om man slutar överdosera medicinen. Eller?
I så fall måste vi vänta tills den nuvarande generationen elitåkare slutat innan vi kan få se en skidåkning som är opåverkad av överdoserad astmamedicin. Trist i så fall.

Inlagd: 2016-09-05, 21:51
Skriven av: Bore

”Det var ju lite spännade att den person som man fått höra inte använder astmamedicin (Johaug) trots allt brukar astmamedicin trots att hon inte har behov för astmamedicin. E de muligt?”

I blant undres jeg på om det bare bor steinaldermennesker i østerlandet Sverige.

Vi vet ingenting om hva slags medisinering hverken hun eller andre får for luftveislidelser som oppstår i sesongen.
Men en ting vet jeg – at for å behandle en rekke kortvarige luftveislidelser i Norge, så anbefales ofte astmamedisin (,eks. Ventoline). Det jeg selv fått for mange år siden – som medisin mot akutt bronkitt. Google selv!

Nå får vel ikke langrennsløpere dette siden det står på Wadas liste, men alminnelige mennesker får det.

Dere lager faen meg en diskusjon og skaper mistanke – for ingenting. Tør dere se dere selv i speilet. Hvor er den svenske astmadebatten? Får ikke svensker medisin når de er syke?

Begynn å trene i stedet for å surre rundt en hel sesong uten å gå renn.

Inlagd: 2016-09-05, 21:59
Skriven av: Interessert

Efter den senaste nyheten om Johaug (som det tjatats om i spalterna inte ska använda astmamedicin) är det nog bara att konstatera att med största sannolikhet samtliga norska åkare behandlats med astmamedicin. Att Northug (som det också tjatats om inte ska använda astmamedicin) skulle vara enda undantaget tror nog inte många på längre. Det blir konsekvensen av norrmännens agerande att inte från början säga sanningen. Ledarna har ljugit men det kan inte åkarna göra på direkt fråga eftersom det skulle vara katastrofalt för deras varumärke när sanningen ändå förr eller senare kryper fram. Åkarna skyller på ledarna och läkarna och hoppas på att det ska blåsa över.
Stämningen är säkert inte god mellan aktiva och ledare i det norska lägret nu. Förtvivlan lyser i ögonen på Johaug på bilden i länken ovan där hon håller i den obligatoriska vattenflaskan som hon kanske snart förlorar som sponsor.
Positivt är däremot hur den norska allmänheten reagerar på dessa nyheter i norska kommentatorspalter. Det går nu inte längre att snacka bort vad som har skett.

Inlagd: 2016-09-05, 22:28
Skriven av: Tobbe H

Hva har så ”skjedd” Tobbe H?

Er det noen som har blitt tatt for doping – som tilsier at dem skal granske hele norske laget og ledelsen? Nei, det har ikke det. Vi har en sak med Sundby, det er alt. Og for den misforståelsen fikk han to måneders utestengelse, fordi det var en så spesiell sak.

Allikevel vil skilandslaget være åpne så mistroende svensker, finner og andre som ikke leverer skal forsøke å finne ”noe”. Hva er det de tror de skal finne – har du noen forslag?

Og når denne granskningen er ferdig – så er det Sveriges tur å bli gransket? Vi vet jo ikke hvem de er de anonyme feigingene som tar astmamedisin i Sverige. I følge dere her på Skidpepp så er jo de fleste svensker dermed dopet, men det virker ikke å fange noen videre interesse. Man får ”Nord-Korea” vibber av dere.

Inlagd: 2016-09-05, 22:47
Skriven av: Interessert

Ett stort problem i sammanhanget är attityden från Skidnorge. Man agerar som man är Gud fader själv som bestämmer reglerna och gör lite som man vill. Ödmjukhet och självrannsakan lyser helt med sin frånvaro, och det är alltid dom andra som gör eller fattar fel. Det hela började ju med att man skyllde på otydliga regler när man själva ”missade” nivåerna med MJS. Och sen har det fortsatt i samma stil trots att fler och fler tveksamma saker kommit fram och man uppenbart har undanhållit konstigheter från insyn. Man har sig själva att skylla. Om man haft en lite mindre självgod attityd från början hade nog den här astmaaffären aldrig vuxit som den gjort. När stenen nu väl kommit i rullning känns det som att den här saken fått sitt eget liv. Det spelar inte längre någon roll om astmamedicinen är prestationshöjande eller inte. På grund av Skidnorges självrättfärdighet och mörkläggningar kommer alla tävlingsåkare hädanefter att vilja ha astmamedicin, gammal som ung, norrman som australiensare. För vem vill inte gripa efter möjliga, och dessutom lagliga, halmstrån till att bli framgångsrika? Till slut blir dom därför säkert tvungna att förbjuda all astmamedicin inom tävlingsidrotten. Det är förstås synd om dem som inte längre kan konkurrera. Men dom vet ju då iaf vem dom ska klanda.

Tycker media i Norge verkar ta detta på allvar och gräver runt på ett hedervärt sätt. Gott jobbat. I Sverige är det betydligt sämre. Både media och Skidsverige är tysta som mössen. Varför? Sverige som annars brukar vara så snabba till att dopingmisstänka andra länder. Känslan är att man nu anar att detta kan spilla över på gamla hederliga fosterlandet också. Heder åt såna som Kowa som länge vågat sticka ut hakan och framföra obekväma saker. Skidsverige verkar mesta bara vilja vara kompis med den mäktiga grannen i väst, och undvika att dra på sig frågor om den egna verksamheten.

Attitydproblem både från svenskt och norskt håll alltså. Vi som så länge velat vara hela världens goda dopingsamvete. Är vi på väg att komma ut som första klassens hycklare nu?

Inlagd: 2016-09-05, 23:05
Skriven av: Jodola

Klart det langt verre for de svenske løperne og fortelle om sin astmabruk. Hvorfor? Jo viss den er så prestasjonsfremmende som alle svenske bloggere er så grusomt opptatt av, hvorfor sitter man da med resultater som irriterer fansen langt inn i ”granskogen” her.. men gjerne fortsett og sutre!!!

Inlagd: 2016-09-05, 23:34
Skriven av: pelle

Ca 10% av befolkningen i Norden har astma eller symptom på astma. Att norska landslaget skulle bestå av 75% astmatiker är naturligtvis helt orimligt. Det är helt självklart att norrmännen använder astmamediciner för att höja prestationsförmågan och hjälpa lungorna att ta upp mer syre. Och det spelar ingen roll om det är tillåtet eller inte. Det är oetiskt, osportsligt och ett manipulerande med de aktivas hälsa. I allt väsentligt likställt med doping. Syftet är detsamma.
De norska ledarna är pinsamt skenheliga när de försöker vinkla bort frågan som att det är ”förebyggande behandling”. En lika löjlig som tråkig förklaring och inställning till sporten och sina egna aktiva. Norge är som en lillebror, måste ta till tjuvnyp och fusk för att hävda sig mot den stora världen.

Inlagd: 2016-09-05, 23:37
Skriven av: Kallner

Johaug verkar mer än lovligt naiv.

Inlagd: 2016-09-05, 23:39
Skriven av: KGK

Kallner: Är det rimligt att 50% av svenskarna är astmatiker?
http://www.expressen.se/sport/langdskidor/halva-svenska-laget-har-ocksa-dispens/

Inlagd: 2016-09-06, 03:15
Skriven av: Wengtolin

Säg inom ett par veckor har vi nog svaret på hur det varit ställt i Sverige också när det gäller Astmagate. När snöbollen kommit i rullning går det inte att stoppa den.
Ett förbud mot användning av astmamedicin inom längdåkningen är nog ett måste för att rädda sporten. Annars dalar allmänhetens intresse ännu mer och seriösa sponsorer kommer inte att vilja kopplas ihop med sporten.
Vilka sansade föräldrar vill skicka iväg sina fullt friska barn till ett medicinskåp?

Inlagd: 2016-09-06, 07:19
Skriven av: Tobbe H

Det här kan man också fundera på.
http://www.sweski.com/samma-fel-som-sundby-tvingas-laumlgga-av.5904251.html

Inlagd: 2016-09-06, 07:28
Skriven av: H. G. Wells

Det är nog rimligt med 50%. Hur många av Sveriges elitmotionärer har fått diagnosen astma? minst 50% tror jag.

Inlagd: 2016-09-06, 07:36
Skriven av: H. G. Wells

KGK: Vad tycker du Johaug skulle ha sagt för att rädda sitt varumärke? Att låtsas vara naiv är förmodligen rätt strategi. Nu tror inte jag att det kommer att lyckas men det är en annan femma.

Inlagd: 2016-09-06, 07:39
Skriven av: Tobbe H

Konsekvenserna av den norska dopingen kan bli hissnande. Stryk alla norska resultat sedan 2010. Kowa har tre guld från Oslo. Kalla tog guld i DP i Sotji och i Falun. Kalla tog guld på tremilen i Falun. Dvs tre guld i Falun. Kalla vann TdS i år grattis!

Inlagd: 2016-09-06, 07:39
Skriven av: nn

nn: Sakta i backarna nu. Kalla har vad jag vet ännu inte fått frågan om hon använt astmamedicin men jag kan förstås ha missat det. Däremot när det gäller Kowalczyk kan man utgå ifrån att hon inte gjort det för i så fall skulle hon inte agerat som hon gjort utan knipit käft.

Inlagd: 2016-09-06, 08:13
Skriven av: Tobbe H

Tobbe: Sant vi vet inte ännu men jag tror hon är ren. Däremot finns det många i laget som säkert är oroliga. Jag gissar att Kalla och Hellner är rena men tar inte gift på detta. Vi har inte haft något hemligt program vad jag vet.

Inlagd: 2016-09-06, 08:30
Skriven av: nn

Kowalczyk blev helt plötsligt chanslös mot Norskorna från att varit bland de allra bästa, kan det ha ett samband med att hon missade det senaste astmatåget?
Sverige har väl bara en vanlig allmän läkare som inte ger astmamediciner till friska, Norge har en hel stab av läkare, bland annat Carlsen.
Varför Norska skidförbundet undanhållit information som skulle kanske hjälpt vanliga astmatiker att hålla sig friskare kan man dra sina egna slutsatser om.
Trodde Johaug och Weng inte använde astmamediciner men tyvärr.
Kommer säkert att fortsätta sitt vinnande koncept så länge det är tillåtet inom gråzonen, men det är enligt mig solklar doping att ge astmamedicin till åkare utan astmadiagnos.

Inlagd: 2016-09-06, 08:37
Skriven av: KE

Både svensk media och svensk vintersport håller tyst för att inte starta ett stort krig. Svenska längdlandslaget har numera en norsk tränare, den norska tränare har en son som åker för det norska lanslaget. Jag förstår att man ligger lite lågt. De uttalande som man gjort är däremot väldigt tydliga… Svensk media är däremot en helt annan sak. . Det är obekvämt för en svensk journalist att ifrågasätta norsk vintersport, men gör man inte det så har man har helt missuppfattat sin roll som journalist.
Det finns experter och journalister som normalt gärna skriver om vintersport men som nu är knäpptysta,

Inlagd: 2016-09-06, 08:39
Skriven av: Anders 2

Ett indicium att vi inte håller på med konstigheter är att jämföra hur vi har lyckats med nya åkare sedan 2010. Listan på lovande svenska åkare som inget blev är lång. Norge har inte misslyckats mer än med Kristoffersen vad jag vet. Alla andra går som tåget.

Inlagd: 2016-09-06, 09:21
Skriven av: nn

Anders 2 – det är intressant att det bara är TT som står i bylinen på samtliga artiklar om astmamedicin inom längdåkning. Croneman är den enda krönikör/journalist som jag sett skriva nåt.

En annan intressant grej är att det här på Skidpepp i stort sett bara är nya alias (har inte kollat in här på ett bra tag) som skriver i denna tråd. Känner knappt igen en skribent

Inlagd: 2016-09-06, 09:24
Skriven av: Jon

Det är väl så att dom flesta sportjournalister är mer ”krönikörer” så dom har inte riktigt kompetensen att researcha och granska såna här krävande frågor. Plus att dom ofta vill hålla sig väl med landslagen. Men lite självklara frågor till svenska lägret om deras astmamedicinerande borde dom kunna klara av kan man tycka, typ VG-nivå.

Det kan ju hända att mer ambitiösa journalister har satt igång bakom kulisserna, men deras arbete tar ju längre tid. För Uppdrag granskning borde detta passa bra, när dom redan är väl insatta i längdåkningens dopningsituation.

Inlagd: 2016-09-06, 09:25
Skriven av: VO2min

”Kowalczyk blev helt plötsligt chanslös mot Norskorna från att varit bland de allra bästa, kan det ha ett samband med att hon missade det senaste astmatåget?
Sverige har väl bara en vanlig allmän läkare som inte ger astmamediciner till friska, Norge har en hel stab av läkare, bland annat Carlsen.”

Kowalczyk ble ikke helt plutselig sjanseløs. Hennes nedadgående kurve har vært en trend i mange år. Spesielt i fristil ser man med det blotte øye at man ikke kan hevde seg med en slik teknikk. Det gikk før 2010, men nå er hun sjansløs.

Medisinering av svenske skiløpere kjenner du vel ingenting til, den er jo en vel bevoktet statshemmelighet. Hvorfor tror du kronisk ”sjuke” Ollson, Hellner, Halvfarsson og Hellner m.fl. er tause som graven – de ønsker ikke søkelys på seg selv.

I alle år har de svenske, finske o.a. løpere gjemt seg bak Marit Bjørgen. Helt ensom har hun fått ta all skiten for alle langrensløpere som har påvist astma.Og det har vært behagelig for dem, men ingen har stilt spørsmål.

Og så er det ikke kriminelt å ta astmamedisin dersom man har en diagnose. Kowalczyk skulle teste ut dette – og når dette var prøvd uten hell, så ble det tyst i noen år. Men selvsagt må hun gnelle, den samme Kowalczyk som ifølge seg selv stapper i seg en rekke medisiner og tar sterke smertestillende for å vinne renn.

Dene forfølgelsen av de norske løperne er vanvidd – og bygger på påstander om at de medisinerer friske løpere. Den påstanden tilbakevises bastant av ledelsen og leger – så hvorfor skal man høre på spekulasjoner.

Det som er fakta er at løpere som ikke har gjort noe ulovlig urettmessig blir mistenkt av media – uten innsikt og kunnskaper. De vrir og vender på alt til å få det til å høres ut som det de vil høre.
F.eks. Johaug har ikke påvist astma, hun medisineres følgelig ikke for dette heller. Hva hun har fått behandling for er irritasjon i luftveiene – som oppstår en sjelden gang fordi hun går svært mange renn (i motsetning til visse andre) og belaster luftveiene maksimalt. Og det er helt vanlig medisin som folk flest behandles med. Men det er ikke godt nok for dem som ikke takler at hun er så fremgangsrik, de må forklare det med ”noe”.

Inlagd: 2016-09-06, 09:45
Skriven av: Torgny M

Att Johaug inte fått astmadiagnos är för att tjäna som alibi. För att slippa redovisa 100% astmatiker har man pekat på henne och sagt vår bästa har inte astma. Fri tillgång till medicin är en annan sak. De är sluga norrbaggarna.

Inlagd: 2016-09-06, 09:52
Skriven av: nn

Det är alltså inte ett landslags uppgift att kritisera andra lag. Det är inte en längdskidåkares uppgift att kritisera andra längdskidåkare.
Det är WADAS och FIS uppgift att kontrollera och straffa dopingbrott.
Det är medias uppgift att gräva fram fakta och ställa tuffa frågor…..
Undrar om det kliar i fingrarna på Hasse Svens i uppdrag granskning….
Svenska sportjournalister ska vi nog inte hoppas på.

Inlagd: 2016-09-06, 09:55
Skriven av: Anders 2

TobbeH, Johaug ska nog hålla sig till skidåkningen och inte uttala sig om annat som hon inte begriper sig på. Att skydda varumärket med märkliga uttalande är ingen bra ide’.

Inlagd: 2016-09-06, 11:12
Skriven av: KGK

Så här skrev Ludvig Holmberg tidigare på Expressen.

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/ludvig-holmberg/ludvig-holmberg-nu-kommer-allt-spara-ur/

Därefter knäpptyst från det hållet.

Inlagd: 2016-09-06, 11:42
Skriven av: Anders 2

Ludvig Hollberg skriver.
”Själva medicinen i sig är alltså ingenting att uppröras över. Att stämpla Johnsrud Sundby som fuskare är bara okunnigt.” Att någon har tagit tio gånger det som är maxdosen i minst en månad är alltså ingenting att uppröras över.

Ludvig Holmberg menar att diskussion om astmamedicin är ”hjärndöd” och ”ren idioti”
WADA FIS centralt och FIS egen astmaläkare är alltså hjärndöda idioter.

Inlagd: 2016-09-06, 11:53
Skriven av: Anders 2

Anders 2… Det Ludvig Holmberg sier handler dette om behandling av luftveiskomplikasjoner i henhold til ekspertens råd med lovlige og ikke- prestasjonsfremmende preparater. (godkjent av WADA) Alle nasjoners legeteam gjør det samme, med sine løpere, det er deres forbanna PLIKT… hva ellers skal de brukes til.
Denne behandlingsmetode har det vært full åpenhet om siden 1991, da Kjell Eystein Røkke var landslagslege.. Tviler på att det har gått hus forbi svenskene, det vet nok hr. Holmberg..

Inlagd: 2016-09-06, 13:26
Skriven av: pelle

Den där artikeln skrev ju Ludvig Holmberg precis efter Sundbys gråtfest till presskonferens. Men det var ju långt innan allt annat uppdagades. Sen har han ju varit och skrivit om OS i Rio, och därefter på semester. Vi får väl se om han vaknar till nu.

Pelle,

”det vært full åpenhet”
Du, det enda som har varit ”fullt” här är Petter Northug när han körde sin Audi och du själv när du körde din taxibil genom Verdalsöra och drack ”tröndersk karsk” samtidigt.

Inlagd: 2016-09-06, 14:28
Skriven av: Vento Linsson

http://www.dagbladet.no/sport/i-sommer-har-treninga-blitt-styrt-mer-av-sinnet-enn-av-pulsklokka/62165552
– Og – hvordan er formen, den fysiske?
– He he. Du, den er faktisk skummelt god …

Inlagd: 2016-09-06, 14:32
Skriven av: pelle

Ludvig Holmberg hade inte skrivit samma sak om han skrivit idag, Norska journalister, norska astmaläkare och t.o.m. norska skidförbundet erkänner att det finns frågetecken som måste rätas ut.

https://www.nrk.no/sport/oppretter-tilsynssak-etter-omstridt-astmaforskning-pa-norske-landslagslopere-1.1312240071

Inlagd: 2016-09-06, 14:34
Skriven av: Anders 2

I Tour de France brukar dom kasta urin på cyklister som åkt fast för doping. Vi får se hur finska publiken i Lahti reagerar när Sundby åker förbi i vinter…

Inlagd: 2016-09-06, 14:36
Skriven av: Vento Linsson

Den enda öppenhet jag sett till är Norges Skiforbunds öppna förakt för gällande regelverk och etiska råd.
Systemisk behandling med beta-2-agonister är helt förbjuden. WADAs undantag gäller endast lokal behandling av astmatiker med normal dos via inhalator. När stora mängder inhaleras via nebulisator, kommer signifikanta mängder av läkemedlet ut i systemkretsloppet. DET har varit känt sedan 1991.

Inlagd: 2016-09-06, 14:39
Skriven av: Slakmota

Under sommer-OL, 2008 var det 985 utøvere som oppga at de benyttet astmamedisin foran lekene i Beijing. Det hadde blitt mye unødvendig papirarbeid vedrørende et ikke prestasjonsfremmende medikament, og et trykt medikament uten bivirkninger, gitt… ;)

Inlagd: 2016-09-06, 14:53
Skriven av: pelle

Försök få ihop detta:

”Vidar Løfshus forsikrer nå om at landslaget ikke behandler friske utøvere med astmamedisin”

Med detta:

”I forskingsrapporten blir det beskrevet hvordan 20 landslagsutøvere i langrenn og to fra landslaget i skiskyting var med på testen i 2011. Samtlige utøvere ble gitt astmamedisin.

– Jeg ga både salbutamol og atrovent på forstøver til utøverne, erkjenner NIHs forskningsleder Trine Stensrud overfor NRK.”

LÖGNARE!

Inlagd: 2016-09-06, 14:55
Skriven av: Vento Linsson

Omdömmet är lite svagt hos vissa.
http://www.langd.se/?id=5115887

Inlagd: 2016-09-06, 15:00
Skriven av: KE

Anders 2, jag håller med om att det inte i onödan ska kastas anklagelser mellan individer eller landslag, utan att oberoende organ ska granska. Men om det inte fungerar, om organen inte är oberoende eller inget händer? Att Norge givit även friska astmamedicin har det väl viskats om sedan början av 90-talet. Jag tycker det är konstigt då att inte frustrationen pyser över. Men hos oss verkar alla böja sig för den officiella linjen, och det kan jag uppfatta som både sympatiskt och oroande. Är svensk skidsport rentav en sovjetstat där individen inte vågar säga vad den tycker av rädsla för kollektivet? Steget därifrån till att, om omgivningen sysslar med tveksamma metoder, själv börja med sånt hellre än att vara visselblåsare känns inte särskilt långt. Med detta i åtanke känns det skönt med obekväma personer som Kowa . De blir ovänner med alla, men man vet iaf var man har dom.

Borde vi vara mer självkritisk inom svensk skidsport? Vi är väl ändå den nation som matchat Norge bäst på mästerskap under de senaste åren? Och ärligt talat så har såväl Kalla, Olsson, och Heller haft remarkabla formtoppar till mästerskap. Jag menar inte att de varit dopade, men om dom varit finnar eller ryssar hade vi förmodligen grymtat om doping. Det farligaste i sammanhanget tror jag är en attityd där man tycker den egna gruppen har så god moral att självkritik blir överflödig. Då gör man skillnad på folk, ngt vissa skulle benämna som rasism.

Vad jag skulle önska nu är att svenska skidastmatiker kom ut och berättade om hur de tänker nu om sin egen situation och att svenska skidförbundet klargör för alla rutiner gällande medicinering. Borde inte vi här på forat också trycka hårdare på såna grejer istället för att bara kasta skit på Norge? Vi här kan knappast påverka det norska systemet, men kanske det egna. På samma sätt är det lönlöst för er norrmän här att söka omvända svenskar, bättre då att söka få era landsmän att inte tappa tron på norsk skidåkning. För om så sker är det nog i paritet med om en religiös tappar tron på sin Gud.

Inlagd: 2016-09-06, 15:26
Skriven av: Jodola

Delikat soppa Norge har hamnat i. Nu gäller det att njuta av underhållningen för detta är bara början på härvan. Och gällande Pettersson och Holmberg på Expressen har dom båda haft sina tungor så långt upp i arslet på norrmännen att man vill spy. Men Petterssons tysthet är både talande och förkastlig…
Nej, det får bli skeleton på tv i vinter!

Inlagd: 2016-09-06, 15:43
Skriven av: Ron Wood

Jodola: Men Hellner brukar inte ha remarkabla formtoppar till mästerskap jämfört med vad han brukar prestera på dom mästerskap han tagit individuella medaljer har han likvärdiga resultat innan mästerskapen i WC exempel 2010 när han vann OS guld hade han 5 topp 3 i WC innan 2011 hade han två segrar och en andra plats in VM även Kalla dom gånger hon åkt bra på mästerskap har presterat likvärdigt innan VM dom gånger hon vunnit Guld har hon vunnit i WC innan

Inlagd: 2016-09-06, 16:11
Skriven av: jossa

””Vidar Løfshus forsikrer nå om at landslaget ikke behandler friske utøvere med astmamedisin”

Med detta:

”I forskingsrapporten blir det beskrevet hvordan 20 landslagsutøvere i langrenn og to fra landslaget i skiskyting var med på testen i 2011. Samtlige utøvere ble gitt astmamedisin.

– Jeg ga både salbutamol og atrovent på forstøver til utøverne, erkjenner NIHs forskningsleder Trine Stensrud overfor NRK.”

LÖGNARE!”

– Herremingud!

Om man ikke evner å skille mellom medisinsk forskning i forskningsmiljø m/tester – og trening/konkuranse – så er grunnlaget for en debatt ikke til stede.

Inlagd: 2016-09-06, 16:31
Skriven av: Torgny M

Det här spektaklet är skapat av Norge, bara av Norge, ingen annan. Det är Norge som får reda ut det här på egen hand. Om någon i det svenska laget överhuvudtaget skall uttala sig så bör det nog vara ledare och/eller läkare som berättar hur de behandlar svenska lagets astmatiker.

Inlagd: 2016-09-06, 16:33
Skriven av: H. G. Wells

”Om man ikke evner å skille mellom medisinsk forskning i forskningsmiljø m/tester – og trening/konkuranse – så er grunnlaget for en debatt ikke til stede.”

Idiot. Antingen medicinerar man friska landslagsåkare eller inte. Det finns inget mellanting.

När Löfshus fick frågan om NSF medicinerar friska åkare så sa han först ja. Sen sa han nej. Men han sa INGENTING om att det förekommit ICKE GODKÄNDA studier på 20 friska LANDSLAGSÅKARE som getts Salbutamol med nebulisator!

Inlagd: 2016-09-06, 16:41
Skriven av: Vento Linsson

Konkurrera på lika villkor är tydligen med medicin. Om kroppen säger nej så ge mera medicin. Definition på frisk i Norge är att kroppen aldrig säger nej. https://www.nrk.no/sport/bruker-astmamedisin-under-konkurranser—har-ikke-astma-1.13122785

Inlagd: 2016-09-06, 16:45
Skriven av: nn

Precis, det är ju det som professor Stein A Evensen säger: Att luftrören drar ihop sig under hård påfrestning i kall temperatur är ju en skyddsåtgärd som kroppen gör för att skydda organen. Det är inte astma.

Inlagd: 2016-09-06, 17:02
Skriven av: Vento Linsson

Vento Linsson: Jag undrar vad som kommer att kastas på Saarinen och Kowalczyk när tävlingarna går i Norge. Förhoppningsvis bara mindre uppmuntrande ord.

Inlagd: 2016-09-06, 17:04
Skriven av: H. G. Wells

HG Wells, ingenting kommer att kastas. 95% av norrmännen är ju precis lika upprörda som vi. Det är några ynka få halvrasistiska, ultranationalister som fortsätter försvara sina dopingdömda åkare på olika nätforum. Det är samma nötter som är här och skriver, som skriver på VGD, dvs Ultima & Co. Dom blandar snack om att muslimer tar över Sverige med total förnekelse över norsk skidsports dopingproblem.

Men i övrigt så är ju den överlägset stora norska massan i djup chock över den här skiten, och man förstår ju att de flesta norrmän skäms. precis som vi kommer att skämmas om liknande saker kommer fram i Sverige.

Inlagd: 2016-09-06, 17:10
Skriven av: Vento Linsson

Johaug har ju tagit astma medicin också fast hon inte har astma, skyller på luftvägsbehandling, jo tjena!

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23472166.ab

Inlagd: 2016-09-06, 17:15
Skriven av: Andreas P

Är de förklaringen till att Norska topp åkarna är så sällan sjuka? tänker på en del finska o svenska åkare är ju rätt ofta sjuka…

så då har astma medicin effekt på åkare som inte har astma… kanske just dom åkarna får en extra effekt av de när dom får känningar medans dom med riktig astma inte får lika stor effekt av de när dom har problem ?

och var de inte Norge som sa att astma medicin inte har effekt på dom som inte har astma?

Inlagd: 2016-09-06, 17:50
Skriven av: jossa

Vento Linsson: 95% av alla som skriver i norska tidningarnas kommentarsfällt är sannerligen upprörda. Om det gäller för den stora massan som inte skriver på tidningarnas kommentarsfällt är en annan sak.
Den norska cykelledaren Einar Oliver Landa menar att ”Martin Johnsrud Sundby har tagits in i värmen i landslaget. Han tränar för fullt och har förbundets fulla stöd för vidare satsning. Dom flesta i Norge tycker synd om honom som gjorde ett fel och använde för mycket astmamedicin då landslagets läkare trodde det var tillåtet.”

Men du har kanske rätt, jag har ingen koll alls på vad norrmännen tycker.

Inlagd: 2016-09-06, 18:48
Skriven av: H. G. Wells

Wengtolin: Lika allvarligt att svenskarna boffar astmamedicin om de är friska. Men nu är det ju MJS och Norge som tråden handlar om.
Till svenskarnas försvar kan möjligen sägas att det svenska vinterklimatet är lite kallare och torrare och troligen mer påfrestande på luftvägarna än förhållandena i Norge. Men den betydelsen är nog ganska marginell.

Inlagd: 2016-09-06, 20:03
Skriven av: Kallner

Slakmota:

”Systemisk behandling med beta-2-agonister är helt förbjuden.”

Källa på det?

”När stora mängder inhaleras via nebulisator, kommer signifikanta mängder av läkemedlet ut i systemkretsloppet.”

Självklart. Och det är okay så länge man håller sig under gränsvärdena.

http://list.wada-ama.org/list/s3-beta-2-agonists/

Inlagd: 2016-09-06, 20:07
Skriven av: Swe Tor

”Självklart. Och det är okay så länge man håller sig under gränsvärdena.”

Baserat på Kai Carlsens forskning som visar att Ventolin absolut inte har någon som helst prestationshöjande effekt.

Men om det nu är så, att Kai är en skithög som fuskar med forskning och genomför forskning med kraftiga mediciner på friska människor som han inte har fått godkänt för av etiska kommitén, ja då kanske saker och ting kommer ändras framöver.

Salbutamol är anabolt i tablettform. Det är bevisat tusen gånger. Och det är strikt förbjudet att ta det ämnet i tablettform. Om man inhalerar monsterdoser salbutamol, som Sundby har gjort så kanske det också är anabolt? Varför skulle det inte vara det? I små doser är det väl den anabola effekten försumbar, men med 15000 mikrogram i en nebulisator?

Om nu inte astmamedicin är prestationsfrämjande, varför agerar då Alberto Salazar så här med sina adepter:

”After I got the medication, he explained to me that this is going to be great for you, so many athletes once they got on this, did so much better than they’d ever done before. And he described the ways that could happen: there’s a glucocorticosteroid in [Advair], and there’s a possibility that some of that could get systemically into your body and give you an advantage, and you can legally take it because you have asthma … He encouraged me to push to be on the highest dose of it year round, which was something different than what the doctor had said.”

https://www.propublica.org/article/elite-runner-had-qualms-alberto-salazar-asthma-drug-performance

Inlagd: 2016-09-06, 20:46
Skriven av: Vento Linsson

Swe Tor:
Din WADA-länk, som utesluter intravenös eller per oral administration.

Inlagd: 2016-09-06, 21:03
Skriven av: Slakmota

http://www.adressa.no/100Sport/langrenn/article816931.snd
Når utredningen er over – blir den ”som ler sist, ler best” ..

Inlagd: 2016-09-06, 21:45
Skriven av: pelle

Pelle: Du kan skratta redan nu. Vi vet att Norges oberoende utredning av sig själv inte kommer att ge nånting. Men du skrattar för tidigt. Norge och Sundby kommer att betraktas som fuskare av övriga världen oavsett vad utredningen visar. Det som istället kan att rädda Norge är att övriga nationer lär sig av Norge hur man ”behandlar problem med luftrören”.

Jag kan ge dig rätt på åtminstone en punkt. Det verkar som vi svenskar frossar i eländet, gör vi det så har vi nog inte tänkt tillräckligt långt.

Inlagd: 2016-09-07, 08:56
Skriven av: Anders 2

Man baxnar när man läser sånt här.
– Astmasaken er nå en sak som ligger der og gnager. Vi kan ikke gjøre annet enn å være åpen og ærlig. Og så har vi fokus på det sportslige på samlingene, sier Hetland.

Om det är något som Norge inte varit så är det ”åpen og ærlig”

Inlagd: 2016-09-07, 09:18
Skriven av: Anders 2

”Du kan skratta redan nu. Vi vet att Norges oberoende utredning av sig själv inte kommer att ge nånting. Men du skrattar för tidigt. Norge och Sundby kommer att betraktas som fuskare av övriga världen oavsett vad utredningen visar. Det som istället kan att rädda Norge är att övriga nationer lär sig av Norge hur man ”behandlar problem med luftrören”.”

Åh nei du, så enkelt får dere ikke det.
Granskningen av rutiner skal ledes av uavhengige. Det er ønsket svensker til å lede dette, så dere ikke får dette å skylde på.

Ellers er du litt sent ute. Etter at Norge overtok langrennshegemoniet fra Sverige i -91 har dopbeskyldningene mot Norge haglet fra ”sura bror”.
Og dette har fortsatt gjennom alle år med nye generasjoner til i dag. Så ingenting vil endre seg.

Om Sverige ikke behandler besvær med luftrør, så er det kanske årsaken til at dem er ”sjuke” hele tiden. Jeg tror imidlertid det er noe annet..

Inlagd: 2016-09-07, 09:21
Skriven av: Torgny M

Om det är något som Norge inte varit så är det ”åpen og ærlig”

– I motsetning til Sverige og Finland mener du – der hemmelighetskremmeriet er totalt. Og Sveits og Frankrike og Russland og..

Mange har spurt tidligere – hvem i ”åpne” Sverige er diagnostisert med astma?
Hvilke rutiner har de for medisinering av sykdommer, spesielt ulike former for luftveisinfeksjoner.
Johan Olsson f.eks. har jo problemer med luftveiene hele året – unntatt i mesterskap. Hvordan har dette seg – tar han ingen medisiner overhodet?

Inlagd: 2016-09-07, 09:40
Skriven av: Torgny M

Ni har rätt i att inget kommer ut av detta. Det enda brottet mot reglerna är Sundbys överdosering och där kommer man lova bättring. Men det intressanta är den inblick vi fått i Norges medicinerande mot allt. Det visar på en syn i likhet med dopländer att allt kan botas med kemikalier. Jag upplever att även norska folket har blivit less på den synen.

Inlagd: 2016-09-07, 09:56
Skriven av: nn

Anders 2… Det er nå 26 år siden landslagslege Kjell Eystein Røkke pratet åpent ut om behandling av problemer med luftrør, for utøvere som driver med utholdenhetsidrett i kaldt klima… Påfallende i så fall, viss det er slik at det svenske legeteam står på stede hvil etter så mange år. Det må være på plass og stille frågan, når løpere som eks. Hellner og Olsson er totalt fraværende igjennom en hel sesong..
Den lille langrennsnasjon Sveits og Cologna, de har det klart de….

Inlagd: 2016-09-07, 10:31
Skriven av: pelle

Pelle, du kan förslagsvis välja att vara öppen med vilka diagnoser du har. Däremot kan jag naturligtvis inte kräva det av dig – eller dina läkare, som har tystnadsplikt.

Inlagd: 2016-09-07, 10:44
Skriven av: Slakmota

Synd att Norge inte var öppna och ärliga innan avslöjandet kom.Tyder på att allt man håller på med inte tål ljuset.

Inlagd: 2016-09-07, 10:47
Skriven av: KGK

Oberoende utredning?
Det går inte att sätta dit någon som befinner sig i en gråzon. Om FIS lokalt kan frikänna MJS trots att FIS centralt vill stänga av MJS i två år så kan nog en ”oberoende” utredning fria Norge helt och hållet.
Inget händer alltså. Det är bara personer med tankeförmågan deformerad av norsk nationalism som tror att en sk. oberoende utredning kommer att fria norsk vintersport från dopingmisstankar.

Så här tycker man utanför den norska nationalistiska ankdammen

”So finally it’s out. Johaug admits to being completely healthy AND taking anti-asthma drugs. And she’s not the only one on the team doing that. The drug was passed around the national teem like candy. Johaug says she sees nothing wrong with it and intends to continue using the medication. It is truly outrageous. If the old, tired argument ”it won’t help healthy athletes” were true – why take the damn drug in the first place?”

Inlagd: 2016-09-07, 10:53
Skriven av: Anders 2

Det spelar alltså ingen roll om Norge är skylldig eller oskyldig, det har gått för långt, ingen kommer att lita på den ”oberoende” utredningen.

Inlagd: 2016-09-07, 10:57
Skriven av: Anders 2

Skidåkning som sport dog lite till efter denna skandal. Bäst kemikalier under skidorna och i åkarna är det som gäller för framgång. Det pengastinna Norge kommer snart vara ensam till start.

Inlagd: 2016-09-07, 11:45
Skriven av: nn

Lite från Finland hur dom ser på Norge de här är nog en vanlig bild..

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/07/pekka-vahasoyrinki-i-oppet-brev-till-norge-som-tur-ar-har-ocksa-ni-nu-akt-fast

Inlagd: 2016-09-07, 12:14
Skriven av: jossa

Spot on!
http://www.vg.no/sport/langrenn/arrogansen-forverrer-astma-krisen/a/23786547/

Inlagd: 2016-09-07, 13:06
Skriven av: Ron Wood

Det är inte fusk om man inte bryter mot reglerna. Man behöver inte dispens för att använda Salbutamol. Det är trots allt WADA som bestämmer vad som är okej och inte okej. Det får man faktiskt acceptera. Allt annat är godtyckligt. Annars kan man lika gärna hävda att koffein, smärtstillande och kosttillskott är doping och skrika fuskare åt alla idrottare som använder sig av dessa produkter.

Inlagd: 2016-09-07, 13:30
Skriven av: Gandalf Gråzon

Helt rätt Gandalf, min flickvän tycker jag befinner mig i en gråson med mina blå små piller. Men är det bara lagligt gör jag vad som krävs för att prestera.

Inlagd: 2016-09-07, 13:39
Skriven av: Ron Wood

hur kommer men åt astma medicinen som frisk? koffein o smärtlindandre en del är ju lätt komma åt dom som är lagliga o finns i butiker… måste men nu ha en bra doktor för att kunna komma åt astma medicinen som frisk ?

Inlagd: 2016-09-07, 13:45
Skriven av: jossa

”Det är inte fusk om man inte bryter mot reglerna.”

Och vad gjorde Sundby då menar du?

Sen skulle ju inte Antidoping Norge, FIS-läkare och andra reagera så starkt, om detta inte var något väldigt problematiskt rent etiskt.

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/fis-lege-om-astmamedisin-til-friske-norske-langrennsloepere-meget-uheldig/a/23775404/

Inlagd: 2016-09-07, 14:13
Skriven av: Vento Linsson

jossa: Är du med i norska laget så serveras det till frukost varje dag. Dessutom till lunch och middag om du råkat missa.

Inlagd: 2016-09-07, 14:19
Skriven av: nn

Dessutom tror jag att det går att valla skidor med Salbutamol för det verkar fungera till allt.

Inlagd: 2016-09-07, 15:18
Skriven av: nn

nn….Undertegnende er meget overbevist og ”ultrasikker” i en sak….Salbutamol holder ikke som valla for de meget saktegående og trege svenskene under skia. Det må nok sterkere saker til, viss de skal henge med hurtigtogene Sundby og Johaug, under vc-sesongen, gitt ..;)

Inlagd: 2016-09-07, 16:47
Skriven av: pelle

”Det må nok sterkere saker til”

Lite ”tröndersk karsk” kanske? Eller vad säger du herr Varslot?

Inlagd: 2016-09-07, 19:49
Skriven av: Vento Linsson

Jag kommer ihåg en sak från TV som har satt sig fast.Det var i Sotji.Johaug hade kommit upp från en brant backe en bit efter.Men hon flåsade som en blåsbälg.Har följt henne under hela seniorkarriären och aldrig hört det från henne.Jag tänkte direkt när jag hörde flåsljudet att det fanns lite hopp för oss svenskar i loppet.Efter allt som kommit fram kan jag inte låta bli att undra.Undvek man mediciner på grund av att det var OS och man vet att alla prover kommer att sparas för framtiden.Var det inte bara en Smöremiss bakom de norska resultaten
En annan sak.Ni är många nu som tycker att norskor och norrmän håller sig mycket friskare en svenskar .Varje gång man tagit upp saken tidigare har det varit kommentarer som att svenskarna inte är oftare sjukare och att det absolut inte fanns några ”norska mediciner”.Man öppnade sedan en speciell dopingtråd för oss som trodde att något var konstigt när norrmännen kunde träna hur mycket som helst utan att bli sjuka medan svenskarna som försökte matcha det har varit sjuka mer eller mindre hela säsonger.Nu däremot är det full fart bland vissa av er på den här nya dopingtråden.

Inlagd: 2016-09-07, 20:31
Skriven av: KarlP

Ventolin… Jag er 110% sikker att ingen treg og middelmådig svensk langrennsløper blant gutta, er i nærheten av 4 GULL, med karsk i blodet, gitt , men på en 30 plass i vc-totalen, er kanskje innen rekkevidde.. ;)

Inlagd: 2016-09-07, 20:38
Skriven av: pelle

Det kommer mer och mer..
Enligt norska Aftenposten lånar friska norska åkare i t.ex. Skandinaviska Cupen astmamedicin av de astmasjuka som har fått astmamedicin utskrivet.

Inlagd: 2016-09-07, 20:44
Skriven av: Tobbe H

KarlP… Hvordan gikk det på 3-mila for damene under OL i Sotsji?

Inlagd: 2016-09-07, 20:45
Skriven av: pelle

nn: Håller med om att skidåkningen dog efter det här osedvanligt amatörmässiga uppträdandet av norska ledare, läkare och tävlande – men inte lite till utan nästan helt. Nu rycker det bara lite, lite grann i norska, vänstra lilltån.

Inlagd: 2016-09-07, 20:49
Skriven av: Intresserad

Pelle kommer inte ihåg jag har nog förträngt det:)
Däremot så njuter jag fortfarande av minnet av Kalla när hon tar finskan och tyskan på upploppet i stafetten

Inlagd: 2016-09-07, 20:49
Skriven av: KarlP

Det är inte bara Mannen som håller på att kollapsa. Så ilskna som de norska trollen är kommer Trollväggen med stor sannolikhet att rämna innan det är vallat till säsongens första tävling. Det finns en enda orsak till den norska trollilskan och det är att man är skyldig. I annat fall skulle man uppföra sig som folk.

Inlagd: 2016-09-07, 20:52
Skriven av: Intresserad

Interesserad… I år skal vel din lille Stina vinne vc-totalen med – marginal … ;)

Inlagd: 2016-09-07, 20:57
Skriven av: pelle

Norge har envist hävdat att astmamedicin inte har någon prestationshöjande verkan på icke astmatiker. Man har inte dolt att väldokumenterade astmatiker som Björgen och Sundby använder astmamedicin.

Men varför har man inte berättat att samtliga norska vinteridrottare räknas som astmatiker?

Varför har man inte tidigare berättat att åkare utan diagnosen astma har medicinerats med astmamedicin?

Varför har man inte berättat att även Johaug puffar medicin från en nebulizer när man vet att hon framhålls som en åkare som åker fort utan medicin?

Varför väljer man att berätta om den omfattande astmamedicineringen först nu när de fått klart för sig att ”puffandet” inte går att dölja i den kommande utredningen?

Inlagd: 2016-09-07, 21:11
Skriven av: H. G. Wells

Vento Linsson: ”Och vad gjorde Sundby då menar du?”

Sundby är den enda som bevisligen har brutit mot reglerna.

”Sen skulle ju inte Antidoping Norge, FIS-läkare och andra reagera så starkt, om detta inte var något väldigt problematiskt rent etiskt.”

Självklart är det oetiskt om en läkare ger receptbelagda mediciner till friska idrottsutövare. Men notera att varken FIS eller Antidoping Norge menar att Johaug, Brandsdal, Krogh m.fl. har brutit mot antidopingreglerna och riskerar avstängning. Man vet att så inte är fallet. Deras resultat är fullt legitima.

Inlagd: 2016-09-07, 21:29
Skriven av: Gandalf Gråzon

Det finns Ingen orsak till nationalistiska frispel.
Mina frågor är ganska neutrala och kan besvaras på ett sakligt sätt.

Inlagd: 2016-09-07, 21:32
Skriven av: H. G. Wells

H.G Wells;

Du burde ikke tro på alt du leser i spalter som dette. Det er ingen grunner til å tro at andelen astmasyke i Norge og evt. syke som medisineres er høyere i Norge enn i andre land som f.eks. Sverige, Finland, Sveits, Russland osv.

Det er bare skiløpere og ledere i Norge som må stå skolerett og forklare hva som er deres rutiner – uten at de har blitt tatt i noe ulovlig eller galt etter utallige kontroller og tester.

Se dere selv i speilet – vi vet ingenting om hva svensker eller andre nasjoner driver med, alt er hemmelig. Dvs. vi vet at andelen med astma er svært høy – hvorfor vil du ikke utrede dine egne?

Inlagd: 2016-09-07, 21:38
Skriven av: Interessert

H.G. Wells…. Et eksplisitt spørsmål…. Hvor mange av de svenske løperne har informert om ”puffing” av astmamedisin? Eller gjelder dette kun de norske løpere? Og meg bekjent har ikke WADA noen innvendinger mot behandling av luftveisplager….. I så fall er det kun en good will, fra eks. Johaug sin side, att hun opplyser sin personlige medisinbruk…

Inlagd: 2016-09-07, 21:39
Skriven av: pelle

Svaret är alltså – enligt norrbaggarna – att mina frågorna inte ska besvaras av Norge utan av andra länder. Jaså, jaha, skit samma, jag ger upp för ikväll

Inlagd: 2016-09-07, 21:48
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells:
Dine spørsmål er jo helt på viddene, F.eks.

”Men varför har man inte berättat att samtliga norska vinteridrottare räknas som astmatiker?”
– Hvorfor skal man forklare noe som ikke stemmer i det hele tatt.

”Varför har man inte tidigare berättat att åkare utan diagnosen astma har medicinerats med astmamedicin?”
– Er dette et generelt spørsmål til alle verdens idrettsutøvere som ikke har blitt tatt for doping eller regelbrudd – at de har plikt (unntatt svensker formoder jeg) å melde til deg og Sverige hva hver enkelt inntar av medisiner i forbindelse med sykdom?

Vannvidd.

Inlagd: 2016-09-07, 21:59
Skriven av: Interessert

Intressert>>

Och andra, detta är väl inte en fråga för gräl mellan Norge och Sverige, utan mellan dem som följer WADA och eventuellt inte gör det?

Och JA, i Sverige skall man om man följer reglerna meddela t ex Salbutamol, detta säger RF:
”Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på nationell/hög tävlingsnivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

Retroaktiv dispens för övriga idrottsutövare

Astmamediciner (Beta-2-stimulerare)
Kortison (glukokortikoider)
Säsongsbunden allergi”

Följande uppfattar jag som bakgrunden (Läkemedelsboken, oberoende information):

”Klenbuterol, som är en beta-2-stimulerare liknande salbutamol, har anabol effekt på kalv men inte på gris. Det är fortfarande oklart om ämnet har anabol effekt på människa. Klenbuterol finns som astmamedicin för människa i många europeiska länder och som astmamedicin för djur i Sverige.”

