Juryns utlåtande om Bryntes diskvalificering från igår