OS: Tremilen damer

Söndag 25 februari kl 07.15

30 km damer, klassisk stil masstart

Svenska deltagares startnummer:

5. Charlotte Kalla
14. Anna Haag
17.Ebba Andersson
19. Stina Nilsson

Blir det ännu en medalj till Charlotte Kalla här? Ja, förhoppningsvis men det är flera om budet. Exempelvis Heidi Weng lär vara sugen efter ett mindre lyckat OS hittills för världscupledarens del.

Med reservation för ändringar. Länkar:
OS-arrangörerna
SOK:s webbplats
Startlista