”Alla beta-2-agonister (= astmaläkemedel) är i princip dopingklassade om de tas som injektion eller intas som tablett. Däremot är bara 2 substanser förbjudna i inhalationsform: terbutalin och indakaterol. Eftersom denna läkemedelsgrupp är mycket vanlig krävs dispens för inhalationsläkemedlen terbutalin och indakaterol medan formoterol, salbutamol och salmeterol i inhalationsform är tillåtna. Skulle urinkoncentrationer av formoterol och salbutamol överskrida vissa gränsvärden, 40 ng/ml för formoterol och 1 000 ng/ml för salbutamol, måste idrottaren kunna visa att han/hon når dessa höga värden vid inhalation. Om inte fälls vederbörande för doping då preparaten i så fall sannolikt inte har inhalerats.”

”Eftersom flera läkemedel finns med på den förbjudna listan finns det risk för att en idrottsman kan fällas för doping, även om han inte intagit läkemedlet i avsikt att dopa sig. Inom idrotten tillämpas s k Strict Liability, dvs idrottsmannen är ansvarig för vad som påträffas i hans urin, oavsett hur det kommer sig att substansen kommit dit.”

Man skall alltså själv kunna bevisa att att det
inte är doping om man överskrider värdena, och man kan inte skylla på läkaren, ledaren eller annan i Sverige.

Om det finns Svenskar som felar skall dom få ta sitt ansvar för det, förstås, men jag vet inte att dom skulle haft för höga värden vid provtagning.

Att behandla med medicin utan korrekt indikation är förstås även ett ansvar för den som ordinerar, eller möjliggör det.

Inlagd: 2016-09-07, 23:06
Skriven av: Björn

Att man inte vet exakt vilka effekter t ex salbutamol har på människa följer logiskt samma princip som gjorde det svårt att veta hur effektivt anabola steroider var.

Man kunde ju inte utföra etiskt försvarbara studier på friska försökspersoner eftersom de doser som de dopingmissbrukande idrottarna tog var så vansinnigt mycket högre än rekommenderade terapeutiska doser. Och man befarade med rätta allvarliga biverkningar, och medicinska risker med dessa doser. Samma situation gäller nu för ett eventuellt bevis att salbutamol skulle vara effektiv doping. T ex möjliga hjärtbesvär kan ju vara potentiellt livshotande biverkningar av denna typ av preparat.

Dopingreglerna är till för att skydda idrottarna lika mycket som för att ge sportslig rättvisa.

Inlagd: 2016-09-07, 23:19
Skriven av: Björn

Björn;

Jeg vet ikke helt hva du vil frem til. Her er mye klipp og lim jeg har lest tidligere.
Om det er noe som fremdeles er usagt om dommen til Sundby – så er faktisk domsavsigelsen riktig utgangspunkt.
Om det hadde vært sånn at det var et klokkeklart tilfelle av doping, så hadde han fått en straff på 2 år. Men det gjorde han altså ikke. I domsavsigelsen er dette omtalt, jeg ser ingen grunn til å spekulere ut over den.

Når det gjelder virkningen av astmamedisin, så hører jeg på anerkjente leger og eksperter.

Tror ikke jeg orker mer av denne Sundby-saken på en stund, nå.

Inlagd: 2016-09-07, 23:39
Skriven av: Interessert

Det är inte brukligt med långa avstängningar när det gäller astmamedicin. Två till fyra månader är normalt. Eftersom Sundby inte hade gjort en enstaka överdosering utan utan missbrukat medicinen i minst en månad så tyckte WADA och FIS centralt att det var läge att stänga av Sundby i två år.

Konstigt förresten att man lätt MJS stå där med skammen ensam. Lagets friska åkare kunde hjälp MJS genom att berätta om sin egen medicinering. Men det var knäpptyst från lagets friska åkare. Anonyma vittnen berättar att de erbjudits astmamedicin fast de är friska. Northug säger att MJS har hängts ut och att det är många som använder astmamedicin.. Fortfarande knäpptyst från lagets friska åkare. Först när norska skidförbundet informerar landslaget om vad som går att dölja och vad som måste avslöjas i den kommande granskningen, väljer lagets friska åkare att berätta… Tystnaden är antagligen stallorder. Kanske även det inskrivet i kontraktet, tala inte om din eller andras medicinering utan ledarnas tillåtelse. Vem vet? Det är som att dra en katt bakläges att få korrekt information från norska laget.

Inlagd: 2016-09-08, 09:41
Skriven av: Anders 2

Om astmamedicin till friska åkare är normal behandlig, och etiskt/moraliskt korrekt. Varför har ingen då berättat om behandligen tidigare?

Varför uppträder norrmännen som de har något att dölja om de inte har något att dölja?

Inlagd: 2016-09-08, 10:22
Skriven av: Anders 2

Björn, har du tillgång till hela den famösa studien från höghöjdslägret i Val Senales 2011, där 20 norska längdlöpare och 2 skidskyttar testades med bl a Salbutamol i nebulisator under tre dagar? Noterade att Olympiatoppens chefsläkare gjorde ett tappert försök i går att distansera sig från testerna, även om han var på plats.
Doserna framgår inte uttryckligen av abstract, men Norska Skidförbundet har ju bevisligen haft en annan uppfattning om vad som är tillåtet än WADA. Jag funderar på resultatet av The London Study i CAS-domen. Där uppmättes MJS ha 4 gånger tillåten mängd i urinen. Om doseringen i tredagarstesterna var i närheten, borde väl WADA ha kunnat fälla i princip hela norska skidlandslaget där och då?

”Följ forstøveren – finn förövaren”

Inlagd: 2016-09-08, 10:24
Skriven av: Slakmota

Nå, nu är Finland snart på gång igen när Kari-Pekka Kyrö gör comeback. Månne han är expert på astmamediciner också:
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/07/efter-15-langa-ar-kari-pekka-kyros-livstidsavstangning-upphavdes

Inlagd: 2016-09-08, 11:03
Skriven av: RGB

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/hevder-friske-bruker-syke-utoeveres-astmamedisin/a/23787552/

”– Både i norgescup og skandinavisk cup har jeg fått rapporter om at friske løpere bruker medisin som utøvere med astma har fått foreskrevet av sin lege, forteller Mikkelsen.

– Mitt enkle spørsmål er: Hvorfor gjør man dette? Hvis svaret er at astmamedisinen er prestasjonsfremmende, så er det som skjer etter min definisjon doping, melder han videre.

Inlagd: 2016-09-08, 12:18
Skriven av: Anders 2

Foreslår forbud

Bjørn Roald Mikkelsen mener løsningen etter debatten de siste månedene er å forby bruk av astmamedisin.

”– Hvis vi skal holde vår sti ren i forhold til doping, så bør det skje. Hvis det er slik at medisinen ikke er prestasjonsfremmende, vil det jo være helt uproblematisk for friske utøvere å kutte det ut. Det bør ryddes opp og forbys totalt i Norge, sier han.”

Inlagd: 2016-09-08, 12:19
Skriven av: Anders 2

Anders 2….Og ikke nok med det……De siste ryktene forteller nå, att alle de norske landslagsløpere, bruker astmamedisin før og under sex-akten nå…

Inlagd: 2016-09-08, 14:25
Skriven av: pelle

Rätta mig gärna om jag har fel, men jag måste få säga följande.

Journalister och experter som jag förväntade mig bättre av har tydligen gått under jorden.
Expressen är för närvarande helt irrelevant. Sportbladet har jag aldrig räknat med. Och fortsätter vinterstudion att gulla med norrbaggarna till hösten som om ingenting hänt så slutar jag att titta. Jag väljer Eurosport i stället. Man behöver inte fördöma Norges djupdykning i dopningens gråzon, man behöver inte ens ta ställning. Men man måste åtminstone öppna käften. Jag har faktiskt inte pratat med någon som är intresserad av längdåkning som tycker att svenska journalister gör ett bra jobb i den här frågan. De bränner sitt förtroende, det går inte att lita på feg media.

Men man får väl ge dem ett par veckor till innan man börjar leta efter sportens alternativmedia.

Inlagd: 2016-09-08, 21:32
Skriven av: H. G. Wells

H. G. Wells: Jag håller med dig i stor utsträckning. Ämnet är som gjort för god, grävande journalistik. Nu brukar det väl vara så att man håller väldigt låg profil under tiden man gräver, så vi får väl se om det är någon eller några som gräver. Om så är fallet förväntar jag mig att pallen som vanligt intas av norrbaggar och som vanligt kommer det att finnas andra nationer bland topp 10. Jag skulle inte heller bli förvånad om någon svensk återfinns bland de 10 första. Sporten har ju förlorat hela sitt förtroendekapital de senaste veckorna. Konkurs brukar detta kallas med en ekonomiterm.

Inlagd: 2016-09-08, 21:44
Skriven av: Intresserad

Ropen skalla astmamedicin till alla!

Inlagd: 2016-09-08, 21:58
Skriven av: KGK

Slakmota>>
Den fanns på nätet:
https://www.researchgate.net/publication/268790079_Increased_bronchial_parasympathetic_tone_in_elite_cross-country_and_biathlon_skiers_A_randomised_crossover_study
Tryck på att läs hela nedanför.

Jag har inte kollat detaljerna, det kan dom som vill granska fenomenet göra.
Däremot är ju WADAs och RFs anti-doping-system bra att känna till för idrottare som vill sköta sin adekvata medicinering på ett korrekt sätt. Vad som är godkänt, vad och hur man rapporterar, och vad som skall undvikas om man ändå måste ta medicin.

Inlagd: 2016-09-08, 22:02
Skriven av: Björn

Kallade i min tidigare kommentar den här soppan för härdsmälta, och det var ingen överdrift. ”Host host” ! Om pressen inte går i gång på ett så här explosivt stoff är det remarkabelt.
Det är en tid till säsongstarten, mycket hinner komma fram innan dess om nån lägger manken till och gräver vidare.
Att Norge är avslöjat som en systematisk dopar-nation är klart, få se hur resultatlistorna ser ut i vinter. Om man ens orkar kolla på skidtävlingar.

Inlagd: 2016-09-08, 23:01
Skriven av: S.N.N

S.N.N

Nå synes jeg du er fór beskjeden.
I det rene, muslimske landet øst for Norge – hvor ingen noensinne har benyttet astmamedisin – har da alltid nordmenn vært dopet i urbefolkningens øyne.

Dessuten må vi huske på hvor bittebitteliten sport langrenn er i forhold til verdensidrettene ping pong og bandy.

Inlagd: 2016-09-09, 00:15
Skriven av: Interessert

Medan norska skidförbundet jobbar hårt med att få fram lämpliga deltagare i den utredning som ska fria Norge från alla allvarliga anklagelser så fortsätter astmagate i det verkliga livet med nya avslöjanden nästan dagligen. Det lustiga är att när utredningen äntligen någon dag startar sitt arbete så har verkligheten sprungit ifrån den så det är inte längre så mycket kvar att utreda utan förmodligen blir det bara en slags försvarsskrift.
Det positiva är att den arrogans som de norska skidledarna och t.o.m. vissa åkare har visat upp måste ersättas med ett mer ödmjukt uppträdande och det tjänar sporten stort på.

Inlagd: 2016-09-09, 07:15
Skriven av: Tobbe H

I dagens VG en intervju med den danske forskaren Morten Hostrup. Jag har tyvärr inte kunskapen att skapa en länk men artikeln är lätt att hitta.

Inlagd: 2016-09-09, 07:45
Skriven av: Tobbe H

http://www.svt.se/sport/vintersport/video/videoKlipp-10034880/

Är åtminstone modigare än Petersson, Hård, Blomman, Holmberg, Elofsson.

Inlagd: 2016-09-09, 08:00
Skriven av: H. G. Wells

Tobbe: Här är länken. Läsvärt. http://www.vg.no/sport/doping/jeg-synes-norges-skiforbund-har-valgt-en-aggressiv-tone/a/23788282/

Inlagd: 2016-09-09, 08:37
Skriven av: nn

Norska skidförbundet fortsätter med sin Bagdad-Bob-stil.

”Hostrup er ikke en tilfeldig forsker som norsk media har tatt kontakt med. Tvert imot: Sentrale forskningskilder i Norge omtaler overfor VG miljøet rundt Hostrup for verdens kanskje aller beste på forskning om astmamedisin og prestasjonsevne.

Hostrup viser frem doktorgradsavhandlingen sin til VG. Det er i praksis en flere hundre sider lang bok, tyngre å lese enn de fleste andre, om effekten av astmamedisiner på prestasjonsevnen.

Referansene til forskingsprosjekter som viser at salbutamol, som Martin Johnsrud Sundby tok altfor store doser av, er prestasjonsfremmende i høye doser, er mange.”

Och på det svarar Espen ”Bagdad-Bob” Graff:

”Hostrup har kommet med en rekke påstander i media og f.eks uttalt på et generelt grunnlag at astmamedisin er prestasjonsfremmende. Så langt har vi ikke kunnet finne dokumentasjon som underbygger Hostrups påstander.”

Vilken jävla pajas. En av VÄRLDENS främsta forskare på astmamedicin och prestation säger att det är prestationsfrämjande, och Espen Graff säger att han inte kunnat hitta någon dokumentation som stödjer det påståendet. Vilken jävla arrogans!!!

Inlagd: 2016-09-09, 09:14
Skriven av: Vento Linsson

Helt enig med H.G. Wells og Interesserad.. Hvor er de svenske journalistene i Expressen og i Sportsbladet? Når skal de starte ”gravearbeidet” i den svenske leiren. Vi vet jo fra før, att 90% av de svenske løperne bruker astmamedisin, enligt Haag. Når man i tillegg vet att Sverige er på topp 10 listen over dopingsaker i verden, bør de få ut finger´n…
Eller er det slik i Sverige att man ”skjems” over den store medisinbruk i forhold til de resultatene presterer i sporet…

Inlagd: 2016-09-09, 09:48
Skriven av: pelle

Kanske är många Svenska åkare som brukar de men ännu har ingen åkt fast för de blivit avstäng för de eller kommit fram att man använder de på friska åkare..

Inlagd: 2016-09-09, 10:21
Skriven av: jossa

Vento Linsson… ”vilken jävla bajas.en av värdens främsta forsare på astmamedisin och prestasjon säger att det är prestasjonfrämjande”…. Ja når beste svenske herreløper plaserer seg på en 30 plass på vc-totalen siste sesong, vet man att astmamedisin er meget prestasjonfremmende ja…. våknet du litt tidlig på ”morningen” i dag … :)

Inlagd: 2016-09-09, 10:22
Skriven av: pelle

Det är väldigt besvärande för Ojala att detta kommer fram då hon varit tränare för många norska skidåkare i flera år och borde rimligtvis sett vetat om vad som pågått.
För detta belönas hon med Kristallen.

Inlagd: 2016-09-09, 10:36
Skriven av: Tradern69

Ole, du har fortfarande inte fattat att det kanske är så att svenska astmatiker faktiskt tar låga doser efter RIKTIGA läkares (inte norska bluffläkare) föreskrifter, och inte laddar nebulisatorer med 15000 mikrogram som dom skjuter i sig.

Jag förstår att det känns jobbigt att de stora norska skidframgångarna sedan 2010 bara var ett luftslott byggt på mediciner. Det svårt att ta till sig för en gammal alkoholiserad taxichaffis som du själv. Men tyvärr är det så det är, Ole.

Inlagd: 2016-09-09, 10:39
Skriven av: Vento Linsson

När de norska trollen har slut på argument så väljer man att anklaga svenska åkare.

Norska skidskyttar och längdskidåkare använder astmamedicinen på ett sätt, på fel sätt.
Svenska skidskyttar och längdskidåkare använder medicinen på samma sätt som norska tävlingscyklister, på rätt sätt.

Inlagd: 2016-09-09, 10:40
Skriven av: Anders 2

Ser for meg att Grip sitter i stolen og er fly forbandet … hvorfor virker ikke den jævla astmamedisin – prestasonfremmende – på mine løpere…
Men kanskje vi ser en forbedring i år, med en av suksesstrenerne fra oljelandet…..

Inlagd: 2016-09-09, 10:58
Skriven av: pelle

Pelle: Det kan ha att göra med att vi läst receptet. Vi äter inte medicin tills vi blir mätt.:) En jag tror ler inom sig det är Northug. Han är smart och lämnade skeppet i tid. NSF sponsorer lär inte vara glada.

Inlagd: 2016-09-09, 11:03
Skriven av: nn

Om Anders 2 og de andre svenskene på skidpepp på noen måte representerer svensk mentalitet – da forstår man hvorfor det har gått til helvete og hvorfor Sverige har falt på alle arenaer.

Det er som små barns mentalitet. Man påstår, tror og antar uten fnugg av bevis – og alt som er eget er rent og bra.

Jeg minner igjen om at det er én person som er dømt for å ha administrert inntak av astmamedisin feil – og denne dommen blir etter all sannsynlighet anket.

Så har vi resten som ikke har har blitt tatt for noe, som ikke har gjort noe galt eller som har gjort noe av det som påstås dem gjør – av media og konkurrerende nasjoner, i første rekke Sverige og Finland.
Dette må bare Norge håndtere som før, da dopinganklager rettet mot Norge har vært konstant i mange år – også fra dopingnasjonen Finland. Iallefall de burde vite bedre.

Hvordan svenske skiløpere innta astmamedisin – og ikke minst HVEM, se det vet ingen ingen.
I Sverige har man ingen etisk debatt om egne løpere, bare andres. Mye tyder på at de har noe å skjule siden dette miljøet er så lukket og ingen opplysninger lekker ut. Men symptomatisk nok etterspør heller ingen svensker opplysninger fra eget lag, til tross for at vi vet at omfanget av astmadiagnostiserte er er minst like stort. Hykleriet er enormt.

Inlagd: 2016-09-09, 11:04
Skriven av: Interessert

Stäng av de norska trollen.

En ursäkt till nisse som blev avstängd kanske också är på plats. Han hade rätt hela tiden.

Inlagd: 2016-09-09, 11:18
Skriven av: Banan

”Jeg minner igjen om at det er én person som er dømt for å ha administrert inntak av astmamedisin feil – og denne dommen blir etter all sannsynlighet anket.”

I helvete heller. WADA är stenhårda mot Sundbys doping i domen och vill ha 2 års avstängning. Han klarade sig med mindre enbart pga att han säger sig ha följt sin läkares råd och läkaren säger sig ha missförstått regelverket.

Sen har du ingen jävla aning om hur mycket vi diskuterat doping här. Om en svensk skidåkare skulle åkt fast för detsamma som Sundby så skulle för det första hela ledningen i skidlandslaget avgå på direkten och åkaren skulle inte vara välkommen i Svenska landslaget något mer. Vi är, till skillnad från er, inte sådana som försvarar och betalar fuskare bara för att dom är svenska. Tvärtom. De svenska dopare vi haft genom åren har oftast tvingats byta namn och fly landet.

När t ex Niklas Bäckström åkte fast med någon dopingklassad allergimedicin för några år sedan så tonen stenhård här på Skidpepp.

Såna äckliga nationalister som ni är finns det inte här på skidpepp. Ni kan fan inte skriva ett enda inlägg utan att nämna något om muslimer. Istället applåderar ni när det byggs skyddsnät så inga flyktingar ska kunna ta sig in i ert lilla skitland. Vilka andra har byggt stängsel och murar? Stalin, Hitler osv. Välkomna till deras klubb!

Allt medan Sverige som nästan enda land i Europa har tagit ett enormt ansvar för människor som flyr från galningarna i IS. Ni borde för fan vara sjukt tacksamma mot oss som tar er börda, så att ni slipper lyfta ett finger.

Inlagd: 2016-09-09, 11:21
Skriven av: Vento Linsson

”Lite från Finland hur dom ser på Norge de här är nog en vanlig bild..

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/07/pekka-vahasoyrinki-i-oppet-brev-till-norge-som-tur-ar-har-ocksa-ni-nu-akt-fast

Ja, vi ser selv hvem svenskene bruker som ”sannhetsvitne”. En kriminell finne uten troverdighet. Han påstår like mye som svenskene – uten å ha hatt rett i noen av sine mange påstander. Dette er bare trist.

Snart blir Ari Pekka Kyrö løftet frem som sannhetsvitne av svenskene. Sann mine ord.

Inlagd: 2016-09-09, 11:34
Skriven av: Interessert

Sannhetsvitne? Du är ju mer än lovligt mentalt handikappad.

Hyckleriet är ju att Norge, med sin arrogans och högfärdighet, alltid är dom som dömer andra länders dopare hårdast. Men nu har ni själva er bästa åkare som är dömd i idrottens högsta domstol för brott mot dopingreglerna. Och dessutom visar det sig att ni ger friska skidåkare astmamedicin genom en nebulisator (som är sjukhusutrustning avsedd för kol-pasienter) vilket strider mot all medicinsk etik och är så nära det svarta man kan komma på en gråskala.

Så tona ner ert snack, juksemakare.

Inlagd: 2016-09-09, 11:44
Skriven av: Vento Linsson

Holstrup ställer den relevanta frågan varför inga norska experter har varnat för detta. Där har vi problemet att ingen vågat berätta att kejsaren är naken. Stora strukturella problem i Norge.

Inlagd: 2016-09-09, 11:44
Skriven av: nn

Vento Linsson;

Det er jo bare påstander du kommer med – om hvordan en dømt utøver ville blitt behandlet i Sverige. I Sundbys tilfelle er det ingen bevisst handling av utøveren (fulgte legens råd), han oppnådde ingenting ved å gjøre dette feil. Og reglene er uklare, derfor fikke han også bare to måneder, ikke to år.

Det er som sagt bare påstander du kommer med – for INGEN svensker stiller spørsmålstegn om deres eget land. De stiller ikke engang spørsmål om en løper (Olsson) som er kronisk syk – hele året, UNNTATT når mesterskapene går. Og denne mannen tar selvsagt ingen medisiner ;))

I fjor var hele stafettlaget på ”sjukelista” gjennom sesongen. Er det virkelig noen som tror svenskene vil stille spørsmål om de stiller opp i Lahti i god form? Det vil ikke skje, slik er den skinnhellige svenske mentaliteten.

Til det siste, ettersom dere har ødelagt deres eget land ved å ta inn alle muslimer og afrikanere som dukker opp i Sverige – så kan dere få våre også, vi vil ikke ha dem. De steller bare til faenskap og koster milliarder. Og slikt liker dere som kjent.
Sverige er godt kjent i hele verden for deres ”generøsitet” og grenseløse naivitet.

For faen, vi er selvsagt bekymret for at denne hodeløsepolitikken vil ramme oss med full tyngde når Sverige om ikke lenge – ikke lengre er beboelig. Derfor bør vi stenge grensen, allerede nå. Det vil uansett tvinge seg fram.

Inlagd: 2016-09-09, 11:48
Skriven av: Interessert

”Holstrup ställer den relevanta frågan varför inga norska experter har varnat för detta. Där har vi problemet att ingen vågat berätta att kejsaren är naken. Stora strukturella problem i Norge”

Norske eksperter, svenske eksperter, sveitsiske eksperter osv.
Om poenget ditt er at denne dansken vet bedre enn alle andre eksperter, hvorfor stiller du bare spørsmål om Norge?

Dere er jo ferdig programmerte. Tenker ikke en eneste selvstendig tanke i Sverige.

Inlagd: 2016-09-09, 11:52
Skriven av: Interessert

”Til det siste, ettersom dere har ødelagt deres eget land ved å ta inn alle muslimer og afrikanere som dukker opp i Sverige – så kan dere få våre også, vi vil ikke ha dem.”

Fy faan alltså vilken vidrig, empatilös psykopat du är. Du kan ju höra med Breivik om han har ett rum ledigt i sin cell i fängelset, så kan ni flytta ihop tillsammans och diskutera rasism tillsammans.

Inlagd: 2016-09-09, 11:58
Skriven av: Vento Linsson

”Och dessutom visar det sig att ni ger friska skidåkare astmamedicin genom en nebulisator (som är sjukhusutrustning avsedd för kol-pasienter) vilket strider mot all medicinsk etik och är så nära det svarta man kan komma på en gråskala.”

Idiot.
Å gjenta en løgn, gjør ikke løgnen sannere. INGEN friske nordmenn har noensinne blitt medisinert av lovlig astmamedisin eller noe annet. Men godt mulig det er slik i Sverige.

Inlagd: 2016-09-09, 11:59
Skriven av: Interessert

”Det er som sagt bare påstander du kommer med – for INGEN svensker stiller spørsmålstegn om deres eget land. De stiller ikke engang spørsmål om en løper (Olsson) som er kronisk syk – hele året, UNNTATT når mesterskapene går. Og denne mannen tar selvsagt ingen medisiner”

Du skriver att jag bara kommer med påståenden, och i nästa mening kommer du själv med påståenden som är helt tagna ur luften.

Om Johan Olsson skulle visa sig ha dopat sig som Sundby, eller använt mediciner på ett oetiskt sett, så skulle han ha satt sin sista potatis i det här landet. Det kan du vara jäkligt säker på.

Hej Ultima förresten. Vi läser vad du skriver på VGD. Alltid lika vidrigt att ta del av den rasistiska skit du sprider.

Inlagd: 2016-09-09, 12:03
Skriven av: Vento Linsson

”Å gjenta en løgn, gjør ikke løgnen sannere. INGEN friske nordmenn har noensinne blitt medisinert av lovlig astmamedisin”

Jaså du. Synd bara för dig att det är fel:

”I forskingsrapporten blir det beskrevet hvordan 20 landslagsutøvere i langrenn og to fra landslaget i skiskyting var med på testen i 2011. Samtlige utøvere ble gitt astmamedisin.

– Jeg ga både salbutamol og atrovent på forstøver til utøverne, erkjenner NIHs forskningsleder Trine Stensrud overfor NRK.”

Och utöver det så har vi anonyma norska landslagsåkare som säger att de fått erbjudande om att ta astmamedicin med nebulisator innan tävling, trots att de är friska. Varför skulle dom ljuga och hitta på en sådan sak menar du?

Inlagd: 2016-09-09, 12:13
Skriven av: Vento Linsson

Interessert,

Förresten, när du ändå är igång. Kan du inte berätta för oss när vi ska få se norska blodvärden under tävlingssäsong från 90-talet? Vi har fått se de svenska. När kommer de norska???

Inlagd: 2016-09-09, 12:17
Skriven av: Vento Linsson

Interessert: Nej poängen är att kunskapen om dopingeffekter med astmamedicin är gammal. Experter i Norge har vetat detta länge, även Carlsen. Men genom dimridåer under tidigt 2000 så fick Carlsen WADA att ta detta beslut. Inte nog med detta doseringen blev åt skogen för hög. Varför en idrottare skall ha 8-ggr normal dos vore kul att höra. http://www.dn.se/arkiv/sport/astmamedicin-ger-anabol-effekt-ny-undersokning-baddar-for-het-dopingdebatt/

Inlagd: 2016-09-09, 12:39
Skriven av: nn

Kai Carlsen har under 30 år kommit med falska studier om astmamediciner. Efter OS 2006 när Björgen och de norska damerna gjort ett fiaskobetonat OS så var skälet till att de misslyckades..att de inte hade tillräckligt potenta astmamediciner. Kai Carlsen, Tjörbom startade då ännu en studie om Formoterol ( den substans som finns i Symbicort och det lm som Björgen nu intar). Resultatet visade som vanligt att formoterol INTE hade någon effekt på friska skidåkare. Dessa resultat publicerades i december 2006 alltså 9 månader efter OS.

Dessa studier har sedan legat till grund för WADA att plocka bort Symbicort från dopinglistan. Det är alltså FALSKA studier från Kai Carlsen som ligger till grund för det regelverk vi idag ser.
Det är Kai Carlsens studier som lekmän som Kristiansen och Löfshus ( samt skidåkarna) hänvisar till.

Det är säkert lätt att lura/manipulera bondsöner/bonddöttrar som Northug, Björgen och Johaug.För vilket liv hade de haft annars? Hur kul är det att mjölka kor 2 ggr dagligen..

Inlagd: 2016-09-09, 12:45
Skriven av: Tradern69

Det är inte en norsk konspiration som ligger bakom att astmamediciner är tillåtna. Det finns en rad andra receptbelagda mediciner som idrottare får använda.

Kortison är okej out-of-competition utan dispens och tillåtet in-competition om man har dispens. Det finns mycket starkare bevis för att kortison är prestationsfrämjande än att salbutamol är det. Missbruk av kortison är dessutom mycket hälsovådligare än missbruk av astmamediciner.

Liothyronin är fullt tillåtet även utan dispens och används bevisligen av idrottare utan medicinsk anledning. Liothyronin används egentligen för att behandla hypotyreos som kan drabba konditionsidrottare. Det är dock inte lika vanligt som ansträngningsastma så att helt förbjuda liothyronin skulle vara mindre problematiskt än att helt förbjuda astmamediciner.

Att astmamediciner är tillåtna är inte ett dugg konstigt när ovan nämnda mediciner också är tillåtna.

Inlagd: 2016-09-09, 14:07
Skriven av: Wengtolin

Vento Linsson: Vi har inte alls fått se svenska blodvärden under tävlingssäsong från 90-talet. Jag vet precis vilken artikel du tänker på, men faktum är att någon har plockat russinen ur kakan och exkluderat Hålands och Jonssons höga blodvärden. Jag förutsätter att artikelförfattarna ej haft tillgång till dessa testvärden, men det gör givetvis att man inte kan lita på datan som presenteras i artikeln.

Citat från artikeln: ”Vi har också tillgång till motsvarande värden på norska längdskidåkare, som i stort sett visar motsvarande värden som de svenska… Inget talar för att svenska (och norska) skidlöpare skulle vara hematologiskt dopade vid VM i Lahtis 2001 eller under de tio senaste säsongerna.”

Inlagd: 2016-09-09, 14:21
Skriven av: Wengtolin

Problemet är att Kai Carlsen lurat alla med sina falska studier. Att Formoterol och andra substanser haft prestationshöjande effekter på friska personer. Sedan har Norge nyttjat höjda gränsvärden med att förse friska åkare med astmamediciner. Alltså gjort doping legalt genom att hänvisa till gränsvärden uppsatta av falska studier.. från Carlsen och Norge. Det är systematisk doping gjort från hösta ort.. nämligen Olympiatoppen i Oslo.

Sedan hänvisar totalt oinsatta som tränare och skidåkare att man inte minsann gör något fel.. för det har högsta ort ( Olympiatoppen ) sagt till dem att de inte gör.
När åkare jämför astmamediciner med glasögon och inte förstår skillnaden så förstår man vad läkare sagt till dem. Skidåkare har nyttjats genom åren så att nationen mår bra. Nationalismen har varit viktigare, det kollektiva självförtroendet. Norge har under alla år levt med mindervärdeskomplex. De ville ha sin revansch.
Att Norge nu jämförs med Ryssland och DDR trodde de väl inte när de satte igång projektet för 25-30 år sedan.

Fast att lura i skidåkare än massa mediciner när de inte har någon sjukdom är naturligtvis rena vansinnet. Man blir mörkrädd. Både MJS och Björgen har haft hjärtbesvär.. troligen pga för hårt puffande av astmamediciner. Således har åkarna utsatts för livsfara.

Inlagd: 2016-09-09, 14:24
Skriven av: Tradern69

”Jaså du. Synd bara för dig att det är fel:

”I forskingsrapporten blir det beskrevet hvordan 20 landslagsutøvere i langrenn og to fra landslaget i skiskyting var med på testen i 2011. Samtlige utøvere ble gitt astmamedisin.

– Jeg ga både salbutamol og atrovent på forstøver til utøverne, erkjenner NIHs forskningsleder Trine Stensrud overfor NRK.”

Och utöver det så har vi anonyma norska landslagsåkare som säger att de fått erbjudande om att ta astmamedicin med nebulisator innan tävling, trots att de är friska. Varför skulle dom ljuga och hitta på en sådan sak menar du?”

Vento Linsson:

Jeg beklager litt ampert språkbruk. Slik burde det ikke være. Men det er også lett å bli provosert av alt som skrives.

Dine eksempler du viser til er medisinering av friske i forskningsøyemed. Altså et vitenskapelig formål, som idrettsleger faktisk driver med. Også den danske legen dere har trykket til deres bryst.

Når det gjelder de ansiktsløse anonyme, så er dette bare påstander som meget vel kan bero på misforståelser. Jeg ser for meg noen bitre utøvere som har blitt vraket. Det at de ikke tør stå frem sier sitt.

Ingen på laget eller tidligere utøvere gjennom over 20 år kjenner seg igjen i deres beskrivelser. Ingen av dem har blitt medisinert som friske. Klart de blir lei seg over slike påstander.

Inlagd: 2016-09-09, 14:30
Skriven av: Interessert

Avslöjanden om Therese Johaug.. Att friska skidåkare medicineras med astmamediciner har gjort att vi är i ett läge som gör att längdskidåkningen måste förbjuda all form av astmamedicinering.
Varför? Jo, gör man inte detta så kan civila personer gå till sin husläkare och säga ” Jag vill ha utskrivet astmamediciner för att förebygga mina luftrör när jag är ute och åker skidor”. Får hon inte detta så kan hon gå vidare med detta rättsligt och hävda att minsann skidåkare får detta. Detta är dessutom livsfarligt med alla biverkningar.

Detta kommer således aldrig att ske.. Därför måste man förbjuda all form av astmamedicinering och låta ”astmatiker” tävla i ParaOlympics.

Inlagd: 2016-09-09, 14:45
Skriven av: Tradern69

Jag tycker det är dags att hyfsa debattnivån här. Det finns ingen anledning till att sänka sig till samma låga nivå som vissa av våra norska ”vänner”. Strunta i dem i stället, så länge de bara kommer med irrelevanta inlägg och inte tillför något.

Inlagd: 2016-09-09, 14:46
Skriven av: Tobbe H

Vore kul att höra Vegard Ulvang uttala sig i astmadebatten, han var ju med från början.
Hur de tänkte om etik och moral, om det fanns några betänkligheter om medicinbruket och annat.
Hur Kai-Håkon Carlsen kom in i bilden.
Som FIS represetant borde han vara rakryggad och stå upp för etik och moral.

Inlagd: 2016-09-09, 20:20
Skriven av: KE

Om journalisterna gjorde sitt jobb så skulle vi kanske slippa att spekulera hit och dit och munhuggas med norrmännen. Jag tycker inte alls illa om journalister och experterna som jag nämnde tidigare. Men jag fattar inte vad de håller på med. Skall man först invänta den norska utredningen så man vet vad man törs säga?

Ulvang? Vill man rädda sporten så kan börja med att sparka den mannen.

Inlagd: 2016-09-09, 21:02
Skriven av: H. G. Wells

Men H.G .Wells, Undersøkelser viser at nordmenn er mest intelligent i Norden.
– Hvilket burde være en selvfølge med all vår velstand og velferd. Og ikke minst medisinske kunnskap. Hva vil du egentlig frem til?

Inlagd: 2016-09-10, 02:41
Skriven av: Interessert

I Sverge fungerar de så här om man varit i grå zonen men ändå blivit friad… inte raka vägen in i landslaget…och i andra länder får avstängda träna med laget

http://www.expressen.se/sport/friidrott/svenska-kravet–for-att-ta-tillbaka-aregawi/

Inlagd: 2016-09-10, 07:46
Skriven av: jossa

På tal om intelligens, vad säger den är mannen egentligen. ”– Glem media – les resultatlister!”

Ber han det norska folket att strunta i fifflandet och bara titta på resultatlistan?

Står han där och säger, helt öppet, att norska åkare placerar sig högre i resultatlistan med hjälp av astmamedicin?

När en hel värld, ink stora delar av norska folket, klagar på norsk arrogans så bestämmer sig den här mannen för att framträda som ett riktigt arrogant praktarsel.
Intelligenta norrmän lämnar lokalen, återstår att se vad resten tycker.

http://www.tv2.no/sport/8579112/

Inlagd: 2016-09-10, 08:16
Skriven av: H. G. Wells

http://www.expressen.se/sport/friidrott/dokumenten-avslojar-sanningen-om-abeba/
Jossa…. Men Abeba Aregawi hevdar att hon aldrig har bott i Sverige…
Per Sunnermann kallar hela Aregawis tid i Sverige för ”ett stort jævla misslyckande för svensk friidrott”….
Og den her suppan blander du inn i astmadebatten… Kom med noe bedre, gitt ..

Inlagd: 2016-09-10, 11:24
Skriven av: pelle

pelle: hur mkt har statistiken över hur många svenskar som vart avstängda då att göra med denna debatt som du drog upp? är väl lite relevant ändå att jämföra hur olika dopade kan behandlas finns ju även exempel på cyklist som råka ut mkt värre än mjs för typ samma brott

Inlagd: 2016-09-10, 11:56
Skriven av: jossa

H.G Wells: Trevlig snubbe han Løfshus, men oroa dig inte. Snart är han väck

Inlagd: 2016-09-10, 12:07
Skriven av: Ron Wood

Vid närmare eftertanke, kanske lika bra att svensk media ligger lågt. Vi brukar liksom knyta oss i obändig nationalism när vi i Sverige och Norge kritiserar varandra.
Norge får chansen att reda ut den här härvan själva. Misslyckas Norge med det så kastar vi urin på dem..

Inlagd: 2016-09-10, 12:48
Skriven av: H. G. Wells

”I Sverge fungerar de så här om man varit i grå zonen men ändå blivit friad… inte raka vägen in i landslaget…och i andra länder får avstängda träna med laget”

Jaha, men i Sverige er jo høydehus fremdeles lovlig, i motsetning til Norge. Og jeg kan ikke huske noen har stilt spørsmålstegn rundt f.eks. Per Elofssons høydehus. Så det med gråsone og svenske ”edelhet” stemmer ikke.

Inlagd: 2016-09-10, 13:04
Skriven av: Interessert

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/ludvig-holmberg/ludvig-holmberg-jag-tror-kaoset-fortsatter/
Jossa… Dere prøvde og kjøpe dere suksess. Eller kanskje den riktige betegnelsen er menneskehandel. Men når Aregawi gjorde en feil, stikker dere av med halen under beina… Feiginger!

Inlagd: 2016-09-10, 13:48
Skriven av: pelle

Den där Löfshus verkar ha fått hybris. Jag hade väntat mig att han redan skulle ha avgått men troligen är det så att norrmännen en gång för alla har bestämt sig för att inte gå med på att de gjort något som helst fel och så länge de har den policyn har de inget motiv för att flytta på honom. Därför kan han också uppträda så här arrogant, på ett sätt som ytterst få svenska ledare skulle ha en tanke på att göra. Fortsätter norrmännen på det här sättet har de snart inga vänner kvar i skidvärlden. Kowalczyk tror jag kör för ett norskt team i år, undrar hur snacket går där.

Inlagd: 2016-09-10, 15:08
Skriven av: Tobbe H

Varför pratar vi överhuvudtaget om svenska åkare. Vi kan prata om svenska åkare när en svensk åkare fastnar i dopingkontrollen, när Sverige mörkar dopingfallet i nästan två år, när andra svenska åkare vittnar om att de erbjuds astmamedicin fast de är friska, när det visar sig att samtliga åkare i laget medicineras med astmamedicin.
Fortsätter vi på den här vägen så kan vi lika gärna prata om hur norsk säkerhetspolis byter ut dopingproven under tävlingar i Norge.

Inlagd: 2016-09-10, 16:31
Skriven av: H. G. Wells

Kära vänner: Inse att längdskidåkningen styrs av norrmän, vilka är beredda att göra (nästan) vad som helst i syfte att dels vinna, dels dölja allt manipulerande utanför regler och etik. Ska man få någon som helst glädje av kommande vinters tävlingar får man fixa sin egen resultatlista där alla norrbaggar stryks.
Slutligen anser jag att ett par norska troll ska bära en registreringsskylt med kombinationen 3JOH22A på ryggen.

Inlagd: 2016-09-10, 18:36
Skriven av: Intresserad

Interesserad… ”3joh22a” …. ASSHOJE må være en meget eksplisitt og presis kommentar på slike personer som forteller hele verden før sesongen har startet, att ”min” favoritt skal knuse konkurrentene i vc – ”med marginal” … Heng på deg skiltet, slik att vi vet hvem som er ”svearikets” største rasshol ….:)

Inlagd: 2016-09-10, 19:46
Skriven av: pelle

Hittade en väldigt bra sammanfattning av Holstrup ang doping och astmamedicin. Läs och lär! http://www.netdoktor.dk/doping/astma-medicin.htm

Inlagd: 2016-09-10, 20:30
Skriven av: nn

Norge har dödat förtroendet för skidsporten inte bara genom detta som kommit fram i år utan att nog även andra uppgifter som kommit fram genom åren får mer vatten på kvarn… Norges övermakts attityd dödar sporten… värre arroganta ledare har jag aldrig varit med om

tror Norrmännen ens själva på att omvärden kommer tror på deras resultat nästa år om dom inte ändrar attityd

Inlagd: 2016-09-10, 21:47
Skriven av: jossa

sedan finns de faktiskt jävligt många smarta från Norge som åxå förstår de stora problemet Norge är i.. men dom med dubbla alias på skidpepp verkar inte var i den ligan utan i en hel annan nivå som genom åren försvara allt Norge gör… och jag vill inte diskutera något med någon som haft dubbla alias på skidpepp längre

för något år sedan diskutera jag med en två från Norge som sedan visade vara en enda från Norge men två olika alias den människan har ännu mage att vara kvar här många vet nog vem de är åxå …

Inlagd: 2016-09-10, 22:10
Skriven av: jossa

Jossa… ”värre arroganta ledare har jag aldrig varit med om”……Har du tatt deg en skarp en ikveld, og slipper deg litt løs…:)
Nei, du er nok både svensk/finsk statsborgare. Din venn Kari -Pekka Kyrö var nok en langt bedre landslagsjef ja – mannen som glemte legevesken sin på en bensinstasjon like ved flyplassen i Helsinki, fullastet med dopingmidler… Ser forresten att du har sluppet han løs nå…
NB!… Og så må du skifte til et helt nytt treningsprogram for favoritten din – Haag – så du slipper og unnskylde henne igjennom hele sesongen, det holder tydeligvis ikke med bare ”poffing” av astmamedisin….

Inlagd: 2016-09-10, 22:50
Skriven av: pelle

Dette skrev signaturen S.N.N for et par dager siden;

”Att Norge är avslöjat som en systematisk dopar-nation är klart, få se hur resultatlistorna ser ut i vinter. Om man ens orkar kolla på skidtävlingar.”

– Ingen svenske går i rette med den ubegrunnede påstanden, så man får tro de stiller seg bak. Hvorfor skulle man ikke tro det – når 99% antyder det samme..?

Vi må bare forholde oss til at det er slik svenskene ser på norske langrennsløpere og idrettsutøvere. Om ikke annet så tjener det vel som en slags egentrøst.

Inlagd: 2016-09-10, 23:51
Skriven av: Interessert

men vad har Haag med de hela att göra att Norska åkare är dopade o avstängda o Norska ledare verkar inte fatta problemet med hur många andra länder regerar på frågan handlar om överlevnad för sporten o förtroende inte någon landskamp mellanländer

dom med dubbla alias borde mer bara vara tysta

Inlagd: 2016-09-10, 23:53
Skriven av: jossa

”vad har Haag med de hela att göra att Norska åkare är dopade o avstängda”

Hvor mange norske løpere er ”dopet og avstengt” din premieidiot?

Jeg ser for meg hva svenskene vil skylde på i vinter – etter patetisk innsats i langrenn, skiskyting, hopping og alpint.. hehe.

Haag ja, hun er den eneste som benytter astmamedisin på svenske landslaget, eller hva….? Sånn ser det unektelig ut.

Inlagd: 2016-09-11, 00:11
Skriven av: Interessert

Interessert: oj vad du tar åt dig en norsk åkare är dopad de vet alla + allt möjligt oklart kring Norska landslaget och hur dom hanterat frågan… ger inge bra bild om de hela till många länder… skidsporten behöver mer än Norge för att överleva

Inlagd: 2016-09-11, 00:31
Skriven av: jossa

”Jag tycker det är dags att hyfsa debattnivån här. Det finns ingen anledning till att sänka sig till samma låga nivå som vissa av våra norska ”vänner”. Strunta i dem i stället, så länge de bara kommer med irrelevanta inlägg och inte tillför något.”

Listen for debattnivået har dere lagt selv.

Vi er ikke deres ”venner” og jeg har ikke tenkt å be om tillatelse for å skrive her. Det er dette dere svensker ikke skjønner, internet er fritt for alle.

Man ser hele tiden svensker klager på norske innslag i f.eks. Aftonbladet f.eks. ”har er icke tidningar själv” osv?
– I norske debattforum florerer det med svensker og særlig i aviser som VG, Dagbladet og Aftenposten. Ingen spør om ikke svensker har egne aviser.. VI vet at internet er fritt for alle.

Sutrekopper.

Inlagd: 2016-09-11, 00:51
Skriven av: Interessert

Det finns all anledning att diskutera frågan om vart längdskidåkningen är på väg. Norges hantering av idrottarna är det senaste och kanske mest illustrativa exemplet. Men det finns förstås andra länder med potentiella problem, jag tror knappast att det är ett isolerat problem även om det antagligen finns någon organisation som är ”den för tillfället värsta”.
Dopingreglementet och även de flesta idrotters regelböcker handlar inte bara om sportslig rättvisa, utan lika mycket om att skydda idrottarna från skador och sjukdom. Det finns mycket som är förbjudet i regelböckerna.

Om det inte räcker med en nedre nivå på temperaturen för köld, som stoppar tävling, för att inte idrottarna skall ta skada i luftvägarna så är det ju logiskt att jobba förebyggande med förutsättningar för tävling och träning.
Att detta arbete ens i sista hand skulle innefatta höga doser av potenta mediciner till friska personer är en sådan etisk och moralisk diskussion som måste hållas. Vilka risker för framtida hälsa hos idrottare är rimligt att utsätta dem för? Om nu ”alla” behöver medicineras för att kunna klara sin idrott, är det inte något grundläggande fel på hur den utövas i så fall? Kanske behöver riskerna belysas, blir skidåkare astmatiker av kyla och fukt, av mängden ansträngande träning eller kemikalierna i vallabodarna. Eller en kombination av dessa, vad kan göras åt det – inte bara acceptera att elitsatsning kostar många deras hälsa (inom flertalet idrotter), och bara ett fåtal kan sedan försörja sig på det, om det nu skulle vara etiskt OK att riskera sin hälsa mot en potentiell framtida inkomst.
Medicinering är till för att man skall kunna leva ett ”normalt liv”, men är det verkligen normalt det som elitidrottare utsätter sig för? Var går den gränsen?

Hur ser det ut med dessa frågor inom långloppen, har de tagit med sig kulturen från landslagen? Där finns ju också problemet med att ”teamen” inte är inordnade under idrottsrörelsen via idrottsföreningar, utan är organiserade som företag och reklamkanaler.

Om diskussionen kan handla om detta istället för vilket land som just denna gång ertappats med att smyga runt i gråzonen så slipper vi kanske några av de värsta invektiven som tas till när argumenten är slut.

