Med pompa och ståt presenterades för någon vecka sedan svenska skidförbundets nya vallamonster. Äntligen skulle svenskarna ha störst vallabuss igen. Tyvärr tröjde det inte länge innan norrbaggarna började skramla på hemmaplan. Ovan ser ni skissen på en ny tvåvånings-megamaskin på 110 kvadratmeter som är tänkt att vara i bruk i april nästa år. Vad ska…