FIS-poäng

FIS-poäng används för att ranka de tävlande. Ju lägre FIS-poäng destu bättre. Sprint räknas för sig och distans för sig. Aktuell FIS-poäng visar genomsnittet av åkarens fem bästa resultat det senaste året bakåt. Om denne gjort färre än 5 resultat det senaste året (365 dagar bakåt) gäller:

Genomsnittet av 4 resultat x 1,1 = FIS-poäng
Genomsnittet av 3 resultat x 1,2 = FIS-poäng
Genomsnittet av 2 resultat x 1,3 = FIS-poäng
1 resultat x 1,4 = FIS-poäng

Hur många FIS-poäng som delas ut efter enskilda lopp är en komplicerad beräkning som påverkas av många faktorer. FIS-poängreglerna för 2011-12 finns i sin helhet här på FIS:s hemsida (PDF-fil): länk

<< Tillbaka till tävlingsreglersidan