Det är nämligen helt OK att ha en åsikt, och att framföra den, man kan också få tycka att andra har fel. Men det lönar sig föga att skrika och gapa som metod för att få andra att ändra sin åsikt, dom blir med rätta mest irriterade och slutar att lyssna. Kvällspressen, supportrar och sportkommentatorer är inte lämpliga förebilder för detta.

Min åsikt är som sagt att vi måste se till att de som tävlar för landslagen inte riskerar sin hälsa, vare sig måste välja bort adekvat medicinering om det är sportsligt att ta den, eller utsätts för att tävla med både skadlig medicinering och ansträngning samtidigt.

Inlagd: 2016-09-11, 06:40
Skriven av: Björn

Jossa… Diskusjonsnekten din varte ikke lenge, gitt.. ;)
Selvsagt handler det om Haags manglende resultater som ”poffer” den ”prestasjonsfremmende” astmamedisinen. Din ekstreme unnskyldninger for tjejen ligger på barnehagenivå.
NB!…Og att du gjør et mislykket forsøk som overkikador på bloggen, kler deg svært dårlig, grabben. Kom med nå bedre!

Inlagd: 2016-09-11, 08:56
Skriven av: pelle

Vi behöver inte ta någon hänsyn till norrbaggarnas ömtåliga nationalism och sprida skiten vidare till några andra lag eller åkare.

Att dra in Anna Haag i detta utan någon som helst indikation på att hon gjort något fel är perverst omoraliskt.

När svenska åkare åker fast för doping så ska vi prata om svenska åkare som åkt fast för doping.
När svenska åkare säger att de har erbjudits astmamedicin fast de är friska så ska vi prata om svenska åkare som säger att de har erbjudits astmamedicin fast de är friska.
När det står klart för oss att svensk skidsport medicinerar friska människor med höga doser av astmamedicin så ska vi prata om svensk skidsport som medicinerar friska människor med höga doser av astmamedicin.
När svensk skidsport mörklägger och uppenbart ljuger så ska vi prata om svensk skidsport som mörklägger och uppenbart ljuger.
När svensk skidsport uppträder väldigt arrogant så ska vi prata om svensk skidsport som uppträder väldigt arrogant.

Inlagd: 2016-09-11, 09:09
Skriven av: H. G. Wells

Tyckte Pelle, och hans siamesiska tvilling Interessertatt, att det var viktigt att prata om norsk EPO-doping när österrikaren åkte dit förra säsongen.

Inlagd: 2016-09-11, 09:48
Skriven av: H. G. Wells

I Ryssland. Statskontrollerad doping. Säkerhetspolis som byter ut ryska dopingprover. Är det sant? Vi vet inte ännu. Ryssland är kanske oskyldig. Låt oss prata om andra nationer för att skona vissa ryssars ömtåliga nationalism. Hur är det med Norge? har inte norska åkare lämnat dopingprov på hemmaplan? Låt oss inte vänta på att en norsk visselblåsare berättar, låt oss sprida den skiten vidare till Norge utan några som helst bevis…Alltså, har inte Björgens dopingprov blivit utbytt till ett rent dopingprov under VM 2011.

Inlagd: 2016-09-11, 09:55
Skriven av: H. G. Wells

Hr. Wells…Nei, EPO-doping er totalt uinteressant og diskutere for oss norrmenn. Det passer nok bedre for dere svensker, som er godt plassert inne på ”topp 10 – lista” over dopingsaker i verden..

Inlagd: 2016-09-11, 10:14
Skriven av: pelle

H.G. Wells…..”björgens dopingprov blivit utbytt till ett rent dopingprov under vm 2011″… Ja, under VM på ski 2013, var det italienerne som byttet ut dopingprovet til Bjørgen, der hun samlet sammen hele 4 gull… BØ.. :)

Inlagd: 2016-09-11, 10:27
Skriven av: pelle

Som sagt tror jag Sundbys enda chans att rentvå sitt rykte hade varit om norska landslagets ledare, medicinansvariga etc fått sparken direkt. Det är helt otroligt att inte en enda person fått gå. Alterntativet nu är om han själv stämmer skidförbundet.

Som det är nu kommer Sundby att bli ihågkommen som en fuskare.

Inlagd: 2016-09-11, 10:52
Skriven av: VO2min

Om vi går tillbaka till början av den här historien.

Detta är ursprungligen postat av Discgear på ett annat forum.

”För att förtydliga matematiken ovan, i synnerhet för norrmännen i tråden – Intervallstart, Fabulator och Pronh. Lyssna noga nu! I CAS-domen slår man fast att WADAs gränsvärde på en dos om 1600 mikrogram avser inhaler (MDI) och inte nebulisator. En flitigt citerad studie om hur effektiva så kallade metered dose inhalers är, är denna studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884297/
Den slår fast att endast 10-20% av dosen hamnar i lungorna. I realiteten är WADAs gränsvärde alltså lågt räknat 160 mikrogram till lungorna och högt räknat 320 mikrogram. Vad norrmännen gjort är att de använt Nebulisator. Enligt WADAs expert (se CAS-domen) kan man räkna med att verkningsgraden på sådana snarare är 40%. Det skulle alltså innebära att MJS under lång tid i lungorna deponerat 40% av 15000 mikrogram salbutamol eller 6000 mikrogram dagligen. När i själva verket WADAs gränsvärde (på vad som hamnar i lungorna) är någonstans mellan 160-320 mikrogram. Så överdoseringen är inte som vi tidigare sagt 9-10 gånger utan snarare 20-40 gånger” Slut på citatet.

Man kan tillägga att redan gränsvärdet på 160-320 mikrogram i lungorna är ett hög värde som de flesta astmatiker inte någonsin kommer i närheten av.

Ett tillfälligt misstag/överdosering renderar normal i ett par månaders avstängning i andra sporter.

Om inte Sundbys spektakulära dopingdoser räcker för att bli avstängd av FIS, vad krävs då för att bli avstängd? En dödlig dos? En annan nationalitet på den skyldige? Vad krävs, svara på det FIS.

WADA är neutralt, inte en Norgehatande organisation som vill sätta dit oskyldiga norska idrottare. FIS är naturligtvis i grunden välvilligt inställd till sin egen längdåkningsdel. Trots det, Norrmännens förklaring till dopingdoserna betecknas av WADA som helt orimlig, FIS centralt håller med WADA.

FIS (lokalt) valde att tro på den norska orimliga förklaringen. Vad krävs då – enligt FIS – för att någon INTE skall bli trodd?

Norska landslaget kämpar med näbbar och klor för Sundby. Norska landslaget ersätter Sundby ekonomiskt. Sundby betraktas av alla i Norska landslaget som helt oskyldig.
Redan då misstänker vi att astmamedicinmissbruket är stort i laget och att Sundby inte är den stora boven. Förstår vi inte redan då att FIS är antigen inkompetent eller korrumperat när de tidigare – innan CAS-domen – frikänt Sundby.

Eller rättare sagt, vi förstår när vi tagit del av den information som finns.
Att informationen finns tillgänglig för oss kan vi tacka norsk media och oberoende bloggare för.

Det var alltså början på spektaklet, därefter har mera skit kommit fram som inte precis talar till norrmännens fördel.

Inlagd: 2016-09-11, 14:29
Skriven av: H. G. Wells

Positivt är att för kommande säsong har dopingkontrollanterna nu fått upp ögonen för astmamedicinringen vb att Sundby svårligen kan använda sig av samma mängd som tidigare.

Inlagd: 2016-09-11, 14:50
Skriven av: KGK

I ärlighetens namn, ingen, varken FIS, WADA eller CAS betvivlar att Sundby verkliugen har astma.

Enligt WADA.
”[Sundby] has repeatedly been shown to have bronchial responsiveness as demonstrated by metacholine bronchial challenges.” ”Sundby already had asthma before becoming a skier. ”

Alltså, den här idrottsmannen har helt säkert astma. Han fick dessutom diagnosen redan som barn innan han blev skidåkare.

Inlagd: 2016-09-11, 15:50
Skriven av: H. G. Wells

Ingen betvivlar att astma finnes hos vederbörande som han låter efter löp, snörvlande ,hostande kraxande. Att han slår friska individer är i sig en bedrift.

Inlagd: 2016-09-11, 16:09
Skriven av: KGK

Det stora problemet är att Norge tänjt på gränserna de senaste åren. Med FIS´ goda vilja har man kunnat göra detta under de senaste åren. När det första klivet in i gråzonen var OK, tog man nästa och även detta godkändes av det norskstyrda FIS. Och så har det fortsatt. För egen del har jag tyckt att längdskidåkning varit en trevlig sport att följa. När man nerplacerade Stina men inte den norska åkaren efter samma fel fick mitt intresse en rejäl smäll. Därtill kom det häpnadsväckande tilltaget när Johaug blev inbjuden till juryn på fika medan andra blev bestraffade för mindre skejt.
Så kommer den här historien med MJS intag av hästdoser av astmamedicin där norska skidförbundet och FIS inte ser några problem medan Wada vill ge två år. De norska ledarnas lögner och desinformation gör saken etter värre. Jag undra vad man håller på med i vårt västra grannland! Kommer vi att se några rättvisa tävlingar i vinter? Jag tvivlar och även om så skulle vara fallet kommer tvivlen ligga tungt över resultatlistorna. Kommer SVT och Vinterstudion att finnas kvar nästa vinter och är den kvar kommer den då att ha längdåkning som sin kärna? Jag tror att man kommer försöka hålla kvar Vinterstudion men jag tror inte längdåkning kommer vara intressant om ett år. Sporten ligger på sin dödsbädd dessa dagar, vilket är mycket sorgligt.

Inlagd: 2016-09-11, 18:03
Skriven av: Intresserad

Att WADA säger att Sundby har astma innebär inget då Sundby har läkarintyg från Carlsen. WADA kan inte säga annat då hans intyg är giltiga. Att han haft astma som barn bevisar inget då barnastma oftast växer bort och har allergiska orsaker. Ansträngningsastma heter det och är inget annat än ett för kroppen normalt sätt att skydda sig. Detta system kopplas bort med astmamedicin. Är detta sunt det är frågan för då borde andra svagheter också få medicineras som låga blodvärden och lågt syreupptag.

Inlagd: 2016-09-11, 18:42
Skriven av: nn

Sundbys framfart i spåret och träningsmängder med blyväst runt Oslo bevisar snarare att han friskare än 99.9% av alla människor. Dessutom trots att han alltid säger sig vara syk så bryter han inga lopp eller missar några tävlingar. Fråga en riktig astmatiker så tror jag att ni får svaret.

Inlagd: 2016-09-11, 19:33
Skriven av: nn

Pelle:
Det är inget fel på åkarna i det norska landslaget. Svenska lagets åkare hade förmodligen puffat lika mycket astmamedicin som de norska åkarna om de var födda i Norge. Jag hade säkert puffat om jag var tillräckligt bra för att platsa i det norska landslaget.
Ansvaret ligger istället huvudsakligen på ledare och läkare. Och på systemet. Unga åkarna kliver in i ett lag där det är vedertaget bruk med höga doser av astmamedicin.
Och ingen har naturligtvis bytt ut Björgens dopingprov, ingen norrman i alla fall.

Inlagd: 2016-09-11, 20:36
Skriven av: H. G. Wells

Så här uttrycker sig en norrman på ett norskt forum.

WADA har talt. Den måten som norske skiløpere har brukt astmamedisin på, er prestasjonsfremmende. Da er det medisinske spørsmålet rimelig greit avklart. Så gjenstår bare det juridiske.

WADA bør nå følge opp sin egen konklusjon, og lage et helt nytt sett med antidopingregler som er rettet mot Norge og norsk skisport. For det er ingen grunn til å tro at de norske løperne helt frivillig vil slutte med misbruket av disse medisinene. De nye reglene må utformes slik at det ikke blir mulig for norske skiløpere å omgå regelverket ved å utvikle nye brukermønstre for de samme medisinene. Regelverket må også sikre at WADA kan gripe inn og stoppe bruk av andre særnorske «hjelpemidler» som kan tenkes utviklet av leger og «forskningsmiljøer» tilknyttet norsk skisport.

Det har vært en lang veg å gå, men kanskje er dette begynnelsen til slutten på den norske skidominansen som bygger på bruk av astmamedisin. Men om brukerfordelene fra medisinskapet skulle glippe for norsk skisport, så er det all grunn til å tro at hele apparatet vil lete med lys og lykt etter noe nytt som kan gi dem et overtak enda en periode. Om det blir et nytt medisinkort eller noe annet, gjenstår å se.

Fra før vet vi at skisporten er villig til å ta alle midler i bruk for den gode saks skyld. Senest i går hadde TV2 en reportasje fra et lederseminar hvor Vidar Løfshus uttalte seg på en måte som ikke kan misforstås. Det eneste som betyr noe er resultater, og alt som ikke er forbudt ved lov, er tillatt!

Det er slike holdninger som gjør at WADA bør følge nøye med i det som foregår. Om det må bygges opp nye kontrollenheter, eller ansettes nye antidopingeksperter, så er det norsk skisport selv som bør betale for det. For norske antidopingmyndigheter er ikke å stole på. I flere år har de lukket øyne og ører for den systematiske overmedisineringen i vår nasjonalidrett.

WADA bør også holde et våkent øye med, og stoppe, eventuelle norske forsøk på komme i posisjon i WADAs egne besluttende organer.

Det er nesten for utrolig til å være sant, men norsk antidoping har alltid akseptert medisinering av friske skiløpere, og de har alltid akseptert eventyrfortellingene til norske ski-leger om at medisinen ikke har noen prestasjonsfremmende effekt.

Inlagd: 2016-09-11, 20:39
Skriven av: H. G. Wells

H.G Wells;

Ettersom du siterer et troll – vil jeg anta du er enig med vedkommende.

Da vil jeg gjerne ha din forklaring på følgende;

”WADA har talt. Den måten som norske skiløpere har brukt astmamedisin på, er prestasjonsfremmende.”

– Hva er galt med måten de har tatt astmamedisin på – og er det noe konkurrentene gjør annerledes enn norske skiløpere?

Inlagd: 2016-09-11, 21:17
Skriven av: Interessert

”Interestingly, none of the athletes in this study showed a positive
reversibility to salbutamol (▵FEV1 ≥12%), despite the fact that
73% reported that they had asthma and 55% had clinical BHR
(PD20met ≤8 μmol). Regular treatment with short-acting and
long-acting β2-agonists may result in tolerance development to
the effect of β2-agonists. In this study, 8 athletes used shortacting
β2-agonists and 10 used long-acting β2-agonists. In addition,
10 athletes used ICS. The potential influence from the use of these
medications on the absence of any significant bronchodilator
effect after inhaled salbutamol in this study cannot be excluded.”

Inlagd: 2016-09-11, 22:02
Skriven av: Slakmota

Svar: Man tar salbutamol i nebulisator och man gör det trots att den inte längre har någon signifikant vidgande effekt på luftvägarna.

Inlagd: 2016-09-11, 22:06
Skriven av: Slakmota

Mycket pajkastning här. Oavsett borde alla hålla med om att det vore intressant med mer info från svenska journalister, skidåkare och ledare. Vilka i svenska laget är astmatiker, hur mycket astmamedicin tar de, hur tar de medicinen, tar friska åkare astmamedicin, vad tycker svenska åkare om det norska astmamedicinbruket? Vad tycker svenska experter om norges astmamedicinerande?

Inlagd: 2016-09-11, 22:44
Skriven av: Jon

http://www.adressa.no/100Sport/langrenn/article818053.snd
Jeg tykker jævla synd på fjorårets uerfaren komet – Emil Iversen – som må kjempe en innbitt kamp mot gutta som bruker den ”prestasjonfremende” astmamedisin. Att han kom med på verdens beste landslag, og i tillegg til hans prestasjoner i verdenseliten, er en gåte!

Inlagd: 2016-09-11, 23:29
Skriven av: pelle

Interessert: ”WADA har talt. Den måten som norske skiløpere har brukt astmamedisin på, er prestasjonsfremmende”
Det var inte jag som skrev de orden, det var din norska landsman. Jag ville visa att alla från Norge inte tycker lika. Personligen så tror jag att han dra för långtgående slutsatser.

Inlagd: 2016-09-12, 07:37
Skriven av: H. G. Wells

Vill Norge få slut på spekulationerna så bör man – förslagsvis – ödmjukt lägga alla kort på bordet, det vill säga göra tvärt om mot man gör nu. Tyvärr, för norska landslaget, så lär korten på bordet visa man varit långt in i en smutsgrå zon, men det är kanske bättre än att för all framtid betraktas som en nattsvart dopingfuskare.

Inlagd: 2016-09-12, 07:44
Skriven av: H. G. Wells

Arrogans, nedlåtenhet, förminskning, härskarteknik fungerar inte längre, det är mycket enklare att rasera ett förtroende än att bygga upp, där har Norska skidförbundet mycket att lära.
25 år av att medvetet fört en hel skidnation bakom ljuset kan bli kostsamt.

Inlagd: 2016-09-12, 08:33
Skriven av: KE

Og det ”sauhode” som tror att den norske dominansen er over nå… Vel …. jeg sier bare stakkar! Rekruteringen til norsk langrenn er større enn noen gang.
KE.. Se ikke bort ifra at du må suge på tommeltotten din i nye 25 år, gitt!

Inlagd: 2016-09-12, 09:19
Skriven av: pelle

Nu snackas det dopning i form av astmamedicin men det finns säkert ett enormt mörkertal.Hur många tester görs och som sedan analyseras.Vilka preparat testas i verkligheten. Är rädd för att bara en liten del upptäcks.

Inlagd: 2016-09-12, 15:08
Skriven av: KGK

Den frågan jag ställer är retorisk då inget omkring arbetet med dopningen släpps ut.

Inlagd: 2016-09-12, 17:22
Skriven av: KGK

Jag misstänker starkt att norrbaggarna inte intar bara astmamedicin utan det är nog flera andra kemikalier som ingår i medicineringen. Nu börja det gå så långt att det inte spelar någon roll längre. Den internationella längdåkningen på skidor ligger i sina dödsryckningar. Vid nästa OS kommer norrbaggarna att drabbas av en sådan eufori att det kommer att ge ett utslag om 8,5 på Richterskalan. Detta efter att de vunnit samtliga medaljer i längdåkning. Övriga nationer bryr sig inte.

Inlagd: 2016-09-12, 19:53
Skriven av: Intresserad

Som forventet viser det seg at denne betrodde dansken bare er en som spekulerer – og hvor det primære målet er forskningmidler fra Wada. Han blir ikke sett på som seriøs i andre forskermiljø.

Alt dansken sier er ”kan ditt”, ”kan datt” – og det samme gjør Wada. Ingen dokumenterte bevis for noe, bare spekulasjoner.

”Svensk professor mener dansk astma-forsker blander epler og pærer: – Useriøst”. Ref;

”Han mener det ikke finnes noe bevis for at høye verdier av astmamedisin gir prestasjonsfremmende effekt i såkalt «endurance sport», som for eksempel langrenn. Og at det også må forskes mer på det han kaller en «hypotese» om at det kan ha effekt i mer eksplosive idretter.

– Dette er påstander det ikke er grunnlag for. Jeg synes dette er useriøst, sier Bjermer etter å ha lest VGs intervju med Hostrup tidligere denne uken.

– WADAs forskningssjef Olivier Rabin er langt mer nøktern i sine uttalelser til VG. Det er opprørende at en snakker om prestasjonsfremmende effekt ut fra museforsøk, mener professoren.

Antyder du at danskene kommer med disse påstandene for å få WADA-penger?

– Hehe, alle ønsker selvfølgelig forskningsmidler, og nå har de i København kommet med en hypotese som de skal forske videre. Men foreløpig er det en hypotese, ikke bevis, mener Bjermer.

Professor Bjermer viser til gjennomgangen under Sundby-saken i CAS-domstolen i Lausanne.

– Der fikk alle si sitt, og det var helt klart at det ikke var doping vi snakket om. Derimot regelbrudd fra norsk side når det gjaldt for høye verdier. Men det var brudd på formaliteter, ikke doping. (anm. som jeg har forsøkt å forklare de stakkars svenskene)

Hostrup mener at Bjermer har misforstått hans uttalelser.

– Jeg har aldri sagt at høye doser av astmamedisin forbedrer utholdenhet. Jeg har sagt at det kan forbedre muskelstyrke og høyintenst arbeide som for eksempel sprint, sier Hostrup og viser til flere studier om dette.

Dansken viser også til studier om utholdenhet og sier:
– På denne bakgrunn mener jeg ikke at man kategorisk kan avvise at astmamedisin har effekt på «endurance sport».”

http://www.vg.no/sport/langrenn/doping/svensk-professor-mener-dansk-astma-forsker-blander-epler-og-paerer-userioest/a/23790701/

Inlagd: 2016-09-12, 20:13
Skriven av: Interessert

Pinsamt att denne Bjemer skall ingå i den kommitté som skall ”granska” NSF. Man förstår att NSF valt honom när man läser hans utspel. De betalar säkert bra.

Inlagd: 2016-09-12, 20:37
Skriven av: Banan

Interesserad…. Hva har skjedd? Du glemte og fortelle oss att din lille tjej – Stina – ble nedplacerade … :)

Inlagd: 2016-09-12, 20:38
Skriven av: pelle

Leif Bjermer och Kai-Håkon Carlsen är vänner och kollegor sedan länge.
Lika insyltade i den här härvan.

Inlagd: 2016-09-12, 20:56
Skriven av: KE

Interessert: Jag tror att du missar poängen. Astmamedicin hade självklart redan varit förbjudet om det fanns studier som entydigt visade att astmamedicin var prestationshöjande. Frågan är om astmamedicin är prestationshöjande fast ingen hittills har bevisat att så är fallet. Och i så fall, på vilket sätt är den prestationshöjande. Det tog en hel massa år innan forskarna lyckades bevisa att anabola steroider var prestationshöjande. Under tiden så skrattade kroppsbyggare och styrkeidrottare åt forskarnas naiva experiment. Astmamedicin är tillåtet nu eftersom vi har trott att den inte går att använda som dopingmedel. Frågan är om vi tror samma sak i en nära framtid. Dopinglagen ligger tyvärr ofta steget före forskarna. Om det är så i det här fallet vet jag absolut inte.

Men det är precis som Banan säger, pinsamt, NSF handplockar folk som man vet har rätt inställning. Utredningen är en mörkläggning.

Inlagd: 2016-09-12, 21:15
Skriven av: H. G. Wells

Intresserad; man kan bara ana hur många sporter som är infekterad av dopning. Ta tex fotboll , ishockey , friidrott. Finns väl inte en av kvinna född som tror att dessa sporter är rena.

Inlagd: 2016-09-12, 21:37
Skriven av: KGK

Nei … det klart mest fornuftige hadde nok vært og innstille svensker og finner, uten utdypning i faget, som i tillegg hadde vært 100% sikker på att astmamedisin – kun – er prestasjonsfremmende på norske løpere ……..

Inlagd: 2016-09-12, 21:38
Skriven av: pelle

Jag har vid en besvärlig luftvägsinfektion fått Ventoline diskus utskriven av min läkare, inget tvivel om att inte andningen började gå mycket lättare, avstod den gången att ge jag mej ut i skidspåret, varit intressant att se hur åkningen löpt med dagens ”fakta”.

Efter allt som kommit fram är härdsmältan större än bara ifall astmamedicin är prestationshöjande eller inte. Professur i medicin behövs heller inte för att inse att något inte stämmer om en uthållighetssport domineras av astmatiker!

Förtroende, tillit, intresse (inte minst ur sponsorsynpunkt) befinner sej i fritt fall. Som ovan sagts gör inte en del norska uttalanden någon nytta i detta hänseende, tvärtom!

Inlagd: 2016-09-12, 22:11
Skriven av: S.N.N

Om man säger så här. Jag har själv astma som är ungefär lika svår som Sundbys. Men jag ser ingen som helst koppling mellan min medicinering och Sundbys medicinering. . För mig och andra med lätt eller medelsvår astma verkar det som om man i Sundbys fall var ute efter något annat än att behandla astma…. Hade min läkare (av oklara själ) medicinerat mig på det sätt som Sundby blev medicinerat på, så hade jag anmält honom för felbehandling.

Finns det överhuvudtaget någon utanför norsk vintersport som behandlar sin astma på samma sätt som Sundby

Till råga på allt så puffar även lagets friska åkare medicin från en apparat som bara använts när man vill få i någon (normalt i en akut svår astmaattack) väldigt mycket medicin under en kort tidsrymd.
Självklart så måste detta utredas, men inte av någon som helst vill lägga locket på.

Inlagd: 2016-09-12, 23:02
Skriven av: H. G. Wells

Det finns hur många forskningsrapporter som helst som är undertecknade av Carlsen och Bjermer tillsammans så de är kollegor. En självklarhet att de stödjer varann.

Inlagd: 2016-09-13, 07:05
Skriven av: Tobbe H

H:G / Jag minns den tiden då anabola steroider av Arne Ljungkvist kallades placebo och utan verkan. Ricky Bruch skrattade åt dessa gubbar.

Inlagd: 2016-09-13, 07:22
Skriven av: nn

Tobbe H>>
När det gäller att akademiskt granska forskning och forskarutbildning så gäller grovt sett en generell regel:
Man skall inte ha ett flertal gemensamma artiklar med vederbörande eller vederbörande forskningsgrupp, handledare, eller annan intressesfär.
Och det skall i regel ha gått minst 5 år sedan det senaste tillfället man publicerade en gemensam artikel (om det var en en eller få). Man skall inte ha gemensamma ekonomiska intressen i bolag, anställningar eller andra kommersiella verksamheter.
Andra nära kontakter kan också anses problematiska, men man kan naturligtvis också förklara det motsatta och söka dispens om det är rimligt.

Detta kallas ju jäv, och verkar uppenbart i fallet Carlsen och Bjermer (men allt beror ju på om Carlsen är den som granskas, eller om det är något annat. Teknikaliteter kan fixa det mesta!).

Et annat problem är att inom många specialområden är superspecialisterna få och alla känner alla. Då kan man ju låta dessa göra en sammanställning av fakta, och låta någon som är bra på vetenskapliga metoder granska hur sammanställningens slutsats är gjord, för att bli oberoende.

nn>>
Ja, det är ofta en dosfråga, där ingen öppet eller medvetet vågar göra tester med de doser som är aktuella inom doping. Det blir ofta obevisat eller helt olika doser som diskuteras, fast man praktiskt har effekter som används som doping.

Den avgörande frågan ur dopinghänsyn är ju inte bara om doserna var på ena eller andra sidan om WADAs regelverk för att man skall fälla för doping, utan den mera svårbevisade frågan om man använde medicinen utöver den terapeutiska avsikten mot astma, för att också nå förbättring i dopingsyfte på astmatiker eller friska. Det senare kan kanske vara svårt att utreda men är ju helt klart inte tillåtet enligt dopingreglerna.

Inlagd: 2016-09-13, 08:59
Skriven av: Björn

Kalla om detta. http://www.expressen.se/sport/langdskidor/kalla-en-stampel-sporten-far-leva-med/

Inlagd: 2016-09-13, 15:12
Skriven av: nn

Då vet vi att Charlotte Kalla aldrig använt astmamedicin! Det innebär att det i svenska skidlandslaget inte heller förekommit en generell användning av denna omdiskuterade medicin på både friska och sjuka. Ett mycket välkommet besked.

Inlagd: 2016-09-13, 16:54
Skriven av: Tobbe H

Att Kalla är ren var väntat.

Inlagd: 2016-09-13, 17:19
Skriven av: KGK

Kalla <3

Fast hon ska nog inte sätta för stora förhoppningar till den så kallade externa granskningen.

Inlagd: 2016-09-13, 17:40
Skriven av: Banan

Kalla är en envis tornedaling som vägrar medikamenter. Hon är diplomat med hänsyn till andra men nog tror jag hon undrat många gånger över dessa norskor. Intalar sig själv att det inte är fusk för att orka träna. Kowa gav upp när hon insåg hur det låg till.

Inlagd: 2016-09-13, 17:58
Skriven av: nn

”Då vet vi att Charlotte Kalla aldrig använt astmamedicin! Det innebär att det i svenska skidlandslaget inte heller förekommit en generell användning av denna omdiskuterade medicin på både friska och sjuka. Ett mycket välkommet besked.”

– Er dette en slags ”svensk logikk”?

Jeg tror henne – hva skulle astmamedisin hjelpe på ekstrem formstigning på kort tid, gang på gang?

Inlagd: 2016-09-13, 18:56
Skriven av: Interessert

KGK: Du har rätt i att det finns många andra sporter som är infekterade av dopning. När det gäller fotboll och hockey verkar det ju som att man gör väldigt lite tester.
För friidrottens del testar man nog betydligt mer. Här finns det dessutom ett internationellt förbud som agerar. Det var inte för inte som ryssarna inte fick vara med i OS i friidrott. Ett sådant agerande (att utesluta det puffande Norge från nästa OS) är fullständigt omöjligt med nuvarande sammansättning av FIS.

Inlagd: 2016-09-13, 19:48
Skriven av: Intresserad

Fortsättningen på längdåkningens dödsryckningar blir som följer: Efter att Norge tagit samtliga medaljer i längdåkning i nästa OS kommer Ola att vakna upp med en mycket fadd smak i munnen efter all dram han satt i sig efter firande av varje seger. När Ola nyktrat till bara lite grann ställer han sig frågan. Var detta moro? Full blev jag och därefter bakfull, men någon glädje över medaljerna känner jag inte. Och därmed dog även Olas intresse för längdåkning på skidor. Så tar man kål på en sport.

Inlagd: 2016-09-13, 19:54
Skriven av: Intresserad

”svensk logikk”

Intressert, ditt imbecilla gamla hästarsle.

Svensk logik är följande:

Om man inte har astmadiagnos, så ger man fan i astmamedicin.

Förstår du det, din lille apekatt?

Eller ska vi behöva skriva detta ytterligare 7000 miljarder gånger?

Inlagd: 2016-09-13, 20:49
Skriven av: Vento Linsson

Kan det möjligen komma något ur detta? Kan vi få ut journalerna på norska laget? http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article23517027.ab

Inlagd: 2016-09-13, 20:55
Skriven av: nn

Det var en hel del godsaker de amerikanska systrarna hade dispens för.

Inlagd: 2016-09-13, 22:11
Skriven av: Tobbe H

Vento Linsson:
Er det jeg eller du som ikke forstår svensk?

Ref;
”Då vet vi att Charlotte Kalla aldrig använt astmamedicin! Det innebär att det i svenska skidlandslaget inte heller förekommit en generell användning av denna omdiskuterade medicin på både friska och sjuka. Ett mycket välkommet besked”

I følge min forståelse, så står det her at siden Calla påstår seg å ikke ha brukt astmamedisn – så er dette automatisk overførbart til resten av det svenske laget (uten diagnose, antar jeg det menes). Derfor spør jeg om dette er ”svensk logikk”?

I så fall er det til å le høyt av. Dvs deg ler jeg høyt av uansett. Eller egentlig er det mest synd i deg, åpenbart.

Inlagd: 2016-09-13, 22:33
Skriven av: Interessert

Wada säger att vid normal doser ingen prestationshöjning som dock kan inträda om man tar stora doser medicin. Jo så kan det vara förstås.

Inlagd: 2016-09-13, 22:43
Skriven av: KGK

Interessert: Ordet generellt kanske inte förekommer i norska språket, det vet jag inte, men på svenska betyder det övergripande eller allomfattande. Och Kalla åker i svenska färger. Då kanske du förstår?
MVH Tobbe H

Inlagd: 2016-09-14, 07:41
Skriven av: Tobbe H

Tobbe H:

Det er nettopp den generelle betrakningen av laget – basert på Kallas situasjon jeg påtaler. Noe slikt har man selvsagt ikke grunnlag for.

Inlagd: 2016-09-14, 08:31
Skriven av: Interessert

Interessert: Då Kalla ingick i det svenska landslaget och inte använde astmamedicin så har användandet av astmamedicin därmed inte varit allomfattande. Däremot har jag INTE skrivit att Kallas ickeanvändande har varit generellt eftersom jag inte har en aning om vad de övriga åkarna pysslat med. Förstår du inte nu så ger jag upp.
MVH Tobbe H

Inlagd: 2016-09-14, 09:07
Skriven av: Tobbe H

http://www.dagbladet.no/sport/lederen-for-astma-utvalget-klart/62860544
Men svensker da … Hr Bjermer mangler jo i den eksterne kommisjonen.. Nå ble noen av de mest psykiske ”sjalufjompene” på bloggen glad, gitt..

Inlagd: 2016-09-14, 10:51
Skriven av: pelle

Kjell Larsson säger i en intervju att astmamedicin inte gör att man presterar bättre. Intressant!

Inlagd: 2016-09-14, 13:10
Skriven av: KGK

KGK… Ja … er det ikke påfallende hvor enig professoren, ved det Karolinska Institutet, er med åkaren – Anna Haag.. Selv med lupe (förstoringsglas), er det totalt umulig og finne noen formstigning.. eller livstegn på resultatforbedring, etter at hun startet med ”puffing” av astmamedisiner….

Inlagd: 2016-09-14, 14:18
Skriven av: pelle

Om inte astma medicinen ger någon effekt på friska varför är den då med på dopng listan borde man fråga Kjell Larsson ? helt onödigt ha den med i så fall.. av vems forskning har han tagit del eller har han någon egen? vad gällande ämnet,,,

Inlagd: 2016-09-14, 14:56
Skriven av: jossa

Två norrbaggar och tre lungspecialister från övriga Skandinavien. Samtliga i gruppen ”vet” på förhand att astmamedicin inte är prestationshöjande. Helt otroligt, värre än väntat. Det som behövs är grävande journalister, poliser eller något åt det hållet.
Jag bli så trött på det här jävla apspelet.
Men varför bry sig, vi vet redan nu vad den här utredningen kommer fram till.

Inlagd: 2016-09-14, 15:26
Skriven av: Anders 2

http://www.cptips.com/respasm.htm

Författarna heter.

KAI HÅKON CARLSÈN
KJELL LARSSON
LEIF BJERMER

Inlagd: 2016-09-14, 15:30
Skriven av: Anders 2

Anders 2: då blir de med andra ord inte en helt oberoende granskning ? hur kan Kjell L få vara med ?

Inlagd: 2016-09-14, 15:37
Skriven av: jossa

”det som behovs är grävande journalister, poliser eller något åt det hållet….. Ja disse du presenterer har nok en eksklusiv utdannelse og fordypning i emnet – astma og luftveisproblemer, gitt..

Inlagd: 2016-09-14, 15:53
Skriven av: pelle

För det första. En oberoende granskning brukar inte bli speciellt oberoende om det är den som granskas som utser granskarna.
För det andra. Det är fullständigt givet att det inte i första hand är medicinsk specialistkunskap som krävs i det här fallet.
I alla fall inte medicinsk specialistkunskap som på förhand vet att det inte går att dopa sig med hjälp av astmamediciner.

Vet inte hur norrmännen medicinerat sina åkare, och jag vet inte varför. Men jag vet vad de här ”granskarna” kommer fram till.

Inlagd: 2016-09-14, 16:24
Skriven av: H. G. Wells

Pelle: Har du tänkt tanken att med astmamedicin presterar Haag trots allt bättre än utan.

Inlagd: 2016-09-14, 16:39
Skriven av: KGK

Vilka doser tar Haag? Vilka doser fick Johaug? Vilka doser har Björgen intagit? Hur står sig dessa doser i jämförelse med de doser en ”normalt” astmasjuk intar? Och slutligen hur många gånger högre var de doser MJS intog när han pinkade ”rött”? På den sista frågan har jag sett en uppgift om att det var upp till 40 gånger högre än rekommenderat. Effekterna av MJS doser torde inte vara kliniskt, vetenskapligt testade.

Inlagd: 2016-09-14, 17:34
Skriven av: Intresserad

Vad har man egentlig gjort. Har man hittat en norsk jurist som ska styra den juridiska biten av utredningen så att den blir som man vill? Har man hittat en norsk professor som ska göra samma sak med etiska biten? Och har man hittat tre kompisar och meningsfränder till Håkon Carlsen?
Är det här en lämplig sammansättning av en oberoende grupp?

Inlagd: 2016-09-14, 18:36
Skriven av: Anders 2

Anders 2: Det är en helt lämplig grupp i syfte att rentvå norrbaggarna från deras mygel. Det var andra bullar när man ledsnade på dopningen av de ryska friidrottarna och beslutade sig för att utestänga dem från OS i Rio. Det är bara att inse att vi varit totallurade de senaste åren. Nu skriver de det dessutom på våra näsor så att vi inte behöver leva i ovisshet längre. Som jag skrivit tidigare: Längdåkning på skidor är i sina dödsryckningar. Den här gruppen kommer att påskynda processen.

Inlagd: 2016-09-14, 18:50
Skriven av: Intresserad

Anders 2. Ja, det är mycket lämplig sammansättning om man vill dölja sanningen.

En annan sak. Det är inte Kalla som ska uttala sig. Tydligt att journalisterna söker med ljus och lykta efter någon ansvarig inom svensk längdåkning som vill uttala sig, men ingen vågar. Mycket står på spel, hela sporten är illa ute.

Inlagd: 2016-09-14, 18:53
Skriven av: H. G. Wells

Nu får man helt enkelt hoppas på att man har fel, man får hoppas på att den ”oberoende” utredningen gör ett bra jobb och presenterar något som vi och resten av längdåkningsvärlden kan tro på.
Frågan är, hur nöjd kommer exempelvis finnarna att vara och fransmännen och tyskarna och ryssarna och polackerna och alla andra.

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/25/finlandsk-antidopningschef-wada-bor-granska-de-norska-overdoserna

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/08/26/saarinen-till-den-norska-verksamheten-maste-synas

http://www.iltasanomat.fi/maastohiihto/art-2000001247464.html

Inlagd: 2016-09-14, 19:14
Skriven av: H. G. Wells

WADA har ju redan gjort en oberoende utredning (har dopingreglementet följts), CAS ytterligare en (har man följt den juridiska processen på rätt sätt). Nu kommer en till, men avgörande blir ju vilken fråga den får att svara på?

Hur oberoende den norska är kan ju delvis bli bedömt först när den kommer och presenteras, men kan ju något bedömas av om, och hur, deltagarna ersätts för arbetet, samt potentiellt jäv.

Enligt vad jag hört kommer Svenska idrottsmedicinare att informeras om temat astma av Riksidrottsförbundets Dopingkommissions Medicinska Råd vid ett symposium om någon månad. Men det är förmodligen mest om vad man säkert vet om effekter och astmabehandling och hur reglementet ser ut så att man följer det ”på rätt sida gränsen”.

Inte hur man trycker i så mycket medicin som möjligt i idrottsmännen, hoppas jag.

Inlagd: 2016-09-14, 19:39
Skriven av: Björn

Den här utredningen behöver någon som inte godtar lögner och skitsnack, utredningen behöver någon som vet hur man ställer frågor och följdfrågor till rätt personer. I det här gänget är det bara Katharina Rise som möjligen vet hur man gör något sådant. Vi vill veta, hur har Norska landslaget medicinerat sina åkare, när hur och i vilka doser, och varför har alla i laget brukat astmamedicin.
När man har svar på de frågorna kan man på allvar koppla in den medicinska expertisen.

Inlagd: 2016-09-14, 20:38
Skriven av: Anders 2

”Däremot har jag INTE skrivit att Kallas ickeanvändande har varit generellt eftersom jag inte har en aning om vad de övriga åkarna pysslat med.”

Hehe, jeg skjønner at dette ble pinlig Tobbe H, men du kommer deg ikke unna at du likegodt ”frikjente” hele laget på bak bakgrunn av Kallas uttalelse. Ref;

”Det innebär att det i svenska skidlandslaget inte heller förekommit en generell användning av denna omdiskuterade medicin på både friska och sjuka. ”

– Skidlandslaget!

Inlagd: 2016-09-14, 22:25
Skriven av: Interessert

”Vi vill veta, hur har Norska landslaget medicinerat sina åkare, när hur och i vilka doser, och varför har alla i laget brukat astmamedicin.”

– Det vil vi også vite om det svenske, finske russiske, franske landslaget osv.

Så det må selvsagt bli granskninger av alle land. Spesielt Sverige er jeg litt nysjerrig på, ettersom de har noen løpere som dukker opp som ”troll fra eske” i alle mesterskap – og forsvinner like fort etterpå. Det minner om f.eks. Russland og Finland tidligere.

Inlagd: 2016-09-14, 22:29
Skriven av: Interessert

http://www.dagbladet.no/sport/her-bryter-gunde-svan-ut-i-grat-nar-han-snakker-om-wassberg/62862376
Kan man risikere att ansiktsuttrykket på de mest hatefulle bloggerne over verdens beste skinasjon blir så her, etter att den totalt uavhengige kommisjonen har sluttført sin utredning … ;)

Inlagd: 2016-09-14, 22:34
Skriven av: pelle

Det vore tråkigt om vi alla får gråta över den kommisionens kvalitet. Vi hoppas att den klarar att behålla nivån och inte sluta innan den är klar.

Inlagd: 2016-09-14, 23:12
Skriven av: Björn

Intresserad: effekterna av MJS intag av 3 normala vuxendoser för svårt astmasjuka via nebulisator, 3 x 5 mg, på en förmiddag, har i viss mån studerats kliniskt. Urinprovet i the London study, se CAS-domen, var fyra gånger högre än gränsvärdet 1000 namogram.

Inlagd: 2016-09-15, 00:19
Skriven av: Mats Larsson

*nanogram

Inlagd: 2016-09-15, 00:20
Skriven av: Mats Larsson

Faktaresistensen och förnekelsen är total hos vissa personer. Alla som ifrågasätter den norska astmamedicineringen är tydligen avundsjuka hatfyllda svenskar, även finnar, tyskar, polacker, fransmän och 72% av norrmännen, världen verkar fylld av hatfyllda svenskar. Har man glömt att . Sundby har åkt dit för doping. Har man glömt att Norge mörkat ärendet i nästan två år. Har man glömt att WADA och FIS centralt i princip kallar norrmännen för lögnare. Har man glömt att Norska laget medicinerar friska åkare. Har man glömt att norrmannen även mörkat medicineringen av friska åkare.
Vissa ord som skrivs om den norska skandalen är överdrivna och för hårda. Men det är något som ni norrbaggar- med tanke på omständigheterna – får finna er i

Inlagd: 2016-09-15, 07:47
Skriven av: H. G. Wells

Detta är ett större problem än norsk längdåkning. Dessa mediciner är tillåtna till WADAS gräns inom alla idrotter. I.o.m att det ger prestationseffekter så passar de att fuska med inom flera idrotter. Detta görs säkert men är svårt att komma åt. Nu har Norge gått till extrem nivå inom längdåkning och det kanske finns en chans att komma åt missbruket. WADA inser att gränserna måste sänkas om utredningen verkligen framhåller en okultur. Norsk längd blir ett typfall.

Inlagd: 2016-09-15, 08:15
Skriven av: nn

Jag har kanske fel om sammansättning av utredningsgruppen. Jag litar på VG, tills vidare. Men valet av professorn Kjell Larsson ifrågasätts även av VG.

http://www.vg.no/sport/langrenn/astmasprekk-paa-opploepet/a/23794066/

Inlagd: 2016-09-15, 08:15
Skriven av: Anders 2

Interessert_ Går inte att försvinna som skidåkare man har anmälnings plikt en gång varje dag var man befinner sig.. så vill man dopingtesta någon kan man göra de varje dag…

Inlagd: 2016-09-15, 08:31
Skriven av: jossa

Snart 1000 inlägg. Spännande att inläggsrekordet handlar om fuskande norrmän.
Såg en trailer där Gunde var tacksam över vad Wassberg betytt för hans framgångar. Finns det sånt hjärta och känsla för sporten och sina medtävlare längre?

Inlagd: 2016-09-15, 10:59
Skriven av: Kallner

”Vi har bett Antidoping Norge om hjälp med att sätta ihop den här gruppen. De har frågat sina systerorganisationer i Finland, Sverige och Danmark. Kjell Larsson har föreslagits av Riksidrottsförbundet, som är Antidoping Norges systerorganisation i Sverige. Vi är nöjda med gruppens sammansättning och har inte några ytterligare kommentarer till det här.”

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/svenske-specialisten-ifragasatts-i-norge/

Nåja, vi får se vad gruppen kommer fram till. Jag tror tyvärr att vi redan vet ungefär hur det kommer att låta.

Inlagd: 2016-09-15, 11:39
Skriven av: Anders 2

När man ska utse arbetsgrupper mm så tittar man på vad som finns i lådan och så tar man det namn som passar. Nytänkande? Hemska tanke.

Inlagd: 2016-09-15, 11:54
Skriven av: KGK

När det gäller Larsson vet han nog mera om fåglar än om längdskidåkning.

Inlagd: 2016-09-15, 12:01
Skriven av: KGK

Kommer Fancy Bears släppa hemliga medicinska dokumet på norska och svenska åkare när det blir dags för FIS att hantera den ryska dopinghärvan. (om det nu är en dopinghärva, kanske bara storpolitik?)

Inlagd: 2016-09-15, 12:58
Skriven av: Anders 2

En till som tävlar på lika villkor. Svaret och försvaret har vi hört förr. http://www.dr.dk/ligetil/sport/laeger-astmamedicin-til-dansk-svoemmer-er-ikke-doping

Inlagd: 2016-09-15, 13:43
Skriven av: nn

Är finnen i utredningsgruppen gift med en norrmann?

Inlagd: 2016-09-15, 14:03
Skriven av: Anders 2

Varför inte låta WADA utreda. WADA är neutralt, opartisk och respekterad. När Norge anlitar sina skandinaviska bröder så blir det inte trovärdigt. Central och östeuropa kommer förmodligen inte att lita på den här utredning. Frågan är om ens norska folket litar på utredningen. Hade man valt WADA så hade det inte blivit någåt snack efteråt?

Inlagd: 2016-09-15, 14:18
Skriven av: Anders 2

Ännu en asmatiker som krossar sina konkurrenter: Lovisa Lindh

http://www.runnersworld.se/blogs/lovisalindh/att-forsoka-summera.htm

Kan inte vara lätt för kärnfriska, unga, starka idrottare att försöka tävla mot dessa sjuklingar med nedsatt lungfunktion. Eller vänta nu….??

Inlagd: 2016-09-15, 15:22
Skriven av: Vento Linsson

Har ingen effekt på uthållighetsidrott säger Larsson, Carlsen och Bjermer. De glömde fråga henne. http://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/siegerin-des-marathons-in-hannover-war-gedopt-id2402465.html

Inlagd: 2016-09-15, 15:44
Skriven av: nn

Det här med astmamedicinering börjar kännas riktigt ”märkligt”. Var och varannan idrottare i toppskiktet i helt väsensskilda sporter verkar medicinera mot astma och i längdåkningen förekommer det också bland de som INTE har astma. Det börjar dyka upp gravade hundar lite varstans.

