Intervjuad i sportexpressen

facebook.png

Dom ringde från sportexpressen för några timmar sedan och undrade om jag skulle skänka pengarna till Hellner eller någon annan.

Läs själva

Tycker ni att jag gjort rätt?

Etiketter: