Kort intervju med Mats Larsson efter loppet

Mats Larsson krokade som sagt in i norrbaggen Svartedal och lyckades därför inte gå vidare i kvarten. Här följer en miniintervju signerat skidpepp efter loppet:

P.g.a. fallet ligger nu på 13:e plats i sammandraget, strax under minuten efter Simen Østensen som är den nya ledaren.