Inlagd: 2016-09-15, 16:05
Skriven av: Tobbe H

Carlsen är en märklig prick. Nu erkänner han att Hostrup har rätt men tar ett nytt försvar att det inte ger effekt på uthållighetsidrott. Hur kan han då försvara att det är tillåtet inom all annan idrott? WADA har släppt detta för att användas inom all idrott med hög dos. Sänk dosen till normal nivå dvs till 25% av dagens för meningen med allt detta är likhet inom idrotten. Hur han än vrider detta så har han skuld i att det blev tokigt. http://www.dagbladet.no/sport/slar-alarm—barn-nekter-a-ta-astmamedisin-i-frykt-for-a-bli-mobbet-og-stemplet-som-dopere/62762756

Inlagd: 2016-09-15, 18:07
Skriven av: nn

Anders 2: Ja hon är Gift med en från Norge är en fd orienterare hette förut Katja Peltola

Inlagd: 2016-09-15, 20:09
Skriven av: jossa

Enda möjligheten för utredningsgruppen att bli trodd är att man kommer fram till att norrbaggarna använt astmamedicin på ett helt oacceptabelt sätt och att Norge utesluts från allt internationellt tävlande till dess man röjt rent i sitt unkna bo. Med gruppens sammansättning och tidiga uttalanden kommer dess resultat att misstros om slutsatserna är att Norge inte gjort något fel eller bara små misstag.

Inlagd: 2016-09-15, 21:08
Skriven av: Intresserad

En undran hade Katja Mjøsund (fd Peltola) astma under sin karriär ? rätt intressant fråga kan jag tycka…

Inlagd: 2016-09-15, 21:17
Skriven av: jossa

Det är hur enkelt som helst att kolla vilka förskrivningar som skett av astmamedicin till norska åkare.

Inlagd: 2016-09-15, 21:36
Skriven av: KGK

Man behöver inte vara expert för att kunna gräva fram fakta o avslöjanden inom idrotten… de bevisa väl den här mannan Hajo Seppelt kanske de här hade varit något för han?

Inlagd: 2016-09-15, 21:49
Skriven av: jossa

Jossa: Precis. Man behöver inte vara professor och expert på heroin för att sätta heroinlangare bakom lås och bom. Man bör snarare vara expert på att gräva och utreda.

Inlagd: 2016-09-16, 07:33
Skriven av: H. G. Wells

Eftersom jag är ganska lat så kopierar jag texten som någon annan har skrivit. Jag håller med
signaturen Mendes skrev följande på ett annan forum.

I vilken utsträckning åkarna använder astmamediciner beror naturligtvis på vilken inställning deras ledare och läkare har till medicineringen. Åkarna sitter knappast och experimenterar på egen hand utan följer de rekommendationer och riktlinjer som kommer uppifrån. Baserat på vad som skrivits de senaste veckorna vet vi att norska landslaget har en syn på detta som inte delas av exempelvis svenska landslagets läkare. Medicinering i förebyggande syfte, medicinering av åkare utan astmadiagnos och användning av nebulisator/forstøver är inget vi har hört om från andra länder, men nämn gärna ett exempel du.

För egen del vill jag gärna ha en fullständig redovisning av alla länders bruk och exakt vilka åkare som har astmadiagnos och förhoppningsvis kommer det vad det lider. Men det vi vet idag är att Sundbys höga doser och avstängning är direkt resultat av norska ledningens liberala syn på dessa mediciner och därför är det självklart att man fokuserar debatt och utredningar mot pudelns kärna. För den stora majoriteten är det mycket märkligt om åkare utan astamadiagnos behöver astmamedicin för att klara tävlingssäsongen, och i synnerhet det faktum att ett land har en helt annan syn på detta än andra länder.

Inlagd: 2016-09-16, 07:39
Skriven av: H. G. Wells

jossa>>
Katja är kompetent och tuff, men aningen för social och trevlig för att vara den optimala fuskutredaren, men det är nog ingen fara. Något om astmadiagnos vet jag inte, men har aldrig hört, det kan ju vara en sådan ”disclaimer” för alla i gruppen.

Fd elit kanske, men fd orienterare blir man väl aldrig ;) Katja var t ex ”expertkommentator” i somras, under nattens sändning från Jukolastafetten?

Inlagd: 2016-09-16, 08:15
Skriven av: Björn

Mer tung kritik. https://www.nrk.no/sport/angriper-bruken-av-astmamedisin-hos-norske-skilopere-1.13136587

Inlagd: 2016-09-16, 09:11
Skriven av: nn

Åsikter om bruk av TUE. https://www.theguardian.com/sport/2016/sep/14/wada-hacking-abuse-debate-theraputic-use-drugs

Inlagd: 2016-09-16, 09:28
Skriven av: nn

”Mer tung kritik. https://www.nrk.no/sport/angriper-bruken-av-astmamedisin-hos-norske-skilopere-1.13136587

– Bare så typisk at han i likhet med dere svensker baserer seg på feil opplysninger han har lest i overskrifter. Dermed vet han ikke hva han uttaler seg om.

Inlagd: 2016-09-16, 10:15
Skriven av: Torgny M

”baserer seg på feil opplysninger han har lest i overskrifter.”

David Epstein var den som till slut avslöjade Lance Armstrong. När han pratar så ska du lyssna, ditt lilla troll.

Inlagd: 2016-09-16, 10:45
Skriven av: Vento Linsson

Javisst,

da trenger han ikke sette seg inn i saken før han uttaler seg.

Inlagd: 2016-09-16, 10:51
Skriven av: Torgny

Skal man ha suksess i livet, kreves intelligens.. Presis slik er det i langrenn også.. Et prima eks. på er Kowalczyk… Trener opp mot 1000 timer i året.. Resultat av treningen: Hun ploger fortsatt i nedoverbakkene.. :)

Inlagd: 2016-09-16, 10:54
Skriven av: pelle

på det , selvsagt..

Inlagd: 2016-09-16, 10:57
Skriven av: pelle

http://www.dagbladet.no/sport/astmasaken-kan-fore-til-faerre-renn-til-vinteren-vil-beskytte-northug-og-co/62934324
Piss… Langrennsløperne er fødd i naturen. Og skapt av naturen. Dette tåler de!

Inlagd: 2016-09-16, 11:20
Skriven av: pelle

Apropå att ställa in pga kylan. Jag som trodde att problemet är för lite kyla och snö. Hela förra säsongen var det väl inte en tävling som ställdes in pga kylan.Rätta mig om jag har fel!

Inlagd: 2016-09-16, 12:01
Skriven av: KGK

https://www.youtube.com/watch?v=_vzGR82MVVM
Her var det både vind, snø og kulde, gitt….. Og ”titta” hvordan de de tøffe trønderne – uten astmamedisin – herjer med verdenseliten… ;)

Inlagd: 2016-09-16, 12:16
Skriven av: pelle

Vilken skandal som håller puppas upp.. samma dignitet som Lance Armstrong-fallet..

Inlagd: 2016-09-16, 14:11
Skriven av: Vasstrader

Vasstrader:

Det er vel ironisk ment, formoder jeg.

Inlagd: 2016-09-16, 14:27
Skriven av: Torgny M

Peter>>
Gamla artiklar med åsikter om att astma skall kunna behandlas, det verkar ju nu finnas nya fakta i det avseendet.
Den aktuella frågan är ju om det ens varit ”astma behandling” och om det på något vis kan hållits inom regelverket, eller gäller annat syfte och doser utanför det tillåtna regelverket.

Men jag känner inte till vad Katja tycker om det.

Inlagd: 2016-09-16, 21:30
Skriven av: Björn

Pelle: Kowalczyk har ju vunnit ganska mycket genom åren trots sin plogning. Och vem vet, hon kanske tränar 500 av de 1000 timmarna på utförskörning? Hon kanske har problem med balansen? Och apropå intelligens vem har doktorerat, Kowalczyk eller Björgen?

Inlagd: 2016-09-17, 03:48
Skriven av: Ron Wood

Exakt vad norska längdlandslaget hållit på med vet jag inte. Men jag vet att de här utredarna inte kommer att kritisera den norska astmamedicineringen. Och jag vet också att man ute i världen inte kommer lita på utredningens slutsats.

http://www.sweski.com/katja-skall-granska-astma-saken.5907850-184999.html

Inlagd: 2016-09-17, 08:49
Skriven av: H. G. Wells

Jag är rädd för att WADA kommer att ändra reglerna för astmamedicin. Tråkigt för alla skidåkande astmatiker i Skandinavien.

En sammanfattning av läget.

http://fasterskier.com/blog/article/doping-news-sundby-defends-asthma-meds-wada-hacked-ibu-clears-meldonium-athletes/

Inlagd: 2016-09-17, 08:55
Skriven av: H. G. Wells

@Björn
För gamla artiklar? Tror du att utredarna ändrat ståndpunkt nu då? Har du hittat något som tyder på det?

Inlagd: 2016-09-17, 08:57
Skriven av: Peter

Man bör kanske påpeka att Fasterskier inte precis brukar kritisera Skandinavisk längdskidåkning. Känns ibland mest som en liten Skandinavisk koloni på andra sidan Atlanten.

Inlagd: 2016-09-17, 09:13
Skriven av: H. G. Wells

Ryssarna påstås ha lite problem med doping. Ryssarna har startat en utredning. En rysk jurist har utsetts till utredningens ledare. Till sin hjälp har hon en rysk etikprofessor och tre läkare från Vitryssland. Ryssarna förväntar sig att alla ska tro på utredningens resultat.

Inlagd: 2016-09-17, 09:18
Skriven av: H. G. Wells

Roon Wood… ”och apropå intelligens vem har doktorerat, kowalczyk eller björgen?”…I så fall bør hun bruke sin påståtte, såkalte høye utdannelse på noe annet en bare sutring. Det virker som hovedfaget i utdannelsen hennes har vært ”sjalusi og misunnelse på Marit Bjørgen”….

Inlagd: 2016-09-17, 10:56
Skriven av: pelle

HG Wells

Astmatiker har INTE i en hjärt-lungsport att göra.. Det blev väldigt,väldigt fel när dopingen släpptes fri 1993.. när man fick börja inta astmamediciner. Nu finns det massor i världen som går med diagnosen astma..men som egentligen inte har diagnosen. Skälet till att de fått diagnosen är att de kan då inhalera astmamediciner..och på så sätt kunna konkurrera i toppen. Hade man från början gjort rätt hade vi inte hamnat i den här situationen. Beklagligt när läkare får vara med och styra utvecklingen inom elitidrotten.

Det är naturligt och logiskt att man tar bort allt vad astmamediciner heter från elitidrotten.

Såga på Paraolympics att fd elitidrottare är nu med i Paraolympics pga att de varit tvungna att sluta pga t ex knäproblem. Nu sitter de i en rullstol och spelar boll. Inget konstigt med det.

Inget konstigt om astmatiker nedgraderas till att vara med i Paraolympics..eller i vanliga motionslopp.

Inlagd: 2016-09-17, 12:45
Skriven av: Vasstrader

Peter>>

Det är bara det problemet med dessa gamla artiklar att dom nog inte diskuterar det aktuella spörsmålet med Sundbys/Norges tolkning av dosering, tekniken vid intaget av medicinen och att ge det till friska.
De artiklarna diskuterar bara frågan om det är OK att medicinera med tillåtna doser till astmatiker.

Sedan är det klart om allt är i förhållande till WADAs regelverk eller inte, det är ju en fråga som WADA har haft att granska.
Har WADA sagt OK eller gett dispens så gör ju inte idrottaren fel, det som är tillåtet idag kan behöva ändras inför framtiden , om det missbrukas.

Även de nu anlitade personerna kan ju ha andra åsikter på nya sätt att tänja på reglerna än vad de hade på tidigare frågor, men du har rätt, det vet vi inte ännu.

Inlagd: 2016-09-17, 19:04
Skriven av: Björn

Hur var det egentligen med gasen xenon som ryssarna kanske puffade i samma syfte som norrmännen puffar astmamedicin

Vissa experter menade att gasen är prestationshöjande, andra menade att den inte har någon verkan.

Och vad sa ryssarna.

– Xenon är inte olagligt att använda. Vi har en fast policy att inte använda saker som är förbjudna enligt World Anti-Doping Agency (WADA), säger Vladimir Uiba till ryska nyhetsbyråer.

– Det är möjligt att våra idrottare har inhalerat xenon, men det är inget fel med det. Vi använder det som inte är förbjudet, skadligt eller har andra biverkningar, säger Uiba

Ryssarna – som i grund och botten är ett hederligt folk – ville inte nämna om hälsoskäl som förklaring.

Vad tyckte Expressen journalisten Ludvig Holmberg.

”Vilken effekt xenon har? Det råder delade meningar om det. Vissa dömer ut gasen som rent nonsens. Andra menar att den ger samma boost som epo.
Men egentligen är den diskussionen irrelevant.
Det är som bekant små marginaler i idrott och minsta hjälp kan bli direkt avgörande.
Ryssland slog Italien med fem hundradelar i lagsprinten i går”

Inlagd: 2016-09-18, 08:35
Skriven av: H. G. Wells

Vi har uppfattat xenon-gasen som något som ligger i gråzonen. Vi har valt att ta avstånd från den och inte ens tänkt att använda den. Vi är glada för att Wada har arbetat med det här och rett ut vad det egentligen är. Men nu lägger vi inte längre någon energi på det.”
Vidar Löfshus, landslagschef i Norge.

Tack för det Vidar Löfshus ”gråzonen” ”inte ens tänkt att använda den” ” Vi är glada för att Wada har arbetat med det här och rett ut vad det egentligen är.”

Inlagd: 2016-09-18, 08:41
Skriven av: H. G. Wells

http://www.dagbladet.no/sport/krever-endring-av-omstridt-regel-som-fintet-sundby-ut-i-marerittet—skaper-ukultur/62786527
Hva skal de med denne utredningen, så lenge det er Wada som sto bak regelendringen i 2012….. Der friske utøvere kunne inhalere astmamedisin…..
H.G. Wells… Hva med høydehus, ligger også den i ”gråzonen”?

Inlagd: 2016-09-18, 10:24
Skriven av: pelle

Pelle: ” Hva med høydehus, ligger også den i ”gråzonen”?” Jag vet inte, du får väl fråga Vidar Löfshus. Han verkar ju veta vad som är gråzon och inte gråzon.

Inlagd: 2016-09-18, 13:09
Skriven av: H. G. Wells

Vasstrader: Du har kanske rätt. Gråzonen måste hur som helst åtgärdas. Annars kommer nationer med tveksam moral (som Norge) att utnyttjar gråzonen för att ge sina åkare en fördel.

Inlagd: 2016-09-18, 14:03
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells…. Mycket påfallende viss ikke Vidar Løfthus vet att høydehus ligger under begrepet ”gråzonen”, gitt…. I 2002 ble bruken av høydehus for idrettsutøvere forbudt i Norge, som er et særnorsk forbud… Men de prektige svenskene kjører på, med kunstige metoder, uten noen etisk diskusjon .. ;)

Inlagd: 2016-09-18, 14:11
Skriven av: pelle

Möjligt att jag är misstänksam i överkant. Men nu är det dags att måla fan på väggen. Jag uppfattar utredningen som ett spel för galleriet, en avledningsmanöver. Nu blir det lugnt ett tag när alla väntar på utredningens slutsats. Utredningens på förhand givna slutsats – att norska landslaget i allt väsentligt inte gjort något fel – presenteras strax före säsongsstart. När säsongen startar med norska segrar så glömmer norsk media och norska folket att var kritisk. Avledningsmanöver är fullbordad. Hur många som egentligen tror på utredarnas slutsats utanför den norska gränsen är dock en helt annan sak.

Inlagd: 2016-09-18, 14:14
Skriven av: H. G. Wells

Grått är det nya svarta.

Inlagd: 2016-09-18, 14:33
Skriven av: Tobbe H

Wells: Jag tror tvärtom. Ingen förutom några naiva vänliga själar väntar på vad den utredningen kommer fram till. Avledningsmanövern kommer inte heller att fungera utan detta kommer att leva kvar bland alla berörda ett bra tag framöver och det kommer inte att bli så skojigt för de norska åkarna när de ska umgås med konkurrenterna. Några tycker att Kalla var väl diplomatisk i kommentarerna om astmagate men faktum är att hon var ganska skarp om man läser två gånger vad hon sa.

Inlagd: 2016-09-18, 14:44
Skriven av: Tobbe H

Inget ont som inte för nåt gott med sig.Övertygad om att Norge inför stundande säsong inte kan bruka astmamedicin ohämmat som tidigare.

Inlagd: 2016-09-18, 14:47
Skriven av: KGK

Tobbe H:

Igjen insuinerer du at det bare er Norge som har astmatikere i langrenn. Vi har ingen holdepunkt for å si at Norge har flere astmatikere enn andre nasjoner.
Hvis du kjenner til dette – så kom med bevis istedet for å fortsette med denne kverningen din.

Hele situasjonen er absurd – man skal granske løpere som ikke har blitt tatt for noe. Men ingen snakker om å granske de landene som har tradisjon for å dope løperne f.eks. Finland, Russland, Østerrike og Estland.

Russland doper seg etter statlig program – og de var tungt dopet i Sotsji. Både langrennsløpere og andre idrettsutøvere. Det er ikke hvem som helst som sier dette, men en som burde ha innsikt. Men granske russerne – nei, uinteressant.

ALT skyldes irritasjon over at Norge er så gode.

Inlagd: 2016-09-18, 14:55
Skriven av: Interessert

@Björn
Ja Björn, det är ju tydligt att alla på det här forumet är grälsjuka. Det kan du i alla fall glömma i mitt fall, för jag har inte uttryckt någon åsikt och tänker inte heller gå i polemik med dig eller någon annan. Jag har lagt in länkar till tre tidningsartiklar. Var och en får väl göra sin egen bedömning av detta (och annat…) material.

Inlagd: 2016-09-18, 17:02
Skriven av: Peter

Vi får se vem som har rätt när säsongen är över. Är faktiskt övertygad om att det blir ut.

Inlagd: 2016-09-18, 18:31
Skriven av: KGK

Larsson kunde ju inte tänka sig att man använde astmamedicin på friska åkare i Norge. Det är en fantastisk inställning när man ska undersöka hur Norge har använt astmamedicin på sina åkare.
Det är klart som korvspad att man inte kommer att hitta några oegentligheter eller agerande inne i gråzonen med den inställningen.
Den kommande säsongen kommer att bli som de senaste. Norge tänjer på reglerna både på det ena, andra och tredje sättet. Är det någon som hotar norsk seger i sprint- distans- eller totalcupen kommer man fram med det röda kortet i ett tidigt skede. Hur många diskningar kommer Stina, Jonna och Ida att drabbas av?
…Men vänta nu – När säsongen summeras har Vinterstudions tittarsiffror har rasat katastrofalt. SVT kan nog inte fortsätta sända längdåkning. Det enda som kommer att återstå till säsongen 17/18 är nationella tävlingar i det norska aidstestet Dolmenkollen.

Inlagd: 2016-09-18, 19:00
Skriven av: Intresserad

Och apropå höghöjdshus och etik…
Om jag har förstått saken rätt så kan man i princip höja antalet röda blodkroppar på fyra sätt (även om man förstås kan skaffa sig någon obstruktiv lungsjukdom som också påverkar hypoxi i vävnaderna och därmed Epo-halten…)
Man kan:
1. Injicera syntetiskt Epo.
2. Injicera fruset ”blod”.
3. Använda höghöjdshus.
4. Åka till en glaciär i Alperna.
Alla metoderna syftar till att höja halten av röda blodkroppar. Med undantag av metod nummer två så involverar alla metoderna en förhöjd halt av Epo. Om jag var världens rikaste idrottsförbund med obegränsade möjligheter till höghöjdsläger skulle jag också tycka att det vore finfint om andra nationer inte fick samma möjligheter. (Precis som att andra nationer inte har råd att ha samma organisation för vallning). De två första metoderna är förbjudna, den tredje är etiskt tveksam enligt norskarna och den fjärde är så dyr att många länder måste ruinera sig för att använda den. Perfekt för norrmännen alltså. Igen.

Inlagd: 2016-09-18, 19:03
Skriven av: Bore

Är det någon mer som tycker som jag att Johaug är kanske den största skandalen här. Man har ju svårt att inte älska den glada jäntan.Men man har år efter år hört att Johaug inte har astma och implicit då inte heller använt astmamedicin.Det har varit intervjuer och annat och ingen har nånsin hintat att Johaug också haft fullt i medicinskåpet. Sen när det har gått så långt att de norske insåg att det bara var en tidsfråga innan det skulle komma fram.Eller kanske det hintades från journalister om att de hade uppgifter om det .Då var det dags att komma ut. Under alla de här åren har det hetat att Anna Haag minsann också äter astmamdicin på samma sätt som Björgen och att Johaug och Petter är helt rena.Varför är det alltid Annas namn som dyker upp förresten,Det är ju inte direkt hon som står på pallen i varje lopp år efter år.

Inlagd: 2016-09-18, 19:20
Skriven av: karlp

Håller med karlp!
Från att ha beundrat norskornas fart i spåret är känslan nu, fy fan! Tala om att falla från skyarna så dammet ryker.

Inlagd: 2016-09-18, 19:40
Skriven av: S.N.N

karlp och S.N.N. Instämmer till fullo. Det är för bedrövligt.

Inlagd: 2016-09-18, 19:48
Skriven av: Intresserad

Karlp…. ”varfor är det alltid annas namn som dyker upp forresten. det är ju inte direkt hon som står på pallen i verje lopp år etter år”…. Se der ja….Du skjønne det…. Så lenge denne ”prestasjonsfremmende” astmamedisin er ene alene hovedårsaken til att de norske løperne har vært totalt dominerende de siste årene, i følge de svenske bloggerne. Derfor lurer vi ”litt” på hvorfor ikke solen skinner litt på flickan ifra Köping i Västmanland län i Sverige… ;)

Inlagd: 2016-09-18, 20:16
Skriven av: pelle

Skulle vara roligt om alla som skriver här inne också är skidintresserade.

Inlagd: 2016-09-18, 20:31
Skriven av: KGK

”Varför är det alltid Annas namn som dyker upp förresten,Det är ju inte direkt hon som står på pallen i varje lopp år efter år.”

– Fordi feige svensker hemmeligholder hvem som har astma og hvem som får medisin for dette og andre luftveislidelser som løpernes rammes av. Som om det er en statshemmelighet.
De lar Norge ta hele skiten – fordi det passer dem best.

Men svensker som er så ”sjuke” at dem er syke hele sesongen – har sikkert fullt medisinskap. Det bli spennende å se om det stakkars ”sjuke” laget rekker å bli friske før Lahti. Mitt tips er ja,

Inlagd: 2016-09-18, 20:46
Skriven av: Interessert

KGK vad menar du med det?

Inlagd: 2016-09-18, 20:50
Skriven av: KarlP

KarlP; Inget särskilt. Bara en reflexion som många andra har här .Snart har 1000 inlägg här.

Inlagd: 2016-09-18, 23:10
Skriven av: KGK

Vore intressant att veta inför vilka lopp Johaug använt astmamedicin?
VM loppen 30 km i Holmenkollen och Falun?
Klart man undrar om då och i kommande lopp, har hon puffat igen?
Norge kommer att skaffa undantag för alla åkarna.

Inlagd: 2016-09-19, 06:36
Skriven av: KE

KGK det är ju fritt fram och läsa Om man inte är intresserad av dopingproblematiken finns det ju ingen större anledning att gå in här när det är 3 månader kvar till säsongen börjar..Det kanske skulle skapas en permanent tråd för ”skidintresserade” där man kan diskutera sista rullskiderallyt . Eller Swix kanske har någon ny valla som är superintressant och som vore jätteroligt att diskutera antar jag för er genuint intresserade

Inlagd: 2016-09-19, 06:41
Skriven av: KarlP

Team Sky, gråzoner, medicinering och dispens.

CT: What would you like the team to do now?

JS: Well, that is a difficult question. I think the first thing is just be very open and transparent about it. If they have got nothing to hide and it has all been done above board and there were clear reasons for it, from the outset they should have been very, very transparent about this.

Other than there was a brief statement released from the team, just a couple of words, I think it is a paragraph. In this sort of situation, it just doesn’t seem like the kind of response that is required. I would have liked to have seen an open press conference. ‘Fire away, ask me about anything you want, we will give you the details.’ To hell with the privacy of medical records. I mean, how private can it be that you had an asthma exacerbation, if that’s the case?

It is a disclosed illness anyway. So from a privacy perspective it is not an issue. Be open and be honest, and be ready to answer any question. If you have got nothing to hide, then you should have no problem answering any question. But we haven’t seen that.

CT: Chris Froome is part of the team. Does this affect your thoughts about Chris?

JS: Interestingly, it actually does the opposite for a number of reasons. One, when those documents were leaked, there was nothing new on Chris. It seems Chris has been completely transparent and open about his TUEs and the documents back that.

There was nothing hidden or untowards from Chris’ side. I think it was David Walsh who wrote that Chris had been offered a TUE for cortisone in 2015 when in the last week of the Tour he was starting to develop a chest infection or an asthma exacerbation, and declined. He rode on without one.

Based on that perspective, he actually comes out looking all the better after this. It is really Wiggins and the team who are having a negative light cast on them. From Chris’ side, it is actually quite positive.

Team Sky har (hittills) inte varit ”very open and transparent about it”
Har norska landslaget varit (retorisk fråga). ”very open and transparent about it”

Det hade nog sett lite bättre ut om Johaug och andra friska åkare berättat om sin medicinering före sanningen kom fram på ett annat sätt.

Inlagd: 2016-09-19, 08:00
Skriven av: H. G. Wells

Ryssarna avslöjade Team Sky medicinering i gråzonen.
Norska anonyma åkare avslöjade norska längdlandslagets medicinering i gråzonen.

Inlagd: 2016-09-19, 08:04
Skriven av: H. G. Wells

Nu får vi hoppas att den norska utredningen (eller mer troligt, ryska hackare) avslöjar vilka åkare, vilka doser, när var och hur. Och varför, hälsoskäl kan vi väl glömma som en ovanligt pinsam lögn.

Inlagd: 2016-09-19, 08:09
Skriven av: H. G. Wells

KarlP: Till skidpremiären är det 9 veckor. Drygt tre månader till Jul.Så vitt jag kan se.
Jag kollade på ett dopningprogram igår på svt. Skidåkning nämndes ej . Stora dopningsproblem inom andra idrotter .

Inlagd: 2016-09-19, 08:44
Skriven av: KGK

WADA: Inntil 1. januar 2012 måtte alle utøvere søke om fritak for å kunne benytte seg av blant annet Ventoline. Etter denne regelendringen kan alle – også helt friske utøvere – bruke astmamedisiner uten diagnose… Takk for den oppklarende opplysningen Wada.

Inlagd: 2016-09-19, 11:49
Skriven av: pelle

Ventoline är receptbelagt, även i Norge.
Din tolkning är bara möjlig om man som norsk läkare (eller medicinstuderande) bortser från indikation och dosering, pelle.

Inhaled beta-2 agonists are prohibited and require a Therapeutic Use Exemption (TUE), except salbutamol dosages under 1600 micrograms in any 24 period. If you use more than the amounts listed, you are required to submit a TUE for use. A TUE is an exemption that allows an athlete to use, FOR THERAPEUTIC PURPOSES ONLY, an otherwise prohibited substance or method (of administering a substance).

Inlagd: 2016-09-19, 14:37
Skriven av: Slakmota

Wiggins tar injektioner enligt TUE av ett astma/allergi medel som är prestationshöjande. Som av en händelse gör Mo Farah detsamma. Hoppa vi får veta norska TUE. WADA är genomkorrupt. http://fancybear.net/

Inlagd: 2016-09-19, 16:32
Skriven av: nn

Carlsens trovärdighet är nu nära noll. Lite tragiskt faktiskt för en 70-åring med en fin karriär bakom sig.

Inlagd: 2016-09-20, 07:42
Skriven av: Tobbe H

Så här har SVT skrivit om det senaste.
Tänkte om nån har svårt med norska :P

http://www.svt.se/svttext/web/pages/310.html

Inlagd: 2016-09-20, 08:11
Skriven av: apaulsson4@spray.se

Idrott och medicin är numera så kopplade att man går från att bota skador till att höja prestationerna. Mer likt DDR för varje år. En sjuk utveckling där de med störst budget och rymligast samvete alltid vinner. WADA är nog nästa instans som kommer att avslöjas som korrupt med sitt TUE system.

Inlagd: 2016-09-20, 08:19
Skriven av: nn

”– Vi har Kai-Håkon Carlsen som är en av de främsta när det kommer till lungor och astmamedicin och han har en vanvettigt stor kunskap om det. Jag väljer att lyssna på vad han säger.” – Therese Johaug

MOOOAAAAHAHAHAHAHA!!!!

Inlagd: 2016-09-20, 08:58
Skriven av: Vento Linsson

Jag säger som Löfthus, läs inte media läs resultatlistor.

Inlagd: 2016-09-20, 09:30
Skriven av: nn

Hvorfor måtte dere til Trøndelag og Meråker for og finne en trener, deres hatefulle hyklere, eller en mer eksplisitt kommentar – misunnelige tapere!

Inlagd: 2016-09-20, 10:09
Skriven av: pelle

http://results.neptron.se/#/alliansloppet2016/?sortOrder=Place&raceId=99&page=0&pageSize=25
nn.. ”jag säger som löfthus, läs inte media läs resultatlistor”.. Ja her resultatene til de norske gutta, etter en lett ”harrytur” over grensen. Fint att de tok et ”lett” skirenn på turen…..9 norske blant de 11 beste. Undertegnende forstår meget godt, at du hater resultatlister ja…

Inlagd: 2016-09-20, 11:05
Skriven av: pelle

http://results.neptron.se/#/alliansloppet2016/?sortOrder=Place&raceId=99&categoryId=100&page=0&pageSize=25

Jag kompletterar resultatlistan med D21.

Inlagd: 2016-09-20, 11:15
Skriven av: Slakmota

Ventolin… Ja takk og pris for att Therese Johaug – inte lyssnar på svenskene… :)

Inlagd: 2016-09-20, 11:17
Skriven av: pelle

Det är nog inte så smart att som utövare lyssna på en professor som genomför olagliga, oetiska studier och medicinerar friska landslagsskidåkare utan godkännande från etiska nämnden.

Det Kai Carlsen har gjort är olagligt och han kan bli dömd för detta. Och det kommer naturligtvis svärta ner norsk skidåkning ännu mer. Om det nu går.

Inlagd: 2016-09-20, 12:25
Skriven av: Vento Linsson

Den där Carlsen verkar vara en person som har lät att dupera människor som har en auktoritetsbunden personlighet.

Inlagd: 2016-09-20, 13:43
Skriven av: KGK

Tyvärr är det nog så att man inte behöver ha en viss personlighet för att lyssna andäktigt till en professor, speciellt om han är knuten till en medicinsk fakultet.

Inlagd: 2016-09-20, 18:54
Skriven av: Tobbe H

Tyvärr så kan man inte skylla på att man lyssnade andäktigt på en professor, eller rättare sagt, bra att man inte kan skylla på det. Jag hoppas verkligen inte att Carlsen ensam utses till syndabock.
Och var håller Ulvang hus förresten?

Inlagd: 2016-09-20, 21:22
Skriven av: H. G. Wells

Kommer ni ihåg det här. Syretanksmasker var inte mot reglerna, och finnarna var till skillnad mot Norge helt öppna med vad de gjorde.

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/10/23/fran-norsk-kritik-mot-finska-star-wars-masker-jamfor-med-johann-muhlegg

Inlagd: 2016-09-20, 21:45
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells… ”syretanksmasker var inte mot reglera” ….Er astmamedisin mot reglene då?… :)

Inlagd: 2016-09-20, 22:10
Skriven av: pelle

Tobbe H: Kom ihåg att hälften av alla människor är dummare än genomsnittet. Gäller även dom som är högskolelärare.

Inlagd: 2016-09-20, 22:16
Skriven av: KGK

Bør det være bekymringsfullt når noen hevder at det finnes tusenvis av forstøverapparater rundt om i Norge.
Försäljningen ökar efter att MJS åkte dit för doping.
Man kan ju undra varför?
Prestationshöjande?

Inlagd: 2016-09-21, 07:48
Skriven av: KE

H.G: När ryssarna sniffade Xenon då tog det fyr i Norge och man krävde omedelbart förbud. Detta utan något fakta. Nu med fakta om medicinering i Norge värre än på intensiven då är det helt tyst om förbud. Låt Norge ägna sig åt längd helt själva det går inte att tävla mot dem på ett hederligt sätt.

Inlagd: 2016-09-21, 08:51
Skriven av: nn

”Låt Norge ägna sig åt längd helt själva det går inte att tävla mot dem på ett hederligt sätt.”

Næmen…stakkars dere.
Hva skyldes dette, helt konkret?

Inlagd: 2016-09-21, 09:20
Skriven av: Torgny M

Pelle. Wells och andra pekar på hyckleriet. Norrmännen ylar som skadeskjutna vrålapor när ryssarna puffar gas, och när finnarna, helt öppet, utan att dölja nånting kör med syrgasmasker, så ylar man igen.

Alltså, Pärmäkoski kör med syrgasmask under träning, normännen ylar, samtidigt puffar hela norska damlaget astmamedicin för att prestera bättre på tävling. Hyckleri!

Varför har exempelvis inte Johaug sagt nånting om sin medicinering. Varför har ingen åkare, ledare eller läkare i laget informerat världen om den norska astmamedicineringen. De som berättade var åkare utanför landslaget som tyckte att de var mycket märkligt att de erbjöds astmamedicin fast de inte hade astma. Man har däremot ständigt berättat att astmamedicin inte har någon verkan på friska luftrör.
Är man inte född igår så verkar detta mycket misstänkt likt doping i gråzonen.

Inlagd: 2016-09-21, 09:29
Skriven av: Anders 2

Anders 2;

Edelgassen er nå forbudt, hjertemedisinen er forbudt, russernes bytte av urinprøve i Sotsji skal etterforskes – men det er vel ikke viktig for dere svensker. Oh, ja Legkov & Co har like mye astma som det norske laget – men det er heller ikke viktig. Norge, Norge, Norge – kun fordi Norge er gode. Så sørgelig folk dere er.

Når det gjelder dine påstander om at friske anvender astmamedisin under trening, så er dette nettopp en påstand du kommer med. Du bare finner på noe skit å skrive, fordi du ikke finner på noe bedre.

Likeledes påstanden om at astmamedisin skulle være prestasjonsfremmende for friske utholdenhetsutøvere. Ingen har påvisst dette – så til det blir gjort, hold kjeft.

Nå skal Norges rene utøvere granskes for å tilfredsstille hylekoret. De er allerede forhåndsdømt som juksemakere. Hva når det vil fremgå at de ikke har medisinert friske utøvere, kun ved sykdom – og dere ikke kan påvise denne effekten av astmamedisin dere påstår.. Det blir jævlig pinlig for dere tapere, når dere ikke kan skylde på dette for dårlige resultater.

Svenske beskyldninger er ikke noe nytt. Fra den dagen Norge overtok Sveriges hegemoni i – 91, så har beskyldningene om doping hos nordmennenene haglet fra svenskene. Vi derimot, beskyldte aldri Gunde, Wassberg og Mogren for doping. Det er skilnaden mellom oss som folk.

Inlagd: 2016-09-21, 10:01
Skriven av: Torgny M

”Varför har exempelvis inte Johaug sagt nånting om sin medicinering. Varför har ingen åkare, ledare eller läkare i laget informerat världen om den norska astmamedicineringen.”

Og hva faen mener du med dette?
Selvsagt er all medsinering – både av dem som er rammet av astma og får behandling for sykdom innrapportert til de rette instanser.

Krever Anders 2 innsikt i alle journaler, når de har mensen osv.? Ubegripelig mye tull man skal lese i slike forum.

Inlagd: 2016-09-21, 10:08
Skriven av: Torgny M

”Vi derimot, beskyldte aldri Gunde, Wassberg og Mogren for doping”

Nej, dom har ju inte åkt fast för doping heller. Till skillnad från din lilla lusekoftegutt Sundby, som är dömd för doping.

Sverige har heller inte bedrivit oetisk, olaglig forskning med astmamediciner på friska landslagsåkare, vilket Norge har gjort.

Så fan dillar du om ditt lilla troll? Sluta slå ifrån dig. Det är Norge som har problem, inte Sverige. Om Sverige får problem så ska vi diskutera Sverige. Men just nu är det Norge. Rysslands doping har avhandlats under flera år här på Skidpepp, så det behöver du inte fundera över.

Inlagd: 2016-09-21, 10:25
Skriven av: Vento Linsson

Ventolin:

Lær deg å lese din idiot.
Svenskene har beskyldt Norge for doping siden 1991, da Sverige ikke lengre var best i herreklassen.

Du kan ikke skjule deg bak Sundbys formaldom på 2 mnd. når dere konstant har beskyldt hele norske laget for doping (damer og herrer). Ikke minst i dette useriøse rottereiret av et forum.

Inlagd: 2016-09-21, 10:34
Skriven av: Torgny M

Man ska nog inte blanda ihop Norge med något annat land som läget är nu.. Är Norge som har problemet o se till att lösa dom och få klarhet i de.. annars så kommer de här ta död på skidsporten ingen kommer tro på Norska resultaten möjligtvis en del i Norge men i många andra länder kommer laget ha för stor astma stämpel

Inlagd: 2016-09-21, 10:40
Skriven av: jossa

Anders 2… Vil du høre sannheten… Om eks. din kjære ”kjenslige” Kalla ”boffer” så mye astmamedisiner hun bare orker, er hun totalt sjanseløs mot hurtigtoget Johaug i vc-totalen.. Og det svir for Wells og andre du pekar på ..
Og tenk att den astmafrie Petter Northug i herrens år 2015, banket ”astmamedisinbofferne” svensker (husk sannhetsvitne Anna Haag) gule og blå, på deres hjemmebane, uten astmamedisin da … :)

Inlagd: 2016-09-21, 10:45
Skriven av: pelle

pelle: Om Norge vore ett hederligt land så hade jag hållit med dig. När vi pratar astma och medicin så är det inte längre kopplat till varandra i Norge. Så tyvärr PN kan buffa 1600 mikrogram han också och jag har inte läst att han sagt motsatsen. Det jag väntar på nu är att ryssarna avslöjar alla TUE som Norge har och som utfärdats av Carlsen.

Inlagd: 2016-09-21, 10:56
Skriven av: nn

”Är Norge som har problemet o se till att lösa dom och få klarhet i de.. annars så kommer de här ta död på skidsporten”

Jossa;

– og hva er ”problemet” med Norge – som ”tar død på skisporten”.
Nå er jeg meget spent på den svenske konklusjonen – med alle slags bevisførsel. Man kan se på dette som en IQ test.

Inlagd: 2016-09-21, 10:59
Skriven av: Torgny M

Vad har resultaten att göra med astma medicinen och doping som dikuteras här?

Inlagd: 2016-09-21, 11:02
Skriven av: jossa

Lång historia om någon orkar läsa
https://bjorkbloggen.com/tag/vegard-ulvang/

Inlagd: 2016-09-21, 11:03
Skriven av: KE

Syke utøvere får startnekt – ikke medisin

https://www.nrk.no/sport/syke-utovere-far-startnekt-_-ikke-medisin-1.13137602

Inlagd: 2016-09-21, 11:18
Skriven av: Anders 2

Ultima,

”Du kan ikke skjule deg bak Sundbys formaldom på 2 mnd. når dere konstant har beskyldt hele norske laget for doping (damer og herrer). Ikke minst i dette useriøse rottereiret av et forum.”

Lär dig att läsa själv, och börja med att läsa domen mot Sundby.

Det är igen ”formaliedom”, din lilla hottentott. Den är stenhård. Sundby kom undan med 2 månader enbart pga att han säger sig ha litat blint på sin läkare. Men det spelar ingen roll, han är dömd för doping.

Vilken svensk längdskidåkare är dömd för dopingbrott? Vilka svenska professorer bedriver olaglig, oetisk forskning på friska landslagsskidåkare med astmamediciner?

Nej just det. Så ta nu din lilla färgglada lusekofta och vira den hårt runt din egen trut, så att omvärlden slipper lyssna på ditt lustiga norska hottentottspråk.

Inlagd: 2016-09-21, 11:20
Skriven av: Vento Linsson

Som sagts ovan. Hälften av alla är dummare än genomsnittet. När sedan genomsnittet inte ens ligger i närheten av sanningen blir det inte många kvar som ser hur genomruttet det är inom den norska längdåkningseliten. Sedan må man skylla på att andra länder inte är snövita, men det är Norge som för närvarande har allt ljus på sig och då ljuger man, kommer med halvsanningar samt har utfört oetiska försök. Nej förresten försöken var betydligt mer oetiska än det man inte fick tillstånd till.
Noterar dessutom att de norska trollen är så in i Hardangervidda enögda att de måste tillhöra den lägsta percentilen.
Längdskidåkningen är död och har mördats av Norge.

Inlagd: 2016-09-21, 11:28
Skriven av: Intresserad

”Lär dig att läsa själv, och börja med att läsa domen mot Sundby.

Det är igen ”formaliedom”, din lilla hottentott. Den är stenhård. Sundby kom undan med 2 månader enbart pga att han säger sig ha litat blint på sin läkare. Men det spelar ingen roll, han är dömd för doping.

Vilken svensk längdskidåkare är dömd för dopingbrott? Vilka svenska professorer bedriver olaglig, oetisk forskning på friska landslagsskidåkare med astmamediciner?

Nej just det. Så ta nu din lilla färgglada lusekofta och vira den hårt runt din egen trut, så att omvärlden slipper lyssna på ditt lustiga norska hottentottspråk.”
************************

Akkurat som jeg trodde.
Hver_eneste_gang man utfordrer dere til å utdype hvorfor Norge har ”ødelagt” sporten osv. – så vender dere tilbake til formaldommen mot Sundby. Fordi dere ikke har annet!

Idag er det forskningen som ”forstør” sporten, i morgen er det noe annet, perifert. Fordi dere ikke har noen gyldige argumenter om at laget har gjort noe ulovlig eller uriktig. Dette kalles springende argumentasjon. Pinlig kaller jeg det.

Inlagd: 2016-09-21, 12:23
Skriven av: Torgny M

Ref;
”din lilla hottentott”,

”Så ta nu din lilla färgglada lusekofta och vira den hårt runt din egen trut, så att omvärlden slipper lyssna på ditt lustiga norska hottentottspråk.”

– Dette var jo veldig voksent. Til ventolins opplysning er norsk et germansk språk. Hadde det vært afrikansk, så hadde nok Ventolin vært glad til.

Hva er det offisielle språket i ”Det nye landet” (tidl. Sverige)? Arabisk kanskje.

Inlagd: 2016-09-21, 12:43
Skriven av: Torgny M

Inte kommer användning av astmamedicin att ödelägga skidsporten. Fri idrotten lever och frodas trots massvis med dopningsfall.

Inlagd: 2016-09-21, 12:51
Skriven av: KGK

Från FIS längdåkningsdel är tysnaden total. Händer saker i det tysta? pågår stora förändringar? Får Ulvang sparken, eller stärker Norge sitt grepp om FIS längdåkningsdel? Har någon frågat hur FIS kunde frikänna MJS med tanke på vilka stora doser han stoppat i sig under minst en månad?

Inlagd: 2016-09-21, 13:22
Skriven av: Anders 2

KGK: kan vara sant men skillnaden är att Friidrotten är en väldigt stor sport och att skidor en väldigt liten… ju större desto mer att falla på…

Inlagd: 2016-09-21, 13:56
Skriven av: jossa

FIS har även det ryska problemet att hantera. Om den historien är sann så är den långt mycket värre än norrmännens ”gråzonsdoping”.
Men, trots det, utan tvekan så skadar Norges förhavande sporten minst lika mycket som Ryssarna eventuella utbytta dopingprover under OS.

Inlagd: 2016-09-21, 14:51
Skriven av: Anders 2

Pettersson och Holmberg pratar inför längdskidssäsongen. Nämner i förbifarten astmasaken men fortfarande väldigt lite i svensk media om detta. Inga kommentarer, mest reposts och TT-nyheter

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/ebba-andersson-satsar-fullt-pa-skidorna/

Inlagd: 2016-09-21, 14:55
Skriven av: Jon

Klart att Norge skader sporten, og vil skade den i uoverskuelige tider, sett med svenske øyne. Eks….
1. De har verdens beste trenerteam, og har hatt det over lang tidsperiode.
2. De har verdens beste rekrutering til sporten, selv store Russland blir bare piss i forhold.
3. Og for tiden, verdens klart beste løpere igjennom en hel sesong…

Inlagd: 2016-09-21, 15:29
Skriven av: pelle

Den ryska eventuella dopingen i Sotji verkar för mig osannolik. Om de kunnat tävla otestat som ryktet säger så hade de presterat bättre. Så bra är ryssarna att med Epo hade de vunnit allt. Sundby är för mig klart mer misstänkt än Legkov.

Inlagd: 2016-09-21, 15:33
Skriven av: nn

”Den ryska eventuella dopingen i Sotji verkar för mig osannolik.”

– Selvsagt, det er jo daglig kost at Legkov, Vylegzhanin og ikke minst ”stjerna” Chernousov slår Martin J Sundby. Det så vi jo både før og etter OL.

Skal si svenskenes mindreverdigehstkompleks har kommet til overflaten i denne tråden.

Inlagd: 2016-09-21, 16:19
Skriven av: Torgny M

Med vänner som Pelle och Torgny M så behöver det norska längdlandslaget inga fiender. Det är helt uppenbart att båda egentligen vill övertyga oss om att inte finns ett vettigt argument som talar till Norges fördel.

Inlagd: 2016-09-21, 17:03
Skriven av: H. G. Wells

Vi får nu se nå da hr. Wells, hva resultat den demokratiske utredningskommisjonen kommer frem til.. Da kan vi diskutere hvem som kom nærmest sannheten av oss og dere…

Inlagd: 2016-09-21, 19:20
Skriven av: pelle

Det skulle vara fint om utredningen kunde sätta punkt för det här spektaklet. Men jag tror inte att den lyckas med det. Utredningen är redan ifrågasatt, inte minst i Norge. Men, förutom det, frågan avgörs inte på den här bloggen. Det handlar inte heller om Norge och Sverige, det handlar om att vad resten av längdåkningsvärlden tycker om utredningens slutsats. Jag kan inte heller fatta att norrmännen på den här bloggen oavbrutet förminskar den här saken till ”avundsjuka svenskar” Det är faktiskt även en majoritet av norska folket som tycker att den norska astmamedicineringen är påtagligt skum, för att inte tala om Finland, Centraleuropa och Amerika.

Inlagd: 2016-09-21, 20:24
Skriven av: H. G. Wells

majoritet av norska folket har nog heller inte dubbla alias heller på forum ;)

Inlagd: 2016-09-21, 20:31
Skriven av: jossa

Espen Graaf, Vidar Löfshus m.fl
När ska poletten trilla ner ;-)
Dags att krypa till korsett och erkänna att ni fuskat er till framgång.

