OS: Femmilen herrar

Lördag 24 februari kl 06.00

50 km herrar, klasssisk stil masstart

Svenska deltagares startnummer:

Jens Burman
Calle Halfvarsson
Daniel Rickardsson
Viktor Thorn

Har inte stora förhoppningar om svensk medalj här. Hellner skulle ha åkt men gav bort sin plats till Thorn enligt Expressen.

Med reservation för ändringar. Länkar:
OS-arrangörerna
SOK:s webbplats
Startlista (kommer senare)