Inlagd: 2016-09-21, 20:58
Skriven av: KE

Jag fattar inte varför ni bry er om dem, eller han kanske det är. Det är ju ingen intressant diskussion precis.

Inlagd: 2016-09-21, 21:04
Skriven av: Tobbe H

De som vill lyssna på andra norrmän än Pelle kan läsa kommentarsfältet på VG.

http://www.vg.no/sport/doping/advarer-mot-sundby-apparatet/a/23798564/

Inlagd: 2016-09-22, 07:48
Skriven av: H. G. Wells

Det är glädjande att läsa kommentarerna till länken ovan till VG. Det finns många klarsynta och vettiga norrmän, vilket iofs inte är det minsta överraskande.
Undrar hur länge norsk idrottsledning låter den här soppan pågå inom skidförbundet utan att göra något konkret.

Inlagd: 2016-09-22, 09:04
Skriven av: Tobbe H

Pelle, hur gick det egentligen med det här som du skrev??? Du ska inte vara så stor i käften gamle gosse…

”En av Norges fremste astmaekspert har fått beskjed av en Wada representant att regelen som felte Sundby blir inndratt. Jeg tror den regelen kommer i sept. etter att den vitenskapelige komité har hatt sitt møte.. Striden er denne… NSF mener det er dosen som blir puttet inn i longene, og ikke dosen som ligger i apparatet som er fasitsvaret…… I så fall er ikke siste ord i denne sak avgjort….

Inlagd: 2016-08-24, 14:31
Skriven av: pelle”

Inlagd: 2016-09-22, 12:07
Skriven av: Vento Linsson

Ventolin… Ja nå blir nok Sundby en saktegående mosjonist i sporet ja.. Kan til og med svenskene knuse han til vinteren nå, eller hva tror du?

Inlagd: 2016-09-22, 12:27
Skriven av: pelle

Nu ska han visst inte överklaga… dåligt!

Inlagd: 2016-09-22, 12:31
Skriven av: KGK

Anna Haag: ”Lägret I Frankrike bjöd på allt; sol, regn, dimma, blåst, glada miner och sura miner, god mat och mindre god mat”..
Jossa… Har du fått noen indikasjoner på om din tjej har trenat noe, eller satser hun kun på att astmamedisin skal gi toppresultat? … :)

Inlagd: 2016-09-22, 13:25
Skriven av: pelle

wada har beslutat att max 800mg salbutamol får intas var tolfte timme.

Inlagd: 2016-09-22, 13:34
Skriven av: KGK

KGK, vad är det som är dåligt med det? Han har ju absolut noll chans att vinna, eftersom han bevisligen dopat sig.

Det enda som var dåligt var väl att han ens tänkte tanken på att överklaga från första början. Men sen är han ju inte heller den ”vassaste kniven i lådan”, den gode Sundby.

Inlagd: 2016-09-22, 13:50
Skriven av: Vento Linsson

Sundby sier: Jeg er intelligent….
Hellner svarer: Inte jag heller …

Inlagd: 2016-09-22, 14:11
Skriven av: pelle

pelle: läs hela inlägget inte bara delar av de så behöver du inte fråga :)

Inlagd: 2016-09-22, 14:13
Skriven av: jossa

”Ventolin… Ja nå blir nok Sundby en saktegående mosjonist i sporet ja.. Kan til og med svenskene knuse han til vinteren nå, eller hva tror du?”

Pelle: Martin blir like ”sjanseløs” mot svenskene og de andre konkurrentene som sist sesong 2015/16 – da alt foregikk etter reglene til punkt og prikke m/inhalator. Således er de nye reglene forlengst implementert – og overflødige.

Inlagd: 2016-09-22, 14:15
Skriven av: Torgny M

När Sundby fick tänka över saken ordentligt (måntro om han använde båda huvudena), kom han kanske fram till att en ny behandling av fallet kunde ge honom rättmätiga 2 års avstängning.

Inlagd: 2016-09-22, 14:16
Skriven av: Intresserad

Carlsen har säkert säkrat upp så Sundby har TUE så han kan säkert puffa på som vanligt.
Hur tänkte karln då han var all time high på Ventolin inför loppen?
Han kan fortfarande inte se något fel i sina monsterdoser för det har Carlsen sagt är OK.

Inlagd: 2016-09-22, 14:28
Skriven av: KE

Ja har man nått en viss status, även om det skett genom tveksamma och felaktiga metoder, krävs det mycket för att någon ska våga peta på glorian.
För Macchiarini blev fallet till slut högt. Allt tyder på att Carlsen varit en lika stor bluffare som M. När kommer fallet???

Inlagd: 2016-09-22, 15:06
Skriven av: Intresserad

Vento Linsson; Sundby viker ned sig utan strid det är dåligt i mina ögon.Har man sagt att man ska göra en sak så står man för sitt ord.

Inlagd: 2016-09-22, 16:26
Skriven av: KGK

KGK>> Kan så vara, men sett ur ett perspektiv där man vill att WADA och CAS kan bruka sina resurser till något vettigt, så är det ju bra att han inte i onödan skapar administrativt arbete.

Om han i alla fall har funderat över att överklaga och inser att det inte är till nytta för vare sig honom eller någon annan är jag glad att han gör det förnuftigaste, och minst belastande för de som försöker bemöta dopingen.

Inlagd: 2016-09-22, 20:15
Skriven av: Björn

Björn: Så är det.

Inlagd: 2016-09-22, 20:49
Skriven av: KGK

Detta kändes väldigt klargörande:

http://www.svt.se/sport/vintersport/wadas-expert-om-sundbydomen-kan-vara-prestationshojande

Nu är det bara norrmännen som har kvar att förklara hur tusan de har tänkt. Får se om den där utredningen kommer fram till något, jag förstår att folk tvivlar…

Inlagd: 2016-09-22, 22:08
Skriven av: toriv

Ska bli kul se på hur man ser på astma om några år…tror de kan hända en hel del.. Vibeke Backer menar ju redan nu att gränserna är höga för höga

Inlagd: 2016-09-22, 22:54
Skriven av: jossa

”Kan vara prestationshöjande”

Ja, det var veldig klargjørende ;- ))

Inlagd: 2016-09-22, 23:07
Skriven av: Interessert

Vibecke Backer och Morten Hostrup proffesor vid den lungmedicinska forskningsenhet på Bispeberbjergs sykehus i Köpenhamn sier:

– De mener att astmamedisiner i høga doser kan ha prestasjonhöjande effekter….

Backer sier videre: Johsrud Sundby använder sedan förra året Ventolin med vanlig inhalator. Det har han gjort hela den gågna säsongen. Och det har ju gått bra…

Frk. Backer….. ikke nok med att det gikk bra, han knuste hele verdenseliten til ”pinneved”, og hadde en sesong som ingen langrennsløper har prestert de siste 1000 år..
Du snakke om og prate mot seg selv!

Inlagd: 2016-09-22, 23:19
Skriven av: pelle

Interessert.. Ja det er liksom kremen av intelligente proffesorer som sitter ved ”det runde bord” i Kopenhagen, gitt … :)

Inlagd: 2016-09-22, 23:30
Skriven av: pelle

Ja då var det klart med det då punkt och slut.

Inlagd: 2016-09-22, 23:34
Skriven av: KGK

pelle: du fortsätter att bemöta argument som inte någon har påstått; det är uppenbart för alla att MJS hade en grym säsong i vintras. Det många undrar är ju andra frågor, speciellt om vad norska ledningen/förbundet håller på med. Man kan t.ex. fundera på varför MJS ens behövde köra med nebulisator förr om åren, det gick ju – som sagt – uppenbarligen bra att inte göra det. Försöker man uppnå något annat? Antagligen en fråga som är omöjligt att svara på just nu, och jag hoppas att svaret inte blir ja om 10 år när forskningen eventuellt har kunnat utröna eventuella långtidseffekter av sådana här preparat med viss anabol verkan.

Det enda vi vet nu är att försiktighetsprincipen inte betyder något i skidnorge.

Inlagd: 2016-09-23, 00:12
Skriven av: toriv

Justin Gatlin har också gjort sitt livs säsonger efter att han slutat med sitt fusk…

Inlagd: 2016-09-23, 06:00
Skriven av: Banan

Effekterna sitter i efter att vederbörande har slutat använda doping, då den personen har haft chans att bygga upp sig med hjälp av dopingsmedel.
Astmamediciner är en stereoid så det påverkar säkert kroppen muskulärt också, helst i stora doser.

Inlagd: 2016-09-23, 06:48
Skriven av: KE

Björn: Har Sundby någonsin på allvar tänkt överklaga domen.
Den anlitade toppadvokaten har nog sagt samma sak till Sundby som den här norrmannen säger.

”CAS er den øverste og endelige domstol i dopingsaker. Saksinnholdet kan ikke ankes. Det som eventuelt kan vurderes av sveitsisk høyesterett, er om det har skjedd så grove saksbehandlingsfeil at CAS må behandle saken en gang til. Vet ikke hva disse saksbehandlingsfeilene eventuelt skulle bestå av, og det vet tydeligvis ikke Sundby heller.”

Den anlitade toppadvokaten har nog även sagt samma sak till Sundby som den här norrmannen säger.

”For de som har satt seg inn i dommen fremstår det urimelig at den ikke er strengere enn den er”

Har Sundby väldigt dåliga rådgivare eller var allt tal om överklagan bara skitsnack det också?

Inlagd: 2016-09-23, 07:46
Skriven av: H. G. Wells

Pelle och Intressert:

”Ja, det var veldig klargjørende ;- ))”

Uppenbarligen har ni inte sett intervjun. För den är extremt klargörande. Så här säger forskaren:

”Om man menar att det inte är prestationsfrämjande så är det för att man inte har koll på litteraturen. Litteraturen säger klart att om man tar en hög dos så ökar styrka och återhämtning. Det finns är ställt utom allt tvivel”

Schack matt, game over, ridå ner, gonatt.
Så knip igen nu. Lägg ner.

Inlagd: 2016-09-23, 09:22
Skriven av: Vento Linsson

Och det som verkligen visar vad norrmännen går för är ju just användningen av nebulisatorn. Hur i helvete kan man sätta igång och använda en sån maskin utan att först fråga WADA om det är OK?????

Vibeke Backe som sitter i WADAs expertpanel säger ju så här:

”– Det är förbjudet. Fullständigt, säger hon.”

Lömska, äregiriga idioter är vad dom är i norska skidförbundet.

Ärligt talat så kan jag verkligen inte se att detta skulle hända i Sverige, att skidförbundet sätter igång och använder sjukhusutrustning för KOL-patienter UTAN ATT FRÅGA WADA OM LOV. Svenskar är inte sådana. Men norrmän verkar vara det.

Inlagd: 2016-09-23, 09:30
Skriven av: Vento Linsson

Ventolin … Nei grabben… I skisportens mekka tror man ikke på ”supperådet” i fra Kopenhagen, som først påstår att astmamedisin KAN være prestasjonsfremmende, men i samme setning hevder att Sundby motbeviser deres forskning i sesongen 2015/2016…
Kom med nå bedre, gitt!

Inlagd: 2016-09-23, 09:56
Skriven av: pelle

Pelle, det är inte lätt att förklara för den som inte begriper.

Inlagd: 2016-09-23, 09:58
Skriven av: Vento Linsson

Jag tror vi får mer svar när ryssarna läcker TUE från Norge. Hostrup har nämnt att kombinationer av medicin kan ge större effekter och vad Carlsen gett lov till kan vi bara ana.

Inlagd: 2016-09-23, 10:11
Skriven av: nn

”Om man menar att det inte är prestationsfrämjande så är det för att man inte har koll på litteraturen. Litteraturen säger klart att om man tar en hög dos så ökar styrka och återhämtning. Det finns är ställt utom allt tvivel”

Schack matt, game over, ridå ner, gonatt.
Så knip igen nu. Lägg ner.”

Skal vi legge ned?

Her fremkommer ikke noe nytt. Det at denne ”kvalifiserte” viser til litteratur som ikke finnes er jo nesten morsomt.
– For i likhet med sin assistent sier hun ”kan, kan og kan”. Hva betyr ”kan” på svensk egentlig?

Og da snakker vi om en hypotese om at svært høye og langvarige doser salbutamin kan være prestasjonsfremmende for muskelmassen. Dvs at kroppsbyggere og sprintere kan ha en effekt av slike langvarige høye doser. Kan ha..!

Disse hypoteser som ikke engang omhandler utholdenhetsidretter som langrenn får ”geniet” Ventolin til å be Norges legge ned. Er det rart vi ler av svensker.

Beklager – dere må begynne å trene – i stedet for å være ”sjuke” og sutre hele tiden.

Inlagd: 2016-09-23, 10:15
Skriven av: Torgny M

Torgny M… ”dere må begynne å trene”….
Jo da…..Eks. Anna Haag både trener og boffer astmamedisiner hun stakkar .. ;)

Inlagd: 2016-09-23, 10:26
Skriven av: pelle

Ja, i likhet med over 50% på det ”rene” svenske landslaget så er Haag astmatiker.

Men astmamedisinen virker ikke svensker, stakkar. Eller noen andre, kun nordmenn.

Inlagd: 2016-09-23, 10:33
Skriven av: Torgny M

Jag undrar fortfarande vad det är för kemikalier norrbaggarna stoppar i sig som gör att de kan träna så mycket mer är övriga nationer utan att gå in i väggen.
Effekten av kemikalieintag, astmamediciner inräknade, är dosberoende. Jag är så gammal att jag kommer ihåg den svenske femkampare som skulle lugna nerverna inför skyttemomentet. Han ”råkade” få i sig lite för mycket öl och blev diskad. På samma sätt är det troligen med astmamedicin. Normal dos gör att utövaren klarar av att leva ett normalt liv trots sin sjukdom. De jättedoser som MJS petat i sig har förutom positiv inverkan på hans astma gett honom andra fördelar i spåret. Till detta är det rimligt anta att han blandat ytterligare kemikalier i groggen, vilka gör det möjligt att träna betydligt mer än andra utan att gå in i väggen. Dags att börja leta i norrbaggarnas pink vilka ytterligare kemikalier de intar!

Inlagd: 2016-09-23, 11:03
Skriven av: Intresserad

”Jag undrar fortfarande vad det är för kemikalier norrbaggarna stoppar i sig som gör att de kan träna så mycket mer är övriga nationer utan att gå in i väggen.”

Det er enkelt. Vi er genetisk overlegne svenskefaen – som ikke lengre kan regnes som germanere. En mørkere og svakere mennesketype enn nordmenn – som følge av flere tiår med hodeløs innvandring.

Inlagd: 2016-09-23, 12:06
Skriven av: Torgny M

Torgny M, det där är ren och skär vidrig rasism. Jag hoppas du får det trevligt i andra forum. Men här på Skidpepp sysslar vi inte med rasism och du är inte längre välkommen.

Inlagd: 2016-09-23, 12:57
Skriven av: Oskar

”Det er enkelt. Vi er genetisk overlegne svenskefaen”

Haha, genetiskt överlägsna. Precis som ni var på 80-talet då menar du. Nej just det, det var ju Sverige som dominerade då.

Men sedan på 90-talet när EPO kom, då började Norge dominera. Till skillnad från Sverige som helt plötsligt blev urdåliga. Men Norge vann allt under 90-talet, trots att alla dopade sig med EPO då, eftersom det inte fanns något test för EPO.

Efter vi nu har sett hur de norska skidförbundet agerar och vad de har för inställning till ren idrott, så är det ju uppenbart vad Dählie & Co höll på med…

Inlagd: 2016-09-23, 12:59
Skriven av: Vento Linsson

Och resten av alla som kommenterar. Ta det lite piano generellt.

Inlagd: 2016-09-23, 13:03
Skriven av: Oskar

Oskar, som ägare av den här bloggen har du publicerat rasistisk skit under månader, skrivet av Pelle aka Tolsrav aka Ole Varslot, Torgny M, Intressert m fl.

Dags att vakna nu ja..

Inlagd: 2016-09-23, 13:52
Skriven av: Vento Linsson

Vento Linsson … Du får lese igjennom dine egne posteringer her på forumet, før du dømmer andre!
Undertegnende sier ifra når noe ikke er sagt, men som burde ha vært sagt. Eller vil du bloggen kun for deg selv!

Inlagd: 2016-09-23, 14:17
Skriven av: pelle

Ojoj trodde inte att Breivik hade tillgång till internet:)

Inlagd: 2016-09-23, 19:04
Skriven av: VO2min

Claes Nilsson har på VG kommentarfält skrivit ner några frågor som riktiga journalister borde ställa till gänget som arrogant blånekar till att ha gjort några fel överhuvudtaget.

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/sundby-anker-ikke-dopingdommen/a/23800867/

Inlagd: 2016-09-24, 08:29
Skriven av: H. G. Wells

Okay då, på allmän begäran, jag kopierar texten.

”Apropå alldeles för mjäkig journalistik.

Här är några frågor Sundby och hela hans stötteapparat istället borde konfronteras med och först när de är besvarade kan man lägga saken bakom sig. Efter nödvändiga åtgärder förståss.

– Har ett försämrat astma-tillstånd någon gång bedömts så allvarligt att Sundby tvingats ställa in en tävling?
Om ja – När då? Och hur ofta?

– Hur har behovet av en inhalerad dos på 1,5 mg salbutamol fastställts vara den riktiga och nödvändiga dygns-dosen för Sundby att inta kort tid före loppen?
– Är denna dos på 1,5 mg bara ett behov under perioder med kraftigt försämrat tillstånd?
Om ja – vilken dos /metod har då använts vid ”normalt” astmatillstånd?

– Anser ni att det är normalt för en astmapatient att inhalera HELA dygnsdosen på kort tid och alltid före varje lopp?

– Bör man inte ”spara” någonting till efter loppet ifall en akut astmaattack då skulle uppstå?

– Är det inte normalt att man även tar astmamedicin efter ansträngning då symptomen eventuellt uppkommer?

– Hur länge och hur ofta har Sundby använt sig av nebulisator?

– Har nebulisator alltid använts eller bara vid särskilt svårt sjukt tillstånd?

– Har samma dosering på 15 mg i apparaten använts varje gång?
OM nej – vilken annan dosering har man använt och varför?

– Har doseringen på 1,5 mg per dygn alltid bedömts som tillräcklig vid tillfällen av större besvär med astman?

– Har man då någon gång ansökt om en TUE för större dos?

– Vilken dos och metod har man ansökt om i en TUE?

– Har man någonsin efterfrågat en TUE med användning av en nebulisator?

– Varför påstår man att en ansökan om en TUE skulle ha löst hela problematiken och Sundby hade sluppit alla anklagelser? Den ska väl ändå godkännas först?

– Hur säkra kan ni vara på att få en godkänd TUE utifrån det behov av medicinering ni redan kommit fram till är tillräckligt och också använt er av?
En TUE ska ju enligt reglerna aldrig godkännas om A) då efterfrågad dosering redan ligger inom tillåten mängd. B) då alternativ behandling med en normal MDI metod finns.
Ett godkännande kräver att alla kraven för en TUE ska uppfyllas.

– Känner ni till och har förstått regelverket runt TUE? Jag frågar eftersom ni uppenbarligen inte kände till eller förstått reglerna för preparat på ”förbjudna listan”.

– Vad får er då att tro att WADA skulle godkänna en TUE med en metod (nebulisator) som enligt er kräver 10 ggr större dos i apparaten?

– Vad är de medicinska eller andra skäl till att ni använt er av en nebulisator istället för en säkrare, billigare, enklare och en fullt kontrollerbar metod med en MDI?

– Koksaltlösning går väl att inhalera vid sidan om inhalering av salbutamol via sprayburken ? Eller?

– Har ni aldrig övervägt att enbart använda nebulisatorn för koksaltlösningen och en normal MDI burk för inhalering av medicinen för att undvika risken att få i sig fel dos – för lite eller för mycket?

– Hur säkra har ni känt er på uppgiften om att man bara får i sig exakt 10,00 %?

– Har ni räknat på risken? Felmarginaler osv?
Redan vid en inhalering av 10,67% ur innehållet i apparaten överskrider man ju den tillåtna gränsen på 1,6 mg. Alltså en absolut marginal på enbart 0,67% .
– Kommentar?

Med en så liten marginal till överträdelse kan man undra…
– Varför frågade ni aldrig tillverkaren? Varför inte WADA? Varför inte FIS?

– Varför förlitade ni er på en ända rapport som dessutom anger relationen (intagit : doserat) med det grova måttet 1:10 utan några decimaler? (redan vid en relation på 1: 9,4 överskrider man ju gränsen med den dosering Sundby använt)

WADA anser att ni enbart har ”Cherry picked” en rapport till stöd för ert hanterande men som definitivt inte är relevant i sport sammanhang. WADA uppfattning är att man får i sig betydligt större del av dosen vilket också testen i London i jämförelse med testet i Oslo påvisade väldigt tydligt.
– Kommentar?

– Anser ni att ni på något sätt ”ärvt” övertygelsen om metoden och doseringen utifrån NSF´s regler redan från start när ni började er karriär inom skidsporten?

– Under utredningen: Varför inhalerades det 1,6 mg salbutamol på 28 minuter under testen i Oslo att jämföras med 1,5 mg inhalering (dos i apparat 15mg) under ca 5 tim i London?
– Förstår ni att det kan uppfattas som ett försök till manipulering för att få upp koncentrationen i jämförlsen med London?

– Hur förklarar ni att trots den (enligt er tes) kraftigare doseringen i Oslo så fick man en avsevärt mycket lägre halt av salbutamol i urinen jämfört med i London? Det borde ju ha varit tvärtom enligt era egna teser om 10%?
– Utveckla ert resonemang?
– Förstår ni att folk tolkar detta resultat av utredningen som ett klart bevis på att man får i sig mer än 10% av innehållet i apparaten?

– Varför utelämnar ni sedan jämförelsen med London mätningarna under er presskonferens och istället bara lyfter fram en jämförelse av Oslo mätningen med resultatet av dopingproven?

De flesta betrakta er jämförelse som en jämförelse emellna äpplen och päron. Resultatet av två mätningar med uppenbart väldigt olika förutsättningar och omständigheter!
– Kommentar?

Även WADA menar att en jämförelse melan Oslo och London mätningarna är ett klart bevis på att man får i sig betydligt mer än 10% av innehållet i apparaten.
Vilket också styrks av tillverkarnas rekomednationer om dosering av apparaten.
– Kommentar?

– Hur har ni resonerat när ni bedömt att den medicinska vinsten skulle vara så pass mycket mera värd än risken att överdosera och bli dömd för brott mot dopingreglerna med allt vad det innebär?

– Enligt er tes om att enbart 10% intas så finns ju även den uppenbara risken att under-medicinera. Sundby har själv sagt att han pratar samtidigt under inhaleringen och att apparaten inte alltid töms på hela innehållet. Dvs att intaget kan variera.
– Förklara därför hur ni tänkte?
– Kunde intaget variera eller inte?
– Hur nödvändig/onödvändig var då doseringen på 1,5 mg?

Ni påstår ju fortfarande och med stor tvärsäkerhet att det aldrig har tagits doser över det tillåtna och att det hela bara rör sig om ett formellt fel.
– Varför har ni nu inte ansökt om en TUE för era ”säkra” metoder efter att ni nu förstått hur regelverket runt tillåtna doser fungerar?
Varför slutade ni istället att använda en nebulisator?

Kan ni förstå att dessa svar väcker tvivel bland vanligt folk?

TACK!”

Inlagd: 2016-09-24, 08:33
Skriven av: H. G. Wells

Sundby vill dra ett streck över det hela, han vill lägga den tuffa prövningen bakom sig, Han är oskyldig, Wada är skurkar.

Jag har tidigare skrivit att Sundby är en stor idrottsman, och inte medvetet en fuskare. Nu får jag verkligen kämpa för att inte tappa all respekt för honom, och inte bara för Sundby, givetvis även för norska landslaget, och för norska skidförbundet. Tragiskt, för jag är liksom inte ensam om det.

Just nu är jag emellertid mest fascinerad av hur Fis dopningspanel och Norges antidopningsbyrå kunde frikänna Sundby.
Ett par frågor till Fis dopningspanel, norska landslaget och norska skidförbundet (jag antar att de hade pratat ihop sig före ”rättegången”)

Vad krävs för att bli avstängd om det inte räcker med det som Sundby gjorde?

På vilket sätt ska en åkare överdosera astmamedicin för att bli föremål för en avstängning?

Vad säger ni? Skyll inte på oklara regler, ni vet, precis som Wada och Fis centralt gör, att oklara regler är lögn och skitsnack, naturligtvis så kan världens största och resursstarkaste längdlandslag reglerna. Ingen annan har missförstått reglerna. Ingen, inte norrmännen, inte någon annan, har någonsin ens påpekat att reglerna var oklara.

Landslaget kan även berätta för oss varför Sundby medicinerade som en svårt sjuk kolpatient samtidigt som han framgångsrikt tävlade i en uthållighetsidrott.
Man kan även berätta vilka doser lagets friska åkare har puffat i sig.

Först när alla korten ligger på bordet – även de kort som är gömda i skjortärmarna – kan vi lägga detta bakom oss och gå vidare.

Inlagd: 2016-09-24, 08:55
Skriven av: H. G. Wells

De norska svaren runt detta har under 18-mån friserats och snackats samman. Trots detta så är det en helt osannolik historia som norskarna försöker få oss att köpa. Ingen har blivit sparkad vilket bara det visar på kollektiv skuld. Ledare, tränare , läkare och framför allt Sundby borde sparkas ut ur laget.

Inlagd: 2016-09-24, 08:58
Skriven av: nn

H.G. Wells: En rimlig tanke är att förbunden och Wada inte önskar att idrottsmän från betydelsefulla länder för sporten upptäcks och stängs av för det har för stor roll rent ekonomiskt för respektive sporter.Tanken framfördes i tv programmet om dopning.

Inlagd: 2016-09-24, 11:29
Skriven av: KGK

Da venter vi på bevisene mot forhåndsdømte ”norrbaggar” (sterkt nedsettende utsagn om nordmenn)

De tiltalte er allerede dømt for å medisinere friske utøvere med det ”kraftige dopet” astmamedisin – som forøvrig er tillatt for alle.

Bare et lite spørsmål – hva om de forhåndsdømte ikke blir dømt…hva blir tråden hetende da?

Inlagd: 2016-09-24, 13:30
Skriven av: Interessert

Sundby är inte dömd på förhand han är dömd på riktigt av CAS. Han sällar sig till Muhleg, Verpalu, Myllelä och div ryssar. Där kommer Sundby vara resten av sin karriär. Övriga ”norrbaggar” befinner sig i gränslandet med ena foten utanför.

Inlagd: 2016-09-24, 13:40
Skriven av: nn

Det er heller ikke riktig.

Om verdens suverent beste skiløper hadde ønsket å dope seg – så hadde han gjort det på samme måte som finner, russere, østerrikere og estlendere – med ekte dop.
Ikke med en medisin for sin lidelse han kunne søkt om unntak for – og fått innvilget. Derav den formelle dommen på usle på 2 måneder utenfor sesong.

Hva skal vi si om ”sjuke” svensker dersom de dukker opp i Lahti?

Inlagd: 2016-09-24, 13:54
Skriven av: Interessert

Till och med Tom Tvedt är insyltad i dopingkarusellen, hur ska man annars tolka hans ändringar i en skrivelse som skulle gett WADA större befogenheter.
Vad är han rädd för, att Norge ska bli avstängda från internationellt tävlande?

Inlagd: 2016-09-24, 14:21
Skriven av: KE

Interessert,
Det är inte den här bloggtråden eller landet Sverige som dömt Sundby. Det är WADA och CAS.

Det är norsk media, norska ministrar, norska etiska forskningsnämnder, norska forskare och inte minst norska folket som kritiserar astmamedicineringen i norsk skidåkning.

Privatpersonerna på den här bloggen kommenterar det NORGE gräver fram. Norska kommentatorsfält är dessutom mycket mer kritiska än denna svenska blogg.

Om du är så upprörd över detta borde du kanske ägna dig åt att kritisera ditt eget norska folk och dess representanter, istället för att ägna din tid åt att skylla på Sverige i en svensk skidblogg.

Om du som en norsk Don Quixote försöker rädda Norges ära, borde du förstå att du gör precis tvärtom, skämmer ut Norge och förstärker bilden av ett fuskland som bara skyller på andra.

Inlagd: 2016-09-24, 14:39
Skriven av: Ointresserad

”Det är inte den här bloggtråden eller landet Sverige som dömt Sundby. Det är WADA och CAS.”

Hva synes du om at CAS beskytter ekte dopere?
– bare de er av ”riktig” nasjonalitet.

Gjør det CAS troverdig?

Inlagd: 2016-09-24, 14:44
Skriven av: Interessert

”Privatpersonerna på den här bloggen kommenterar det NORGE gräver fram. Norska kommentatorsfält är dessutom mycket mer kritiska än denna svenska blogg.”

Om du tror langrennsløperne er populære i Norge – så kan du ikke ta mer feil. I norske kommentarfelt har det aldri vært annet enn negative kommentarer fra jantene. Dette er ikke nytt av året. Nordmenn er et folk som elsker å rakke ned på alle med suksess. Også andre norske idrettsutøvere har i alle år forsøkt å gjøre seg større – på bekostning av langrennsløperne.

Egentlig burde Northug, Sundby, Bjørgen, Johaug, Weng, Flugan osv bare legge opp, ettersom folk flest bare har vondt å si om dem. Håper de dropper rennene i Sverige – før Lahti VM.
Det vil være galskap å stille opp hos slike hatefulle arrangører.

Inlagd: 2016-09-24, 14:57
Skriven av: Interessert

Ser att Björgen är åter på samling. Tar hon också astmamedicin

Inlagd: 2016-09-24, 15:49
Skriven av: KGK

Man behöver inte vara rasist för att inse att Sverige har intergationsproblem. Men att börja med rasbiologi är väl att dra det lite väl långt. Det var inget schyst inlägg Torgny! Skall bli skönt när Astmagate är löst. Det skapar mycket frustration.

Inlagd: 2016-09-24, 16:04
Skriven av: Ron Wood

Blev du inte avstängd Interessert? Eller gällde det endast en av dina andra signaturer?

Wells: Bra kritiska frågor där i det där långa inlägget. Gillade speciellt det där med decimalerna på 10% och 1:10 grejen. Ofattbart att Sundby inte är avstängd i två år just nu.

Inlagd: 2016-09-24, 16:55
Skriven av: Banan

Banan: Det är Claes Nilsson som ska ha äran för det långa inlägget. Jag är för lat och för inkompetent för att skriva något sådant. Jag kopierade bara texten från VG:s kommentarfält.

Men det är naturligtvis journalisterna som borde skriva detta, och ställa frågorna till ansvariga i norsk vintersport. Det här är handlar faktiskt om människor som exempelvis klagade på Kalla och svenska laget när Kalla inte svarade på frågor efter en tävling. Människor som klagade på Grip och Kalla har hittills inte skrivit ett enda kritiskt ord om Sundby eller den norska astmamedicinhärvan. Är inte det riktigt ynkligt?

Inlagd: 2016-09-24, 19:35
Skriven av: H. G. Wells

Det finns kanske bra förklaringar. Jag vet inte, men svensk media tycker kanske att det är bäst om norsk media ensam tar hand om det helnorska problemet?

Inlagd: 2016-09-24, 19:55
Skriven av: H. G. Wells

Svenska journalister drogs sig inte för skriva och ha åsikter om Northugs rattfylla. En rattfylla är ändå något privat jämfört med en dopingavstängning och eventuellt missbruk av astmamedicin i hela norska laget..

Inlagd: 2016-09-24, 20:06
Skriven av: H. G. Wells

H. G. Wells: Jag håller inte med om att rattfylla är något privat. Man är ute i trafiken och riskerar att skada både andra människor och sig själv. Det är inte heller ovanligt att någon faktiskt går ”till de sälla jaktmarkerna” i samband med rattfylla. Även den rattfulle behöver vård som kostar resurser och pegar. Med dagens sjukvårdskris är det resurser och pengar som kunde ha använts på ett bättre sätt.
Sedan är det norska missbruket av astmamediciner inte något som bara påverkar Norge. Det påverkar i allra högsta grad andra länders åkare, vilka inte får tävla på lika villkor och det är i allra högsta grad oetiskt.

Inlagd: 2016-09-24, 20:29
Skriven av: Intresserad

Interessert… Jeg holder helt med deg…. Et prima eks. er når Marit Bjørgen landet på Gardemoen med 3 gull i kofferten etter OL i Sotsji. Ikke en jævla journalist eller såkalte ”fan” var på plass. Men ta deg fan på att hyenene hadde stilt i flokk, viss resultatene hadde vært fraværende…

Inlagd: 2016-09-24, 20:41
Skriven av: pelle

Intresserad: Glöm ej att det finns många som tjänar enorma pengar på att kränga alkohol. Så nog finns det pengar att vårda för alltid.

Inlagd: 2016-09-24, 21:07
Skriven av: KGK

Intresserad: Jag tror nog inte att du förstod vad jag menade. När man bedömer en politiker så är den politiska gärningen viktigare än privatlivet. Samma sak gäller för idrottsmän. Sundbys alkoholvanor är mindre viktiga än hans astmamedicinering. Men vi är inne på ett sidospår om vi börjar att diskutera mina liknelser och exempel, hur dåliga de än är.

Winston Churchill var t.ex. en bra och viktig politiker trots sina alkoholvanor.

Inlagd: 2016-09-24, 21:32
Skriven av: H. G. Wells

Det här förklarade faktiskt direkt för Wada, Fis och Cas. Det står i domen.

https://www.nrk.no/sport/derfor-tok-sundby-all-medisinen-for-konkurranse-1.13148047

Inlagd: 2016-09-24, 21:36
Skriven av: H. G. Wells

Jag skrev fel. Så här ska det vara. Det här förklarade Sundby faktiskt direkt för Wada, Fis och Cas. Det står i domen…

Inlagd: 2016-09-24, 21:38
Skriven av: H. G. Wells

Alla idrottande astmatiker fejkar naturligtvis inte sin sjukdom.

http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/why-do-so-many-professional-athletes-have-asthma–and-does-it-he/

Inlagd: 2016-09-24, 21:43
Skriven av: H. G. Wells

Alkohol räknas också som dopning.

Inlagd: 2016-09-24, 22:45
Skriven av: KGK

H.G: Den engelsmannen är deras motsvarighet till Carlsen. England har ökat antalet OS -guld med 26-st samtidigt som astmamedicinerna ökat mångdubbelt på 20-år. Orsak och verkan? Det finns en stark lobby för dessa mediciner bland de framgångsrika.

Inlagd: 2016-09-25, 06:48
Skriven av: nn

Snaran dras åt runt ”astmatiker” och tyvärr även runt astmatiker.

http://www.vg.no/sport/sykkel/doping/sykkelstjerne-om-tour-vinnerens-sproeytebruk-det-stinker/a/23802977/

Inlagd: 2016-09-25, 08:49
Skriven av: H. G. Wells

lite snack i morgonsoffan på svt om Norge och astma användning

http://www.svt.se/sport/vintersport/sportpanelen-alla-kort-pa-bordet/

Inlagd: 2016-09-26, 10:46
Skriven av: jossa

Hehe, skulle precis lägga upp samma länk som jossa. Tänkte på er som efterfrågar lite tuffare tag från svensk media, är detta en början?

Inlagd: 2016-09-26, 11:06
Skriven av: toriv

Haha, panelen i SVT:s morgonsoffa säger väl det mesta om sportjournalister och anledningen till att dom inte kommer att reda ut några dopningsaffärer. Dom är slappa krönikörer inte ”riktiga” journalister. ”Nu ska astmamedicin förbjudas” he he.

Vilka är det förresten som gräver fram så mycket artiklar om astma-gate på VG? Sportjournalister eller vanliga?

Inlagd: 2016-09-26, 11:27
Skriven av: VO2min

(med det sagt så vet jag att det finns några ambitiösa och duktiga sportkrönikörer där ute också:)

Inlagd: 2016-09-26, 11:32
Skriven av: VO2min

http://www.expressen.se/sport/vintersport/norske-stjarnans-plan—efter-hjartproblemen/

Är det någon som kommer ihåg det här… och kopplar ihop det med kända biverkningar från astmamedicin? Inget kaffe – och mer sömn – sades lösningen vara. Kanske det hade funnits alternativa lösningar (?).

Inlagd: 2016-09-26, 12:00
Skriven av: Peter

Intressant åxå att Norskaskidförbundet ringde upp Aftonbladet (Petra Thorén) och var så mån att de skulle hanteras rätt alltså på deras villkor hon erkänner själv att hon var naiv från början och nu verkar hon inte heller övertygad om att utredingen kommer fram till något objektivt

Inlagd: 2016-09-26, 12:15
Skriven av: jossa

Jossa, ja Petra Thorén har rätt i att det var naivt av henne att tro på någon som ringer och försöker bortförklara sin egen dopingdom.

Inlagd: 2016-09-26, 12:34
Skriven av: VO2min

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/saresda-borjar-det-att-lukta-riktigt-illa/
Ja, så har vi äntligen fått ett uttalande från det svenska förbundet. Det är bara att hålla med om att det är en riktigt unken luft kring norsk längdskidåkning för närvarande.

Inlagd: 2016-09-26, 14:53
Skriven av: Intresserad

Lite snack från. http://www.expressen.se/sport/langdskidor/saresda-borjar-det-att-lukta-riktigt-illa/

Inlagd: 2016-09-26, 14:55
Skriven av: nn

Kul att vi verkar ha bättre etik och moral. Nu var det inte oväntat. Men jag fattar inte hur norrbaggarna tänker. De använder något som höjer prestationen vilket de själva är fullt medvetna om när de gör sina tester. Med tiden så kan vetenskapen också bevisa detta och då är frågan vad är alla medaljer värda om tex 10-år? Tror de att de kan komma undan..

Inlagd: 2016-09-26, 15:03
Skriven av: nn

Glömde bifoga: https://www.nrk.no/sport/wada-kritiserer-norges-medisinbruk_-_-upassende-1.13150196

Inlagd: 2016-09-26, 15:24
Skriven av: nn

https://www.nrk.no/sport/kun-sundby-rammes-av-regelendring-1.13147277
;) …..

Inlagd: 2016-09-26, 15:24
Skriven av: pelle

– De siste 20 mnd, har Sundby brukt mellom 600 og 800 mikrogram i døgnet, opplyser Rolland..
Konklusjon: Det beviser att høyere doser hemmer utholdenheten, som de pålitelige forskerne hevder…. Da forstår man også, att Sundby hadde sin klart beste sesong i 2015/2016….. Mindre dosering, bedre utholdenhet.

Inlagd: 2016-09-26, 15:48
Skriven av: pelle

pelle: Tror du att Sundby är utan TUE numera? När argumentet var att man glömt söka TUE så har han numera fri tillgång helt säkert. Att en lögnare som Sundby säger sig ta 6-800 säger inte mycket.

Inlagd: 2016-09-26, 15:58
Skriven av: nn

Mycket glädjande att Sveriges längdchef äntligen uttalar sig om vårt användande av astmamedicin och att vi inte har några lik i garderoben. Skönt att höra, det har jag väntat på länge.
Vidare är han väldigt öppen med sin kritik mot Norges längdskidledning. När man läser vad han säger så förstår man att det inte precis blir något kramkalas när svenska och norska ledare stöter på varann. Detsamma gäller förmodligen finska, ryska och franska ledare gentemot norska. Norge kommer troligen fortsätta att dominera längdåkningen men åkarna får nog vara beredda att bemötas lite kyligt av konkurrenterna. Förmodligen färre djungelvrål vid målgång också.

Inlagd: 2016-09-26, 16:21
Skriven av: Tobbe H

De ringde alltså upp Aftonbladets längdreporter och sa vad hon skulle skriva. Nordkorea light.

Inlagd: 2016-09-26, 17:09
Skriven av: Banan

Sundby är knappast trovärdig i sammanhanget. Undrar om han förstått det.

Inlagd: 2016-09-26, 17:59
Skriven av: KGK

Glaes Nilsson förklarar läget på VG:s kommentarfält.

””I Sundbyfallet och den norska astmamedicineringen har jag däremot kunskap och har satt mig in i väldigt noga.
Den här skandalen är ju dessutom inte bara en norsk angelägenhet.
Ju mer man sätter sig in i saken ju mer är chockerande är det.
Har du verkligen läst domen (orginalet) och samtliga WADA-regler runt detta?

Att NSF och Sundby oemotsagda tillåts framföra sin version och tolkning av domen utan minsta kritik och hård granskning är för mig fullständigt obegripligt – chockerande!
Jag tror faktiskt att detta skulle vara en omöjlighet i Sverige med den relativt tuffa granskande mediabevakning som fortfarande finns kvar där. Tack och lov!
Istället återger norsk media de ansvarigas manipulerade version av domen – en väldigt förvrängd och fullständigt felaktig version.
Faktiskt mera som en ”Dåres försvarstal” (August Strindberg)

Här kan du som ett exempel på detta läsa den faktaruta om domen som publiceras i NRK. (Public Service)
https://www.nrk.no/…/mener-det-er-tilfeldig-at-det-ikke…
Vid en jämförelse med texten i domen framstår faktarutan som rena urkundsförfalskningen.
En faktaruta som delvis är kopierad ifrån den manipulerade sammanfattningen som NSF publicerade på sin hemsida. (nu har de gömt undan den)

Sanningen är att CAS-domen säger två saker:
1. – att Sundby är dömd för att ha ordinerats och doserat salbutamol i en mängd som är klart överstiger tillåten mängd.
En mängd som alltså är förbjuden och klassat som doping, dvs orättvis konkurrensfördel.
CAS konstaterar i domen att de inte behöver använda utredningens bevismaterial för att ytterligare styrka domstolens beslut om brott mot dopingreglerna. Hade de behövt detta hade de farmakologiska testerna under utredningen visat att man utom allt rimligt tvivel kan slå fast att överdoseringar har ägt rum.
2. – Att vid fastställandet av straffpåföljden, hård eller mild, har domstolen gjort en sammanvägning av förmildrande omständigheter (för Sundby – mild dom) och försvårande omständigheter (emot Sundby – hårdare dom).
Man har med stöd av ett antal subjektiva och objektiva bedömningar då funnit att ett straff i den lägre skalan ska utdömas. Dock inte det lägsta straffet som enbart hade inneburit en reprimand. (vilket NSF påstår)

NSF skriver felaktigt i sin sammanställning att de punkter som talar emot Sundby istället är punkter som talar för en mild dom. !!!
Alltså fullständigt det motsatta jämfört med vad CAS skriver och menar.
Då NSF sätter dessa punkter emot Sundby i fel kontext så får de också en annan betydelse och mildre innebörd an vad CAS framför.
Man felöversätter dessutom en av punkterna så att texten kan uppfattas som mer ursäktande än det avsedda som är mer klart fördömande (emot Sundby).

Att sedan domen inte specificerar den absoluta mängden på överdoseringen innebär definitivt inte att Sundby kan påstå att han inte har inhalerat överdoser i sin kropp. Ett sådant påstående har absolut ingen bärighet i några som helst fakta. Det måste även Sundby och hela stötteapparatn ha förstått.

I domen har CAS inte heller framfört en TUE som en förmildrande omständighet som om ett godkännande skulle vara en självklarhet. Tvärtom hade det närmast varit självklart att en sådan ansökan avslagits.
Här gör NSF återigen en fullständigt sanslös feltolkning av texten i domen – till sin favör.

Allt detta dribbel med lögner och orimliga slutsatser har alltså gjort av NSF med uppenbar avsikt att minimera domens allvar och få folk att tro att hela saken är en ren formalitet.
SKANDALÖST!

Jag håller därför fullständigt med professor Fitch, som är en av WADAS´s medicinska experter, som säger sig vara chockad över NSF agerande runt domen mot Sundby.
Om denne professor Fitch förstod och kunde läsa norska så skulle han nog vara än mer bedrövad och chockad. (funderar på att skriva även till honom och ge honom en avsättning av NSF lögner)

Så tillbaka till de svenska löparna och deras eventuella skuld som du tycker jag borde skriva om.
Jag har varken sett eller hört att någon svensk skidlöpare som dömts för doping – ännu!. Har det hänt så får du gärna upplysa mig om det.

Jag har inte heller ännu inte sett någon information om hur det svenska det svenska laget hanterar medicineringen av de svenska löpare som har astma. Vet bara att en del av dem har astma och tar mediciner emot det. Hur och vilka doser och metoder vet jag inte.
Vet du? Skicka då gärna länk på det också.

Jag har ändå skrivit till svenska tidningar och till Uppdrag Gransknings (SVT) redaktion och bett dem granska svenska löpare och förbund och publicera så att folk får veta hur det hanterats i Sverige.
Jag har inte kontaktat andra länders media.
forts.
Återigen … anledningen till att jag skriver så pass mycket om den här skandalen är för att det verkligen är en STOR SKANDAL och som berör och drabbar hela den internationella skidsporten och deras supportrar och sponsorer.

Alla kan göra fel men i det här fallet är det uppenbart att det norska skidförbundet sysslar med rena lögner och presenterar en grovt manipulativt förskönad version av Sundby domen.
De norska journalisterna verkar inte observera detta och låter istället NSF och Sundby få framföra sin falska version i norsk media.
INTE BRA!

Hopas du orkar ta in och ta till dig detta – jag kommer nämligen inte att sluta påpeka dessa grova felaktigheter.
Vi blev ju av NSF uppmande att läsa noga och förstå. Jag har gjort det och förstått – NSF””

http://www.vg.no/sport/sykkel/doping/sykkelstjerne-om-tour-vinnerens-sproeytebruk-det-stinker/a/23802977/

Inlagd: 2016-09-26, 19:15
Skriven av: H. G. Wells

Bra kommentarer av han… tycker han borde kontakta kvinnan på svt som hade träffat Dansk doping speciallisten hon brukar svara

Inlagd: 2016-09-26, 21:35
Skriven av: jossa

Vi måste komma ihåg att vi har att göra med Norge och inte bli alltför förvånade hur saker sköts där. Björn Rosengrens numera klassiska ”den sista sovjetstaten” har han senare bett om ursäkt för men när han sa det så menade han det. Mediaklimatet är helt annorlunda i Norge än i Sverige, de ligger nog 50 år efter oss där som på många andra områden. T.ex. statsministern och finansministern kallas där ”Erna” och ”Siv” och det gullas hejvilt. Tänk er ”Stefan” och ”Magdalena” i svenska tidningar, helt otänkbart.
Svensk skidledning i samma situation skulle inte ha en tanke på att uppträda så arrogant och avvisande som den norska för då visste de att det skulle bli ett medialt påslag utan dess like.
Men den här historien har nu gått så långt så den börjat leva sitt eget liv utanför kontrollen från de norska ledarna.

Inlagd: 2016-09-26, 21:45
Skriven av: Tobbe H

Tobbe H…. Ja… Det merkes jaggu i nyhetsbilde att det er et helt annet styresett i Sverige, gitt … Litt av en kommentar du serverer! …..Lillebrorkomplekset lenge leve.

Inlagd: 2016-09-26, 22:24
Skriven av: pelle

Den sista Sovjetstaten sa Rosengren. Den sista Sovjetstaten sa Bill. Den sista Sovjetstaten sa Bull. Och så sant det är. Enda skillnaden mot DDR (Tyska Diktatoriska Republiken) är att norska skidförbundet inte lyckas hålla gränserna så hermetiskt tillslutna som DDR gjorde. Därmed har det läckt ut en del sanningar och ju mer man försökt dölja desto mer illaluktande har denna anrättning blivit. Min åsikt är att man ska stänga av Norge från internationellt tävlande, tills man röjt ut alla lik ur garderoben. Samma krav ska ställas på norrbaggarna som man gjort på rysk friidrott.

Inlagd: 2016-09-27, 11:43
Skriven av: Intresserad

Interesserad …. Har det skjedd noen gang i ditt liv, att noen av dine syke meninger har blitt til en realitet…. ”stänga av norge”… Man stenger ikke ut verdens dominerende skinasjon på grunn av den lovlige medisinen, som 90% av de svenske utøverne inhalerer .. Det fattar til og med du, eller?….. ;)

Inlagd: 2016-09-27, 15:55
Skriven av: pelle

http://www.dagbladet.no/sport/nbspdet-er-godt-men-savnet-er-der/63486236
Interesserad….Her er for øvrig – 3 blad – som står på startstreken når sesongen starter! Tør du og vedde imot .. :)

Inlagd: 2016-09-27, 16:03
Skriven av: pelle

pelle: Det var mycket astma på en bild. De syke brukar ju vinna så jag vedde icke imot.

Inlagd: 2016-09-27, 16:17
Skriven av: nn

Är det för tidig benskörhet som är orsaken till Björgens skada? En av de biverkningar astmamedicin kan ge.

Inlagd: 2016-09-27, 16:55
Skriven av: Banan

nn… Godt observert…. de astmasyke svenskene var en evighet bak – siste sesong ja… ;)

Inlagd: 2016-09-27, 19:44
Skriven av: pelle

http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/kulturministeren-tror-lille-norge-kan-hjelpe-wada/a/23804911/
”Antidoping Norge er i verdenstoppen for dette arbeidet.
Så ja, dere er høyt respektert i doping-samfunnet”, sier WADA- sjef Craig Reedie!

Inlagd: 2016-09-27, 21:11
Skriven av: pelle

Någonstans i Polen sitter det en tjej och gottar sig åt utvecklingen. ”Vad var det jag sa” säger hon.

Inlagd: 2016-09-27, 21:40
Skriven av: Ron Wood

Lite om faror med korrupta läkare kombinerat med korrupta atleter. http://www.bbc.com/sport/cycling/37482568

Inlagd: 2016-09-27, 21:55
Skriven av: nn

Puff, puff, puff, puff. Förstår att norrbaggarna måste ha en så stor buss. Halv till smörning av skidor, halva till puffande.
Med det norska kemikalieintaget kommer väl Marits ättelägg att vara impregnerad redan vid födseln och stå på startlinjen redan till vinterns VC-lopp.
F´n va de osar.

Inlagd: 2016-09-27, 22:37
Skriven av: Intresserad

Gulligullandet! Nu avvaktar vi utredningens slutsats, under tiden så är vi noga med att inte ställa några besvärliga frågor. När utredningen är klar så vet vi vad vi kan/törs/ska säga. Det är sannerligen en mycket märklig värd vi lever i när alla tuffa frågor ställs i tidningarnas kommentarfält. Vi kan i alla fall konstatera att sportjournalister inte kan betecknas som undersökande journalister.

http://www.svt.se/sport/vintersport/bjorgen/

Inlagd: 2016-09-28, 07:54
Skriven av: H. G. Wells

Jag håller med Anders 2. Varje gång som Sundby ligger på marken i målfållan och hostar, varje gång norska damlaget gallskriker efter målgång, så tänker vi…. ja, ni vet ungefär vad jag menar. Det är tyvärr vad nästa säsong handlar om.

Inlagd: 2016-09-28, 08:20
Skriven av: H. G. Wells

H.G: Sant att journalisterna inte gör sitt jobb till 100%. Varför inga tuffa intervjuer med Carlsen, förre landslagsläkaren och förre damtränaren? Men kommentarerna från norskarna i gemen är inte nådiga och risken är att sporten dalar även i Norge. Om skiförbundet vill sitta kvar krävs det nog mer.

Inlagd: 2016-09-28, 08:25
Skriven av: nn

Mesterskapskongen i fra Fram Verran knuste alle løpere med den ”prestasjonshøyede astmamedisinen” i Falun 2015, og samlet til sammen 4 gull. Tenk dere da, om han i tillegg hadde ”boffet” astmamedisin på eks. 5 mila – ser ikke bort i fra en sigersmargin på 5 minutter, gitt.

Inlagd: 2016-09-28, 10:11
Skriven av: pelle

Hur mkt sanning är de.. om dessa beställningar Norge gjorde till 94 och vad hände med grejerna?

https://www.youtube.com/watch?v=QET6uTxCAr4

även ett gammalt klipp med Kyrö där han pekar ut att Italien börja med Epo inom skidsporten sedan hängde Ryssland och Norge på.. han pratar även en del annat om Norge varför ingen granskat dom förut kan man säga

https://www.youtube.com/watch?v=T93B2cd51Hw

Inlagd: 2016-09-28, 17:24
Skriven av: jossa

Från ett transatlantisk forum:

James Smith//
The great mystery of last season being how much better Oestberg was, at altitude as opposed to sea level(including the miraculous recovery fom Qebec to Canmore), has now been solved.

Complete silence from Dhaeli, Alsgaard, Martinsen on the issue of taking an inhaler(whether an asthma sufferer or not)….even Northug hasn’t said a word.

NRK have now contacted all other ski teams to find out if they use asthma medicine regardless of being a sufferer or not. The teams that have responded all denied wih the exception of the Canadian team. USA declined to comment and when coupled with the silence of the coaches on social media(as opposed to their vocal stance on Russia) again, it dosn’t look good.

Davor Danevski · Freie Universität Berlin//
You are not going to get much from the ’old’ skiers. There was hardly any talk from them when SVT documentary ”Blodracet” came out and they obviously denied any wrongdoing when Mads Drange talked and when Bengt Saltin had questions over the high blood counts of many top skiers in the 90’s. As far as the North Americans go, what didn’t the Canadians deny? That their skiers use asthma or what? I am curious. I haven’t found much as far as quotes from non-Norwegians are concerned.

Inlagd: 2016-09-28, 19:03
Skriven av: H. G. Wells

Norskan fastnade i myren enligt Texttv. Ja det finns många sätt att leda bort uppmärksamheten.
Naturligtvis kan det vara korrekt information och att hon hade dödsångest. Då är det tragiskt att man har sina tvivel. Men berättar man inte vilka kemikalier man stoppar i sig i det norska landslaget får man finna sig i att vi på andra sidan kölen tvivlar.

Inlagd: 2016-09-28, 19:37
Skriven av: Intresserad

Nu har jag kommit på varför det norska landslaget ljuger och vränger om sitt användande av astmamedicin.
Astmamedicinerandet är bara förrätten i denna osmakliga måltid och man vill, för allt smör i Småland, inte komma in på huvudrätten.
Huvudrätten är den stora frågan. VILKA KEMIKALIER har man petat i sig i syfte att kunna träna mycket hårdare än något annat landslag klarar av. När svenska skidåkare ökar sin träningsmängd upp mot 80 % av den norska går de in i väggen och förlorar sin stridsduglighet.
Vad det blir till desert vet jag inte, men en kvalificerad gissning är att flera stora sponsorer drar sig ur och att publikintresset faller som en sten.

Inlagd: 2016-09-28, 19:43
Skriven av: Intresserad

Wells: Det har varit väldigt tyst från Fasterskier om astmaskandalen. De körde en nyhet om Sundby där Norges version dominerade, sen tyst. Mycket anmärkningsvärt eftersom de har en reporter som specialiserat sig på antidopingfrågor. Antagligen har Löfshus även ringt upp henne, men känns också som det finns någon annan orsak till tystnaden. Inga kritiska kommentarer från nordamerikanska skidåkare på sociala medier heller vad jag kunnat se.

Inlagd: 2016-09-28, 21:30
Skriven av: Banan

Finns många kommentarer kring Northug från norrmän. Att han knusar utan astma. Men har inte lyckats hitta infon att han aldrig använt denna medecinering. Får väl se om han dyker upp med på listan tids nog.

Inlagd: 2016-09-28, 21:31
Skriven av: Jimmy

http://www.smp.no/100Sport/langrenn/article790082.snd
http://www.adressa.no/100Sport/langrenn/article818053.snd
Jimmy…. ”finns många kommentarer kring Northug från norrmän, at han knusar utan astma” …. Nei du gossen….ikke i fra andre norrmän, men i fra den oppdaterte skribent, nemlig undertegnende.
Og du skal få store problemer viss du påstår eller hevder at Petter Northug, og for den saks skyld Emil Iversen inhalere astmamedisin, gitt….. For og presisere, de bruker samme dose som Charlotte Kalla… ;)

Inlagd: 2016-09-28, 22:22
Skriven av: pelle

https://no.wikipedia.org/wiki/Petter_Northug..
Jimmy…Men det går glimrende ”lett” og prestere uten den påståtte svenske ”prestasjonsfremmende” astmamedisinen også, vettu ….. ;)

Inlagd: 2016-09-28, 23:27
Skriven av: pelle

Det har varit ett jävla liv om ryska skandalen i USA, nästan tyst om den norska. USA:s lag har varit väldigt duktiga på att lära från andra. Speciellt de amerikanska damerna har åkt bra sista åren.
Har man bara lärt sig att träna bra från Norge, och därför tycker att man är skyldig norrmännen att ligga lågt?
Håller man tyst för att man lärt sig något skumt från Norge?
Eller finns det helt andra skäl till tystnaden?
Kanske kniper man käft för att inte skada sporten i USA?
Eller är det helt enkel så att den norska skandalen kommer väldigt olämpligt när man i USA vill klämma åt Ryssland av storpolitiska själ?
Jag orkar inte ens gissa. Man kan i alla fall tycka att det vore lämpligt att samtliga lag redovisade hur man använder astmamedicin.

Inlagd: 2016-09-29, 07:23
Skriven av: H. G. Wells

Men med tanke på Jossas länk så kan man uppmärksamma att SVT dokumentären ”Blodracet” även nämns i Fasterskiers kommentarfält.

Inlagd: 2016-09-29, 07:42
Skriven av: H. G. Wells

En bra beskrivning av sakernas tillstånd: http://www.dagbladet.no/kultur/toppidretten-er-alvorlig-syk/63731583

Inlagd: 2016-09-29, 15:33
Skriven av: nn

Tack för länkarna.
Då vet vi att Northug aldrig använt astma medicin likaså Kalla. Skulle nått annat komma fram blir det djupt pinsamt för dem.

Förstår dock om dom börjar använda det from nu så dom kan konkurrera med dom andra dopade åkarna.

Men hoppas på en regeländring annars är mitt skidintresse slut.

Johaugs, oestbergs och Sundbys senaste säsong känns som en bluff

Inlagd: 2016-09-30, 08:35
Skriven av: Jimmy

Och weng

Inlagd: 2016-09-30, 08:55
Skriven av: Jimmy

Vart har läkaren Knut Gabrielsen som dopade Sundby tagit vägen? Gått under jorden? Vore ju sinnessjukt om han slipper förklara sig!

Här har inte NRK lyckats få tag i honom iallafall:
https://www.nrk.no/sport/derfor-tok-sundby-all-medisinen-for-konkurranse-1.13148047

”Det har ikke lyktes NRK å få et svar fra daværende landslagslege Knut Gabrielsen om han rådet Sundby til å stå over.”

Inlagd: 2016-09-30, 10:16
Skriven av: VO2min

Norskorna ser iaf inget fel i något. Läser väl resultatlistor och inte media: – Har dere god samvittighet?

– Ja, jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg har god samvittighet. Jeg har holdt meg til reglementet, og det er vanskelig å holde seg til et reglement som ikke finnes.

Inlagd: 2016-09-30, 10:41
Skriven av: nn

Maurice Manificat …. ”Jeg kommer ikke til å reagere på noen spesiell måte, om Sundby vinner alt i Lahti. Da har han fortjent det. Da har han sonet sin staff, og slått tilbake. Det må vi respektere. Jeg har sansen for Sundby som type. Han er hyggelig, dedikert og dyktig”……

Inlagd: 2016-09-30, 12:35
Skriven av: pelle

Tror att norrmännen snart kommer vinna allt utan medicin. För andra nationer orkar inte titta på eländet längre. Börja med Dählie och Epo sen har det tydligen fortsatt. 2009 och framåt såg man goda resultat på Björgens medicinering och tillämpa det ytterligare.

Dock krävs en redan god åkare för att bli bäst. Titta på österrikisk Duerr i sotji vann inte trots Epo.

Inlagd: 2016-09-30, 17:38
Skriven av: Jimmy

Etter hva jeg har lest, så bruker veldig mange svenske langrennsløpere astmamedisin. Er det noen som vet hvem de er?

Det har jo vært skrevet så mye om åpenhet, så det finnes vel en oversikt.

Inlagd: 2016-09-30, 19:12
Skriven av: Knugen

Det är nog inget fel på Sundby som person, och Maurice Manificat är också ”hyggelig, dedikert og dyktig”

Här är hela artikeln
http://www.dagbladet.no/sport/fransk-stjerne-ut-mot-norge—det-er-utrolig-hva-det-norske-folk-tror-pa/61001643

Inlagd: 2016-09-30, 19:22
Skriven av: H. G. Wells

Självklart nobelpris till den som uppfinner en värmeväxlare/ansiktsmask som inte begränsar prestationsförmågan.

http://www.airtrim.se/function.asp

Inlagd: 2016-09-30, 19:37
Skriven av: H. G. Wells

Knugen …”etter hva jeg har lest, så bruker veldig mange svenske langrennsløpere astmamedisin. det har vært skrevet så mye om åpenhet” … Åpenhet…. Nei det kan du bare glemme ja … Hvem av de svenske herreløperne er villig til og fortelle om sin astmamedisinbruk, med de prestasjonene de visste i sporet siste sesong… ;)

Inlagd: 2016-09-30, 19:54
Skriven av: pelle

När sparkas Ulvang?
När vägras de norska längdåkarna att delta i VC, VM och OS? Ryska friidrottare uteslöts från OS i Rio.
Jag befarar att detta inte kommer att ske eftersom längdåkningen styrs från Norge. Det har gått bra för Norge att tänja på reglerna de senaste åren. Nu gick man emellertid för långt, men hellre kör man sporten över stupkanten än man röjer upp i sitt unkna bo.

Inlagd: 2016-09-30, 19:54
Skriven av: Intresserad

https://www.nrk.no/sport/lot-dopet-kuitunen-fa-starte-1.6083562
Interesserad.. ”när sparkas ulvang?” ..
Ja ut med Ulvang, og inn med Bengt-Erik Bengtsson … :)

Inlagd: 2016-09-30, 20:25
Skriven av: pelle

Man förstår av det Manificat säger att också fransmännen är rejält trötta på särbehandlingen av Norge. Samma tongångar hörs från Sverige och Finland och med stor sannolikhet är det likadant i många andra länder. Det känns på något sätt som att vid nästa tillfälle då det uppfattas som att Norge särbehandlas kommer det att koka över. När de dessutom har en arrogant person som Löfshus i ledningen bådar det inte gott. Varför ska det vara så svårt för somliga att uppleva framgång och pengar utan att ens personlighet blir påverkad?

Inlagd: 2016-09-30, 22:40
Skriven av: Tobbe H

Det som irriterar är den totala satsning som Norge gör i längd. Varje millimeter skall och måste utnyttjas. Allt från medicin via material till regelverk. Om det vore DDR så hade jag haft mer förståelse. Norge är så bra att de inte borde behöva tänja på allt och det ger en stämpel på idrotten som korrupt.

Inlagd: 2016-10-01, 09:17
Skriven av: nn

Hela längdåkningsvärlden är dödligt less på Norge.

Internationella skidskytteförbundet omfördelar pengar från stora och rika nationer till små och fattiga nationer. Fis kan inte genomföra något sådant, Norge vägrar.

Norge inleder ett vallasamarbete med England, Fis ger tummen upp.

Fis dömer mot sina egna regler när norrmän åker utanför banmarkeringen.

Fis dömer mot sina egna regler när norrmännen fuskskatar.

Fis dopingpanel frikänner en norsk åkare trots att han inte bara är skyldig till en enstaka överdosering av dopingklassad astmamedicin, utan till massiva överdoseringar under minst en månad.

Är det någon som ser ett mönster?

Inlagd: 2016-10-01, 10:37
Skriven av: H. G. Wells

På tal om mönster.
Antidoping Norge friade också Sundby. Nu har NSF i samråd med antidoping Norge tillsatt en utredning som uppenbarligen ska göra samma sak som dopingpanelen gjort tidigare, frikänna.
Är det verkligen någon utom norska fanatiker som litar på den här utredningen?

När Kowalczyk gjorde ett misstag med ett inflammationshämmande preparat (tillåtet under träning men inte under tävling) blev hon avstängd från allt tävlande i två år av Fis dopingpanel. Cas hävde avstängningen och riktade skarp kritik mot FIS dopingpanel. Retorisk fråga: Hur hade Fis dopingpanel dömt om Kowalczyk hetat Björgen?

Inlagd: 2016-10-01, 10:48
Skriven av: H. G. Wells

Svaret på det är sannolikt en TUE som beviljat henne obegränsad tillgång.

Inlagd: 2016-10-01, 10:55
Skriven av: nn

Intresserad får understöd av en journalist, det trodde jag ALDRIG!

http://nwt.se/mera/helg/anrell/2016/10/01/stang-av-alla-norska-skidakare-i

Inlagd: 2016-10-01, 11:29
Skriven av: H. G. Wells

Knugen;
”Etter hva jeg har lest, så bruker veldig mange svenske langrennsløpere astmamedisin. Er det noen som vet hvem de er?”

Godt og berettiget spørsmål.
Men det får du nok ikke noen svar på fra lilla, misunnelige bror.

Om det f.eks. skulle vise seg at kronisk ”sjuke” Johan Olsson og Marcus Hellner brukte astmamedidin (hvilket er meget sannsynlig), så måtte de inndra alle medaljer fra dem – ettersom jo alle som noensinne har brukt astmamedisn (omså bare én gang mot sykdom) er steindopede i følge svenskene.

Ikke at det er slik – men slik ser svenskene på saken.
Så godt over halvparten av de svenske langrennsløperne er således dopet – i følge dem selv.

Inlagd: 2016-10-01, 11:51
Skriven av: Interessert

H.G. Wells… Det var mycket påfallende att ikke journalisten Lasse Anrell – i tillegg – rådet Norge til og stenge Oljekrana i 2 år også. Sjalusien sitter jaggu ”dypt”, gitt!

Inlagd: 2016-10-01, 11:51
Skriven av: pelle

”Aftonbladet har varit i kontakt med Lasse Anrell som förklarar varför han skrivit krönikan.
– Jag tycker att svenska och norska journalister och skidkrönikörer har varit alldeles för mjäkiga i fallet med den norska statsdopningen, säger han till tidningen.”

Även om vi nog ska vänta lite med att stänga av Norge så har Anrel ändå vissa poänger. Om svenska och norska journalisters mjäkigheten har har Anrell helt rätt.

Inlagd: 2016-10-01, 12:41
Skriven av: H. G. Wells

Galningen Anrells utbrudd vil få konsekvenser for Sverige. Ikke tro noe annet.

Det er nok, nå.

Inlagd: 2016-10-01, 12:46
Skriven av: Interessert

Anrell pratar klartext. Nu är det med glimten i ögat men jag tror att om 10-år så är alla överens med honom.

Inlagd: 2016-10-01, 13:39
Skriven av: nn

Lasse Anrell har alltid varit en provokatör och Norgehatare. Men Norge har i det här fallet nog bara sig själv att skylla, nu passar Anrell på och ge en smäll, han vill ju ha uppmärksamhet. Jag älskar Norge och tycker norrmän generellt är fantastiska. Men det finns undantag (Løfshus) såklart.Detta kommer inte bli en vanlig skidsäsong, det kan vi nog vara säkra på.

Inlagd: 2016-10-01, 13:59
Skriven av: Ron Wood

Interessert: Varför skulle ”Galningen Anrells utbrudd få konsekvenser for Sverige”
Anrell talar givetvis bara för sig själv, han är inte någon talesman för Sverige. ..Mycket märkligt att inte norrbaggarna kan hålla isär person och nation.

Inlagd: 2016-10-01, 14:44
Skriven av: H. G. Wells

Ungefär så här är läget, bra beskrivet av en norrman på VG:s kommentarfält.

Det han i det minste har rett i, er at NSF overhodet ikke har forstått alvoret, og i hvilket omgang de har skadet norsk skisport. Flisespikkeri om det er på dopinglisten eller ikke er helt uvesentlig, så lenge mentaliteten bak er den samme som for doping. De som har astma er jo ikke synderne her, men friske som tar en medisin mot en diagnose de ikke har, gjør det for å gjøre det bedre enn de ville gjort uten medisinen, ergo er det å dope seg. Anrell skriver det alle andre land tenker. Dette vil være umulig å viske bort. For en skam.

Inlagd: 2016-10-01, 15:08
Skriven av: H. G. Wells

Det går inte att sopa under mattan, det måste utredas på ett sätt som inte kan ifrågasättas.

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/anrell-mest-hatade-mannen-i-norge-nu/

Inlagd: 2016-10-01, 15:16
Skriven av: H. G. Wells

http://www.dagbladet.no/2011/02/27/sport/vm_i_holmenkollen/ski-vm_2011/ski/15603224/
Det er langt i fra første gang denne poeten ”skiter på draget”, gitt ..
H.G. Wells… Eller er det slik att konkurrentene til Norge er klin kokos, som ikke klarer og holde sine løpere friske og raske igjennom en hel sesong…. ;)

Inlagd: 2016-10-01, 15:41
Skriven av: pelle

Det är fullständigt obegripligt, norrbaggarna svarar genom att angripa svenska åkare, svenska landslaget eller Sverige som nation… Ja Pelle, svenska landslaget underpresterade rejält förra säsongen, men blir det norska problemet med astmamedicin mindre p.g.a. av det.

Inlagd: 2016-10-01, 16:04
Skriven av: H. G. Wells

Anrell vill röra om och provocera. Självfallet vet Anrell att han går över gränsen. Jag tycker att han tar i så han spricker. Men uppenbarligen så funkar det…Ojoj vad vad norrmännen låter sig provoceras . VG:s kommentarfält är fylld med norrmän som hatar Sverige och inte journalisten Anrell.
Men det är bra att han rör om lite, vi kanske närmar oss sanningen lite snabbare.

Inlagd: 2016-10-01, 16:45
Skriven av: H. G. Wells

Inte alla norrmän blir provocerade, jag ska inte heller tro att norrmännen på VG:s kommentarfält representerar alla norrmän.

Inlagd: 2016-10-01, 16:47
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells…. Når Verdens antidopingbyrå WADA har slått fast att det ikke er et brudd mot deres dopingregler og gi astmamedisin til til friske løpere…. så spør jeg igjen: Er det de konkurrende nasjoner eks, Sverige som ikke har fult med i timen? Tviler på att astmamedisinering gjelder bare langrennssporten..

Inlagd: 2016-10-01, 17:09
Skriven av: pelle

En norrmannen skriver..

Norges Skiforbund har satt ned et granskingsutvalg. Altså et utvalg som skal lette på alle steiner og gjøre alt som står i deres makt for å forsvare dopingkulturen i norsk skiidrett. Alle slike ”interne” granskninger er meningsløse, da de aldri vil få noen legitimitet utenfor organisasjonen som betaler for dem. Vi vet allerede hva konklusjonene blir og vi vet at de ikke er verdt papiret de vil bli skrevet på.

Inlagd: 2016-10-01, 17:24
Skriven av: H. G. Wells

Pelle: Gråzon. Wada har säkert mätt olika nivåer av astmamedicin hos friska norska åkare. Det är inte förbjudet så länge de inte går över dopinggränsen. Men puffar åkarna medicin för att prestera bättre så är det doping i moralisk och etisk mening..

Inlagd: 2016-10-01, 17:35
Skriven av: H. G. Wells

Bra skrivet HG Wells, håller med som tidigare. Skadan för skidsporten börjar ta oöverskådliga dimensioner inte minst med anledning av norrmännens inställning i höst. Jag antydde jämförelser till forna DDR i mitt första inlägg, mest provokativt, men verkar bli mera sannspådd än jag kunnat ana.
Bara det första, dvs hemlighållandet av MJS värden visar att det inte finns rent mjöl i påsen. Möjligen bara sånt som fås från apoteket.

Inlagd: 2016-10-01, 17:46
Skriven av: S.N.N

Hörde den svensk landslagsläkaren säga att man tillsatt extra tränarresurser i syfte att upptäcka tecken på överbelastning i ett tidigt skede.
Den norske landslagsläkaren tycks hälla i åkarna astmamedicin plus en skopa kemikalier i syfte att de aldrig ska drabbas av överbelastning hur mycket de än tränar.
Ovanstående råkade först hamna i fel tråd, vilket jag ber om ursäkt för.

Inlagd: 2016-10-01, 21:03
Skriven av: Intresserad

Det finns dopningsregler. Sedan finns det etik och moral. Även om de kemikalier som de norska åkarna måste knapra för att kunna träna hårdare än andra länder, inte står på listan över dopningspreparat, måste det vara som den arsenik man förr gav till hästar. Jag kan inte få in i mitt huvud att detta är etiskt eller moraliskt acceptabelt.

Inlagd: 2016-10-01, 21:06
Skriven av: Intresserad

https://www.nrk.no/sport/emil-iversens-pappa-skal-hjelpe-kalla-1.12894957
Interesserad… ”hörte den svenske landslagsläkaren säga att man tillsatt extra tränerresuser i syfte att upptäcken på överbelastning i ett tidligt skede”…
Påfallende att du ikke har kritisert det svenske skilandslaget for ansettelsen av en norsk trener, som bruker ”kjemikaleskapet” i treningsjobben..
NB! Kanskje han ”redan” har medisinert din lille tjej…. :) :)

Inlagd: 2016-10-02, 11:52
Skriven av: pelle

Det bör vara skillnader på vad lagledare, tränare och läkare har för uppgifter inom idrott.
Tränare bör sköta träningen och läkare diagnostik och behandling när det är indicerat.

Om tränarna i Norge sköter medicinering låter det inte bra?

Inlagd: 2016-10-02, 20:01
Skriven av: Björn

Läste kommentarer på ett vetenskapligt forum. Det är verkligen inte bara Hostrup som tycker det kan vara doping. В. А. Мороз · National University of Pharmacy
Almost all the anti-asthmatic drugs (agonists, corticosteroids) increase muscle strength, respiratory volume, endurance and therefore are exactly doping in all sports related to the cross-country skiing. The use of nebulizer only reduces some effects, but does not block them. No further medical studies this conclusion does not require.

Recognition of athletes with bronchial asthma have the right to participate only in Paralympic competitions – this is only a political / ethical issue. In my opinion, allowing them to compete along with people who do not take these drugs, we are now keep their dubious ”right to a reward.” But this violates the rights of all other people without asthma.

Not quite sure if you are interested in immediate results agonists or corticosteroids on the body of an athlete?

21 days ago
Frenkel Guisado Bourzac
Frenkel Guisado Bourzac · University of Oriente (Cuba)
I agree with В. А. Мороз’s answer. Even asthma is a non-favourable health condition for sport, using anti-asthmatic drugs you can overpass natural performance due to increasing muscle strength, nervous regulation and coordination, respiratory volume and oxygen intake, and endurance after an adaptative process due to this health condition (over compensation in molecular, celular components and physiological processes) which will be potentiated when adverse asthma effects dissapear. Them, it is not ethical to compete in such condition with athletes in healthy conditions.

10 days ago

Views 102
Followers 9
Answers 3
© 2008-2016 researchgate.net. All rights reserved.About us · Contact us · Careers · Developers · News · Help Center · Privacy · Terms · Copyright | Advertising · Recruiting
We use cookies to give you the best possible experience on ResearchGate. Read our cookies policy to learn more.Ok

Search for publications, researchers, or questions
or
Discover by subject area
Recruit researchers
Join for free
Log in

Inlagd: 2016-10-03, 09:59
Skriven av: nn

Blir IOC undersökning lika ”oberoende” som den norska

”– Så det blir jo helt merkelig å lage egne rapporter igjen. Da snakker vi «bukken og havresekken». Uavhengige organer skal lage slike rapporter, slår Widvey fast før hun legger til: – IOC bør gå i seg selv og stå opp for en «clean sport». Det holder ikke med «litt». Enten er du for, eller så er du imot doping.”

http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/wada-widvey-ut-mot-iocs-russland-rapporter-det-er-helt-meningsloest/a/23808984/

Inlagd: 2016-10-03, 10:42
Skriven av: Anders 2

Inte tuff fråga på flera veckor. Inte en kritisk synpunkt. Den kritik som hittills framförts i Expressen, har framförts av åkare, ledare, tränare och läkare, inte av journalisterna själva, inte ens en enda lite kritisk fråga till norrmännen orkade Petersson med den här gången heller. Jag kan inte fatta vad de håller på med?
Ringer NSF till Expressen och talar om vad de ska skriva? Jag fattar verkligen inte? Obegripligt? Kan någon förklara?

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/oppnar-for-att-norska-akare-anmaler-anrell/

Inlagd: 2016-10-03, 18:28
Skriven av: H. G. Wells

En journalist uppgift måste väl ändå vara att ställa de frågor som skidpubliken vill ha svar på?

Inlagd: 2016-10-03, 19:01
Skriven av: H. G. Wells

H. G. Wells: Ja fy f´n vilken skit det här har blivit.

Inlagd: 2016-10-03, 19:51
Skriven av: Intresserad

Fy fan sier jeg også… Hva skal drittsekken Lasse Anrell stenge bort Petter Northug for? Den eneste årsaken til utestengelse jeg kan se, er att Petter har ”pisset” og lekt med Hellner i hver jævla spurtduell de siste 6 årene… Klart det suger, men det holder ikke……. Han får stenge bort 90% av de svenske løperne som inhalere astmamedisin, før han prater dritt om verdens beste mesterskapsløper, gitt!

Inlagd: 2016-10-03, 20:46
Skriven av: pelle

H.G Wells: Ja fy fan, han Petterson är tyvärr helt ryggradslös. han har skrivit så mycket skit om Kowalczyk genom åren och alltid tagit parti för Norge. Nu när det visar sig att Kowa varit rätt ute hela tiden är det tyst. Men det är en väldigt talande tystnad.

Inlagd: 2016-10-03, 20:59
Skriven av: Ron Wood

pelle: PN och Iversen verkar vara de enda norskarna som inte har fuffens för sig då de sagt att de inte testat astmaspåret. Där har Anrell fel åtminstone tills vi får veta vilka TUE som Carlsen gett de norske. Det börjar bli få norrmän att heja på.

Inlagd: 2016-10-03, 21:26
Skriven av: nn

nn… Tja … De norske løperne eks. Marit Bjørgen som har registrert astma, har vel den samme rett på medisinering som eks. Anna Haag. Eller er det andre regler som gjelder når man mangler resultater i sporet .. :)

Inlagd: 2016-10-03, 21:55
Skriven av: pelle

Tja Anna tar inte pengar och ära av andra med sina blygsamma resultat.

Inlagd: 2016-10-03, 22:18
Skriven av: nn

Problemet med astmamedicin är för mycket på en gång och att friska använder den.Men nu ska det stramas upp och det är bra.

Inlagd: 2016-10-03, 22:19
Skriven av: KGK

Johaug gjorde ett jättelyft formmässigt för något år sedan från att varit övertränad och chanslös mot Björgen och Kalla den vintern, berodde det på införandet av astmamediciner, som gjorde att hon tålde mer träning, fick mer muskler(anabol effekt) och bättre återhämtning?
Har länge undrat hur de Norska tjejerna kunnat varit självsäkra på att de tränat så mycket mer än andra länders åkare, att det är något konstigt om de inte vinner, har det berott på att de varit så medvetna om att Carlsens dunderkemikalier gett dom sådana fördelar i deras träning och inför loppen.
Säg en enda norsk kvinnlig toppåkare som inte använder astmamediciner enligt Carlsens recept? Lycka till ;-)

Inlagd: 2016-10-04, 08:10
Skriven av: KE

KE:
Ellers har du det bra?
I virkelighetens verden har ikke-astmatiske Johaug vært lille Kalla fullstendig overlegen i WC og i mesterskap siden 2011.

Kalla går nesten aldri gode renn i WC men har den egenskap å få voldsomme formtopper rundt starten av mesterskap, for så å bli helt borte igjen. Hvilket i seg selv er ”imponerende” – å slå sånn til når det gjelder.

Det er selvsagt ikke uten grunn at du trekker frem Kalla.
Trolig er hun den eneste som ikke bruker astmamedisin på det svenske dame -og herrelaget, ettersom det ikke slipper ut ett_eneste_ ord om de øvrige hverken fra løperne selv, støtteapparatet eller medie-propagandaapparatet i Nordens Nord-Korea.

Inlagd: 2016-10-04, 08:28
Skriven av: Interessert

KE: Jag tror att uppgifterna på träningsmängd är fabricerade för att lägga fokus från medicinen. Dock kan de träna med högre intensitet och bättre återhämtning tack vare medicinen. De som tog Johaug på allvar när hon 2011 sa att hon ökat träningsmängden med 20% är alla idag övertränade typ Kalla och Kowa. En elitidrottare gör det bra om de kan öka 5% under en säsong någonsin.

Inlagd: 2016-10-04, 09:20
Skriven av: nn

nn, så är det nog, Kalla och Kowa har inte utvecklats alls trots förmodad ökad träningsmängd utan halkat efter de Norska åkarna i kapacitet.
De norska åkarna har varit konstant formtoppade hela säsongerna, utan svackor, märkts tydligast i tourer och mästerskap då de blivt bättre och bättre för varje dag och hållit sig friskare än andra länders åkare.

Inlagd: 2016-10-04, 09:47
Skriven av: KE

På 90 talet var norska åkare experter på att formtoppa sig extremt mycket till mästerkap, nu sedan 2012 är de formtoppade från första stavtag till sista på skidsäsongen.
Klart det skapar tankar om både 90-tal och nutid.

Inlagd: 2016-10-04, 09:53
Skriven av: KE

”På 90 talet var norska åkare experter på att formtoppa sig extremt mycket till mästerkap”

– Ja, sånn er det.
Løpere som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Terje Langli, Sture Sivertsen osv. var virkelig kjent for å være fraværende før de slo til i mesterskap. Du har din historie i orden, registrerer jeg.

Inlagd: 2016-10-04, 18:40
Skriven av: Interessert

Inte bara det att Kjell Larsson har starka kopplingar till de som han ska utreda. Han är också säker på att astmamedicin inte förbättrar prestationen. Följaktligen vet han därför på förhand att norrmännen inte har puffat medicin för att förbättra prestationsförmågan.. Den norska jurist som leder utredningen tycker att Larsson som klippt och skuren för den här utredningen.
Jag bara undrar, vill man att vi ska tro på utredningens slutsats eller inte?

Inlagd: 2016-10-04, 19:16
Skriven av: H. G. Wells

Björgen var ju helt körd i botten en gång i tiden och var nära att lägga ner sin tävlingsverksamhet. Enligt media ändrade hon sedan sin träning och blev outstanding. Nog f´n är det nå´t lurt med detta. För det första skulle jag vilja veta vilka doser astmamedicin hon intar och det jämfört med en normal astmatiker.
Sedan måste jag (tyvärr) än en gång upprepa att jag blir förvånad om det inte är mer än astmamedicin som de norska åkarna stoppar i sig. Samtidigt måste det vara kemikalier som inte är dopningsklassade.
Det var någon av norskorna som sa att om man följer reglerna kan man inte göra mer. Skitsnack säger jag. Även om en prestationshöjande kemikalie inte är dopningsklassad är det ur etisk och moralisk synpunkt fullständigt förkastligt att inta den. Det har norska fullständigt undertryckt i sitt uttalande.
För det andra är det dags för Wada att leta efter alla icke naturliga ämnen i de norska pinkproven. De ska sedan upp på dopningslistan med vändande post.

Inlagd: 2016-10-04, 19:23
Skriven av: Intresserad

H.G Wells…. http://www.langrenn.com/resultater-ski-tour-canada-sammenlagt-etter-8-av-8-etapper-kvinner-2016.5851104-114053.html
Du må prøve og glemme den ”prestasjonsfremmende” medisinen litt nå.
Var det astmamedisin som var årsak til at eks. Charlotte Kalla ble regelrett knust av de finske og amerikanske jentene også siste sesong, eller var det andre årsaker til att hun skuffet sine svenske ”suports”? Meg bekjent har ingen av disse tjejene astmamedisinert seg… ;)

Inlagd: 2016-10-04, 19:40
Skriven av: pelle

https://www.nrk.no/sport/fourcade_-_-sundby-ville-vore-ein-stor-utovar-ogsa-utan-astmamedisin-1.13162825
Manificat….. Fortell til NRK at han tok lovlige doser med Ventolin under trening og etter konkurranse fordi han har hatt problem med luftveiene…. Grattis svensker her er en ny løper dere kan hate … :)

Inlagd: 2016-10-04, 22:14
Skriven av: pelle

Ja Manificat är tydligen en jukser han också. Trist i så fall men det gör inte Norge bättre.

Inlagd: 2016-10-05, 07:34
Skriven av: nn

http://www.tv2.no/sport/8635304/
Vilken soppa :-(
Att NSF lyckas med detta är otroligt, bara 2 månaders avstängning under sommartid för MJS

Inlagd: 2016-10-05, 07:34
Skriven av: KE

Pelle: jag vet inte hur det är med prestationshöjande effekter av astmamedicin. Jag vill frågan skall utredas av någon som inte verkar vara tydligt jävig och som dessutom kanske har bestämt sig på förhand.

Inlagd: 2016-10-05, 08:04
Skriven av: H. G. Wells

http://www.folkebladet.no/100Sport/langrenn/article835187.snd

Inlagd: 2016-10-05, 08:07
Skriven av: H. G. Wells

Helt fantastiskt att Röste och Löfshus sitter kvar. Total urstädning av ledningen borde väl vara steg 1 i denna sak?

Inlagd: 2016-10-05, 08:14
Skriven av: nn

Barnsliga norrmän återkommer gång på gång till svenska åkares mindre goda prestationer. Som om det hade någon betydelse. Att Kalla eller någon annan svensk åker dåligt i ett lopp betyder inte att norska laget fuskar mindre eller mer. Det känns som att diskutera med en tioåring.

Inlagd: 2016-10-05, 08:15
Skriven av: H. G. Wells

Det enda som betyder något är inte ens att norska åkare använt astmamedicin. Det som betyder något är hur man använt medicinen. Och i vilket syfte.

Inlagd: 2016-10-05, 08:18
Skriven av: H. G. Wells

Jag har själv astma. Ibland har jag varit nere på 80% lungkapacitet (samma som Sundby). Jag tar en, eller högst två puffar, luftrörsvidgande vid behov. Har aldrig tagit mer än sammanlagt tre puffar under en hel dag. Jämför jag det med vad Sundby puffar i sig, så undrar jag hur han överlevt sin medicinering. Uppenbarligen så har han byggt upp en enorm tolerans för medlet under lång tid.

Visar det sig att norska lagets friska åkare inte har tagit mer än en eller två puffar vid något enstaka tillfälle så är det inte mycket att bråka om. Men för att vi ska tro på det så måste utredningen vara garanterat opartisk.

Inlagd: 2016-10-05, 08:31
Skriven av: H. G. Wells

Den kommande utredningen med dess sammansättning har devalverat sig själv innan den ens har startat. Det känns som att den norska skidledningen just nu för fullt håller på att gräva sin egen grav. När också fd regeringsmedlemmar öppet kritiserar dem så blir det svårt. Sitter Röste (och Löfshus) kvar månaden ut?

Inlagd: 2016-10-05, 08:33
Skriven av: Tobbe H

H.G. Wells… Klart så lenge 90% av de svenske løperne ”boffer” den ”prestasjonsfremmende” astmamedisin, og beste svenske herreløper kjemper seg til en hederlig 30 plass på vc-totalen. Klart vi bruker det som dokumentasjon, det skjønner til og med du… :)

Inlagd: 2016-10-05, 08:53
Skriven av: pelle

H.G: Enligt Hostrup så är bruk av dessa mediciner mer än ett par gånger/veckan skäl för att se över sin behandling. Att Sundby numera skryter att han bara behöver 6-8 puffar/12tim säger en del. Sedan till din fråga om dopingeffekter så läs vad denne professor i farmakologi (lära om mediciner) säger. В. А. Мороз · National University of Pharmacy
Almost all the anti-asthmatic drugs (agonists, corticosteroids) increase muscle strength, respiratory volume, endurance and therefore are exactly doping in all sports related to the cross-country skiing. The use of nebulizer only reduces some effects, but does not block them. No further medical studies this conclusion does not require.

Recognition of athletes with bronchial asthma have the right to participate only in Paralympic competitions – this is only a political / ethical issue. In my opinion, allowing them to compete along with people who do not take these drugs, we are now keep their dubious ”right to a reward.” But this violates the rights of all other people without asthma.

Not quite sure if you are interested in immediate results agonists or corticosteroids on the body of an athlete?

Inlagd: 2016-10-05, 09:29
Skriven av: nn

Heikkinen flyttet til Norge for å trene i mai måned, og han har, blant andre, trent sammen med nettopp Martin Johnsrud Sundby. Finnen lar seg ikke vippe av pinnen eller overraske over at Sundby ble utestengt for doping

Inlagd: 2016-10-05, 09:35
Skriven av: KE

Astmamedicin kan omöjligt förbättra prestationen. Jag använder astmamedicin, och jag är inte lika bra som Sundby. Därför, enligt min och norsk logik, så har astmamedicinen ingen prestationshöjande verkan. Hade den haft en prestationshöjande verkan så hade jag och alla svenska längdskidåkare varit lika bra som Sundby. Att jag tränar fyra timmar i veckan och har en övervikt på fem till tio kilo har inte med saken att göra.

Inlagd: 2016-10-05, 12:05
Skriven av: Anders 2

Ja….når sutrende svenske bloggerne hevder og mener att det er KUN astmamedisin som er årsak til att Norge er den dominerende langrennsnasjon i verden. Klart vi ler av dere… ;)

Inlagd: 2016-10-05, 12:17
Skriven av: pelle

Martin Fourcade har en bror med tämligen besvärlig astma. Någon av de svenska skidskyttarna (Bergman eller Ferry, glömt vem) berättade att det är lätt köra ifrån Simon när man hör att hans andning börjar vissla. Kanske har Marin också lite astmaproblem, eller inte, kanske någon som är lite misstänksam börjar fundera på Martins överlägsenhet i skiskyttevärlden.

Kanske sanningen om astmamedicin kommer inom ett par år.
Är medicinen prestationshöjande så är nog inte bara norska längskidlandslaget som fuskar, tveksamheter finns även i cykelvärden som vi läst.
Norge var som vi vet inte heller ensamma om att använda EPO.

Inlagd: 2016-10-05, 13:29
Skriven av: Anders 2

Eftersom Martin Fourcade har en bror i landslaget som använder – troligen ganska stora doser av astmamedicin – så är det inte konstigt alls att han försvarar användningen av astmamedicinen. Ganska självklart.

Inlagd: 2016-10-05, 13:53
Skriven av: Anders 2

Pelle: Det kan hända att missuppfattade dig i hastigheten. Hur som helst så måste det här utredas på ett sätt som inte kan ifrågasättas av någon vettig människa. Det enda jag är säker på är att Sundby inte är mer eller mindre moraliskt skyldig än någon annan i laget.

Inlagd: 2016-10-05, 16:31
Skriven av: H. G. Wells

Claes Nilsson beskriver våra farhågor på ett bra sätt::

”Redan nu kan man gissa vad den här utredningen efter tre månaders arbete kommer att hitta och framföra till norska skidförbundet.

– att astmamedicineringen bör hanteras varsammare och med tydliga diagnoser.
o Med en försiktigt framförd kritik om att så kanske inte alltid varit fallet men med ett konstaterande att inga större felaktigheter har gjorts – i vart fall inte med flit eller i syfte att skapa konkurrensfördelar.

– att astmamedicineringen bör hanteras varsammare när det gäller medicinering av icke astmasjuka löpare.
o Med en försiktig kritik om att så kanske inte alltid varit fallet men med den godtagbara förklaringen att även löpare med akut hosta och andningsbesvär måste kunna få delta i loppet och att inga konkurrensfördelar har uppnåtts på grund av detta.

– att inte använda medicinerna enbart i förebyggande syfte.
o Med en försiktig kritik om att det kanske förekommit men med den godtagbara förklaringen att undvika att få astma efter loppet och inga konkurrensfördelar har uppnåtts på grund av detta

– att inte använda hela dosen av medicinen direkt före loppen.
o Med en försiktig kritik om att så ofta varit fallet men med den godtagbara förklaringen att en senare medicinering bla.skulle kunna störa nattsömnen.

– att inte helt friska löpare ska erbjudas mediciner som finns på den förbjudna listan.
o Med en försäkran av NSF att detta aldrig skett och med en försäkran om att det aldrig kommer att ske.

– att man i första hand bör använda sig av metoder där man har bättre kontroll över doseringen.
o Med en utebliven kritik av en metod som är tillåten men att en annan säkrare metod kanske hade varit att föredra.
o Naturligtvis med förvar av norska skidförbundet och med förklaringen att de har stöd i forskarrapporter och att i stort sätt alla andra nationer gör på samma sätt. Vilka dessa nationer är ointressant för utredningen.

Att en undersökning av informationsutbytet emellan NSF och den forskning som Norsk Idrottshögskolan bedrivit INTE ingått i uppdraget. (En tvivelaktig och kraftigt kritiserad ”astma” forskning med norska elitåkare som försökskaniner!)

Vi får väl se om jag får rätt !”

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/svensk-professor-erklaert-habil-til-aa-vurdere-langrenns-astma/a/23811552/

Inlagd: 2016-10-05, 16:43
Skriven av: H. G. Wells

http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/svensk-professor-erklaert-habil-til-aa-vurdere-langrenns-astma/a/23811552/
H.G. Wells…. Litt påfallende att det er 14 svenske og kun 2 norske i kommentarfeltet på VG-kronikken din….. kan det tyde på att norrmenn har gått litt lei av ”dritkastingen” i fra alle hold….

Inlagd: 2016-10-05, 17:15
Skriven av: pelle

Pelle: Det är fyra svenskar och tre norrmän tror jag. fyra namn förekommer flera gånger. Claes Nilsson namn förekommer sex gånger. Det är inte sex olika personer med samma namn. Det är samma Claes Nilsson som skrivit samtliga sex inlägg. Nu lärde du dig något nytt. Bra, eller hur?

Men förutom det så är det bara fem personer som kommenterat artikeln, betyder det att det bara är fem personer sammanlagt som bryr sig om detta?

Den är kvinnan har kanske glömt att skriva en kommentar?

http://www.tv2.no/sport/8635304/

http://www.folkebladet.no/100Sport/langrenn/article835187.snd

Skämt åsido, vi kommer allesammans att tröttna på den här skiten till slut. Bara vi inte tröttnar på den ädla sporten längdskidåkning. Vilket vi troligen gör om inte detta utreds på rätt sätt.

Inlagd: 2016-10-05, 18:41
Skriven av: H. G. Wells

Hur många kommer att ta det blå pillret som utredningen (och, troligen, media) kommer att erbjuder.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Matrix

Inlagd: 2016-10-05, 18:51
Skriven av: H. G. Wells

H.G. Wells… Hallo…. Jeg skrev ikke 14 svensker, men 14 svenske kommentarer…. BØ!

Inlagd: 2016-10-05, 19:42
Skriven av: pelle

Jag tror inte att astmamedicin har den potensen till prestationsförbättring som de norska åkarna uppvisar. Det måste vara ytterligera kemikalier de petar i sig. Även om dessa inte är dopningsklassade är det omoraliskt. Angående CKs mindre lyckade insats senaste säsongen beror det på att hon försökt närma sig norskorna i träningsmängd. När hon inte intagit de norska kemikalierna gick hon in i väggen. Samma sak hände med Calle. Så enkelt är det.
Dags för Wada att kolla vad norska åkare har för tilltugg till frukosten.

Inlagd: 2016-10-05, 20:17
Skriven av: Intresserad

Pelle: Hur som helst så skojade jag bara. Din och min lek i sandlådan om hur många personer eller kommentarer lägger vi ner. Men du har rätt om du menar att skidpubliken för eller senare tröttnar på kommentera i astmamedicindebatten.

Inlagd: 2016-10-06, 07:21
Skriven av: H. G. Wells

Men, om inte saken blir utrett på ett noggrant och opartiskt sätt så kommer ett svart moln att hänga över längdåkningen i allmänhet och i synnerhet över norsk längdåkning.

Inlagd: 2016-10-06, 07:32
Skriven av: H. G. Wells

Efter Lars Anrells klockrena krönika så har norrmännen tystnat. De inser väl hur allvarligt det är nu och att det inte finns någon återvändo.

Inlagd: 2016-10-06, 09:51
Skriven av: Vasscorpion

Här inne gäller uthållighet och inget annat. Kul att se vem som får sista ordet.

Inlagd: 2016-10-06, 11:35
Skriven av: KGK

Det kostar att ta ut svängarna. http://www.vg.no/sport/langrenn/langrenn/sundby-saken-har-kostet-skiforbundet-3-3-millioner-kroner-til-naa/a/23812797/ Jag tror Sundby underskattar publikens ogillande av att han tar pengarna och ingen ursäkt värd namnet.

Inlagd: 2016-10-06, 17:07
Skriven av: nn

http://www.langrenn.com/blaatt-budsjett-begeistrer-idretten.5915017-1743.html
nn…..3-4 millioner…. ”Lommerusk” for skisportens mekka… Helt OK og få brukt litt av de 7500 milliarder vi normenn har på bok….
Bare til 3 små arrangement neste år, har regjeringen i dag – bevilget 37,4 mil.

Inlagd: 2016-10-06, 17:37
Skriven av: pelle

Norge har säkert råd. Men att betala er första dopare 1.1mille är inte populärt. Om CAS vetat detta kanske han fått sina 2-år.

Inlagd: 2016-10-06, 18:31
Skriven av: nn

Uppenbarligen skiljer det en hel del mellan norsk och svensk astmamedicinering.

http://www.expressen.se/sport/de-borde-ha-lagt-sig-platt-redan-dag-ett/

Inlagd: 2016-10-06, 18:54
Skriven av: H. G. Wells

https://www.nrk.no/sport/kritiserte-norges-astmabruk—brukte-selv-astmamedisin-1.13166471
Når skal de svenske løperne stå fram, og fortelle de inhalere Ventolin … ;)

Inlagd: 2016-10-06, 19:36
Skriven av: pelle

Jag håller med dig pelle (det är inte ofta) alla deltagare från alla länder borde redovisa sina ev mediciner och TUE.

Inlagd: 2016-10-06, 20:06
Skriven av: nn

När ska de norska löparna redovisa vilka kemikalier de sätter i sig till frukost, havregrynsgröten oräknad.
För att få något utbyte av den kommande säsongens tävlingar kommer undertecknad att göra resultatlistor där kemikalieimpregnerade norskar inte är med.

Inlagd: 2016-10-06, 20:21
Skriven av: Intresserad

Interesserad… Ja kanskje til og med Stina kan vinne vc-totalen, med – ”marginal” – viss du regner bort konkurrentene…. :) :)

Inlagd: 2016-10-06, 20:35
Skriven av: pelle

Man kan drabbas av astmaliknade besvär efter en tuff förkylning, det är inte direkt vanligt men inte heller konstigt. Har exempelvis Johaug eller Manificat puffat medicin i normala doser, i samband med, eller efter bronkit, så är det inte doping (Jag känner någon som puffade i ett halvår efter just bronkit, visserligen svår bronkit, på väg att utvecklas lunginflammation). Men de hör problemen uppstår inte varje år. Det här är tillstånd som uppstår kanske högst en gång i livet för en normal människa.. Rätta mig om jag har fel.

Inlagd: 2016-10-06, 21:46
Skriven av: H. G. Wells

Hur som helst så handlar inte den norska astmaskandalen det. Det handlar om hur ofta, hur mycket och i vilket syfte.

Inlagd: 2016-10-06, 21:46
Skriven av: H. G. Wells

Idrottare skall normalt inte behöva berätta vilka mediciner de använder. Men norrmännen har ställt till det så till den milda grad att det kanske blir nödvändigt till slut, men inte än, vi ska inte gå i den fällan, det är Norge som har dopingfallet, det är norska åkare som berättad att de har blivit erbjudna astmamedicin fast de är helt friska (ingen bronkit, inte ens en lätt förkylning) Det är Norge som har mörklagt, ljugit och hatat alla som vågar kritisera.

Inlagd: 2016-10-06, 21:48
Skriven av: H. G. Wells

Pelle: Varför angriper du Stina Nilsson när du är irriterad på Intresserad? Det avslöjar rätt mycket om hur din hjärna fungerar.

Inlagd: 2016-10-06, 21:54
Skriven av: H. G. Wells

”Hur som helst så handlar inte den norska astmaskandalen det.”

Korriger meg med linker som understøtter noe annet enn det jeg oppsummerer – om du har noen. (Ikke skit du har lest fra dine medsammensvorne)

Denne ”skandalen” ble utløst av påstander fra TV2 om noen (2?) friske utøvere som angivelig skal ha blitt tilbudt astmamedisin foran ETT løp sist vinter. De tør ikke stå frem med dette. Dette bestrides av ledere som sier ingen friske løpere blir medisinert – og også av samtlige andre løpere på landslaget.

Likeledes er det INGEN av de tidligere løperne på landslaget som kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. Her kan man virkelig snakke om tynn suppe.

Det får et komikkens skjær over seg når samtlige som har gått ut i media og kritisert Norge, selv er regelmessige brukere av astmamedisin. Finske Saarinen og Jahojärvi, franske Manificat og syklisten Kristoff. Resten holder kjeft, antagelig er de litt smartere.

Det er visst bare Olsson, Hellner, Richardsson og Halvfarsson som er ”rene”.. hehe.
Svenskene er jo ”helt åpne” om sin medisinering og ikke minst HVEM som tar astmamedisin. Vær sikker, det er en god grunn for at Kalla ble plukket ut til å si noen ord. Resten er -og forblir tause.

Og ingen svensker vil vite – det er til å le seg skakk av :)

Inlagd: 2016-10-06, 22:19
Skriven av: Interessert

H.G: Nu tycker jag att du är väl snäll. Vi vet inget om vare sig Johaug och Manificat. De kan ha tutat 1600 varje dag. Det är deras rätt i en snurrig värld det är allas rätt numera. Gränsen för att åka dit är enormt hög vilket Sundby visar så de kan nog dubbla dosen och ändå klara sig. Jag tror att de erkänner bruk för att motivera halter uppmätta i dopingprov. Att säga att de inte brukar och WADA ser i proverna kan göra dem misstänksamma.

Inlagd: 2016-10-06, 22:47
Skriven av: nn

Det är nåt deprimerande över den här norska astmahistorien. Som en sorglig Roy Anderssonfilm där norska åkarna sitter i bleka träfanerade hytterum uppkopplade i slangar mot en centralnebulisator med salbutamol. Ingen kan prata, allt som hörs är det rosslande sugandet på slangarna. Sedan knuffas dom ut i tävlingsspåret och förväntas vinna innan dom rycks in till centralnebulisatorn igen.

Nä den här dopningshistorien är lite roligare:

Kanadensiska stavhopparen Shawn Barber frikänns dagarna innan Rio-OS, pga att han fått i sig kokainet via en kyss av sin prostituerade date, dvs av misstag (typ).

http://www.vg.no/sport/friidrett/ol-2016/kysset-dame-paa-blinddate-avla-positiv-dopingtest-paa-kokain/a/23813925/

Inlagd: 2016-10-07, 00:03
Skriven av: VO2min

nn: Jag försöker bara att ligga lite lågt. Fullt möjligt, kanske till och med troligt att finns andra som bär sig tveksamt åt.

Norrmännen verkar tro att man inte får kritisera felaktig användning av astmamedicin om man själv använder medicinen på ett lagligt och etiskt rätt sätt.

Det är kanske de åkare som själv kämpar med sin sjukdom och noggrant följer reglerna som reagerar starkast mot felaktig bruk av medicinen. Ungefär som den norska elitcyklisten som tidigare uttalade sig (i hastigheten så kommer jag inte ihåg vad han heter)

Inlagd: 2016-10-07, 07:47
Skriven av: H. G. Wells

VO2min: Jag minns foton från OS i Albertville
då Norska laget med Ulvang och c/o låg uppkopplade med slangar i armvecken efter loppen med vad dom sa var ”näringslösning” för att återhämta sig bättre. En Norsk tradition ;-)

Inlagd: 2016-10-07, 08:31
Skriven av: KE

H.G. Wells … Hva er det du prater om… Når vedkommende i status etter status hevder att alle de norske løperne, jeg gjentar alle, bruker kjemiskapet i sitt virke, og som er den indirekte årsak til at hans lille flue – inte – oppnådde hans syke mål siste sesong. Så jeg kommer fortsatt og minne han på ”Stina”….
Hva er det egentlig du insinuerer.. hvor mange 1000 posteringer her på bloggen har du og resten av ”sjalugjengen” svertet navnet ”Marit Bjørgen”, på grunn av manglende svenske prestasjoner… Sjekk hvordan din egen hjerne fungerer, før du angriper andre, gitt.
Det virker forresten som ”brodden” gikk litt ut av dere nå, når det franske laget inhalere astmamedisin på friske løpere…
Da vet vi at 3 land ”boffer” den prestasjonsfremmende medisinen, nemlig Sverige, Norge og Frankrike, hvem blir de neste? ;)

Inlagd: 2016-10-07, 10:27
Skriven av: pelle

@KE
Det är nog inte bara finnar som använt Hemohes. Förstås bara indicier… men hur var det nu med de 72 liter som norrmännen införskaffat inför OS is Lillehammer?

https://www.youtube.com/watch?v=o0Oqo6e1qYI

https://www.youtube.com/watch?v=zMzurOITnGg

Inlagd: 2016-10-07, 10:36
Skriven av: Peter

Österrike körde Hemohes 1999 tror de var därför de kom med på dopinglistan men börja undra varför de var så använt

Inlagd: 2016-10-07, 11:26
Skriven av: jossa

@jossa
Problemet med Hemohes var att man bara kunde använda det fram tills dess att labben klarade av att analysera det. Det missade ju finska landslaget. Detta, trots att det ju var ett finskt lab som gjorde analyserna i Lahtis 2001. Jag skulle gissa att österrikarna körde på Hemohes under en längre period men bara fram till Lahtis.

För att man ska ha någon större ”nytta” av Hemohes krävs ju att man fått upp HB på något sätt, t.ex. via EPO. Hemohes är en blodexpander och då går åter HB ner till den tillåtna nivån. Enligt Bengt Saltin kan man dock inte komma speciellt högt i HB med ”naturliga” metoder, så det krävs något annat än vanlig gröt. En sekundär ”bieffekt” som är ytterligare en ”fördel” med Hemohes är väl att det förbättrar återhämtningen och p.s.s. skulle man kanhända kunna träna hårdare utan att gå in i väggen.

Inlagd: 2016-10-07, 14:05
Skriven av: Peter

Petar: Japp var de man misstänkte att Österrike gjorde att man döldje Epo med Hemohes… dom hade nog gjort de även några år innan 1999 men var efter VM där man börja undra varför de var så vanligt bland deras åkare..

Inlagd: 2016-10-07, 14:34
Skriven av: jossa

@jossa. Japp, EPO kom säkert först och sedan kom Hemohes. HB gick initialt upp (EPO) men som genom ett trollslag sjönk sedan HB-värdena igen (Hemohes) när gränserna för HB sänktes. Sen försvann förstås också Hemohes. Betyder det att alla är rena och fina i dag?

Inlagd: 2016-10-07, 15:03
Skriven av: Peter

Kul att läsa om riktiga astmatikers syn på skidnorgeCalle Rockbäcks BLOGG avslöjar: Här är medicinerna som gett Norge 42 OS-medaljer

Ni kan knappast ha missat sommarens stora smäll mot den norska skidsporten i längdåkning.
Norge har dominerat sporten sedan i stort sett i början av 1990-talet.
I somras skrev Verdens Gang att 42 norska OS-medaljer av 61 möjliga sedan 1992, har norska skidfantomer plockat hem med hjälp av astmamediciner.
I somras blev också superstjärnan, Johnsrud Sundby, fast för dopingbrott. Sundby nästan oslagbar i skidspåren var laddad med astmamediciner.
Jag lider själv av astma. Äger alltså samma batteri med astmamediciner som de friska norska skidåkarna suger i sig.
Redan den 26 februari 2011, kunde jag avslöja på bloggen vilken astmamedicin, Marit Bjorgen, körde på när hon tog hem VM i Holmenkollen.
Symbicort.
En tuff astmamedicin.
Idag en mycket populär astmamedicin bland skidåkarna. Då för mer än 5,5 år sedan citerade jag ur FASS om medicinen:
”Formoterolfumaratdihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas ”långverkande beta-agonister” eller ”luftrörsvidgare”. Det verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av, vilket hjälper dig att andas lättare.”
Läs gärna den texten igen, så förstår ni hela kråksången så mycket bättre.
Marit Bjorgen hade visserligen tillstånd för köra på medicinen. Sa sig lida av 20 procent nedsatt lungkapacitet.
Det här är mycket märkligt. En astmasjuk person kan verkligen inte köra några tuffa världsmästerskap i längdåkning på skidor.
Det är en omöjlighet.
För min del kan det till och med bli i jobbigaste laget när astman slår till, att enbart ta mig in till toaletten. Marit körde till och med sitt VM-guld i svår fuktig dimma. Det fixar aldrig i helvetet en astmapatient.
Norsk skidsport är sjuk.
Jävigt sjuk.

Upplagd av Calle Rockbäck kl.16.55 tisdag, oktober 04, 2016
Skicka med e-post
BlogThis!
Dela på Twitter
Dela på Facebook
Dela på Pinterest

Etiketter: astmamediciner, astmasjuk, Calle Rockbäcks BLOGG avslöjar, doping, Johnsrud Sundby, längdåkning, Marit Njorgen, norska skidåkare, patienter, skidor, Verdens Gang
Skicka en kommentar
Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom)

Leta i den här bloggen

Sök
Translate

Drivs av Översätt
Toppblogg
Allmänt
toppblogg.se
RSS/Ping
RSS/Ping
Frisimping
Pinga Frisim
Länklista
SVARTA MALIN
Besökare
1108288
Uppdatering via din Email

Email address…
Submit
Just nu poppis-inlägg

”Ska jag behöva beväpna mig när jag besöker akuten i Skåne”
ÖPPET BREV till, regionrådet Henrik Fritzon (s), Region Skåne. ”Jag följer med förskräckelse utvecklingen inom akutsjukvården i båd…

Fyrtornet och Släpvagnen
Fyrtornet och Släpvagnen-i hundarnas värld. Eller Fy och Bi som komikerparet kallades för i hemlandet Danmark. De var omåttligt populä…

Hattrick i elände
En svensk ska inte förhäva sig. Jag bryter mönstret. Redan för över fem år sedan skrev jag på bloggen om astmasjuka norska skidåkare…

Calle Rockbäcks BLOGG avslöjar: Här är medicinerna som gett Norge 42 OS-medaljer
Ni kan knappast ha missat sommarens stora smäll mot den norska skidsporten i längdåkning. Norge har dominerat sporten sedan i stort se…

MFF v/s Redhawks-krocken i TV-soffan
Idag klockan 16.00 blir det hårda bud i många skånska TV-soffor. Exakt på samma tid möter MFF Häcken bort, medan succélaget, Malmö Redhawk…

Fixstjärnan Kim Kardashian rånad av Rosa Pantern
Det är nästan som på film. Fixstjärnan, Kim Kardashian, som jag egentligen inte vet något alls om. Jo, det är en rasande vacker kvinna. …

Nobelpriset i medicin: Ordet som blev världsberömt på en sekund
Ja, det tog knappt ens en sekund innan ordet autofagi toppade nyheterna hos alla världens nyhetsdrakar. Maken till genomslag för ett hel…

Nobben från Region Skånes Henrik Fritzon
I söndags skrev jag här på bloggen ett öppet brev till Henrik Fritzon, ledande socialdemokratisk politiker i Region Skåne. Jag uttryckte…

Så här ser ”bomberna” ut som skjuter sönder fotbollsintresset
Bangers, kallas dom för. De på bilden kommer från Polen. Annars finns det gott om Bangers att köpa hem via nätet från Italien. Raketer, knal…

Snart midsommar-JORDGUBBSRAPPORT!
Det närmar sig med stormsteg. Midsommar. Futtiga17 dagar kvar. Då inställer sig den viktiga frågan: Blir det några jordgubbar till…
Besökare
Bloggintresserade

BloggGubben
Mitt foto
Calle Rockbäck

Lokal-Global journalistik. Att ha roligt nästan jämt.
Visa hela min profil
Bloggarkiv
▼ 2016 (357)
▼ oktober (7)
Nobben från Region Skånes Henrik Fritzon
Hattrick i elände
Fixstjärnan Kim Kardashian rånad av Rosa Pantern
Calle Rockbäcks BLOGG avslöjar: Här är medicinerna…
Nobelpriset i medicin: Ordet som blev världsberömt…
”Ska jag behöva beväpna mig när jag besöker akuten…
MFF v/s Redhawks-krocken i TV-soffan
► september (35)
► augusti (38)
► juli (36)
► juni (38)
► maj (50)
► april (44)
► mars (40)
► februari (34)
► januari (35)
► 2015 (413)
► 2014 (356)
► 2013 (417)
► 2012 (500)
► 2011 (383)
► 2010 (395)
► 2009 (471)
► 2008 (205)
Prenumerera på bloggen
Inlägg
Kommentarer
Tailsweep
Bloggtoppen.se
Allmänt

”Twingly statistik”

Inlagd: 2016-10-07, 17:03
Skriven av: nn

Kom med en del oönskat i ovanstående. Men utan redigering så blir det så tyvärr.

Inlagd: 2016-10-07, 17:08
Skriven av: nn

Pelle: Vadå fransmännen? Varför skulle min inställning ändras? Den skulle inte ens ändras om det visade sig att Sverige gjort på samma sätt som Norge.Problemet är att du tror att alla andra är samma överdrivna nationalistiska dumskallar som du själv. Försök som omväxling att framföra ett enda argument som man kan ta på allvar. Nu sprider du bara giftigheter och motbeskyllningar omkring dig.

Min inställning är att jag inte vet. Jag vill att den norska astmamedicineringen skall utredas på noggrant och opartiskt vis. Jag är öppen för olika förklaringar, även om jag givetvis misstänker olika saker. Att jag och andra misstänker att norrmännen fuskar är helt naturligt, och helt och hållet Norges eget fel.

Inlagd: 2016-10-07, 18:53
Skriven av: H. G. Wells

nn … Kim Kardashian rånad av Rosa Pantern.. Så intensjon bak ditt blogginnlegg, er att Rosa Pantern inhalere astmamedisin… :)
Mer alvor….Se der ja…der har du funnet en ny svenske som lider av presis samme sykdom som deg selv, nemlig en kronisk sjalusi og misunnelse av verdens igjennom tidene beste kvinnelig langrennsløper, igjennom alle tider, nemlig gudinnen Marit Bjørgen…. Grattis! .. Det suger, grabben … :)

Inlagd: 2016-10-07, 18:57
Skriven av: pelle

H.G. Wells… Se der ja, der gikk du rett i fella, som forventet. Pass din lille trut neste gang, så slipper du og bli så fly forbannet, grabben!

Inlagd: 2016-10-07, 19:07
Skriven av: pelle

Forøvrig er det en demokratisk Komité som skal granske Norges Skiforbund. Det var heller ingen pålagt tvang fra verdens-samfunnet. Det var et ønske fra skiforbundet selv!
Og komiteen endelige svar er fasit!

Inlagd: 2016-10-07, 19:20
Skriven av: pelle

pelle: Poängen är att dessa skidåkare inte ens har astma. Påhittade diagnoser för att folk skall känna medlidande och ge tillgång till prestationshöjande mediciner. Ett gäng läkare kommer att framstå som de dopingläkare de är. Carlsens hemliga studier där syftet var att låta alla testa ut hur mycket och när de skall använda dessa droger utan att åka dit och få max effekt. Frågan är om sporten ens finns kvar när allt uppdagas.

Inlagd: 2016-10-07, 19:41
Skriven av: nn

nn… Et eksplisitt spørsmål…. Har Anna Haag astma? Eller er det en påhittade diagnose fra tjejen!

Inlagd: 2016-10-07, 19:48
Skriven av: pelle

Hon har inte riktig astma. Ingen riktig astmatiker dvs de som WADA vill hjälpa åker skidor på elitnivå. Det är omöjligt ens att träna utan att bli sjuk oavsett medicin.

Inlagd: 2016-10-07, 19:53
Skriven av: nn

Har man tänjt så in i h på gränserna som Norge gjort i längdåkning är det inte konstigt att man pekar finger när de sluuuuutilgen trillar dit. Daniel fick ett enormt tidstillägg i TDS när han åkte utanför ruskorna. PN belönades med bonussekunder i TDS när han åkte innanför ruskorna i en vänstersväng. Hela Norges lilla fästemö kallades in till juryn för en kopp fika när hon skejtade. Andra som inte skejtade mer blev bestraffade. Vi minns även Gripens ilska när norska ledare befann sig på ett ställe som inte var tillåtet. Vi minns MJS dopning som hemlighölls och hemlighölls och hemlighölls. Vi minns Norges märkliga vallning de två sista loppen i Tour Kanada. Man hade bestämt att hela Norges lilla fästemö skulle vinna och la ”Lappgubbens tvärstopp” under Heidis skidor. På samma sätt trixade man med MJS skidor i samma tävling. Det är klart att Norge kommer i en sjujädra dålig dager när det gäller längdåkning. Som jag sagt tidigare har Norge förlorat hela sitt förtroendekapital och är bankrutt och försatt i konkurs. Till dess man röjt upp i sitt träsk, och det verkar man inte ha minsta förstånd att göra, kommer jag att titta på resultaten utan norrbaggar, både de som är med och utan snopp.

Inlagd: 2016-10-07, 19:58
Skriven av: Intresserad

nn.. ”hon har inte riktig astma”…. Nei vel …. Viss ikke Haag har astma, så medisinerer jo svenske leger sine friske løpere med astmamedisin… Da vet vi det.

Inlagd: 2016-10-07, 20:01
Skriven av: pelle

Der kom den trause gamle skiva fra signaturen ”interesserad” igjen, så nå må de lytte svensker, viss de ikke har hørt den 100 ganger før da… ;)

Inlagd: 2016-10-07, 20:19
Skriven av: pelle

Bra skrivit av en norrman på VG.

”Astmaforskning eller nasjonalt dopingprogram?

Når en enkeltutøver blir tatt for brudd på anti-doping regelverket, blir det ofte en sak som kun berører den enkelte utøver. I dette tilfellet er det avdekket at saken har et noe større omfang.

Det er dokumentert at det ble satt i gang forsøk på friske toppidrettsutøvere. Etter avslag fra REK og uten godkjenning fra komitéen ble forskningen likevel igangsatt og gjennomført. Astmamedisin var en type medisin som ble utprøvet i sammenheng med høydetrening av toppidrettsutøvere. Dette ble begrunnet som mekanismeforskning.
Når forsøkene fikk et langvarig og gjentagene preg, knyttet til toppidretsutøvere, kunne det ligne mer et dopingprogram enn forskning rettet mot utholdenhetsutøvere på nasjonalt toppnivå.

WADA slår fast følgende:

“Concerns continue to exist about the performance-enhancing effects of beta-2 agonists when taken systematically and/or in large quantities.”

WADA avgrenser derfor tydelig bruken, også av salbutamol, i sitt reglement.

Det fremstår derfor som uforståelig at medisinsk ekspertise tilknyttet toppidretten likevel fortsatte å anbefale systematiske høydose inntak av salbutamol. At enkeltutøvere på toppnivå fulgte disse anbefalingene er også den enkelte utøvers ansvar.
I bestefall kan sakskomplekset forståes som en del av en ukultur hvor antidopingarbeid ikke ble tatt på tilstrekkelig alvor. En ukultur som mulig hadde sitt utspring i astmaforskningen utøverene var deltagere i under høydetreningsopphold.
Det kan også engang oppfattes som et nasjonalt dopingprogram, kamuflert som forskning.

Uansett utfall av granskningen, miljøene tilknyttet norsk toppidrett kan ikke si de ikke viste.
De kan unskylde seg med at det ikke hadde sikker kunskap om alle mekanismene rundt bruken av beta-2 agonister. At de var advart av WADA fremstår derimot klart.

Om svarene befolkningen får i forbindelse med granskningen står seg og blir svar skiglade nordmenn kan godta, gjenstår å se.”

Inlagd: 2016-10-07, 20:43
Skriven av: H. G. Wells

Ingen Svensk åkare är i närheten av dom doser Sundby ligger på..hans doser verkar vara något extra alltså eller är de fler som ligger på den nivån i Norge ?

Inlagd: 2016-10-07, 22:00
Skriven av: jossa

Sundby är nog extrem i sitt dopande som i allt annat. Men glöm inte att han hittade modellen som lyfte honom hos damlaget. Det har han sagt själv och det tror jag på. Där går allt tillbaka till Björgen 2010. Hon är försökskaninen i experimentet som så här långt är enormt lyckat. Något liknande hade varit omöjligt i Sverige då vi inte har den tystnadskultur som man har i Norge där inte ens kritiska läkare vågar framträda med namn.

Inlagd: 2016-10-08, 07:37
Skriven av: nn

Den här artikeln http://www.expressen.se/sport/de-borde-ha-lagt-sig-platt-redan-dag-ett/
kan inte längre hittas via expressen vintersport.
http://www.expressen.se/sport/vintersport/

Varför går artikeln inte att hitta? Är saken så känslig att man var tvungen att blocka bort artikeln?
Varken journalisten eller tränaren har gjort eller sagt något fel. En helt orimlig och ohållbar situation om inte ledare och journalister får säga självklarheter om astmamedicinering, och om avstängda norska åkare?

Vad ska vi göra? vänta på utredningens slutsats?
Utredning, redan ifrågasatt, som dessutom skall bli klar först lång in i säsongen. Tror man att alla lydigt ska sitta still i båten tills utredningen är klar?
Vad tror man att det pratas om när Sundby och Johaug vinner de första tävlingarna?
Tror man att alla journalister ska undvika ämnet astmamedicin till utredningen är klar?
Tror man att alla ledare och tränare skall undvika att svara på frågor om norsk astmamedicin om frågorna trots allt ställs av journalister?
Tror man verkligen att utredningen som redan är ifrågasatt kommer att tysta all kritik?

Det här är så fruktansvärt deprimerande, av allt att döma så har NSF skadat längdskidåkningen svårt. Av allt att döma så fortsätter skadan att förvärras tills alla kort ligger på bordet.

Om man har rent mjöl i påsen så bör man kanske kalla till presskonferens. Fråga vem ni vill. Fråga vad ni vill. Vi har inget att dölja.

Inlagd: 2016-10-08, 09:03
Skriven av: H. G. Wells

”Fråga vem ni vill. Fråga vad ni vill. Vi har inget att dölja.”

OK, tar deg på ordet. Hvilke svensker er ”statsdopad” med astmamedisin av de svenske langrennsløperne – eller kanskje skal jeg heller spørre – hvem er ikke ”statsdopad”?

Det får vi ikke vite – av det lukkede landet i øst. Der steller man inte frågor hverken til skilandslaget, poitikere og media. De er hjernevasket, alle som en.

Inlagd: 2016-10-08, 11:13
Skriven av: Interessert

Det vore nog skönt för dom norska åkarna om fler nationer avslöjar astmaöverdoser, annars kommer det att bli en jobbig vinter med många obekväma intervjuer, burop och hostningar från publiken.

Inlagd: 2016-10-08, 11:47
Skriven av: VO2min

Hehe, hver gang man går svenskene på klingen så tyr de til Sundbys formalfeil igjen. Det er like sikkert som amen i kirka.
Plutselig er det ikke interessant med astmamedisin til løperne igjen – kun Sundby.

Går nok helt fint med de norske løperne til vinteren. Tror til og med de slipper snøballer og spyttklyser i Sverige – om de skulle finne på å stille opp i Anrell-landet til tross for all ondskapsfull hets og ubegrunnede påstander.

Inlagd: 2016-10-08, 12:01
Skriven av: Interessert

WADA er fortsatt helt sikre på att det ikke er noen sammenheng mellom effektiv medisinering og det å fortere på ski, eller andre kapasitets og utholdningsidretter…
Astmasyke utøvere medisinerer seg ikke til noen fordel. Det eneste de oppnår er å nærme seg startpunktet for de friske konkurrentene.
Denne granskingen handler heller ikke om astmasyke Marit Bjørgen, som inhalere Symbicort på lovlig vis.
Eks. Må sure og bitre Kowa, og de andre løperne, konkurrere mot Bjørgen/Haag og andre astmasyke som bruker helt lovlig medisin…
Det den demokratiske kommisjon står igjen og utrede, er om det innenfor fagets etiske grenser og medisinere franske og norske utøvere som har luftveisproblemer… Hvor mange det gjelder i de ulike landslag får vi ikke svar på, grunnet av all den tysnad som hersker. Men fint att de franske har lettet litt på sløret, etterhvert…….
Så vil jag tilføye en liten kommentar om Justina – hun er ikke først og fremst ute etter medisinering av franske, svenske og norske langrennsløpere er innenfor fagets grenser… Nei da, hun er kun ute etter skidronningen Marit Bjørgen hun… :)

Inlagd: 2016-10-08, 12:26
Skriven av: pelle

Pelle. Ja det är väl inte så jävla konstigt om Kowalczyk är bitter. Björgen har ju kanske stulit ett antal guldmedaljer av henne med dubiösa metoder. Kowa har väl noterat den remarkabla förvandlingen 2009 till 2010. Och den där kommissionen den litar man ju verkligen på…

Inlagd: 2016-10-08, 13:46
Skriven av: Ron Wood

https://www.youtube.com/watch?v=qZltzp_C9ss
Roon Wood… Det tyder på att både du og Kowa har fortrengt hva denne fantastiske langrennsløperen presterte i 2003/2004 og 2005. Etter VM-sesongen ble hun totalt tappet av krefter, av en ”sinsyk gal” trener som kjørte henne totalt tom for krefter…
Med nytt treningsprogram våren 2009, kom Bjørgen tilbake, og har vært der siden…. Der har du og Kowa fasitsvaret .. ;)

Inlagd: 2016-10-08, 14:48
Skriven av: pelle

Norrmännen ”pelle” och ”interessert” fortsätter att driva med er härinne ser jag. Fattar inte hur ni envisas med att gå på det gång på gång.

Inlagd: 2016-10-08, 16:05
Skriven av: Tobbe H

Tobbe H… Jøss … Skal bloggen være kun for noen svenske bloggere som ”koseprater” og er enig med siste taler… Livet er litt mer avansert enn som så… Heldidvis!

Inlagd: 2016-10-08, 17:16
Skriven av: pelle

Till de norska trollen vill jag säga: Egentligen ingenting bäst är att inte låtsas om dem, men de börjar ha så j-a stort hål i huvudet att det inte kan förtigas längre. Den här tråden handlar om MJS dopning i första hand. De hästdoser han intagit är häpnadsväckande. Sedan har det framkommit, efter diverse lögner, förnekanden och slutligen erkännanden, att norska åkare medicinerat på ett häpnadsväckande sätt. Låt oss diskutera detta. Det är inte svenska eller andra länders åkare som är ifrågasatta för närvarande. Det är inte Sverige som fått nej från etikkommittén att göra dopningsexperiment på friska åkare och sedan ändå utfört än mer oetiska experiment. Ren dopningsforskning. Skärpning norrbaggar!

Inlagd: 2016-10-08, 19:09
Skriven av: Intresserad

Interesserad…. Merk deg en viktig ting du grabben…. Når sesongen starter står astmasyke Sundby ”fit for fait” på startstreken sammen med dine svenske ”favoritter”… Og ikke glem att premielista di skal bestå av bare svenske løpere i vc, kronblom …. ;)

Inlagd: 2016-10-08, 21:21
Skriven av: pelle

Interesserad;

Du kan alltids håpe:
Men det vil komme for en dag hvem av Sveriges løpere som er ”dopad” (i følge svenskene selv).

Vil du ikke vite hvem av de svenske som er ”dopad” med astmamedisin – hvorfor ikke?

Inlagd: 2016-10-08, 22:20
Skriven av: Interessert

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/jag-ar-helt-saker-pa-att-stina-kan-klara-det/
Interesserad…. Hvordan kan du forklare eller bortforklare at unge Stina Nilsson kan ligge på disse treningstimer? Bruker hun det berømte ”kjemiskåpet” som kun du hevder de norske bruker for og tåle høye treningsdoser.
Eks. trener rutinerte og astmasyke Bjørgen 750/800 timer pr. år……
For ”ørtende” gang gikk du som vanlig 5 på… Og du kaller andre troll ….:)

Inlagd: 2016-10-09, 04:43
Skriven av: pelle

pelle: Det hör till att nya tränare är optimistiska. Men vi vet att det inte bara handlar om träning. Speciellt efter Sundby så vet vi det. Det enda vi vet säkert är att om Stina puffar så har hon åtminstone en diagnos.

Inlagd: 2016-10-09, 08:27
Skriven av: nn

Det går inte att för ett vettigt samtal om vi hela tiden ska hantera sandlådeargument från Pelle och hans underliga åsiktsbröder. Det är som att stanna bilen vid ett dagis och bråka med ungarna för de räcker ut tungan.

Vad är det här för barnungar som skriver så här.

”nteresserad…. Merk deg en viktig ting du grabben…. Når sesongen starter står astmasyke Sundby ”fit for fait” på startstreken sammen med dine svenske ”favoritter”… Og ikke glem att premielista di skal bestå av bare svenske løpere i vc, kronblom …. ;)”

”Interesserad;

Du kan alltids håpe:
Men det vil komme for en dag hvem av Sveriges løpere som er ”dopad” (i følge svenskene selv).

Vil du ikke vite hvem av de svenske som er ”dopad” med astmamedisin – hvorfor ikke?”

”Interesserad…. Hvordan kan du forklare eller bortforklare at unge Stina Nilsson kan ligge på disse treningstimer? Bruker hun det berømte ”kjemiskåpet” som kun du hevder de norske bruker for og tåle høye treningsdoser.
Eks. trener rutinerte og astmasyke Bjørgen 750/800 timer pr. år……
For ”ørtende” gang gikk du som vanlig 5 på… Og du kaller andre troll ….:)”

Försök att framföra ett enda vettigt argument så ska jag lyssna.

Inlagd: 2016-10-09, 10:03
Skriven av: H. G. Wells

Tar Stina Nilsson astmamediciner så har hon ingen astma. Vi måste vara överens om att astmatiker inte kan åka skidor på elitidrott. När alla inser detta och lär sig grunderna vad astma är kan man diskutera. Så långt har allt gått inom elitidrott. Senast är det Lovisa Lindh ( 800 m) som fick diagnosen.. och hvete vad hon orkar efter det. Sundbys och norrmännens puffande i 25 år är skrattretande och så extremt oseriöst. Otroligt att inte en enig läkarkår gått ut och informerat om dårskaperna. Säger hur korrupt läkarkåren är. Går läkemedelsbolagens samt organisationers ärenden.

Inlagd: 2016-10-09, 11:23
Skriven av: Vasstrader

Det är äckligt att se det där medicinska monstret Marit Björgen. En skapelse av cyniska läkare på Olympiatoppen. Äckligt att se det där falska leendet.

Inlagd: 2016-10-09, 11:26
Skriven av: Vasstrader

”Försök att framföra ett enda vettigt argument så ska jag lyssna.”

Hva er det – forstår du ikke norsk?

I følge svenskene, så er skiløpere som bruker astmamedisin ”dopad”. Ikke at jeg deler den oppfatningen, tvert i mot, det er beviselig bare tøys.

– Men vil dere ikke vite om Olsson og Hellner var dopet med astmamedisin når dem vant sine gull? Nei, selvsagt vil dere ikke vite. Svenskene vil bare trekke Marit Bjørgens prestasjoner i tvil.

Inlagd: 2016-10-09, 11:31
Skriven av: Interessert

Här är tips som vi ger RIKTIGA astmatiker när det är kalla dagar..

– Rusa inte ut i kylan utan stanna till och andas lugnt genom näsan tills luftvägarna har fått en chans att vänja sig vid temperaturen

– Om du har nästäppa är det bra att behandla den innan du går ut, så attdu kan andas med både näsa och mun

– Svep en sjal eller halsduk runt mun och ansikte för att skydda dig mot kylan.

– Anpassa träningen efter temperaturen. Tänk på att stressen på slemihinnorna ökar vid långvarig exponering för kyla.

– UNDVIK HELST ATT TRÄNA I KALL LUFT OM DU HAR ANSTRÄNGNINGSASTMA; EFTERSOM ASTMAN FÖRVÄRRAS AV KYLAn.

– Använd en värmeväxlare som hjälper till att värma upp inandningsluften för längre utevistelser, antingen i form av en luva som dras ner över mun och näsa eller en andningsmask..

Dessa råd skall ställas i kontrast till att alla norska kvinnliga skidåkare i landslaget har astma ( förutom Johaug som ändå intar astmamediciner).. Dessutom har 42 av Norges medaljer i OS tagits av personer med astma.. Säger hur absurt det gått för längdskidåkningen de senaste 25 åren.. Längdskidåkningen är i grunden en sjuk, oseriös idrott som ingen kan ta på allvar..

Inlagd: 2016-10-09, 11:58
Skriven av: Vasstrader

Ro Wood:.”Ja det är väl inte så jävla konstigt om Kowalczyk är bitter. Björgen har ju kanske stulit ett antal guldmedaljer av henne med dubiösa metoder. Kowa har väl noterat den remarkabla förvandlingen 2009 till 2010. Och den där kommissionen den litar man ju verkligen på…”

Slik skriver en bitter svenske som ikke kan sin historie.
Marit Bjørgen var verdens suverent beste før hun brått møtte veggen i 2006 – rett etter at dopede Kristina Smigun frarøvet henne gull på 10 km i Torino. Det må en uvettig trener ta skylden for – etter årevis med rovdrift og overtrening.

I årene som fulgte 2006-2009 har nivået aldri vært svakere i internasjonal kvinnelangrenn. Løpere Bjørgen tidligere hadde filleristet f.eks. Kuitonen, italienere og andre fremstod med ett som ”gode”. I disse årene kunne man vinne TdS selv etter flere svake etapper – og det toppet seg vel da sprinteren Petra Majdic vant 30 km i Trondheim. Aldri har kvinnelangrenn vært dårligere!

I denne perioden hvor Bjørgen gikk med håndbrekket på stod Justyna Kowalczyk frem – og overtok tronen under heldige omstendigheter. Det er liten tvil om at Kowalczyk istedet for å klage kan prise seg lykkelig over å ha vunnet gull i mesterskap under svært heldige omstendigheter. I 2009 vant hun heldige gull på grunn av svakt nivå. Aldri mer vil det skje flere ganger at man vinner medaljer med så mangelfull teknikk som polakken har. På duathlon hengåkte hun i rygg på spurtsvake Kristin S Steira hele veien før hun vant spurten. På 30 km vant hun fristil (spurten) med svært mangelfull teknikk.

I OL året etter (Vancouver) mistet Bjørgen fullstendig hodet på 30 km når hun kjørte i kapp Steira og siden dro frem hengeløperen Kowalczyk til seier. Her tapte virkelig Bjørgen gullet på grunn av sitt ”illebefinnende”.

Samme i OL i Sotsji. I generalprøven smadret ei Bjørgen i kalasform alle andre løpere på 10 km klassisk i Toblach. Men i likhet med resten på det norske laget ble hun sabotert av det norske smøreteamet og var sjanseløs i OL ei uke senere. Kowalczyk og Kalla fikk servert sine flaksemedaljer på et sølvfat av det norske smøreteamet. Polakken kan takke dem for sitt gull – og sine sterke smertestillende medisner som hun anvendte. Sterke smertestillende medisiner i en idrett som handler om å stå i mot smerte!

Slik jeg ser det kan Kowalczyk prise seg lykkelig for de gullene hun har fått. Men det innser hun selvsagt ikke selv.

Nå når nivået er så mye høyere enn det var i i 2009 i begge stilarter, så vil hun aldri mer vinne noe med sin ubehjelpelige teknikk. Om ikke det norske smøreteamet slår til igjen på ”påskeføre”. Det er det eneste som kan felle dem.

Bjørgen igjen – etter 2010 hvor hun var tilbake på sitt vanlige nivå med riktig trening – så forsvant Kuitonen, Majdic, Longa, Follis ganske snart. De gav rett og slett opp å konkurrere på dette nivået.
Saarinen som hadde vært ”god” i Bjørgens ”fravær” var igjen den middelmådige løperen hun alltid har vært.

Inlagd: 2016-10-09, 12:10
Skriven av: Interessert

”Vi måste vara överens om att astmatiker inte kan åka skidor på elitidrott.”

Du er selvsagt klar over at dette innebærer at ingen svenske skiløpere med mulig unntak for Kalla vil være kvalifisert for å stille til start?!

I likhet med de fleste finner, russere, sveitsere osv.

Inlagd: 2016-10-09, 12:20
Skriven av: Interessert

H.G.Wells… Nei da, ikke vær så potte sur på en søndags formiddag, vi er her for og rydde opp litt i noen innbilte svenske kommentarer som mangler realisme i astmasaken… Og så jubler og tar spagaten over dine og signaturen ”Interesserad” forvirra og syke posteringer her på forumet, og når du i tillegg henviser til noen svenske idioter som har ramlet inn på kommentarfeltet i VG, blir vi enda mer imponert.
Og til noen av posteringene dine ovenfor:

Hvem er som har pratet om en privat premieliste uten normenn?…. Inte jag.

Og hvem har postet dette ”kjemiskåpet”, inn som årsak til att de norske løperne kan trene hardere en sine konkurrenter? Inte jag … Da kom min naturlige fråga?… Bruker også Stina kjemiskapet i sin treningsjobb, som tåler så mye trening i så ung alder…
Påfallende att ikke tok denne syke person inn i ”sandlådeargumentet” ditt, nei unnskyld, han er svensk!

Inlagd: 2016-10-09, 12:22
Skriven av: pelle

Vasstrader… ”det är äckligt att se där medisinska monstret marit björgen. äckligt att se det där falska leendet”… Ja det blir litt feil og kalle Anna Haag det der medisinske monstret ja… Hvordan kunne du glemme henne ….Fan hvor sjalu og sur du er på skidrottningen.
NB! Som jeg postet tidligere her på bloggen hr. Wells, vi trenger noen normenn her, som kan rydde i noen av de verst psykiske – svenske – kommentarer som mangler fotfeste i virkeligheten… ;)

Inlagd: 2016-10-09, 13:11
Skriven av: pelle

H. G. Wells: Bra skrivet och tack för hjälpen. Nu tycker jag vi försöker skita i de norska trollen (eller är det inte bara ett troll som likt den tvehövdade ormen talar med två tungor som har exakt samma språkbruk?).
Trollet har inget vettigt att tillföra i den här tråden. Låt oss också titta på resultatlistorna utan kemikalieimpregnerade norrbaggar tills de röjt upp i sitt unkna bo. Detta är i och för sig ytterst sorgligt, men det enda man kan göra om man ska följa längdåkningen i fortsättningen.

Inlagd: 2016-10-09, 19:29
Skriven av: Intresserad

Stina Nilsson tar INTE astmamedicin:

http://www.dn.se/sport/stina-nilsson-jag-vill-gora-saker-som-jag-vill-att-unga-ska-kunna-ta-efter-som-att-vaga-saga-nej/

Inlagd: 2016-10-09, 19:35
Skriven av: Vento Linsson

Interesserad…. ”trollet har inget vettigt att tillföra i den her tråden”… Nei det har du jagu rett i … Men du kan jo kom med en ”reprice” av den tunge, seige ”skivan” din, som du har spilt i evigheter her på forumet, den tilfør virkelig noe vettigt her på tråden… :)

Inlagd: 2016-10-09, 21:07
Skriven av: pelle

Diskussionen haltar betänkligt om det skall handla om att en norsk åkare som dömts för doping inte har dopats sig, men bara lite ibland och av misstag.

Och övriga åkare i Norge och Sverige, med många individuella skillnader, skall anses vara dopade om de tar den normala och ordinerade mediciner i tillåtna doser. Varför beskylle dessa för doping om inte Den dopingdömde skall anses dopad?

Jag personligen hoppas att de åkare som har astma inte riskerar sin hälsa med alltför höga doser av medicinen. De som inte har en diagnos skall slippa att medicinera och de som tycker att de bara måste få medicinera för att prestera får åka till paralympics. De nordiska ländern får väl bara leta i nivån för att hitta medicinfria som kan tävkk

Inlagd: 2016-10-09, 22:51
Skriven av: Björn

Grisen Sundby tar nu på sig ansvaret för sin egen dopingdom.

PROBLEMET ÄR BARA ATT HAN TAGIT EMOT 1 MILJON NORSKA KRONOR från norska skidförbundet som ersättning för de pengar han varit tvungen att betala till DE RÄTTMÄTIGE ägarna av pengarna.

Hur i helvete får han det att gå ihop??? Nu har han klantat till det så jävla djupt för sig att det snart inte finns någon återvändo för karln. Hur kan man vara så jävla korkad och inkompetent??

Om han från början gått ut och bett om ursäkt och tagit fullt ansvar för att han dopat sig, så KANSKE, kanske, kanske vi hade kunnat förlåta honom inom sinom tid. Men nu är allt förstört, det finns ingen återvändo.

Det är bara att lägga ner karriären. Dopingdomen är fastslagen. Allt är över. Gör som Mühlegg, flytta till Brasilien och försök sälja andelslägenheter, eller nåt.

Inlagd: 2016-10-09, 23:07
Skriven av: Vento Linsson

Norge är för lång tid stämplat som ett dopingland av öststatsmodell. Att ha ett medicinskt team som har som uppgift att maximera medicinering till åkare. Genomför hemliga studier som förbjudits av etiska skäl med landslaget som försökskaniner vilket inte kan tolkas på annat än utprovning av doping. Detta i kombination med mirakulösa idrottsprestationer typ DDR gör att alla resultat från Norge sedan 2010 borde strykas och är strukna i min värld. Hur kan man gör så mot en sport man säger sig älska?

Inlagd: 2016-10-10, 08:03
Skriven av: nn

nn… ”alla resultat från Norge sedan 210 borde strykas och är strukna i min värld”……Men hvem er opptatt av din lille ”värld” da grabben? … :)
Og så strander mycket i din misunnelige kommentar … På hvilket grunnlag skal du stryke mesterskapsløper Petter Northugs resultater helt sedan 2010?
Ellers virker det som luften gikk litt ut av astmadebatten, når det visste seg att det franske laget medisinerer friske løpere.

Inlagd: 2016-10-10, 10:06
Skriven av: pelle

PN tillhör ett dopinglag därför går det inte att räkna honom. Vilka var med på de hemliga studierna? Att Frankrike fuskat räddar inte Norge. Allt på bordet och börja om från 0 Norge.

Inlagd: 2016-10-10, 10:33
Skriven av: nn

De spekuleras i att finske fotbolls spelaren Eremenko fastnat i en doping kontroll och är avstängd 30 dagar nu…fattar inte varför man stänger av han nu hade man inte kunnat göra de i juli nu missar han ju två VM kval matcher + två Champions League matcher…. :)

Naturligtvis ska han stängas av på en gång var lite ironi innan :) alla har inte samma tur som Sundby när man bli avstängd ;)

Inlagd: 2016-10-10, 10:44
Skriven av: jossa

nn .. Du må nok innfinne deg med, at den norske flaggan kommer til og vaie på alle skiarena både i vc og mesterskap, gitt. Viss du har et annet håp, mangler du innsikt i sporten…. Var det flere spørsmål?

Inlagd: 2016-10-10, 10:45
Skriven av: pelle

Tyvärr så tror jag att du får rätt. Men så länge inte Norge gör som Finland och lägger upp allt på bordet så kommer inte jag och väldigt många även norrmän knappast att ge detta något värde.

Inlagd: 2016-10-10, 11:20
Skriven av: nn

nn… Nok en gang må jeg skuffe deg…. Når undertegnende + 50000 heiende normenn møter opp midt på sommeren for og se avslutningen av ”Toppidrettsveka” ….. vel…. det sier vel noe helt annet enn dine dystre spådommer, gitt…
I skisportens mekka er langrenn kultur, vettu ..

Inlagd: 2016-10-10, 11:48
Skriven av: pelle

Haha dopningsdömde Sundby förnekar fortfarande att han gjort något fel överhuvudtaget!

”…Det har også blitt sagt at eg har fått i meg for mykje av dette stoffet, og det stemmer heller ikkje.”

https://www.nrk.no/sport/xl/_-stemmer-ikkje-med-verkelegheita-1.13171166

Det känns beräknande och falskt av Sundby, men smutsar bara ner hans rykte ännu mer, och framför allt sätter han ALLA sina norska lagkamrater i skiten. När tävlingarna börjar kommer en shitstorm att hagla över norrmännen från press och publik, och Sundby har stor del av ansvaret.

Inlagd: 2016-10-10, 13:44
Skriven av: VO2min

Ingen av de Norska åkarna förstår, eller vill förstå.
MJS tycker media och publiken är idioter som inte köper att han är oskyldig, säger bara lycka till ;-)

Inlagd: 2016-10-10, 13:56
Skriven av: KE

http://www.langrenn.com/ogsaa-manificat-roter-rundt-i-medisinskapet.5915171-1743.html
Det blir nok flere, etter hvert … Denne innrømmelsen gjorde att granskingen av skiforbundet har 0 verdi.

Inlagd: 2016-10-10, 14:22
Skriven av: pelle

nn: Som du väl sett tidigare är jag helt inne på din linje. Till kommande säsong gör vi resultatlistor helt utan norrbaggar. Instämmer även i att norrbaggarna borde strykas i alla resultatlistor fr o m säsongen 09/10. Detta tills norrbaggarna lägger alla kort på bordet. Nej, förresten det hjälper inte. Nu har man syltat in sig i detta på ett sådant sätt att det krävs en helt ny ledning och helt nya aktiva innan de har möjlighet att få någon som helst trovärdighet. Synd att man dragit denna gamla fina sport i skiten på detta sätt..

Inlagd: 2016-10-10, 18:36
Skriven av: Intresserad

Interesserad…. Du er nok svearikets dårligste taper, gitt… Skal du og nn. gjøre egne resultatlister? Det drev også vi med i barnehagen.. :) Du har nok ikke helt glemt at favoritten din skuffet deg totalt i sprintcupen siste sesong ..

Inlagd: 2016-10-10, 19:21
Skriven av: pelle

Sundby gjorde väl två fel för hög dos + att han använde nebulisatorn som är förbjuden snacka om dubbelt dålig koll eller strunta i de… för nog borde de väl bli en rätt rejäl funderare när man tar dosen på de sättet eller? är han verkligen den första i norge som gör de?

Inlagd: 2016-10-10, 19:48
Skriven av: jossa

Någon som på allvar tror att Norge inte haft stenkoll på olika astmamediciners verkan?
De har över 25 års erfarenhet.
Har säkert varit fullt medvetna om att de har anabola egenskaper, för att bygga upp muskelstyrkan och att tåla träning.

Inlagd: 2016-10-10, 20:27
Skriven av: KE

Nu råkade Sundby göra ett fel och allt uppdagades. Dock har inget annat fel i nuläget begåtts så bara att avvakta hur det blir i framtiden med medicin till friska.Spännande.

Inlagd: 2016-10-10, 22:14
Skriven av: KGK

jossa: Jag tror att det är 3 fel egentligen. Förutom de två du nämner (för hög dos + nebulisator) så är det väl salbutamol i vätskeform som används i en nebulisator. Kan någon bekräfta att läkemedel som används i en nebulisator är flytande?

Flytande salbutamol alltid förbjudet enligt WADA koden.

Inlagd: 2016-10-11, 03:16
Skriven av: Banan

En studie på anabola effekter Formoterol ( Björgens) medicin. Nu är detta med 3ggr högre dos men å andra sida bara under en vecka. Det intressanta är att effekten på kvinnor är 30% och på män 8%. Detta indikerar på rejäl anabol effekt då kvinnor normalt har lite testosteron och svarar därför kraftigare.
http://europepmc.org/abstract/med/25650070

Inlagd: 2016-10-11, 08:18
Skriven av: nn

Tillåt mig att vara väldigt misstänksam. Har man rent mjöl i påsen kallar man till presskonferens och berättar vad man gjort. Har man inte rent mjöl i påsen så startar man operation mörkläggning som man kallar för utredning. Någon som har mörklagt och ljugit tidigare byter inte helt plötsligt fot och tillsätter opartisk utredning som skall plocka fram sanningen.

Ojala förklarar ingående:

”– Ventoline, som innehåller den verksamma substansen salbutamol, ska vidga luftrören för att kunna andas när man har astma. Det ska inte ha någon prestationshöjande effekt för icke-astmatiker. Men om det har, vilket det verkar som, en anabol effekt i muskeluppbyggande… Har man tagit den här medicinen för att kroppen ska återhämta sig bättre efter hård träning, då är det inte okej. Och det borde Norge veta om. De kan inte INTE veta om det.
Hela astmadebatten innehåller fortfarande flera frågetecken som är viktiga att reda ut, menar Ojala.
– De här som har fått astmamedicin fast de inte har astma, vad är det för medicin? En medicin med eller utan salbutamol. Det skulle jag gärna vilja veta. Det är väldigt oklart ännu. Men det som är klart är att det inte är okej att ge astmamedicin till icke-astmatiker.”

Inlagd: 2016-10-11, 08:46
Skriven av: H. G. Wells

Att Manificat berättar att använt astmamedicin utan att ha en astmadiagnos betyder naturligtvis inte att Norge är mer eller mindre skyldigt (ett litet barn borde förstå det). Det betyder självfallet bara att Manificat har gjort, eller försökt göra, samma sak som Norge gjort under flera år, Eller att Manificat har haft godtagbara skäl för sin medicineringen.

Inlagd: 2016-10-11, 09:03
Skriven av: H. G. Wells

Banan: WADA tillåter förbjuder systemisk administration av Salbutamol, men tillåter lokal administration, dvs Ventoline i inhalator 0,1 mg 8 till max 16 puffar per dygn. Ventoline finns som inhalationsvätska (till kryphåls- Nebulisatorn) och mixtur. Mixturen är svagare, 0,4 mg, men förbjuden, eftersom den sväljes och tas upp systemiskt via magen. Till nebulisatorn anger Felleskatalogen (Fass) 2,5 mg som normal startdos vid akut allvarlig astma, vilket spräcker WADAs maxgräns 1,6 mg, även om administrationsmetoden, inhalation, är tillåten.

”Inhalasjonsvæske: Skal ikke injiseres eller svelges. Skal kun inhaleres vha. nebulisator. Innholdet i nebulisatoren må fornyes daglig.
Mikstur: Tas oralt.”

Inlagd: 2016-10-11, 09:05
Skriven av: Slakmota

Om en rödklädd skidåkare tar en, för den ”onormala” nebulisatorn, normal dygnsdos mot akut allvarlig astma, t ex 3 x 5 mg, lär denne få i sig betydligt större mängd systemiskt, än om skidåkaren svalt 0,4 mg förbjuden Ventoline mixtur med apelsinsmak. Norska läkare försvarade envist att nebulisatorn bara förmedlade 10 procent till lungorna, baserat på en studie med en tredjedel KOL-patienter. Räkneövning: ”Om 20 landslagsåkare suger i sig 10 procent till lungorna via nebulisatorn i en otillåten studie, hur stor andel hamnar i magen och kan upptas systemiskt?”

Inlagd: 2016-10-11, 10:10
Skriven av: Slakmota

Lokalt eller systemiskt är på ett ut. I slutänden är allt systemiskt då det utsöndras systemiskt. Anledningen till skillnad är att lokalt kan dosen hållas lägre för effekt i lungorna. Men totaldosen utsöndras systemiskt och där ligger dopingeffekten. Skidsporten i Sverige och Norge har försökt mörklägga detta med prat om skillnad. Bra att fler inser hur det ligger till.

Inlagd: 2016-10-11, 10:42
Skriven av: nn

”Presskonferens” … Meg bekjent så hadde Skiforbundet sin pressekonferanse i slutten av juli mnd. Så hva skal vi med en reprise nå.
Nei…. nå er den demokratiske utredningsgruppas sammensetning som skal ha en full gjennomgang av medisinbruken i Norsk langrenn som er interessant. (til og med ett lite barn förstår det)

Inlagd: 2016-10-11, 12:51
Skriven av: pelle

Slakmota: Jag gillar din matematik. Detta blir bara värre och värre för norrbaggarna.

Inlagd: 2016-10-11, 18:09
Skriven av: Intresserad

Kalla till presskonferens . Rada upp damlaget. Fråga följande.
När har du använt astmamedicin?
Använde du en forstøverapparat?
Vilken medicin var det?
Vilken dos tog du?
Hade läkaren undersökt dig före medicineringen?
Vilken diagnos fick du?
Astmamedicin använts för att bota och lindra inflammation i luftrören,hade du en inflammation i luftrören?

Några frågor som jag kommer på i all hast. Inte svåra att svara på redan idag om man har rent mjöl i påsen. Allt är väldigt lätt för någon som talar sanning.

Inlagd: 2016-10-12, 08:37
Skriven av: H. G. Wells

Man verkar ha lite svårt med utredningar i norsk idrott.
http://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Sterke-reaksjoner-etter-ny-avsloring—Pa-utenlandsk-kalles-det-korrupsjon-838016_1.snd

Inlagd: 2016-10-12, 08:52
Skriven av: Anders 2

För en gångs skull håller jag med Putin. http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article23700360.ab Nuvarande system fungerar inte.

Inlagd: 2016-10-12, 14:43
Skriven av: nn

Jeg blir trist på svenskenes vegne, når jeg skummer gjennom bloggen. Så mye sinne og hat.
Aktørene er med stor sannsynlighet utslåtte mennesker – som antagelig ikke har det så bra i hverdagen.

Spar på kreftene – ingenting avgjøres i dette lille forum. Det er på arenaene kampen utkjempes. Spørsmålet er om svenskene kan forbedre fjorårets bedrøvelige innsats..?

Inlagd: 2016-10-12, 17:39
Skriven av: Interessert

Nu väntar jag på att de stora sponsorerna börjar lämna. Ingen vill kopplas till doping. http://www.folkebladet.no/100Sport/langrenn/article839430.snd

Inlagd: 2016-10-12, 18:34
Skriven av: nn

Sundby behöver inte betala tillbaka några pengar. Han behöver bara säga en sak – Anna Haag, Anna Haag använder också astmamedicin. Om det mot förmodan inte räcker så kan han alltid säga att det bara är avundsjuka svenskar som klagar. Det får nog tyst på både Fischer och Cologna.

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/sundby-kravs-pa-pengar-av-rivalen/

Inlagd: 2016-10-12, 18:38
Skriven av: H. G. Wells

Den ena lögnen blir värre än den andra. MJS sätt att medicinera går ut på följande: Använd en metod där så lite som möjligt, av det som behövs för att behandla astman, hamnar i lungorna. Genom detta förfaringssätt får man i sig maximal dos dopningsmedel. Byxorna är fortfarande nere efter den senaste bortförklaringen.
Kommande säsong blir det resultatlistor utan kemikalieimpregnerade norrbaggar!

Inlagd: 2016-10-12, 18:52
Skriven av: Intresserad

Om inte utredning ger norrmännen en alltför hård näsbränna så kommer nog sponsorerna att finnas kvar ett tag till.Det är trots allt ”bara” astmamedicin det handlar om, inte EPO… Men den som lever får se.

Inlagd: 2016-10-12, 18:55
Skriven av: H. G. Wells

Interessert.. ”spørsmålet er om svenskene kan forbedre fjor årets bedrøvelige innsats..?”
Jeg har faktisk litt tro på svenskene i vinter. Og det begrunne jeg med, de har vært i Meråker og hentet suksesstreneren til sin sønn – Emil Iversen – som kom som et skudd inn i verdenstoppen siste sesong, og en meget viktig merknad, uten at han inhalere den prestasjonsfremmende astmamedisin, som de svenske bloggere bruker som dokumentasjon for Norges suksess i sporet. ….. Med trenerkapasiteten Iversen på plass, finnes det ”håp i det hengende snøre” som en kjent trøndersk fotballtrener sa.. ;)

Inlagd: 2016-10-12, 20:36
Skriven av: pelle

Vad är logiken i att norska skidförbundet betalade tillbaka Sundbys förlorade segerpremier men nu inte vill betala hans förlorade sponsorbonus? Om det nu var deras fel i första fallet.

Inlagd: 2016-10-12, 23:17
Skriven av: VO2min

När den fysiska dopingen övergår till materiell och ekonomisk doping. De är inte kloka baggarna. http://www.vg.no/sport/langrenn/skiskyting/ski-norge-bruker-15-mill-paa-best-glid-i-korea-ol/a/23817503/

Inlagd: 2016-10-13, 08:37
Skriven av: nn

Sponsorerna är på väg bort från skidåkningen. Vem vill förknippas med systematisk doping likt DDR eller Ryssland?

Inlagd: 2016-10-13, 09:15
Skriven av: Vasstrader

Vasstrader…Undertegnende motgår din påstand om at sponsorna er på veg bort fra skidåkningen, hvem tror du får mest rett? … ;)

Inlagd: 2016-10-13, 09:27
Skriven av: pelle

Kommer nog ingen rapport innan VM från granskningsgruppen, smart!!

”Endrer ikke praksis
Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad, slår fast at det ikke kommer til å bli gjort endringer i praksisen for hvordan norske topputøvere i langrenn bruker medisin.
– Det ville vært unaturlig dersom vi gjør endringer med mindre det kommer frem ting underveis som gjør at vi må revurdere.- Dermed vil altså praksis være lik denne sesongen som den har vært tidligere sesonger?
– Ja.”

De kommer att fortsätta ge astmamediciner till friska, Johaug kan fortsätta att bruka mediciner innan lopp och träning som förut.
Måste man vara astmasjuk eller använda astmamediciner för att nå toppen i Norsk längdåkning(kvinnor)?
Björgen, Johaug, Flugstad, Falla, Weng, Jacobsen, alla använder astmamediciner, säkert flera i laget.

Inlagd: 2016-10-13, 10:07
Skriven av: KE

Fröken Johaug är som jag misstänkt länge en dopare. Hon har kopierat Björgen utan att vara astmasjuk. Övriga norskor är tyvärr också dopare. Håll ut svenska tjejer ni kommer att få rättvisa hoppas jag.

Inlagd: 2016-10-13, 10:59
Skriven av: nn

Clostebol is an old anabolic steroid that wasn’t very popular outside of the former German Democratic Republic.
– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sier landslagslege Fredrik S. Bendiksen i pressemeldingen.

Inlagd: 2016-10-13, 11:03
Skriven av: Harald

HAHAHAHAHA, det här tar ju alla pris!!

Dom norska tomtenissarna har gjort det igen. För ett folk!!

Inlagd: 2016-10-13, 11:04
Skriven av: Vento Linsson

Norska läkare!

Inlagd: 2016-10-13, 11:16
Skriven av: VO2min

Fan, jag tycker nästan lite syn om ”Pelle”. Han har inte haft det lätt de senaste månaderna. Och nu det här.

Begå inte självmord nu bara Pelle, det finns mer saker att leva för!!

Inlagd: 2016-10-13, 11:19
Skriven av: Vento Linsson

Astmamedicin kan vara ett sätt att dölja annan doping, som tidigare nämnts i tråden.

Inlagd: 2016-10-13, 11:24
Skriven av: Harald

Och sen dessa bortförklaringar hela tiden…

Finns det någon dopingdömd som inte har en ”fantastisk” förklaring till hur dom fått i sig förbjudna substanser?

Justin Gatlin hävdade att en massör smetat testosteron-kräm på honom.

Contador hävdade att han ätit en biff och fått i sig Clenbuterol.

Leshawn Merrit hävdade att han tagit något penisförlängande medel och av misstag fått i sig förbjudna substanser.

Dieter Baumman påstod att någon mixtrat med hans tandkräm.

Daniel Plaza hävdade att han fått i sig Nandrolon pga att han haft oralsex med sin fru!?

Det finns hundratals exempelt på kreativa ursäkter. Men de spelar ingen roll. De åker dit ändå och de blir borta i åratal.

Jag utgår från att Wada är totalt ointresserade av att höra hur Johaug fått i sig anabola steroider. Det enda som är intressant är att hon tagits med anabola i kroppen.

Tack och gonatt Therese.

Inlagd: 2016-10-13, 11:35
Skriven av: Vento Linsson

Amenvafanihelahelvete…

OK, ska verkligen verkligen verkligen försöka se det här som ett enskilt fall och försöka försöka försöka hålla ett öppet sinne mot Johaugs förklaringar till hur hon fått i sig det här…

.. men vet inte om jag kan just nu. Herregud.

Varenda jävla stark salva mot diverse hudåkommor innehåller vanligtvis steroider i någon form. Det vet väl tamig fan alla som sysslat med elitidrott? De flesta av dessa steroider är förbjudna utan TUE. Jag fick själv erbjudande av en rysk kille när jag var på ett internationellt mästerskap och hade vansinniga skavsår att smeta in med en supersalva. Självklart kollade jag upp salvan och det visade sig att den innehöll såväl Clenbuterol som Isentrosol. Så jag tackade nej.

Inlagd: 2016-10-13, 12:56
Skriven av: Anders

Alltid bra analyser och sympatisk och lagom kritisk och inte helt besatt av Norge, Norge, Norge.

Torgeir Bjørn verkar vara en av få vettiga personer INOM norsk skidåkning. Fram med fler såna!

https://www.nrk.no/sport/nrks-langrennsekspert_-_-slutt-med-forstoverapparatet-1.13206270

Inlagd: 2016-11-04, 14:28
Skriven av: VO2min

Att man väljer in en fd norsk kulturminister i WADA säger hur korrupt idrotten är.

Inlagd: 2016-11-23, 15:43
Skriven av: Vasstrader

Efter jätteskandalen med Sundby så har astmamedicinen Symbicort minskat i försäljning. Astra Zeneca är nog inte glad på Kai Hakon Carlsen efter denna dopingskandal. Carlsen och Astra Zeneca har haft fina relationer efter hans falska studier de senaste 25 åren. Fast nu är sagan slut för Norge, för Carlsen.. och det verkar som för Astra Zeneca.

https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2016/11/23/astra-positionerat-for-tillvaxt.html

Bendiksen, läkaren som dopade Johaug, jobbade 8 år för läkemedelsbolaget Pfizer.. det väldigt få vet om är den nära relationen som finns mellan idrottsläkare och läkemedelsbolagen.

Inlagd: 2016-11-23, 17:15
Skriven av: Vasstrader

Gamla traditioner med dessa astmamedel i Norge. Korrupta läkare samlas runt langrenn nu som då. http://www.vg.no/sport/magnus-carlsen/agdestein-reagerte-paa-astmaspray-fra-langrennslege/a/23854320/ / Ganska märkligt att langrennsläkare dopar i olika idrotter och tvärt om. Bendiksen har varit inblandad i Norges enda dopingfall inom fotboll och som en händelse så var det också anabola steroider. Var hittar de dessa läkare är min fråga?

Inlagd: 2016-11-23, 17:17
Skriven av: nn

SOK:s ordförande Björn Eriksson får samma positiva vibbar när förslag om att dopade som fått minst 6 månaders avstängning inte skall vara med i OS.. Ett perfekt förslag! Bye Johaug!

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/pirrar-bra-i-magen-nar-jag-hor-det-dar/

Inlagd: 2016-11-24, 09:22
Skriven av: Vasstrader

Enda en grunn for Antidoping Norge å frifinne helt uskyldige verdens nr 1 – Therese Johaug.

Så kan misunnelige, ondskapfulle og skadefro svensker sitte der med sin skam i all evighet.
Om ikke annet så kommer det noe positivt ut av dette – svenskene er dårlig likt i Norge av nesten alle. Og det er det kun dem som taper på. Fra før vil ikke finner og dansker ha noe med dere å gjøre. Noe å tenke på.

Inlagd: 2016-11-24, 10:06
Skriven av: Swedish Asthma Team

SAT: Verdens nr 1 var Johan Muhleg också under några år. Ni måste sakna honom i Norge. Ingen annan saknar honom och vi kommer inte sakna fuskande norrmän heller.

Inlagd: 2016-11-24, 11:05
Skriven av: nn

Sammenligning mellom stordoperen Mühlegg som ble tatt for Epo i OL – og uskyldige TJ som hevnet i ulykka på grunn av en lege som ikke gjorde jobben sin, tyder på intellektuelle mangler hos mange svensker.

Heldigvis er det kompetente menesker som etterforsker i TJ-saken, ikke svenske hatere fulle av mindreverdighetskomplekser.
Ingen hører på spekulasjonene, så dere kan spare dere hatet mot Johaug.

Inlagd: 2016-11-24, 13:33
Skriven av: Swedish Asthma Team

Finns mer som förenar TJ och Muhleg än du anar. Ännu värre än Muhleg är att Norge systematiskt ägnar sig åt doping dessutom med kopplingar till Antidoping Norge. Vi pratar DDR-nivå på doping. 100% av era läkare sparkade för dopingbrott är något som fått alla andra länder att byta ut hela ledningen för langrenn. Men inte Norge, vi jukser icke…

Inlagd: 2016-11-24, 15:03
Skriven av: nn

”Ännu värre än Muhleg är att Norge systematiskt ägnar sig åt doping dessutom med kopplingar till Antidoping Norge. Vi pratar DDR-nivå på doping.”

Dette absurde oppgulpet illustrerer perfekt nivået på svenske kommentarer – både på Skidpepp og generelt i svensk media.
Dere svensker er venneløse på grunn av all løgn og skit dere påstår om alle andre. Det er ingen hensikt å bruke tid på slike ”mennesker”.

Inlagd: 2016-11-24, 15:42
Skriven av: Swedish Asthma Team

Typisk svensk förlorarmentalitet att gnälla om censur och att astmamedicinen måste diskuteras, ett cirkelresonemang utan ända. Sundby åkte dit på ett administrativt fel och nästan alla svenskar använder medicinen. Ändå skall den här platsen återigen besudlas av svagbegåvade svenskar med mindervärdeskomplex.

Inlagd: 2016-11-24, 16:28
Skriven av: Jan

Jan du pratar om dig själv antar jag. Hur får vi en sport utan fusk om vi sitter tysta och väntar. Astmamedel oavsett nation är ohederligt och gränslös användning typ Norge är doping. Men somna om du Jan i din bubbla.

Inlagd: 2016-11-24, 17:39
Skriven av: nn

1. Alla svenskar använder medicinen
2. Den har av forskare klassats som icke prestationshöjande
3. Det är fokus på att Norge använder en apparat som finns på sjukhus, men själva apparaten gör inget prestationshöjande. I de flesta fall används den enbart till att inhalera saltvatten för att förebygga sjukdom.

Trots detta försöker nu ett gäng troll döda diskussionerna om skidsporten på detta forum, genom att dra upp detta i varenda tråd. Oskar borde stänga denna tråd då det inte leder någonstans och dessutom banna IP-adresser på alla spammar i de andra trådarna.

Inlagd: 2016-11-24, 20:36
Skriven av: Jan

Jan är du på riktigt eller pelle i förklädnad? Du har fel på alla punkter ett rekord i sig.

Inlagd: 2016-11-24, 21:25
Skriven av: nn

nn… At du blir pisset på, og har ramlet sammen som en kortstokk av Jans sine kommentarer, gir deg ingen rettigheter til og belaste min signatur, grabben… Ser gjerne du bekrefter, Oskar!

Inlagd: 2016-11-24, 21:46
Skriven av: pelle

Alla är väl överens om att astmamedicinerna är prestationshöjande och att Kai Hakon Carlsen manipulerat en hel idrottsvärld. Skriv nu inte mer och svärta ner denna tråd med.
Nebulisatorer eller pari-boy har bara KOL-patienter med svåra andningsproblem. De har inget inom elitidrott att göra.Punkt slut

Inlagd: 2016-11-24, 23:19
Skriven av: Vasstrader

Svenskorna bara skrattar åt Johaug..och hennes lögner.alla bara tycker det är så oerhört skönt att slippa denne fuskare i spåren. De vill inte se henne igen i spåren..

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/horde-svenskarna-namna-hennes-namn-/

Inlagd: 2016-11-25, 09:26
Skriven av: Vasstrader

Lars Larsson en av proastma gänget börjar ana ugglor. Hans förslag till nya astmaregler verkar vettiga. Det var värre än jag misstänkte med WADAs regelverk: Expertens förslag för att täta kryphålen i nuvarande Wada-regelverk för astmamediciner
1) Sänk högsta tillåtna dos utan dispens för de mediciner med beta-2-agonister så som salbutamol, formoterol och salmeterol.
– Ur vanlig astmasynpunkt skulle det fungera med lägre gränser.

2) Förbjud möjligheten att ta maxi-malt tillåtna mediciner av tre olika astmamediciner.
– Problemet är att man kan ta två maxdoser av långverkande och kortverkande mediciner samtidigt. Man bör lägga ihop dem när man sätter taket.

3) Skaffa en maxgräns även för de mediciner som kräver dispens. I nuläget finns det ett antal mediciner, som bland annat Bricanyl, som kräver dispens. Men så fort man fått den dispensen finns det inget maxtak alls för hur mycket medicin man får ta.
– Då kan man proppa i sig hur mycket som helst. Något som kan vara ett incitament för överdosering.

4) Kräv diagnos! I nuläget krävs det inte en astmadiagnos för att man ska få ta de godkända astmamediciner som inte kräver dispens.
– Det är faktiskt konstigt. Man borde ha en sjukdom för att få behandling.

Inlagd: 2016-11-25, 09:32
Skriven av: nn

Taget ur AB: http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23984305.ab

Inlagd: 2016-11-25, 09:35
Skriven av: nn

Svenskene – anført av Expressen – begynner å bli desperate nå. Dette er deres siste sannhetsvitne;

Martyna Gelwicz (Polen)
”Hennes bästa placering på världscupscirkusen är en 37:e plats från Szklarska Poreba i januari 2014.”

Som finner og øst-europeere deler hun oppfatningen at man ikke kan bli god og best uten å dope seg.
Skal vi tolke det slik at Expressen, Aftonbladet og Skidpepps ekstremister deler hennes syn på langrenn?

Inlagd: 2016-11-25, 10:39
Skriven av: Swedish Asthma Team

Norges resultat de senaste 25 åren säger väl det mesta. Det krävs doping för att vara med uppe i toppen.

De senaste 5-6 åren säger det mesta hur doping inom norsk skidåkning gett för framgångar. Under OS 2006, VM 2007 samt VM 2009 var resultaten normala för norsk damskidåkning MEN när astmamediciner som Symbicort mfl blev legala så kunde norska herr/damskidåkare
puffa på så mycket de kunde. Hela norska damlandslaget har !astma” och kan inta astmamediciner i hästmängder..vilket gett resultat i form av att ingen hänger med. Mallen inom internationell damskidåkning är Charlotte Kalla som inte intar några astmamediciner. Som DDR:s simmare och friidrottare så räknas inte norska skidåkare längre. Alla vet att de dopat sig under lång tid.. precis som skedde i DDR.

Skylten i Ruka är så träffsäker..

Inlagd: 2016-11-25, 12:38
Skriven av: Vasstrader

Mallen inom internationell damskidåkning är Charlotte Kalla som inte intar några astmamediciner.

”Malen” din ble slått av VM dronningen i Falun – Therese Johaug med 4,5 minutter på 3 mil i Kollen i februar. d.å. Hun har heller ikke astma – og bruker ingen astmamedisin, uansett hva mentalpasienter i dette forum måtte hevde.

Petter Northug ble forresten suveren VM konge i Falun. Han er også fri for astma. Derimot måtte Johan Olsson ha pustehjelp av astmamedisin for å vinne 15 km i de dårlig preparerte løypene – hvor best plasserte i WC ble straffet for å starte sist.

Så om svenskene skal gjøre ordene til denne polske ”stjernen” til sine, så kan jeg bare ønske lykke til.

Inlagd: 2016-11-25, 13:01
Skriven av: Swedish Asthma Team

SAT:
Menar du att aktivas trovärdighet står i proportion till deras placering i totala världscupen? Hur stämmer det in på de dopningavslöjade norska åkarna Sundby och Johaug? Polskans fråga ’Varför ger de friska människor medicin?’ tycks mig högst relevant.

Inlagd: 2016-11-25, 13:08
Skriven av: Slakmota

Petra Thorèn på Aftonbladet vill få läsarna att tro att det inte är prestationshöjande.

Hela ”experimentet” är fel från början då skidåkare åker i kyla.

Det viktigaste att veta när det gäller denna fråga är: Vad händer med luftrören i kyla?

Luftrören drar ihop sig i kyla för alla.. friska som sjuka..

Vad händer med luftrören i kyla om du intar astmamediciner?: Luftrören vidgar sig.

För en frisk skidåkare så blir det en trängre passage för luften att passera luftrören för sin färd ner till alveolerna ( lungblåsorna) där syresättningen sker jämfört med de som intar astmamediciner.
Sedan har astmamediciner en effekt att se till att all skit från näsan till lungblåsorna hålls borta ( snor, slembildning osv).

Det är därför alla norska skidåkare tagit astmamediciner i 25 år. Det är den enda orsaken. Det har en prestationshöjande effekt pga det jag beskrivit. Det är därför Norge dopat sina åkare i alla år.. WADA har följt med Kai Hakon Carlsens studier.

Norge har hela tiden sagt ” Kolla här, ännu en studie som visar att det inte finns någon prestationshöjande effekt när det gäller astmamediciner för friska personer”.

Norge säger till WADA: ” Ändra regelverket och höj maxdoserna.”.. Syftet för Norge har hela tiden varit att de då kan förse sina skidåkare med astmamediciner och få den fördel som astmamediciner ger.

Det har alltid låtit typ ” Norge har laget i framknat när det gäller den medicinska forskningen”. Nu vet vi varför de gjort detta.

De har nyttjat det ihåliga regelverk som WADA satt upp när det gäller astmamediciner. Är det så att Norge och WADA gjort detta medvetet.. så att Norge kunnat nyttja detta. Kan vara så.

Oavsett så är det otroligt att WADA inte haft ett regelverk som gjort det omöjligt för friska att inta astmamediciner. Det borde vara omöjligt. Dessutom inser de som är insatta att man INTE skall lita på den medicinska expertisen. Det är de som gjort att elitidrotten är så skitig. Det är så att de gått läkemedelsbolagens tjänster genom åren.
Då vi inte kan lita på den medicinska expertisen kan vi inte ha astmamediciner inom elitidrott. Det är det logiska efter det som hänt.

Inlagd: 2016-11-25, 13:13
Skriven av: Vasstrader

SAT:
Johaug har medgett bruk av astmamedicin, trots avsaknad av diagnos. Det är regelbunden användning av anabola steroider som hon förnekar.

Inlagd: 2016-11-25, 13:16
Skriven av: Slakmota

”Menar du att aktivas trovärdighet står i proportion till deras placering i totala världscupen? Hur stämmer det in på de dopningavslöjade norska åkarna Sundby och Johaug? Polskans fråga ‘Varför ger de friska människor medicin?’ tycks mig högst relevant.”

– Igjen og igjen.
Hvor mange har jeg o.a. inkl ledelse og leger uttalt og skrevet at INGEN friske norske løpere medisineres. Og hva skulle være hensikten være med medisin til friske være?!

Men straks noen gjentar den samme usannheten, så er det på’an igjen med samme dementering om at det ikke skjer.

Sånn, nå har jeg kommentert den uriktige påstanden for siste gang

Inlagd: 2016-11-25, 13:18
Skriven av: Swedish Asthma Team

SAT

Då hela norska damlandslaget använder astmamediciner så kan man undra hur många av dem som verkligen har astma.

Detta efter avslöjandet att Vegard Ulvang minsann inte intar några astmamediciner efter karriären.. under karriären så använde han regelbundet astmamediciner.

Mot bakgrund att astma är en sjukdom där kylan är en astmatikers värsta fiende..
Samt att man kan tänka sig att friska personer borde ha en betydligt större chans i skidspåren..än astmatiker. Vi som kan anatomin, fysiologin och patofysiologin bara skrattar åt eländet..och alla idiotiska kommentarer från norrmän som inte är det minst insatta i hur astman funkar på kroppen..

Inlagd: 2016-11-25, 13:23
Skriven av: Vasstrader

Ännu en gång, hur vet vi att Northug inte använt astmamedicin, var står det klart och tydligt?

Inlagd: 2016-11-25, 13:25
Skriven av: KE

KE

Northug har använt astmamediciner. Han har legat på andra våningen i vallabussen och inhalerat astmamediciner.

Inlagd: 2016-11-25, 13:40
Skriven av: Vasstrader

Intressant med Thoren är hennes upplevelse och att hon faktiskt presterade mer. Har läst tidigare studier där den märkliga konklusionen var att testvärdet inte förbättras men de orkade mer. Jag undrar om dessa preparat ändrar mätvärden för testen. Tex om ett högre laktat värde som tolkas negativt egentligen inte är negativt utan resultat av en ändrad ämnesomsättning. Men hon säger att hon minsann kunde ta ut sig mer och detta på små doser. Hennes referat av proastma läkare som säger att det endast finns osäkra studier på 20-30 ggr normal dos för ökad prestation så är det ren lögn. Finns flera studier på små doser med klar förbättring vid lagliga doser.

Inlagd: 2016-11-25, 14:06
Skriven av: nn

Vasstrader: Självklart är det så, kan inte tänka mig att PN avstått då alla andra puffat hejdlöst med astmamedicin inför ex. sprintheaten.

Inlagd: 2016-11-25, 14:18
Skriven av: KE

Oj… hva det irriterer att kongen fra Mosvika aldri har inhalert astmamedisin… Allikevel ….4 gull i Falun mot et astmamedsinert svensk landslag. Man forstår frustrasjonen til de tapende fans, gitt.. :)

Inlagd: 2016-11-25, 15:59
Skriven av: pelle

http://www.msn.com/nb-no/sport/vintersport/finlands-sjeftrener-stoler-p%C3%A5-norske-langrennsl%C3%B8pere/ar-AAkLlKR?li=AAb27D5&ocid=spartanntp
En eksplisitt kommentar: … De intelligente vet litt mer om den lille sport – langrenn, gitt!…

Inlagd: 2016-11-25, 23:43
Skriven av: pelle

Efter VM-femmilen 1993 så blev Ulvang så dålig en natt att det konstaterades ”svår astma”. Om Ulvang visste vad astma var så skulle han veta att om han verkligen hade svår astma.. hade han behövt astmamediciner livet ut.. För astma är KRONISK.. det är ingen sjukdom som bara försvinner när karriären är över:-) Vilken pajas! Han bara sitter och ljuger. Han tog astmamediciner även under tävlingar.

http://www.expressen.se/sport/langdskidor/ulvang-blir-skramd-av-det-jag-har-last/

Inlagd: 2016-11-26, 18:37
Skriven av: Vasstrader

Vid astma så blir ”luftrören kroniskt inflammerade”..

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Lungsjukdomar/Astma/

Inlagd: 2016-11-26, 18:39
Skriven av: Vasstrader

Lilla DDR kunde hävda sig i medaljligan med USA och Sovjetunionen.. precis det vi bevittnat när det gäller lilla Norge sedan OS 1992.För DDR var idrotten viktig för den nationella självbilden ( precis som med Norge). De ville få bättre status internationellt genom att vara duktiga i idrott ( precis som Norge). Jämförelsen mellan länderna är slående.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sport_i_%C3%96sttyskland

Inlagd: 2016-11-26, 18:47
Skriven av: Vasstrader

Markus Hellner har kört max på träningen i över 20 minusgrader uppe i Gällivare..

Hur kan läkare tillåta detta? Hur kan köldgränsen vara 17 minusgrader i tävling när det skadar luftrören?
Lungläkare som Carlsen, Bjermer, Larsson mfl har ägnat all energi att försvara astmamediciner inom längdskidåkningen. SÄNK köldgränsen!

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23996716.ab

Inlagd: 2016-11-27, 11:17
Skriven av: Vasstrader

Finska tränare är inte nådiga mot dopinglandet Norge…

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23996828.ab

Inlagd: 2016-11-27, 11:19
Skriven av: Vasstrader

Tror inte dansken Daamgaard är rätt person som antidopingexpert i FIS.. Han har varit med alldeles för länge inom den här cirkusen.. Han har varit med sedan tidigt 2000-tal.. Astmamediciner har bevisligen en prestationshöjande effekt.. Det har Norge bevisat i 25 år genom att systematiskt förse friska skidåkare med astmamediciner. Det ultimata beviset..

Skidåkningen har inte råd med personer som försvarar astmamediciner. Bort med Daamgaard!

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article23991618.ab

Inlagd: 2016-11-27, 11:26
Skriven av: Vasstrader

SAT: nu ställde du själv frågan. Vad skulle meningen vara?

Inlagd: 2016-11-28, 09:57
Skriven av: Slakmota

Vill inte blanda in i Lillehammertråden.
Den föreslagna domen för TJ är nu normbildande och det är inte alls troligt att påföljden blir kortare. I texten anges att hon har begränsad skuld. Det tror jag inte att FIS tycker. Jag tror domen kan bli 2 år. Har ändrat mig på denna punkt då jag trodde Antidoping Norge skulle gå på 6 månader. Bra att dem visar åtminstone lite ryggrad.
Korruptionen i detta ligger i planeringen mot OS. Dem har nog pratat med Ulvang.

Inlagd: 2016-11-29, 22:04
Skriven av: Kallner

Jag har under lång tid sagt att Björgen är en produkt av Olympiatoppen.. en medicinsk broiler.. skidåkningens egna Belgian Blue..

Jag snor ett inlägg från ett annat forum som beskriver vad jag menar på ett bra sätt..

Tänkte gästskriva i tråden, och tillföra lite information jag tror att de flesta inte känner till angående Symbicort.

Som påvisats tidigare i tråden (se citat) är formoterol (Symbicort) både anabolt och fettförbrännande, även i förhållandevis normala doser, och då kan det ju vara intressant att också fråga sig varför det är så.

Anledningen är att formoterol har visat sig vara en potent myostatinhämmare:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22740878

Myostatin är ett ämne som kroppen producerar, som reglerar ner tillväxten av muskler. Det är kroppens eget försvar för att inte musklerna ska växa sig onödigt stora.

Vad händer då om man hämmar kroppens produktion av myostatin på konstgjord väg? Det går att läsa på t.ex. Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Myostatin

”Animals either lacking myostatin or treated with substances that block the activity of myostatin have significantly more muscle mass. Furthermore, individuals who have mutations in both copies of the myostatin gene have significantly more muscle mass and are stronger than normal.”

”The gene encoding myostatin was discovered in 1997 by … who produced a knockout strain of mice that lack the gene, and have approximately twice as much muscle as normal mice. These mice were subsequently named ”mighty mice””.

Det kändaste exemplet måste dock vara Belgian Blue. Som är en boskapsras som utmärks av att den har en mutation som hämmar myostatinproduktionen.

Ett annat känt exempel är ”World’s Strongest Toddler”, en viral video som kretsade runt för några år sedan med en sjukligt vältränad och muskulös pojke i förskoleåldern. I själva verket visade det sig att han lider av en genetisk sjukdom som hämmar mystatinproduktionen.

Och Marit Björgen har alltså en TUE som ger henne dispens att använda en långtidsverkande myostatinhämmare, i obegränsad mängd, året om. Det är nästan för bra för att vara sant, men förenklat kan man säga att Marit Björgen har dispens för en medicin som rätt doserad gör en till en Belgian Blue, rent medicinskt sett.

Självklart är myostatinhämmande mediciner förbjudna utan undantag av WADA, men de verkar inte ha hängt med i forskningen om formoterols effekter. Det kan ju delvis förklaras av att de lutar sig mot norsk spjutspetsforskning på formoterol utförd av Norges egen Dr. Ferrari (Kaj-H Carlsen):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17316372

Kaj-H Carlsen forskar på ämnen som sannolikt har anabola effekter, men han väljer selektivt att bara mäta prestationsförmåga som syreupptagningsförmåga VO2 max. Ett mätvärde som lämpligt nog inte påverkas av ökad muskelmassa och mindre underhudsfett (anabola effekter) eftersom VO2 max bara mäter kroppens aeroba prestationsförmåga:

https://en.wikipedia.org/wiki/Aerobic_exercise
https://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobic_exercise

Norska Skidförbundet lutar sig mot samma logik när de överdoserar Sundbys astmamedicin. De doserar en dopingklassad medicin på ett sätt som forskningen påvisar är anaerobt prestationshöjande/anabolt (höga doser krävs för en anabol effekt när man använder salmeterol). Men när de blir ställda mot väggen av journalister så blånekar de och hänvisar till sina egna studier som visar att det inte är prestationshöjande. Men de glömmer att berätta att deras egna studier mäter på fel system i kroppen (det aeroba systemet istället för det anaeroba systemet) för den aktuella prestationshöjningen.

Om någon börjar andas om detta får man snabbt svaret att det anaeroba systemet ändå inte är viktigt, eftersom längdskidåkning är en konditionssport, men det påståendet är helt felaktigt. Det aeroba och det anaeroba systemet arbetar parallellt vid idrottande och inte minst längdskidåkning, eftersom tempot är så högt/explosivt på elitnivå även under distanslopp. Det är bara vid ytterst lågintensiv aktivitet (gå till brevlådan) som det anaeroba systemet kan räknas bort helt. Är man trött i musklerna när man kommer i mål så har man använt sig även av det anaeroba systemet, svårare än så är det inte. Att man känner av mjölksyra är också en måttstock, eftersom det bara produceras av det anaeroba systemet (när det överansträngs).

Det här är ingen hemligstämplad information, en enkel internetsökning om formoterol så får man upp de här artiklarna. Och kunskap om det aeroba/anaeroba systemet är sånt man bör veta allt om efter bara en årskurs på idrottshögskolan. Så självklart känner den yttersta elitidrotten också till det här.

Med lite fantasi kan man då också förstå vad som potentiellt kan driva någon som Therese Johaug till att ta anabola steroider, om så är fallet. Hennes bästa vän, träningspartner och huvudkonkurrent har ett legalt sätt att dopa sig anabolt, som gör henne fullständigt överlägsen styrkemässigt. Jag kan bara föreställa mig hur jag själv skulle känna mig, om jag varje vecka skulle behöva mäta min styrka mot en stallkompis som bara jag och hon visste var en Belgian Blue, och jag själv bara var en helt vanlig ko.

Inlagd: 2016-12-01, 13:42
Skriven av: Vasstrader

”MJS är en otrolig motivation”
De pariassmittade håller ihop.. Man mår illa av att dessa får utrymme i media.. När Ludmilla Engqvist åkte dit.. så fick hon fly till Spanien.. Johaug och MJS är kräkmedel..

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/vintersport/skidor/article24055250.ab

Inlagd: 2016-12-07, 10:24
Skriven av: Vasstrader

Martin Johnsrud Sundby är en av mycket få skidåkare som inte vill skriva på en upprop till ledningen för FIS om hårdare tag mot doping. Uppenbarligen räknar han med att snart åter åka fast!

https://www.nrk.no/sport/derfor-har-ikke-sundby-skrevet-under-dopingoppropet-1.13332647

Inlagd: 2017-01-20, 18:30
Skriven av: Kurt

Det borde väl vara dags att reda ut astmamedicineringen inom längdskidor och andra idrotter, ganska tyst om det ämnet. En liten påminnelse kom ju nyss:
http://www.vg.no/sport/langrenn/en-skiskandale-med-stor-s/a/24150764/

Inlagd: 2017-09-27, 23:44
Skriven av: Harald

Skriv en kommentar!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

* Please Add the Values